Byla 2-11-884/2017
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo, išvadą teikianti institucija Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,

2sekretoriaujant Šarūnui Dargiui,

3dalyvaujant ieškovo atstovei Z. L.,

4atsakovams R. P., M. T.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams R. P., M. T., trečiasis asmuo I. P., dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo, išvadą teikianti institucija Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7ieškovas prašė neterminuotai apriboti atsakovų tėvų valdžią jų nepilnamečio vaiko E. T., gim. 2012 m. spalio 1 d., atžvilgiu, nustatyti vaikui nuolatinę globą, vaiko globėja ir piniginių lėšų administratore paskirti I. P., nustatyti vaiko E. gyvenamąją vietą pas I. P., panaikinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. Al-399 nustatytą laikinąją globą E., priteisti E. iš kiekvieno atsakovo išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 60 Eur nuo ieškinio pateikimo dienos iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Nurodė, kad dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ir nepakankamos vaiko priežiūros atsakovų šeima nuo 2013 m. gegužės 27 d. įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Dėl tėvų girtavimo, nepakankamos ir neatsakingos vaiko priežiūros vaikas 2013 m. rugsėjo 19 d. buvo paimtas iš šeimos ir apgyvendintas Barstyčių vaikų globos namuose. 2013 m. spalio 25 d. susigrąžinę vaiką tėvai nesugebėjo pakeisti gyvenimo būdo. Nuo 2015 m. spalio 22 d. berniukas gyvena atsakovės brolio D. P. ir jo žmonos I. P. šeimoje, vaikui nustatyta laikinoji globa, globėja paskirta I. P.. Atsakovų šeimos materialinė padėtis nestabili, darbo nėra susiradę, sunkiais momentais rėmė kaimo bendruomenė, jų tarpusavio santykiai prasti, turi problemų dėl alkoholio vartojimo. Atsakovai negali užtikrinti savo vaiko visapusiškos priežiūros, tinkamai ir dorai jį auklėti.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė reikalavimus palaikė ieškinyje išdėstytų motyvų pagrindu. Baigiamosios kalbos metu, atsižvelgdama į tai, kad atsakovai rodo pastangas keisti gyvenimo būdą, prašė tėvų valdžią atsakovams apriboti terminuotai.

9Atsakovai atsiliepimuose į ieškinį su pareikštais reikalavimais nesutiko. R. P. nurodė, kad atsisakė žalingų įpročių, užsikodavo nuo alkoholio, mokėsi pagal Darbo biržos programą, planuoja vykti į užsienį užsidirbti pinigų, pasižada rūpintis vaiku. M. T. nurodė, kad nori, jog sūnus būtų grąžintas į šeimą, tvarkosi gyvenimą, uždarbiauja, pažada rūpintis savo šeima.

10Teismo posėdžio metu M. T. paaiškino, kad užsikodavo nuo alkoholio vartojimo, ieškosi pastovaus darbo, buvo nuvykęs kartu su R. aplankyti vaiko, nori, kad vaikas būtų grąžintas ir pasižada dėl to stengtis.

11Teismo posėdžio metu R. P. paaiškino, kad buvo išvykusi keletui savaičių dirbti į užsienį, grįžusi kartu su M. vyko pas brolio D. šeimą į Plungę aplankyti sūnaus, pasitarusi su I., nupirko jam būtinų daiktų. Susirado darbą, alkoholio nebevartoja.

12Trečiasis asmuo I. P. paaiškino, kad ji ir jos vyras yra E. T. krikšto tėvai. Atsakovų šeimą ji pažįsta ilgą laiką, mano, kad kol kas atsakovų gyvenimo būdas nėra pasikeitęs, netesi savo pažadų vaiką lankyti. E. yra pritapęs jų šeimoje, tačiau ilgisi tėvų. Ji sutinka būti vaiko globėja.

13Išvadą teikiančios institucijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateiktoje rašytinėje išvadoje nurodė, kad I. P. pasirengimas yra įvertintas Plungės socialinių paslaugų centro globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos mokytojų, pagal pasirengimą, turimus gebėjimus, asmenines savybes, materialines galimybes ji tinkama būti E. T. globėja.

14Ieškinys tenkintinas iš dalies.

15Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo. Laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali keistis (CK 3.180 straipsnio 1 ir 2 dalys).

16Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovai turi vieną nepilnametį vaiką – sūnų E. T., gim. 2012 m. spalio 1d., šeima 2013 m. gegužės 27 d. įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr.A1-399 vaikui nustatyta laikinoji globa, globėja paskirta I. P. (b.l. 5, 6).

17Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr.A1-679 vaikui E. T. buvo nustatyta laikinoji globa, vaikas apgyvendintas Barstyčių vaikų globos namuose, laikinoji globa panaikinta 2013 m. spalio 25 d., vaikas grąžintas tėvams (b.l. 25, 26). Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, vaikas pakartotinai iš šeimos buvo paimtas 2015 m. spalio mėnesį, kuomet ieškovas gavo informaciją apie tai, jog atsakovai yra neblaivūs, konfliktuoja tarpusavyje (b.l. 19). Ieškovas yra pateikęs į bylą duomenis apie šeimą ir jai teikiamą pagalbą 2015 metų antrą ir 2016 metų pirmą pusmečius (b.l. 20, 22-24). Iš jų matyti, kad atsakovų šeima pastoviai buvo lankoma socialinio darbuotojo ir konsultuojama socialinio ir asmeninio gyvenimo klausimais, buvo skatinami vengti žalingų įpročių, koduotis nuo priklausomybės alkoholiui, motyvuojami susirasti nuolatinį darbą. Iš informacijos apie šeimą už 2016 metų pirmą pusmetį matyti, kad šeimoje užfiksuoti atvejai, kai šeimoje vartojamas alkoholis, konfliktuojama. Tokias aplinkybes patvirtino ir teismo posėdžio metu apklausta socialinė darbuotoja K. K..

18Nagrinėjant bylą teisme nustatyta, kad po to, kai ieškovas pateikė ieškinį teismui, atsakovė yra kreipusis į gydytoją dėl gydymo nuo priklausomybės alkoholiui, proceso eigoje dėl tokio gydymosi kreipėsi ir atsakovas, atsakovė 2016 m. gruodžio 21 d. pradėjo dirbti pagal darbo sutartį, atsakovas įsiregistravo Darbo biržoje. Byloje nustatyti faktai rodo, kad atsakovų šeimos namuose šiuo metu nesudaryta vaikui tinkama ir saugi aplinka, tačiau atsakovų pastangos gydytis, atsakovės įsidarbinimas, atsakovo įsiregistravimas Darbo biržoje ir realios pastangos susirasti darbą, jų nuoširdūs pasižadėjimai lankyti vaiką ir palaikyti su juo ryšį, teikia pagrindą manyti, kad padėtis jų šeimoje gali pasikeisti, todėl tėvų valdžia atsakovams į jų vaiką apribotina laikinai, nustatant vienerių metų tėvų valdžios apribojimą (CK 3.180 straipsnio 2 dalis).

19Siekiant užtikrinti E. T. auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti, nustatytina nuolatinė globa (CK 3.248, 3.263 str.). E. nuo 2015 m. spalio pabaigos gyvena atsakovės brolio D. P. ir jo sutuoktinės I. P. šeimoje. I. P. sutinka būti paskirta vaiko globėja ir jo turto administratore, ji yra baigusi globėjų (rūpintojų) bei įtėvių rengimo mokymus. Byloje nėra duomenų, kad I. P. negalėtų būti paskirta globėja. Įvertinus rašytinę bylos medžiagą, išklausius teismo posėdžio metu duotus šalių paaiškinimus, darytina išvada, kad I. P. pagal moralines savybes, socialinę brandą, materialinę padėtį gali tinkamai atlikti globėjos pareigas, todėl ji skirtina E. T. globėja bei turto administratore, o jo gyvenamoji vieta nustatytina su ja (CK 3.252 str. 2 d. 1 p., 3.264 str., 3.265 str. 1 p.).

20Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią (CK 3.195 str.). Atsakovai kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi, kol kas abu pastovių pajamų nėra gavę, atsakovė šiuo metu pradėjo dirbti, atsakovas įsiregistravo Darbo biržoje. Abu yra sveiki, darbingi. Iš atsakovės ir atsakovo atskirai vaiko išlaikymui priteistina po 60 Eur dydžio išlaikymas periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki jo pilnametystės (CK 3.192 str.).

21Sprendimo dalis dėl materialinio išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

22Ieškovas nuo žyminio mokesčio yra atleistas, atsakovai iš esmės prieštaravo tik neterminuotam tėvų valdžios apribojimui, prašomo priteisti išlaikymo dydžio neginčijo, todėl iš atsakovo M. T. priteistina 25 proc. nuo mokėtinos žyminio mokesčio sumos, tai yra 10,25 Eur (41 Eur x 25 proc.), bei pusė pašto išlaidų – 6,30 Eur, iš viso iš jo priteistina 16,55 Eur (CPK 87 str. 2 d., 93 str. 3 d.). R. P. buvo suteikta antrinė teisinė pagalba apmokant 100 proc, išlaidos sudaro 97,50 Eur (b.l. 121), ji nuo bylinėjimosi išlaidų atleista. Ieškovas yra pareiškęs ieškinį vaiko interesais, tai yra siekdamas apginti viešą interesą (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), todėl išlaidos nepriteisinos (CPK 96 str. 4 d., 99 str.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 406 straipsniais,

Nutarė

24ieškinį tenkinti iš dalies.

25Laikinai, vienerių metų terminui, apriboti tėvų valdžią R. P., asmens kodas ( - ) ir M. T., asmens kodas ( - ) jų nepilnamečio vaiko E. T., gim. 2012 m. spalio 10 d., atžvilgiu.

26Nustatyti vaikui E. T., asmens kodas ( - ) nuolatinę globą, jo globėja ir turto administratore paskirti I. P., asmens kodas ( - )

27Nustatyti vaiko E. T. gyvenamąją vietą su I. P..

28Panaikinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. Al-399 nustatytą laikinąją globą E. T..

29Priteisti vaikui E. T. išlaikymą iš kiekvieno iš tėvų R. P. ir M. T. periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 60 Eur nuo 2016 m. rugsėjo 14 d. iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

30Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

31Priteisti iš M. T. 16,55 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,... 2. sekretoriaujant Šarūnui Dargiui,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei Z. L.,... 4. atsakovams R. P., M. T.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Skuodo... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. ieškovas prašė neterminuotai apriboti atsakovų tėvų valdžią jų... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė reikalavimus palaikė ieškinyje... 9. Atsakovai atsiliepimuose į ieškinį su pareikštais reikalavimais nesutiko.... 10. Teismo posėdžio metu M. T. paaiškino, kad užsikodavo nuo alkoholio... 11. Teismo posėdžio metu R. P. paaiškino, kad buvo išvykusi keletui savaičių... 12. Trečiasis asmuo I. P. paaiškino, kad ji ir jos vyras yra E. T. krikšto... 13. Išvadą teikiančios institucijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo,... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus,... 16. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovai turi vieną nepilnametį vaiką –... 17. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 19 d.... 18. Nagrinėjant bylą teisme nustatyta, kad po to, kai ieškovas pateikė... 19. Siekiant užtikrinti E. T. auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis... 20. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus... 21. Sprendimo dalis dėl materialinio išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai (CPK... 22. Ieškovas nuo žyminio mokesčio yra atleistas, atsakovai iš esmės... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 406... 24. ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Laikinai, vienerių metų terminui, apriboti tėvų valdžią R. P., asmens... 26. Nustatyti vaikui E. T., asmens kodas ( - ) nuolatinę globą, jo globėja ir... 27. Nustatyti vaiko E. T. gyvenamąją vietą su I. P..... 28. Panaikinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.... 29. Priteisti vaikui E. T. išlaikymą iš kiekvieno iš tėvų R. P. ir M. T.... 30. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 31. Priteisti iš M. T. 16,55 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...