Byla 2-83-817/2010
Dėl įpareigojimo pateikti dokumentus

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Ieva Gavelytė – Kalytienė, sekretoriaujant Liucijai Vidžiūnienei, vertėjaujant Giedriui Račkauskui, dalyvaujant ieškovui A. M., atsakovo atstovei Agatai Jokubauskienei, tretiesiems asmenims V. T., E. M., V. P., O. I., teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovui 130-ajai daugiabučio namo Geležinio vilko g. 9 savininkų bendrijai, tretieji asmenys V. T., E. M., V. P., O. I., dėl įpareigojimo pateikti dokumentus,

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas įpareigoti atsakovą pateikti ieškovui šių tinkamai patvirtintų prašomų dokumentų kopijas už užmokestį, neviršijantį darbo sąnaudų ir informacijos pateikimo:

51) Išklotines apie šalto, karšto vandens, šildymo, kitų paslaugų ir administravimo išlaidų paskirstymą pagal buto Nr. ( - ), Vilniuje bendrasavininkams, t.y. 33/100 dalių butui, esančiam ( - ), per laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2003-12-11, kurio savininkas tuo laiko tarpu buvo V. T., a.k. ( - ) 33/100 dalių buto esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2007-08-01 iki 2009-11-25, kurio bendrasavininkas A. M.; 31/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2009-11-25, kurio bendrasavininkas yra O. I., a. k. ( - ) 36/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2009-11-25, kurio bendrasavininkė yra E. M., a. k. ( - ), o taip pat nurodyti šiose išklotinėse apie kiekvieno bendrasavininko apmokėjimą už suteiktas paslaugas už nurodytus aukščiau periodus už kiekvieną mėnesį atskirai, už kiekvieną paslaugą atskirai.

62) žiniaraščius apie išnaudotą paslaugą, t.y. šalto ir karšto vandens sunaudojimą pagal buto Nr. ( - ), bendrasavininkams, t.y. 33/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2003-12-11 iki 2009-11-25, kurio savininkas A. M., 31/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2003-05-01 iki 2009-11-25, kurio bendrasavininkas O. I. 36/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2003-05-01 iki 2009-11-25, kurio bendrasavininkė yra E. M..

73) Žiniaraščius apie apskaičiuotas kompensacijas už šaltą vandenį, karštą vandenį, šildymą 33/100 dalių butui, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2003-12-11 iki 2009-11-25, kurio savininkas A. M..

84) Remiantis kokiais duomenimis atsakovas fiksuoja sunaudoto šalto ir karšto vandens kiekį kiekvienam bendrasavininkui atskirai buto Nr. ( - );

95) Kokia nustatyta tvarka atsakovas skaičiuoja cirkuliacinio vandens mokestį ir prie kokios paslaugos jis yra priskirtinas. Kodėl cirkuliacinio vandens mokestis ieškovui yra nekompensuojamas.

106) Dokumentą, liudijantį apie gyvenamojo namo, esančio ( - ), eksploatavimo bendrijos įstatų perregistravimo faktą Vilniaus miesto savivaldybės mero ar Vilniaus miesto valdybos potvarkiu 1995 m.

117) Namo, esančio ( - ), savininkų jungtinės veikos sutartį;

128) Dokumentą, liudijantį apie 130-osios daugiabučio namo, esančio Geležinio Vilko g. 9, Vilniuje, savininkų bendrijos sprendimą dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo su UAB „Vilniaus energija“ apie tai, kad bendrija atsiskaitys už visą patiektą šilumą namui, esančiam Geležinio Vilko g. 9, Vilniuje, surinkdama iš savininkų mokesčius už šilumą ir karštą vandenį.

139) 130-osios daugiabučio namo, esančio Geležinio Vilko g. 9, Vilniuje, savininkų bendrijos rašytinį susitarimą, kad už visą patiektą vandenį namui, esančiam Geležinio Vilko g. 9-Vilniuje, su AB „Vilniaus vandenys“ atsiskaitys bendrija, kurios butų savininkai tiekimo ir vartojimo ribą, pasirinko įvadą, surenkant iš savininkų mokesčius už šaltą vandenį.

1410) Dokumentą, liudijantį bendrasavininkės E. M., gyv. 36/100 buto, esančio ( - ), skolos apmokėjimo faktą sumoje 9282,24 Lt.

1511) Dokumentą, liudijantį apie priimtus 130-osios daugiabučio namo, esančio ( - ), savininkų bendrijos valdybos veiksmus dėl buvusios buhalterės V. P. skolos išieškojimo.

1612) 130-osios DNSB sudarytų sutarčių su paslaugas tiekiančiomis įmonėmis nuorašus, išskyrus sutarčių su AB „Vilniaus vandenys“ ir su UAB „Vilniaus energija“;

1713) 2007-02-04 130-osios DNSB Geležinio Vilko g. 9 valdybos nutarimo nuorašą Nr. 17.

1814) 2007-04-05 vykusio 130 DNSB, Geležinio Vilko g. 9 savininkų susirinkimo protokolo nuorašą.

1915) Išklotinę sunaudoto karšto vandens viso namo, esančio Geležinio Vilko g. 9, už 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 metus už kiekvieną mėnesį atskirai.

2016) 2006 m. spalio 25 d. gyvenamojo namo, esančio ( - ), atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo akto Nr. A32-818-(5.9-EUD-1) nuorašą.

21Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jam asmeninės nuosavybės teise priklauso 3 3/100 dalių buto, esančio Vilniaus miesto savivaldybėje, Vilniaus mieste, ( - ). Nurodytame daugiabučiame name įsteigta 130-oji daugiabučio namo Geležinio vilko g. 9 savininkų bendrija (toliau – 130-oji DNSB), kurios valdymo organai yra bendrijos narių susirinkimas ir bendrijos valdyba. Namo bendrijos valdyba, vadovaujama pirmininko, išrinkto bendrijos savininkų susirinkime, tvarko visus namo eksploatacijos ir remonto darbus, veda visų namui teikiamų paslaugų apskaitą ir atsiskaito už jas paslaugų tiekėjams. Ieškovo teigimu, 2003-03-28 atsakovo pažymoje Vilniaus miesto savivaldybės socialinės paramos centrui informuojama, kad buto, esančio ( - ), už komunalines paslaugas skola yra 495 Lt, tačiau atsakovo pažymoje, išduotoje 2003-03-30, praėjus vos dviem dienoms, tam pačiam socialinės paramos centrui pranešama, kad šio buto skola yra 911,84 Lt. Ieškovas nurodo, kad 2007-11-22 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento socialinės paramos skyriaus raštu Nr. A 63-6937-(21054)-(SR2) buvo informuotas, kad už teisingą kompensacijų apskaičiavimą atsakingas bendrijos pirmininkas, tačiau 2009-04-20 130-osios DNSB-os pažymoje Nr. 254 nėra už kompensacijos apskaičiavimą atsakingo asmens, t.y. bendrijos pirmininko, parašo. Ieškovo teigimu, šie faktai yra pagrindas manyti, kad bendrijos valdyba neatsakingai tvarko bendrijos apskaitą. Ieškovo teigimu, jis 2006-02-01 ir 2006-03-29 raštu kreipėsi į bendriją dėl išsamios informacijos pateikimo ieškinyje nurodytais klausimais, tačiau šios informacijos negavo. Ieškovas nurodo, kad jis iš atsakovo taip pat negavo ir ieškovo 2006-08-09, 2007-04-11, 2007-05-08, 2009-05-28 raštuose atsakovui prašytos informacijos. Ieškovo teigimu, butą, esantį ( - )valdo trys bendrasavininkai – A. M., E. M., V. I.. Visi bendrasavininkai atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Bute yra vienas šalto ir vienas karšto vandens skaitiklis, todėl ieškovo teigimu, jis turi teisę žinoti, kaip paskirstomi mokesčiai trims bendrasavininkams dėl šalto, karšto vandens, dėl kitų paslaugų ir administravimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad namo Geležinio Vilko g. 9 savininkai veikia bendrai, naudojant, valdant, administruojant bendrą turtą, tokiu būdu kiekvienas partneris turi teisę susipažinti su bendrų reikalų tvarkymo dokumentais, susitarimai, kurie šią teisę riboja ar panaikina, negalioja.

22Atsakovas atsiliepime nurodo, kad su pareikštu ieškiniu ir su jo papildymu bei patikslinimu nesutinka, kadangi jis yra neteisėtas ir nepagrįstas faktinėmis bylos aplinkybėmis. Atsakovas teigia, kad iš ieškinio matyti, jog šios bylos nagrinėjimo dalykas yra informacijos nepateikimas, tačiau, vertinant ieškovo pateiktą ieškinį sisteminiu bei loginiu aspektu, akivaizdu, kad tarp A. M. ir kitų bendraturčių yra kilęs turtinis ginčas, bendraturčiai nesusitaria, kokiomis dalimis jie turi apmokėti už tiekiamo vandens paslaugas. Atsakovas pažymi, kad, jeigu šioje byloje būtų pareikštas turtinio pobūdžio reikalavimas, bendrijai kiltų pareiga pateikti dokumentus, iš kurių būtų aišku, kiek ir kokiomis dalimis kiti bendraturčiai apmoka už tiekiamo vandens paslaugas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškinyje pareikšti reikalavimai yra neturtinio pobūdžio ir susiję tik su reikalavimais pateikti informaciją, bendriją saisto Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kadangi pateikus ieškovui jo prašomus duomenis, bendrija būtų priversta atskleisti informaciją, kuri susijusi su kitais fiziniais asmenimis - duomenų subjektais. Atsakovas nurodo, kad ieškovas, būdamas bendrojo naudojimo objektų bendrasavininku, turi teisę spręsti dėl šių objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo, tačiau šioje byloje ieškovas savo reikalavimus dėl dokumentų pateikimo grindžia ne šia teise, o būtent turtinių nesutarimų tarp bendraturčių teise ir teise, kuri grindžiama narystės bendrijoje teisiniais santykiais. Atsakovo teigimu, ieškovas nėra bendrijos narys, todėl ieškovo reikalavimai, dėl dokumentų pateikimo, kuriuose yra informacija, susijusi tik su narystės bendrijoje teisiniais santykiais, yra neteisėti, nepagrįsti bei atmestini. Atsakovas nurodo, kad ieškovo reikalavimai dėl pažymos pateikimo tikslinant ir papildant ieškinį yra nekonkretūs ir netikslūs, ieškovo paaiškinime nurodyto bendrasavininkių susitarimo (2003 04 30) yra nesilaikoma: deklaruojama ir atsiskaitoma yra tik už suvartoto karšto bei šalto vandens kiekio dalį, duomenų patvirtintų parašais apie suvartotą vandens kiekį nėra, ieškovo paaiškinime nurodytos sutarties 2008 09 16 dėl suvartoto karšto vandens kiekio padalinimo bendrija taip pat neturi. Atsakovas pažymi, kad raginimai susitarti ir paaiškinimai teisingai deklaruoti ir mokėti už suvartotą vandenį, informacija raštu (pateikta pranešime 2005 02 09) buto savininkų A. M. ir E. M. buvo ignoruojami. Praktiškai nesant bendrasavininkių susitarimui buvo įskaityti A. M. deklaruoti vandens skaitiklio rodmenys, neparodytas sunaudojimo vandens kiekis buvo priskirtas E. M. kaip skola, bendrasavininkė E. M. prieštaravo tokiam sprendimui, pateikė bendrijai 2008-05-30 pareiškimą, kuriame informuojama apie mokėjimus V. T. už karštą vandenį. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad minėtame bute šalto vandens skaitiklio parodymai nebuvo deklaruojami ir už sunaudotą vandenį nebuvo sumokėta nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio iki 2009 m. (tai atspindi pažymoje Nr. 246). Atsakovas nurodo, kad buto savininkai privalo kiekvieną mėnesį teisingai deklaruoti atsiskaitymo knygelyje suvartotą vandenį pagal skaitiklių rodmenis ir atitinkamai sumokėti, šie duomenys atspindi žiniaraščiuose, pagal kuriuos bendrija patikrina, ar butų savininkai teisingai vykdo savo prievoles, todėl ieškovo reikalavimas pateikti jam žiniaraštį yra netikslingas, nes visa informacija apie sumokėtus mokesčius yra jo atsiskaitomojoje knygutėje. Atsakovas nurodo, kad mokesčiai už šildymą ir šilumą, perduodamą per namo karšto vandens tiekimo sistemą skaičiuojami vadovaujantis LR Šilumos ūkio 2003 05 20 įstatymo Nr. IX-1565 12 str. nuostata, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2002 05 03 sprendimu Nr. 1103V mokesčiai už paslaugas bendrijos savininkams skaičiuojami proporcingai savo daliai bendrojoje nuosavybėje ir tvirtinami bendrijos valdybos, o visa būtina ir išsami informacija mokesčiams sumokėti yra pateikiama kiekvienam savininkui.

23Tretysis asmuo O. I. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su ieškinio reikalavimu pateikti ieškovui išklotinę apie O. I. priklausančio 31/100 buto, esančio adresu ( - ), dalies mokesčių paskaičiavimą už laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2009-06-01 ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, kitus ieškinio reikalavimus prašo spręsti teismo nuožiūra.

24Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus, prašė ieškinį patenkinti, atsakovo atstovė nesutiko su ieškinio reikalavimais, prašė ieškinį atmesti.

25Ieškinys tenkintinas iš dalies.

26Ieškovas gyvena bute, esančiame adresu ( - ). Jam nuosavybės teise priklauso 33/100 šio buto dalys. Be ieškovo yra dar du šio buto bendraturčiai: O. I. ir E. M. (II t., b.l. 60-61). Ieškovas jam priklausančią buto dalį įsigijo 2003-12-11, sudaręs mainų sutartį (I t., b. l. 63-67). Daugiabučio namo, esančio Geležinio vilko g. Nr. 9, Vilniuje, patalpų savininkų bendrųjų teisių, pareigų ir interesų, susijusių su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu, įgyvendinimui yra įsteigta 130-oji Daugiabučio namo Geležinio vilko g. 9 savininkų bendrija (toliau – 130-oji DNSB). Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 27 str. (2001-10-09 įstatymo redakcija, galiojusi 2003-12-11 Mainų sutarties tarp ieškovo ir V. T. sudarymo metu) įtvirtino, kad bendrijos nariu gali būti tik namo, kuriame įsteigta bendrija, patalpų savininkas, į bendriją įstojama ir iš jos išstojama buto ar kitų patalpų savininko prašymu bendrijos įstatų nustatyta tvarka, bendrijos nario teises ir pareigas patalpų savininkai įgyja nuo įstojimo į bendriją dienos. Taigi bendrijos nariu yra ne kiekvienas namo, kuriame yra įsteigta bendrija, patalpų savininkas, o tik tas, kuris į ją įstojo bendrijos įstatų nustatyta tvarka. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų apie jo priėmimą į 130-ąją DNSB, atsakovai atsiliepimuose į ieškinį jo narystę šioje bendrijoje neigia, todėl laikytina, kad jis nėra 130-osios DNSB narys ir negali naudotis Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme bei 130-osios DNSB įstatuose įtvirtintomis bendrijos nario teisėmis. Tačiau pagal LR CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (LR CK 4.82 straipsnio 5 dalis). Kelių savininkų bendrosios nuosavybės teisės objektų valdymo ir naudojimo specifiką lemia imperatyvas valdymą, naudojimą bei disponavimą tokiu turtu grįsti bendraturčių sutarimu (LR CK 4.75 straipsnis). LR CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (LR CK 4.84 straipsnio 1 dalis). Vadinasi, daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Nors pagal šią normą bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau ji, kaip civilinės atsakomybės subjektas, turi ypatumų, kuriuos lemia tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne bendrija, o butų savininkai, turintys disponavimo šiais objektais teisę. Šie asmenys, o ne bendrija, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 straipsnio 6 dalis), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. v. daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis“, bylos Nr. 3K-7-345/2007). Pagal LR CK 4.85 straipsnio 1 dalį sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. Taigi išanalizavus nurodytas materialinės teisės normas akivaizdu, kad teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo priklauso būtent butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia įstatyme nustatyta forma jie šią teisę įgyvendina.

27Taigi remiantis LR CK 4.85 straipsnio 1 dalimi ieškovas, kaip gyvenamojo namo, esančio adresu Geležinio vilko g. 9, Vilniuje, bendrojo naudojimo objektų bendraturtis, turi teisę spręsti dėl šių objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo, nors ir nėra šiame name įsteigtos bendrijos narys. Konstitucinis Teismas 1999 m. birželio 23 d. nutarime konstatavo, kad bendrijos įsteigimas nereiškia, kad privačios ar viešosios nuosavybės teisės subjektai netenka nuosavybės teisės į jiems priklausantį turtą, todėl bendrijos įsteigimas savaime nesuteikia pagrindo varžyti ar kitaip riboti savininkų teises ir teisėtus interesus. Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d. nutarime punkte taip pat konstatuota, kad narystės bendrijoje savanoriškumo principas reiškia, jog savininkas gali ir nestoti į bendriją, t. y. nesusieti savęs narystės bendrijoje ryšiais, tačiau ir tokiu atveju gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų daugiabučiame name savininkas yra kitų teisinių santykių, susijusių su bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimu, subjektas. Atsižvelgiant šias teisės aktų nuostatas, ieškovo prašymas įpareigoti atsakovą pateikti ieškovui 2006 m. spalio 25 d. gyvenamojo namo, esančio ( - ), atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo akto Nr. A32-818-(5,9-EVD-1), 2007-02-04 130-osios DNSB Geležinio Vilko g. 9 valdybos nutarimo Nr. 17, 2007-04-05 vykusio 130-osios DNSB Geležinio Vilko g. 9 savininkų susirinkimo protokolo nuorašus, 130-osios DNSB sudarytų sutarčių su paslaugas tiekiančiomis įmonėmis nuorašus, išskyrus sutarčių su AB „Vilniaus vandenys“ ir su UAB „Vilniaus energija“ yra tenkintini. Ieškovo prašymas pateikti išklotinę sunaudoto karšto vandens viso namo, esančio Geležinio Vilko g. 9, už 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 metus už kiekvieną mėnesį atskirai yra tenkintinas iš dalies, įpareigojant atsakovą pateikti ieškovui šiuos duomenis už tą laikotarpį, kai ieškovas buvo buto, esančio adresu ( - )dalies savininkas, t.y. už 2003 m. gruodžio mėnesį bei 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 metus.

28Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas įtvirtina 23 str. 1 d. įtvirtina duomenų subjekto teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą bei susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Atsižvelgiant į šią įstatymo nuostatą, o taip pat į LR CK 4.82, 4.83, 4.85, 4 76 str. įtvirtintas butų ir kitų patalpų savininkų teisės, konstatuotina, kad ieškovas turi teisę gauti informaciją apie jam suteiktas paslaugas, jo mokėjimus už paslaugas, jam apskaičiuotas kompensacijas, o taip pat ir informaciją apie tai pagal kokius duomenis yra fiksuojamas sunaudoto šalto ir karšto vandens kiekis, kokia tvarka skaičiuojamas cirkuliacinio vandens mokestis, todėl trečias, ketvirtas ir penktas ieškinio reikalavimai yra tenkintini.

29Kaip buvo minėta, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas įtvirtina 23 str. 1 d. įtvirtina duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, tačiau to paties įstatymo 30 str. 1 d. numato duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo pareigą įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Šia įstatymo norma yra siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumą ir iš jo kylančią asmens teisę į privatumą (Konstitucinis Teismas 1999 m. spalio 21 d. nutarime pažymėjo, kad asmens teisė į privatumą apima privatų, šeimos ir namų gyvenimą, asmens fizinę ir psichinę neliečiamybę, garbę ir reputaciją, asmeninių faktų slaptumą, draudimą skelbti gautą ar surinktą konfidencialią informaciją ir kt.). Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas atsakovui pateikti atsakovo turimus dokumentus bei informaciją apie kitus asmenis yra nepagrįstas. Todėl ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovą pateikti dokumentą, liudijantį bendrasavininkės E. M., gyv. 36/100 buto, esančio ( - ), skolos apmokėjimo faktą sumoje 9282,24 Lt, yra netenkinamas. Taip atmestinas ir ieškovo prašymas įpareigoti atsakovą pateikti jam išklotines apie šalto, karšto vandens, šildymo, kitų paslaugų ir administravimo išlaidų paskirstymą 33/100 dalių butui, esančiam ( - ), per laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2003-12-11, kurio savininkas tuo laiko tarpu buvo V. T.. Pažymėtina, kad tiek Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2008-02-25 sprendimu, tiek Vilniaus apygardos teismas 2009-01-26 nutartimi pripažino, kad A. M. nėra atsakingas už suteiktas komunalines paslaugas ir priskaičiuotus mokesčius už laikotarpį, kai nebuvo buto, esančio ( - ) dalies savininku, o jo pareiga mokėti už teikiamas komunalines ir kitas gyventojams teikiamas paslaugas atsirado kartu su šio buto dalies nuosavybės teisės įgijimu, t.y. nuo 2003 m. gruodžio 11 d. mainų sutarties sudarymo (3 t., b.l. 19-22). Atsižvelgiant į tai, patenkinus ieškovo reikalavimą dėl informacijos ir dokumentų, esančių pas atsakovą, apie buvusią buto, adresu ( - ), dalies savininkę V. T., pateikimo, būtų pažeistas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas privataus gyvenimo neliečiamumo principas.

30Kaip minėta, butas, esantis ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso trims bendraturčiams A. M., O. I. ir E. M.. Kaip buvo nustatyta Vilniaus apygardos teismo 2009-08-20 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-758-345/2009, bendraturčiai naudojasi bendra virtuve bei vonia, vandens apskaitos prietaisas bute yra vienas (3t., b.l. 15-18). LR CK 4.75 str. įtvirtina, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas yra valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių susitarimu. Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms, jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą, tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą (LR CK 4.76). LR CK 6.6 str. 3 d. įtvirtina, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė yra susijusi su paslaugų teikimu. Pažymėtina, kad, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolė įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to tiek ją visą, tiek jos dalį (LR CK 6.6 str.), LR CK 6.9 str. 1 d. numato, kad solidariąją pareigą įvykdęs skolininkas turi teisę regreso tvarka reikalauti iš visų kitų bendraskolių lygiomis dalimis to, ką jis įvykdė, atskaičius jam pačiam tenkančią dalį, jeigu ko kito nenumato įstatymai ar sutartis. Atsižvelgiant į šias teisės aktų nuostatas bei tai, kad iš bylos aplinkybių matyti, jog A. M., O. I. ir E. M. turi solidariai apmokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas už jiems suteiktas paslaugas, ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovą pateikti ieškovui išklotines apie šalto, karšto vandens, šildymo, kitų paslaugų ir administravimo išlaidų paskirstymą pagal buto ( - ) bendrasavininkus, t.y. 33/100 dalių buto esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2007-08-01 iki 2009-11-25, kurio bendrasavininkas A. M.; 31/100 dalių buto, esančio ( - ) per laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2009-11-25, kurio bendrasavininkas yra O. I., a. k. ( - ) 36/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2009-11-25, kurio bendrasavininkė yra E. M., a. k. ( - ), o taip pat nurodyti šiose išklotinėse apie kiekvieno bendrasavininko apmokėjimą už suteiktas paslaugas už nurodytus aukščiau periodus už kiekvieną mėnesį atskirai, už kiekvieną paslaugą atskirai, taip pat reikalavimas pateikti žiniaraščius apie išnaudotą paslaugą, t.y. šalto ir karšto vandens sunaudojimą pagal buto Nr. ( - )), bendrasavininkus, t.y. 33/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2003-12-11 iki 2009-11-25, kurio savininkas A. M., 31/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2003-05-01 iki 2009-11-25, kurio bendrasavininkas O. I. 36/100 dalių buto, ( - ), per laikotarpį nuo 2003-05-01 iki 2009-11-25, kurio bendrasavininkė yra E. M., yra tenkintini.

31Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą pateikti ieškovui dokumentą, liudijantį apie 130-osios daugiabučio namo, esančio ( - ), savininkų bendrijos sprendimą dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo su UAB „Vilniaus energija“ apie tai, kad bendrija atsiskaitys už visą patiektą šilumą namui, esančiam Geležinio Vilko g. 9, Vilniuje, surinkdama iš savininkų mokesčius už šilumą ir karštą vandenį, taip pat 130-osios daugiabučio namo, esančio Geležinio Vilko g. 9, Vilniuje, savininkų bendrijos rašytinį susitarimą, kad už visą patiektą vandenį namui, esančiam Geležinio Vilko g. 9-Vilniuje, su AB „Vilniaus vandenys“ atsiskaitys bendrija, kurios butų savininkai tiekimo ir vartojimo ribą, pasirinko įvadą, surenkant iš savininkų mokesčius už šaltą vandenį. Atsakovo atstovė 2009-12-21 parengiamojo teismo posėdžio metu nurodė, kad tokių bendrijos savininkų susirinkimo sprendimo bei rašytinio susitarimo nėra. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad jo prašomi išreikalauti dokumentai egzistuoja, atsakovo atstovė neigia šių dokumentų buvimą, šiuos ieškovo reikalavimus atmeta.

32Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą pateikti jam dokumentą, liudijantį apie priimtus 130-osios daugiabučio namo, esančio Geležinio Vilko g. 9, Vilniuje, savininkų bendrijos valdybos veiksmus dėl buvusios buhalterės V. P. skolos išieškojimo. Byloje yra atsakovo 2010-02-24 raštas Nr. 273, adresuotas A. M., kuriame nurodyta, jog medžiaga (130 DNSB revizijos aktas 2003-02-20, banko išrašai nuo 2000 m. iki 2003 m.), susijusi su bendrijos lėšų išeikvojimu esant bendrijos pirmininkei V. P. buvo perduota advokatui A. Kaluinai, dėl buhalterinės apskaitos ir bendrijos veiklos dokumentų trūkumų (pagal V. P. raštišką pasiaiškinimą, pagrindiniai buhalterinės paskaitos dokumentai iš jos buvo pavogti, kiti dokumentai – nebuvo perduoti naujai išrinktai bendrijos pirmininkei M. F.), dėl lėšų advokato paslaugoms apmokėti trūkumo, dėl galimo ilgai užtrukusio teisminio proceso, dėl susijusių su išieškojimu priežasčių, ieškinys teismui neparuoštas. Atsižvelgiant į šį teisme atsakovo pateiktą dokumentą, darytina išvada, kad juo, nepaisant to, kad šis dokumentas pateiktas tik 2010-05-12 teismo posėdžio metu, į minėtą ieškovo prašymą iš esmės yra atsakyta, todėl šis ieškinio reikalavimas yra atmestinas.

33Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą pateikti jam dokumentą, liudijantį apie gyvenamojo namo, esančio Geležinio Vilko g. 9, Vilniuje, eksploatavimo bendrijos įstatų perregistravimo faktą Vilniaus miesto savivaldybės mero ar Vilniaus miesto Valdybos potvarkiu 1995 m, tačiau ieškovas, nebūdamas 130-osios DNSB bendrijos nariu, nepateikia tokio reikalavimo pagrindo ir argumentų. Iš bylos medžiagos matyti, kad 130-oji DNSB juridinių asmenų registre įregistruota 1993 m. spalio 21 d. (III t., b.l. 155). Pagrindinis dokumentas, nustatantis bendrijos steigimą, valdymą, reorganizavimą, likvidavimą, bendrijos narių teises ir pareigas, valdymo ir kontrolės organų rinkimų tvarką, bendrijos nustatomų įmokų rinkimo ir naudojimo tvarką, kitus su bendrijos veikla susijusius santykius, yra bendrijos įstatai. Juridiniai asmenys, tame tarpe ir daugiabučių savininkų namų bendrijos, yra registruojami, su jais susiję duomenys ir dokumentai yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi Juridinių asmenų registre. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo 4 str. įtvirtina, kad juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kuri kita registrui pateikta informacija yra vieša ir teikiama įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Taigi ieškovas 130-osios DNSB bendrijos įstatus ir kitus šiame registre kaupiamus dokumentus gali gauti Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 307, nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir ieškovo galimybę savarankiškai gauti juridinių asmenų registre turimus duomenis ir dokumentus apie atsakovą, šis ieškovo reikalavimas netenkintinas.

34Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą pateikti ieškovui namo, esančio Geležinio Vilko g. 9, Vilniuje, savininkų jungtinės veikos sutartį. LR CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad yra įsteigta 130-oji DNSB, darytina išvada, kad šio daugiabučio namo savininkai yra pasirinkę bendriją, kaip bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formą, todėl jungtinės veiklos sutartis nėra sudaryta. Ieškovas, reikšdamas šį reikalavimą taip pat nepateikė įrodymų, kad namo, esančio Geležinio Vilko g. 9, Vilniuje, savininkai būtų sudarę jungtinės veikos sutartį, šios sutarties egzistavimą parengiamojo teismo posėdžio metu paneigė ir atsakovo atstovė (III t., b.l. 71). Atsižvelgiant į šiuos argumentus, ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovą pateikti ieškovui namo, esančio Geležinio Vilko g. 9, Vilniuje, savininkų jungtinės veikos sutartį atmestinas.

35LR CPK 96 str. 1 d. įtvirtina, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovui 2006-03-15 Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu Nr. 668/06 buvo nuspręsta teikti antrinę teisinę pagalbą ir apmokėti 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų (I t., b.l. 5 ). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo pareikštas ieškinys yra neturtinio pobūdžio, jis turėjo būti apmokėtas 100 Lt žyminiu mokesčiu. Kadangi ieškovo ieškinys yra patenkintas iš dalies, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų ieškinio reikalavimų daliai. Teismui patenkinus 61 procentą ieškinio reikalavimų, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 61 Lt bylinėjimosi išlaidų, nuo kurių ieškovas buvo atleistas.

36Valstybei proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p. ir 96 str.) – 76,51 Lt.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259-270 str., teismas,

Nutarė

40Ieškovo A. M., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), ieškinį atsakovui 130-ajai daugiabučio namo Geležinio vilko g. 9 savininkų bendrijai, kodas 2498672, buveinės adresas Geležinio vilko g. 9-39, Vilniuje, patenkinti iš dalies ir įpareigoti atsakovą pateikti ieškovui šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas prašomų dokumentų kopijas:

411. išklotines apie šalto, karšto vandens, šildymo, kitų paslaugų ir administravimo išlaidų paskirstymą pagal buto ( - )bendraturčius, tai yra 33/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2007-08-01 iki 2009-11-25, kurio savininkas A. M.; 31/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2009-11-25, kurio savininkas yra O. I.; 36/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2009-11-25, kurio savininkė yra E. M., taip pat šiose išklotinėse nurodyti apie kiekvieno bendraturčio apmokėjimą už suteiktas paslaugas už nurodytus aukščiau periodus už kiekvieną mėnesį atskirai, už kiekvieną paslaugą atskirai.

422. žiniaraščius apie šalto ir karšto vandens sunaudojimą pagal buto ( - ), bendraturčius, tai yra 33/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2003-12-11 iki 2009-11-25, kurių savininkas A. M., 31/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2003-05-01 iki 2009-11-25, kurių savininkas O. I., 36/100 dalių buto, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2003-05-01 iki 2009-11-25, kurių savininkė yra E. M..

433. Žiniaraščius apie apskaičiuotas kompensacijas už šaltą vandenį, karštą vandenį, šildymą 33/100 dalių butui, esančio ( - ), per laikotarpį nuo 2003-12-11 iki 2009-11-25, kurio savininkas A. M..

444. raštą, kuriame būtų išdėstyta informacija apie tai, kokiais duomenimis remiantis atsakovas fiksuoja sunaudoto šalto ir karšto vandens kiekį buto ( - ), kiekvienam bendraturčiui;

455. raštą, kuriame būtų išdėstyta informacija apie tai, kokia nustatyta tvarka atsakovas skaičiuoja cirkuliacinio vandens mokestį, prie kokios paslaugos jis yra priskirtinas, kodėl cirkuliacinio vandens mokestis ieškovui yra nekompensuojamas;

466. 130-osios daugiabučio namo Geležinio vilko g. 9 savininkų bendrijos sudarytų sutarčių su paslaugas teikiančiomis įmonėmis nuorašus, išskyrus sutarčių su AB „Vilniaus vandenys“ ir su UAB „Vilniaus energija“ nuorašus;

477. 2007-02-04 130-osios daugiabučio namo Geležinio vilko g. 9 savininkų bendrijos valdybos nutarimo Nr. 17 nuorašą.

488. 2007-04-05 vykusio 130-osios daugiabučio namo Geležinio vilko g. 9 savininkų bendrijos susirinkimo protokolo nuorašą.

499. Išklotinę sunaudoto karšto vandens viso namo, esančio Geležinio Vilko g. 9, už 2003 m. gruodžio mėnesį, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 metus už kiekvieną mėnesį atskirai.

5010. 2006 m. spalio 25 d. gyvenamojo namo, esančio ( - ), atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo akto Nr. A32-818-(5.9-EUD-1) nuorašą.

51Ieškovo A. M., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), ieškinį atsakovui 130-ajai daugiabučio namo Geležinio vilko g. 9 savininkų bendrijai, kodas 2498672, buveinės adresas Geležinio vilko g. 9-39, Vilniuje, kitoje dalyje atmesti.

52Priteisti iš atsakovo 130-osios daugiabučio namo Geležinio vilko g. 9 savininkų bendrijos, kodas 2498672, buveinės adresas Geležinio vilko g. 9-39, Vilniuje, valstybės naudai išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 76,51 Lt (septyniasdešimt šešis litus, 51 ct) bei 61 Lt (šešiasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio. Šios sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr.LT247300010112394300, esančią AB „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

53Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Ieva Gavelytė – Kalytienė,... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas įpareigoti atsakovą... 5. 1) Išklotines apie šalto, karšto vandens, šildymo, kitų paslaugų ir... 6. 2) žiniaraščius apie išnaudotą paslaugą, t.y. šalto ir karšto vandens... 7. 3) Žiniaraščius apie apskaičiuotas kompensacijas už šaltą vandenį,... 8. 4) Remiantis kokiais duomenimis atsakovas fiksuoja sunaudoto šalto ir karšto... 9. 5) Kokia nustatyta tvarka atsakovas skaičiuoja cirkuliacinio vandens mokestį... 10. 6) Dokumentą, liudijantį apie gyvenamojo namo, esančio ( - ), eksploatavimo... 11. 7) Namo, esančio ( - ), savininkų jungtinės veikos sutartį;... 12. 8) Dokumentą, liudijantį apie 130-osios daugiabučio namo, esančio... 13. 9) 130-osios daugiabučio namo, esančio Geležinio Vilko g. 9, Vilniuje,... 14. 10) Dokumentą, liudijantį bendrasavininkės E. M., gyv. 36/100 buto, esančio... 15. 11) Dokumentą, liudijantį apie priimtus 130-osios daugiabučio namo, esančio... 16. 12) 130-osios DNSB sudarytų sutarčių su paslaugas tiekiančiomis įmonėmis... 17. 13) 2007-02-04 130-osios DNSB Geležinio Vilko g. 9 valdybos nutarimo nuorašą... 18. 14) 2007-04-05 vykusio 130 DNSB, Geležinio Vilko g. 9 savininkų susirinkimo... 19. 15) Išklotinę sunaudoto karšto vandens viso namo, esančio Geležinio Vilko... 20. 16) 2006 m. spalio 25 d. gyvenamojo namo, esančio ( - ), atliekamos statinio... 21. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jam asmeninės nuosavybės teise priklauso 3... 22. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad su pareikštu ieškiniu ir su jo papildymu... 23. Tretysis asmuo O. I. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su... 24. Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus, prašė... 25. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 26. Ieškovas gyvena bute, esančiame adresu ( - ). Jam nuosavybės teise priklauso... 27. Taigi remiantis LR CK 4.85 straipsnio 1 dalimi ieškovas,... 28. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas įtvirtina... 29. Kaip buvo minėta, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos... 30. Kaip minėta, butas, esantis ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise... 31. Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą pateikti ieškovui dokumentą,... 32. Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą pateikti jam dokumentą,... 33. Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą pateikti jam dokumentą,... 34. Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą pateikti ieškovui namo, esančio... 35. LR CPK 96 str. 1 d. įtvirtina, kad bylinėjimosi išlaidos,... 36. Valstybei proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai iš atsakovo... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259-270 str., teismas,... 40. Ieškovo A. M., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), ieškinį atsakovui 130-ajai... 41. 1. išklotines apie šalto, karšto vandens, šildymo, kitų paslaugų ir... 42. 2. žiniaraščius apie šalto ir karšto vandens sunaudojimą pagal buto ( -... 43. 3. Žiniaraščius apie apskaičiuotas kompensacijas už šaltą vandenį,... 44. 4. raštą, kuriame būtų išdėstyta informacija apie tai, kokiais duomenimis... 45. 5. raštą, kuriame būtų išdėstyta informacija apie tai, kokia nustatyta... 46. 6. 130-osios daugiabučio namo Geležinio vilko g. 9 savininkų bendrijos... 47. 7. 2007-02-04 130-osios daugiabučio namo Geležinio vilko g. 9 savininkų... 48. 8. 2007-04-05 vykusio 130-osios daugiabučio namo Geležinio vilko g. 9... 49. 9. Išklotinę sunaudoto karšto vandens viso namo, esančio Geležinio Vilko... 50. 10. 2006 m. spalio 25 d. gyvenamojo namo, esančio ( - ), atliekamos statinio... 51. Ieškovo A. M., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), ieškinį atsakovui 130-ajai... 52. Priteisti iš atsakovo 130-osios daugiabučio namo Geležinio vilko g. 9... 53. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...