Byla B2-5667-798/2009
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „SEB bankas“ pareiškimą atsakovui UAB „Molesta“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas AB „SEB bankas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė: iškelti atsakovui bankroto bylą; bankroto administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“; taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovui priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą bei sustabdyti areštuoto turto pagal vykdomuosius dokumentus realizavimą ir išieškojimą per antstolių kontoras (b.l. 1-4). Nurodė, jog 2008 m. liepos 21 d. pareiškėjas AB bankas „SEB bankas“ ir UAB „Armobetas“ sudarė Faktoringo sutartis Nr. 1450806010180-20 ir Nr. 1460806010202-20, pagal kurias UAB „Armobetas“ įsipareigojo perleisti pareiškėjui reikalavimo teises, kylančias iš atsakovo įsipareigojimų UAB „Armobetas“ atžvilgiu, pagal 2008 m. kovo 16 d. Statybos subrangos sutartį Nr. 27sub/08, ir pervesti į kliento sąskaitą faktoringo avansą bei faktoringo likutį. UAB „Armobetas“, vykdydamas 2008 m. kovo 16 d. Statybos subrangos sutartį Nr. 27sub/08, kreipėsi į atsakovą raštu – pateikė 2009 m. balandžio 18 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ARM0000377 apmokėjimui, kurių pagrindu atsakovas iki šiol nėra atsiskaitęs su ieškovu 622.147,88 Lt. Atsakovas niekada neginčijo skolos pareiškėjui, tačiau, gavęs įspėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo, iki galo neatsiskaitė su pareiškėju, todėl darė išvadą, jog skola nemokama dėl atsakovo nemokumo. Pareiškėjo duomenimis, atsakovas turi skolų kitiems kreditoriams, atsakovo turtas yra areštuotas.

3Atsakovas UAB „Molesta“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prašydamas: ieškovo AB bankas „SEB bankas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti ir atsisakyti iškelti atsakovui UAB „Molesta“ bankroto bylą; priteisti iš ieškovo AB bankas „SEB bankas“ atsakovo UAB „Molesta“ naudai bylinėjimosi išlaidas; skirti AB bankas „SEB bankas“ dvidešimt tūkstančių litų baudą už piktnaudžiavimą procesine teise (b.l. 101-104). Nurodė, jog ieškovo pareiškimas yra nepagrįstas ir atmestinas: ieškovas AB bankas „SEB bankas“ nėra atsakovo UAB „Modesta“ kreditorius, nes ieškovas neturi patvirtintos reikalavimo teisės į pareiškime nurodytą 662.147,88 Lt sumą; atsakovas UAB „Molesta“ yra moki. Atsakovas neginčija fakto, kad pagal 2008-03-16 Statybos rangos sutartį Nr. 27sub/08 ir 2009-02-27 PVM sąskaitą – faktūrą ARM 0000377 priėmė iš UAB „Armobetas“ darbus 654.892,51 Lt sumai ir įgijo prievolę sumokėti 95 proc. nuo PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytos sumos, t.y. 662.147,88 Lt. Vykdydamas šią prievolę atsakovas UAB „Molesta“ 2009-04-21 mokėjimo nurodymu Nr. 12091 sumokėjo 662.147,88 Lt į UAB „Armobetas“ sąskaitą Ūkio banke. Taigi, UAB „Armobetas“, priėmęs tokį prievolės įvykdymą, AB bankas „SEB bankas“ įgijo teisę reikalauti nurodytos sumos iš UAB „Armobetas“, o UAB „Molesta“ neturi teisinio pagrindo apmokėti tą pačią sąskaitą antrą kartą. Atsakovas ne kartą žodžiu ir raštu išaiškino ieškovui ir jo atstovams, kad PVM sąskaitoje – faktūroje ARM 0000377 nurodyti darbai yra apmokėti, todėl laiko neįmanomu mokėti du kartus už tuos pačius darbus. Kilus ginčui dėl prievolės įvykdymo ir šalims nesusitarus, Vilniaus apygardos teisme yra pradėta nagrinėti civiline byla Nr. 2-3916-553/2009 dėl tų pačių 662.147,88 Lt tarp tų pačių dalyvaujančių asmenų.

4Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Molesta“ atmesti.

5Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu: 1) teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditorium (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

6Pareiškėjas AB „SEB bankas“ prašo iškelti atsakovui UAB „Molesta“ bankroto bylą LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. pagrindu, t.y. kai įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumo sąvoka apibrėžta LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Iš UAB „Molesta“ 2009-06-30 balanso matyti, jog atsakovo turtą sudaro 40.292.814 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 10.773.174 Lt (b.l. 124-127), t.y. įmonės įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš to darytina išvada, jog atsakovas UAB „Molesta“ yra moki įmonė. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog atsakovas 2009-09-07 duomenimis DnB NORD banko sąskaitoje turėjo 3.802.224,29 Lt bei 162.821,58 EUR (b.l. 110). Atsakovas UAB „Molesta“ neturi įsiskolinimų valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams (b.l. 111). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Molėtų skyrius pateikė informaciją, jog pagal 2009 m. 2 ketv. Valstybinio socialinio draudimo ir Sveikatos draudimo fondų lėšų finansinę ataskaitą UAB „Molesta“ Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui neskolinga (b.l. 112).

8Pažymėtina ir tai, jog teismas nenustatė kitų aplinkybių, kurioms esant yra pagrindas iškelti atsakovui UAB „Molesta“ bankroto bylą. Atsakovas nurodė, jog laiku atsiskaito su įmonės darbuotojais (b.l. 113), o įmonė nėra viešai paskelbusi kreditoriams, kad neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str.). Atsakovo prašoma priteisti iš ieškovo 7260 Lt suma advokato teisinei pagalbai apmokėti yra nepagrįstai didelė. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 2004 m. balandžio 2 d. patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, už atsiliepimą į ieškinį parengimą rekomenduojama priteisti tris minimalias mėnesines algas - šiuo atveju 2400 Lt. Teismas sprendžia, jog parengti atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nereikia didesnių pastangų ar laiko sąnaudų, todėl prašymas tenkintinas iš dalies, priteisiant iš ieškovo atsakovui 2400 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

10Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 4 d., CPK 290 - 291str.,

11

12

Nutarė

13atsisakyti iškelti atsakovui UAB „Molesta“ bankroto bylą.

14Priteisti iš ieškovo AB „SEB bankas“ ( - ) atsakovo UAB „Molesta“ ( - ) naudai 2400 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

15Nutartis per dešimt dienų nuo jos priėmimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai