Byla 2-57-434/2011
Dėl baudos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “AUDROKESTA” ieškinį atsakovei R. G

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Nida Solovjovienė, sekretoriaujant Irenai Zamauskienei, dalyvaujant atsakovės atstovui adv. Arvydui Peneliui, ieškovo atstovui ir atsakovei nedalyvaujant, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl baudos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “AUDROKESTA” ieškinį atsakovei R. G. ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 36421 Lt baudos, nutraukus sutartį su ieškovu ir atsisakius pirkti prekę, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 546,31 Lt bylinėjimosi išlaidas, kurias sudarė žyminis mokestis. Nurodė, jog 2010-03-06 d. su atsakove sudarė pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti universalią pneumatinę sėjamąją, o atsakovė įsipareigojo paimti šią prekę ir už ją sumokėti sutartyje numatytą kainą. Sutartis numatė, kad atsakovei nutraukus sutartį ir atsisakius pirkti prekę, ji sumoka 30 proc. netesybų mokestį nuo numatytos sėjamosios kainos – 221430 Lt, kas sudarytų 66429 Lt netesybų. Atsakovė prekės neatsiėmė, taip pažeisdama sutartį, todėl ieškovui privalo sumokėti 36421 Lt dydžio baudą, nes ieškovas užskaitė atsakovės 2010-03-09 d. sumokėtą 30008 Lt dydžio avansą kaip dalį baudos. Atsakovė likusios baudos dalies nepadengė iki šiol.

32010-11-08 d. preliminariu sprendimu teismas ieškovo ieškinį patenkino visiškai. Teismas priėmė atsakovės prieštaravimus, kuriuose

4ji nurodo, jog su ieškovo ieškiniu nesutinka. Pripažįsta, jog iš tiesų su ieškovu buvo sudarę ieškinyje nurodytą sėjamosios pirkimo – pardavimo sutartį, kurios 10.2 punkte nustatyta, jog, jei pirkėjas nutraukia sutartį ir atsisako pirkti prekę, sumoka 30 procentų netesybų mokestį nuo visos sumos. Teigia, kad pasirašytos sutarties nebegalėjo vykdyti ne dėl savo kaltės, o dėl to, jog bankas atsisakė pradėti finansavimo projektą. Pažymi, kad ketinimai įsigyti sėjamąją buvo rimti, nes ieškovui sumokėjo 30008 Lt avansą. Nurodo, jog sumokėtas avansas kompensuoja ieškovo patirtus nuostolius ir prašo panaikinti preliminarų sprendimą ir atmesti ieškovo pareikštą ieškinį. Teismo posėdyje prieštaravimuose išdėstytus motyvus atsakovės atstovas palaikė, prašydamas sumažinti netesybas iki atsakovės sumokėto avanso dydžio, nes ieškovo apskaičiuota 33776,76 Lt suma negauto pelno, atsakovei nenupirkus sėjamosios, yra tik spėjamo pobūdžio, todėl prašo ieškovo ieškinį atmesti, nes atsakovės įsitikinimu, jos sumokėtas avansas visiškai padengia ieškovo patirtus nuostolius.

5Ieškovas atsiliepime į atsakovės prieštaravimus prašo teismo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Pažymi, jog ginčo dėl to, jog atsakovė neįvykdė sutarties ir nepasiėmė sėjamosios nėra, ką pripažįsta ir pati atsakovė. Nurodo, jog atsakovės pozicija dėl sutarties neįvykdymo, bankui atsisakius jai finansuoti sėjamosios įsigijimą, yra visiškai nepagrįsta. Teigia, kad nėra svarbu, dėl kokių priežasčių atsakovė neįvykdė sutarties, svarbu yra tik pats sutarties neįvykdymo faktas ir šiuo atveju prašoma priteisti bauda (netesybos) yra laikoma minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Ieškovas prašo palikti priimtą preliminarų sprendimą nepakeistą.

6Preliminarus sprendimas keistinas ir ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Bylos duomenys rodo, kad 2010-03-05 d. komerciniame pasiūlyme nurodyta sėjamosios „HORSCH Pronto 6 AS“ kaina – 221430 Lt. Pastabose pažymėta, jog apmokėjimo sąlygos: 30008 Lt avansas, o likusi suma prieš pristatant prekę (b.l. 9). 2010-03-06 d. pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 090306-MJ02 ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovė įsipareigojo pirkti, paimti universalią pneumatinę sėjamąją „HORSCH Pronto 6 AS“ ir už ją sumokėti 221430 Lt (kaina su PVM). Atsakovei nutraukus sutartį ir atsisakius pirkti prekę (sėjamąją), ji pagal sutartį turi sumokėti 30 proc. netesybų mokestį nuo visos sumos (sutarties 10.2 punktas). Prekės pristatymo terminas iki 2010-04-16 d. (sutarties 5.5 punktas). Apmokėjimas už prekę: pagal komercinį pasiūlymą (sutarties 6 punktas) (b.l. 7-8). 2010-04-01 d. ieškovo sąskaitos išraše užfiksuota, kad atsakovė pervedė ieškovui komerciniame pasiūlyme nurodytą 30008 Lt avanso sumą (b.l. 10). UAB „SNORO lizingas“ pažymi, jog 2010-04-20 d. R. G. pateikus finansavimo paraišką dėl sėjamosios įsigijimo, finansavimas R. G. ūkiui nebuvo suteiktas (b.l. 40-42,45). Tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje (CMR) pažymėta, jog krovinys („HORSCH Pronto 6 AS“) gautas 2010-04-15 d. (b.l. 76-78). 2010-05-20 d. registruotu pranešimu ieškovas informavo atsakovę, kad pagal pirkimo – pardavimo sutartį prekė – sėjamoji yra ieškovo sandėlyje ir buvo prašoma atsakovę atsiimti sutartyje numatytą prekę ir už ją apmokėti (b.l. 11-12). 2010-12-21 d. sėjamoji „HORSCH Pronto 6 AS“ buvo parduota už 213907,87 Lt (kaina su PVM) (b.l. 66-69). 2011-02-04 paaiškinamajame rašte ieškovas nurodė, jog dėl R. G. neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų, preliminariais skaičiavimais, ieškovo patirti nuostoliai yra 49807,62 Lt (b.l. 70-75, 79-83). Ieškovas 30008 Lt avansą užskaitė kaip dalį iš 66429 Lt dydžio sumos netesybų.

8Ginčo, kad atsakovė neįvykdė prievolės iš ieškovo pirkti prekę, nėra. Todėl atsakovė privalo sumokėti ieškovui sutartyje numatytas netesybas (LR CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (LR CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Ieškovas už sutartinės prievolės neįvykdymą reikalauja iš atsakovės sutartyje numatyto dydžio - 30 proc. netesybų, skaičiuojant nuo visos sutarties prekės kainos, kas sudarytų 66429 Lt sumą (221430 Lt x 30 proc.) išieškojimo (LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str.). Ieškovas paaiškinamajame rašte preliminariais skaičiavimais nurodė savo patirtų nuostolių dydį, tačiau jų neprašė priteisti. Pažymėtina, jog teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad net LR CK 6.73 str. 1 d. ir 6.258 str. 2 d. įtvirtintas netesybų įskaitymo į nuostolius principas nesudaro teisinio pagrindo sumažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio (LAT 2007-10-12 d. nutartis, byloje Nr. 3K-7-304/2007; kt.). Todėl atmestini atsakovės motyvai, kuriais ji pasisako vertindama ieškovo patirtų preliminarių nuostolių dydį, juos lygindama su netesybų dydžiu. Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais ieškovo nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti ir savaime nereiškia, jog visais atvejais netesybos turi sutapti su minimaliais ieškovo nuostoliais ar įrodytais nuostoliais. Atsakovė negali ginčyti netesybų, kai pati neįvykdė sutartinės prievolės. Atsakovės sutarties neįvykdymo priežastys (neigiamas banko atsakymas dėl finansavimo) nėra svarbios, todėl šioje byloje nevertintinos. Šios sutartinės netesybos yra šalių suderinta valia, kuri buvo įtraukta į sutarties sąlygas ir kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma. Įvertintinas ir atsakovės elgesys, kai ji pagal komercinį pasiūlymą ieškovui sumokėjusi 30008 Lt avansą ir pasirašiusi su ieškovu prekės pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje prekės pristatymo terminas iki 2010-04-16 d., tik 2010-04-20 d. kreipėsi į UAB „SNORO lizingas“ dėl prekės finansavimo. Atsakovė delsė atsiimti prekę ir už ją apmokėti, nors byloje esantys duomenys patvirtina, jog sėjamąją ieškovas pristatė sutartyje nustatytu terminu. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Šiuo konkrečiu atveju šalys yra privatūs verslo subjektai, nes atsakovė yra ūkininkė; jos susitarė dėl sėjamosios, kuri buvo pritaikyta pagal atsakovės poreikius, pirkimo-pardavimo; atsakovė kreipėsi į banką dėl finansavimo tik po to, kai jau pagal sutartį sėjamoji buvo pristatyta, o pagal sutartį šalys buvo susitarusios, kad atsakovė apmokės už ją prieš pristatant prekę. Atsižvelgtina ir į tai, kad sutartimi buvo sulygta pirkti prekę, kurios vertė 221430 Lt, o netesybos numatytos – 30 procentų nuo visos sumos. Todėl, atsižvelgiant į šias visas aplinkybes ir į tai, kad tuoj po sutarties pasirašymo atsakovė sumokėjo sutartimi sutarto dydžio avansą 30008 Lt, į ieškovo pateiktą apskaičiavimą dėl patirtų nuostolių dydžio, į tai, kad ieškovas sėjamąją 2010-12-21 d. pardavė, todėl šioje konkrečioje byloje, atsižvelgiant į visas šias virš išdėstytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, netesybos pripažintinos aiškiai per didelėmis ir mažintinos iki 53000 Lt dydžio.

9Ieškovas nurodytą 30008 Lt avanso sumą užskaitė kaip dalį netesybų. Todėl atsakovės netesybų (baudos) likutis ieškovui sudaro 22992 Lt, todėl ši suma priteistina LR CK 6.256, 6.258 str., 2010-03-06 d. sutarties 10.2 punkto pagrindu.

10LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. nustato, kad atsakovė privalo mokėti ieškovui 5 proc. dydžio įstatymines metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl jos priteistinos iš atsakovės, nes ginčo dėl palūkanų nekilo ir šioje dalyje preliminarus sprendimas nekeistinas.

112010-11-08 d. Biržų rajono apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovei R. G. priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, piniginių lėšų areštas 36421 Lt sumai pagal ieškovo UAB „AUDROKESTA“ prašymą (turto arešto akto Nr. 0610005918), keistinos mažinant arešto mastą iki priteistos sumos (LR CPK 150 str. 4 d.).

12Ieškovo naudai buvo priteistos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas sumokėjo 546,31 Lt žyminio mokesčio, tačiau nuo 22992 Lt ieškinio sumos dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose žyminis mokestis sudaro 344 Lt ir šios išlaidos ieškovui turi būti kompensuotos pilnai (LR CPK 80 str. 1 d. 4 p., 93 str. 1 d.). Taip pat ieškovas pateikė turėtų 1200 Lt išlaidų dydį už procesinių dokumentų parengimą ir atstovavimą teisme patvirtinančius įrodymus (b.l. 84). Šios išlaidos priteistinos iš atsakovės LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. pagrindu.

13Iš atsakovės priteistinos ir visos teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (LR CPK 96 str., CPK 430 str. 7 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 430 str. 6 d. 3 p., teismas

Nutarė

15Pakeisti 2010-11-08 d. Biržų rajono apylinkės teismo preliminarų sprendimą ir priteisti iš atsakovės R. G. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „AUDROKESTA” (įm. kodas 174827065) dvidešimt du tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt du litus baudos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-11-08 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt keturis litus bylinėjimosi išlaidų bei dvidešimt aštuonis litus procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

16Pakeisti 2010-11-08 d. teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovės R. G. (a.k. ( - ) nekilnojamajam, kilnojamajam turtui, piniginėms lėšoms, nurodytiems šioje teismo nutartyje, mažinant arešto mastą iki 22992 Lt sumos (turto arešto akto Nr. 0610005918).

17Galutinis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant šiame teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai