Byla e2-1046-413/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas,

2sekretoriaujant Mantui Cemnolonskiui,

3dalyvaujant ieškovui P. A. ir jo atstovui advokatui Feliksui Miliučiui,

4atsakovui R. V. ir jo atstovui advokatui Valteriui Aleknai,

5vertėjai Rasai Tarabildienei,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. A. ieškinį atsakovams R. V. ir I. V. dėl skolos priteisimo.

7Teismas

Nustatė

8I. Ieškovo reikalavimų ir atsakovo atsikirtimų santrauka

9

 1. Ieškovas P. A. 2017 m. lapkričio 20 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo R. V. 99 653,32 eurus (iš kurių 21 267,31 Eur palūkanos) ir 75 458,18 JAV dolerius (iš kurių 15 491,18 USD palūkanos) negrąžintos skolos ir palūkanų bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 2. Ieškovas nurodė, kad laikotarpiu nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 29 d., keturiais bankiniais pavedimais, vienerių metų laikotarpiui, paskolino savo šeimos draugui R. V. 300 000 Lt (86 886,01 Eur) ir 100 000 USD. Paskolos teisiniai santykiai buvo įforminti vėliau sudarytomis paskolos sutartimi. Pirmąją pasiskolintos sumos dalį 20 000 USD atsakovas grąžino 2012 m. liepos 9 d., dar po metų atsakovas grąžino 20 033 USD. Pareikalavus grąžinti visą skolą, atsakovas per laikotarpį nuo 2016 m. sausio 28 d. iki 2017 m. rugpjūčio 29 d. bankiniais mokėjimo pavedimais grąžino dar 8 500 Eur skolos. Likusi negrąžinta skola, atėmus palūkanas yra 78 386,01 Eur ir 59 967,00 USD.
 3. Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 6 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo R. V. ieškovo P. A. naudai 99 653,32 Eur bei 75 458,18 USD skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. gruodžio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3044,84 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 4. Atsakovas R. V. pateikė prieštaravimus. Nurodė, kad gavus 300 000 Lt paskolą su ieškovu žodžiu susitarė, kad paskolą grąžins nuo 2008 m. spalio 15 d. kas mėnesį mokamomis 4500 Lt (1303,29 Eur) sumomis, o 2009 m. rugpjūčio 29 d. suteiktą 100 000 USD dydžio paskolą pradės grąžinti nuo sekančio mėnesio, t. y. 2009 m. gruodžio 16 d., kas mėnesį gražindamas po 1500 USD. Kadangi galutinis skolos grąžinimo terminas nebuvo nustatytas, jis reguliariai, nuo 2008 m. spalio 15 d. iki 2011 m. rugsėjo 20 d. grąžino asmeniškai ieškovui 162 000 Lt (46 918,44 Eur), o ieškovui išvykus į užsienį, ieškovo sutuoktinei D. A. nuo 2011 m. gruodžio 4 d. iki 2014 m. lapkričio 7 d. grąžino 135 225 Lt (39 163,87 Eur). Tokiu būdu, iki 2014 m. lapkričio 7 d., ieškovui buvo grąžinta 297 7225 Lt (86 082,81 Eur) skolos. Tokiu pat būdu buvo grąžinama ir 100 000 USD dydžio paskola. Nuo 2010 m. sausio 15 d. iki 2011 m. liepos 3 d. asmeniškai ieškovui buvo grąžinta grynaisiais pinigais 31 500 USD, o nuo 2011 m. gruodžio 4 d. iki 2013 m. gegužės 15 d. ieškovo sutuoktinei sumokėta 24 000 USD. Be to, 2012 m. liepos 3 d. ir 2013 m. gegužės 15 d. bankiniais mokėjimo nurodymais į ieškovo sąskaitą pervedė 40 033 USD. Kadangi ieškovas pareiškė nepasitenkinimą dėl paskolos neatlygintinumo, atsakovas geranoriškai, per laikotarpį nuo 2016 m. sausio 28 d. iki 2017 m. rugpjūčio 29 d., sumokėjo ieškovui 8500 Eur kompensaciją. Jokio susitarimo dėl palūkanų ar delspinigių šalys nebuvo sudariusios.
 5. Atsiliepimu į prieštaravimus ieškovas nurodė, kad atsakovo teiginiai dėl paskolos teisinių santykių įforminimo paskolos sutartimis neatitinka tikrovės, o argumentai dėl visos paskolos grąžinimo fakto neparemti rašytiniais įrodymais (pakvitavimais ar kitais dokumentais).
 6. Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad jis neneigia fakto, kad ieškovas ir jo sutuoktinė yra gavę iš atsakovo grynųjų pinigų, tačiau visi mokėjimai, išskyrus bankiniais mokėjimų nurodymais sumokėtas 8500 Eur ir 40 033 USD sumas, buvo skirti palūkanoms mokėti. Nuo paskolintų 300 000 Lt ir 100 000 USD iš viso per laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 15 d. iki 2011 m. gruodžio 15 d. grynaisiais pinigais buvo sumokėta atitinkamai 145 060 Lt ir 44 500 USD palūkanų, o nuo 2011 m. spalio mėn. iki 2014 m. vasario mėn. – atitinkamai 116 225 Lt ir 22 300 USD palūkanų.
 7. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškovo argumentais, kad jo nurodomu laikotarpiu atsakovas mokėjo palūkanas, kadangi buvo mokamos ne palūkanos, o grąžinama dalimis paskola, nes dėl paskolos grąžinimo termino ir palūkanų šalys nebuvo susitarusios.

10Teismas

konstatuoja:

11II. Teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Dėl paskolos sutarties sudarymo, galiojimo termino ir jos vykdymo

 1. Pagal įstatyme pateikiamą paskolos sutarties apibrėžtį, tai sutartis, kuria viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų ir mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų (paskolos dalyko) perdavimo paskolos gavėjui momento (CK 6.870 straipsnio 2 dalis). Dėl to ši sutartis yra realinė, t. y. paskolos sutartiniams santykiams atsirasti būtinas pinigų arba rūšies požymiais apibūdinamų suvartojamųjų daiktų perdavimas paskolos gavėjui.
 2. Byloje nėra ginčo, kad šalis siejo paskoliniai teisiniai santykiai, atsiradę 2008 m. rugsėjo mėn., kuomet ieškovas trimis bankiniais mokėjimo pavedimais, lygiomis dalimis (po 100 000 Lt), pervedė į atsakovo sąskaitą (paskolino) 300 000 Lt, ir 2009 m. rugpjūčio 29 d., kuomet ieškovas pervedė į atsakovo sąskaitą (paskolino) 100 000 JAV dolerių (USD). Pinigų perdavimo paskolos gavėjui (atsakovui) faktą patvirtina ne tik šalių paaiškinimai, bankinių pavedimų kopijos, bet ir vėliau, t. y. 2009 m. rugpjūčio 15 d., 2010 m. rugsėjo 1 d. ir 2011 m. rugsėjo 15 d. paskolos teisiniams santykiams fiksuoti šalių pasirašyti susitarimai (sutartys).
 3. Atsakovas neginčija, kad pinigus – 3000 Lt ir 10 000 USD gavo iš ieškovo aukščiau aptartomis aplinkybėmis, tačiau teigia, kad paskola buvo neterminuota ir neatlygintinė (beprocentinė), o vėliau pasirašytų 2009 m. rugpjūčio 15 d., 2010 m. rugsėjo 1 d. ir 2011 m. rugsėjo 15 d. sutarčių esmės jis nesuprato, kadangi jos sudarytos užsienio (anglų) kalba. Ieškovas teigė priešingai, t. y. kad pirmasis susitarimas dėl paskolos suteikimo buvo žodinis, atsakovas šio susitarimo nesilaikė ir paskolos per sutartą vienerių metų terminą negrąžino, todėl šalys abipusiu sutarimu nutarė paskolos teisinius santykius įforminti rašytiniais susitarimais.
 4. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose. Nagrinėjamoje byloje kilus ginčui dėl paskolos sutarties turinio (terminuota/neterminuota, atlygintinė/neatlygintinė), teismas pažymi, kad sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties šalių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Aiškinant sutarties sudarymą, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis).
 5. Svarbu pažymėti, kad kai ginčas kyla dėl paskolos sutarties, kuri turi būti sudaryta rašytine forma, suinteresuota šalis negali remtis liudytojų parodymais, išskyrus atvejus, nustatytus CK 1.93 straipsnio 6 dalyje, tačiau rašytinės sandorio formos nesilaikymas nedaro tokios sutarties negaliojančia (CK 1.93 straipsnio 1, 2 dalys). Be to, faktas, kad paskolos dokumentai įforminti vėliau, nei perduoti pinigai, savaime nepatvirtina, kad paskolos sandoris nebuvo sudarytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-431-469/2015).
 6. Pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalims tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Ar sutartis buvo (ne)terminuota, (ne)atlygintinė, ar ne – teismas turi vertinti pagal įrodymų vertinimo taisykles. Vertinti byloje esančius įrodymus teismas turi pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014, 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015, 2016 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192-219/2016 ir jose nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 7. Taigi, ieškovui teko pareiga įrodyti, kad paskolos sutartys buvo atlygintinės ir terminuotos (sudarytos 1 metų terminui), o atsakovas turėjo pareigą paneigti ieškovo įrodinėjamas aplinkybes kitomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, kurios leistų teismui daryti priešingą išvadą.
 8. Nors paskoliniai santykiai susiklostė tarp fizinių asmenų, teismas, atsižvelgdamas į atsakovo teismo posėdyje nurodytą ilgalaikę verslininko patirtį ir dalyvavimą sudarant kitus paskolos sandorius, į protingo, rūpestingo ir apdairaus žmogaus standartą, į pasirašytų susitarimų (sutarčių) kiekį (minėtus 2009 m. rugpjūčio 15 d., 2010 m. rugsėjo 1 d. ir 2011 m. rugsėjo 15 d. tris susitarimus dėl 100 000 USD paskolos ir tris susitarimus dėl 300 000 Lt paskolos), rašytinių susitarimų trumpą apimtį ir aiškiai jame nurodytas datas, turi pagrindą daugiau tikėtinai išvadai, kad atsakovas suprato (turėjo suprasti), kad paskolos sutartys yra terminuotos. Minėtų susitarimų (tiek pirmojo žodinio susitarimo, tiek vėliau sekusių rašytinių susitarimų) sudarymo aplinkybės ir turinys patvirtina, kad paskolos sutarties šalys susitarė dėl terminuotos vienerių metų sutarties sudarymo tiek litais, tiek ir JAV doleriais , kurios vėlesniais susitarimais buvo pratęsiamos dar vieneriems metams, o galutinis atsiskaitymas pagal abejas sutartis (100 000 USD ir 300 000 Lt) turėjo įvykti iki 2012 m. rugsėjo 15 d. (t. , b. l. 23-24, 33, 35-36, 38-39, 123, 127, 128-130, 153, 158) (CPK 185 straipsnis).
 9. Vertinant šalių argumentus dėl sutarčių (ne)atlygintinumo pažymėtina, kad ieškovas patikslintame ieškinyje įrodinėjamoms aplinkybės dėl šalių sutartos pelno palūkanų normos (atitinkamais laikotarpiais nuo 24 proc. iki 12 proc.) įrodymų nepateikė. Priešingai, minėti 2009 m. rugpjūčio 15 d., 2010 m. rugsėjo 1 d. ir 2011 m. rugsėjo 15 d. rašytiniai susitarimai patvirtina, kad dėl palūkanų už suteiktas paskolas JAV doleriais ir litais šalys nebuvo susitarusios. Tačiau pažymėtina, kad šalims nesusitarus dėl palūkanų, pareiga mokėti tiek pelno, tiek kompensuojamas palūkanas, apie kurias bus aptarta kituose šio sprendimo punktuose, atsakovui neišnyksta (CK 6.872 straipsnio 1 dalis).
 10. Šalys skirtingai aiškino paskolų grąžinimo paskirtį (mokėjimai paskolai ar palūkanoms dengti), ir iš esmės sutiko su atsakovo ieškovui sumokėtomis sumomis. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai skolininkas yra kreditoriui išdavęs prievolei patvirtinti skolos dokumentą, tai kreditorius, priimdamas visą prievolės įvykdymą, privalo tą dokumentą skolininkui grąžinti, o kai tokios galimybės nėra, – nurodyti tai pakvitavime. Pakvitavimui prilygsta įrašas apie prievolės įvykdymą gražinamame skolos dokumente. Jeigu įvykdoma ne visa prievolė arba skolos dokumentas reikalingas kreditoriui kitoms teisėms įgyvendinti, jis turi teisę pasilikti skolos dokumentą, tačiau privalo skolininkui duoti pakvitavimą (CK 6.65 straipsnio 2 dalis).
 11. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas (kreditorius) pripažino, kad atsakovas (skolininkas), kuris buvo išdavęs ieškovui prievolei patvirtinti skolos dokumentus (sutartis), savo prievolę įvykdė iš dalies, tačiau neįvykdė įstatymo reikalavimo išduoti atsakovui pakvitavimą, teismas, vadovaudamasis CPK 185 straipsniu ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais sprendžia tikslingu apskaičiuojant gražintinos paskolos (paskolų )sumą ir palūkanas vadovautis atsakovo pateiktais skaičiavimais (t. 2, b. l. 135-137, 138-139).

13Dėl pelno ir kompensuojamųjų palūkanų mokėjimo kai šalys dėl to nėra susitarusios

 1. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu. Jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, palūkanos mokamos kas mėnesį, iki paskolos suma bus grąžinta (CK 6.872 straipsnio 2 dalis). Jeigu paskolos dalykas yra pinigai, preziumuojama, kad paskolos sutartis yra atlygintinė (CK 6.872 straipsnio 3 dalis).
 2. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad palūkanos yra: pirma, mokestis už naudojimąsi pinigais (vadinamosios mokėjimo arba pelno palūkanos); antra, minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (kompensuojamosios palūkanos) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-548-248/2016).
 3. Taigi, palūkanos – tai mokestis už pinigų skolinimą (mokėjimo, pelno palūkanos) arba minimalių kreditoriaus nuostolių kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (kompensuojamosios palūkanos). Pelno palūkanos iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kasacinio teismo praktikoje pelno palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2014). Todėl kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Tokios palūkanos mokamos iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Kompensuojamosios palūkanos neatlieka mokėjimo už naudojimąsi pinigais funkcijos – jomis tik kompensuojami dėl prievolės neįvykdymo patirti nuostoliai. Dėl skirtingos šių palūkanų paskirties kreditorius šių palūkanų gali reikalauti kartu, t. y. pelno ir kompensuojamosios palūkanos vienu metu gali būti skaičiuojamos sudarius bet kurį finansavimo sandorį. Tokiu atveju kreditorius įgyja teisę reikalauti kompensuojamųjų palūkanų už prievolės įvykdymo termino praleidimą, o mokėjimo palūkanų – už naudojimąsi paskolintais pinigais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016).
 4. Nustatant sutartį pažeidusiam asmeniui mokėtinų palūkanų dydį aktuali yra CK 6.874 straipsnio redakcija ir teismų praktika. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad po paskolos grąžinimo termino praleidimo turi būti mokamos CK 6.210 straipsnyje nustatytos palūkanos, jeigu paskolos sutarties šalys nėra susitarę kitaip. Jos mokamos nuo tos dienos, kurią turėjo būti sugrąžinta paskola, t. y. nuo prievolės įvykdymo termino, iki visiško paskolos sumos grąžinimo. Sisteminis CK 6.870, 6.872 ir 6.874 straipsnių aiškinimas teikia pagrindą daryti išvadą, kad pelno palūkanos iki sutartyje numatyto paskolos grąžinimo termino mokamos, taikant CK 6.872 straipsnį, o praleidus terminą, t. y. paskolos gavėjui pažeidus sutartį, paskolos davėjo pelno praradimas kompensuojamas pagal CK 6.874 straipsnį, kaip specialiąją normą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283-695/2016).
 5. Be to, skolininkas privalo mokėti procesinėmis vadinamas įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).
 6. Minėta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu (CK 6.872 straipsnio 1 dalis.).
 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas 2008 m. rugsėjo 1 d. suteikė atsakovui vienerių metų terminui 300 000 Lt paskolą. Paskolos terminas kasmet buvo pratęsiamas ir galutinai prievolė turėjo būti įvykdyta iki 2012 m. rugsėjo 15 d. Iš Lietuvos Banko viešai pateikiamos informacijos apie 2008 m. rugsėjo mėnesį Lietuvos komercinių bankų fiziniams asmenims suteikiamoms vartojimo paskoloms taikytas vidutines palūkanas normas matyti, kad 2008 m. rugsėjį Lietuvos komercinių bankų fiziniams asmenims suteikiamoms vartojimo paskoloms (suteikiant šias paskolas ilgesniam nei vienerių metų terminui) taikyta vidutinė metinių palūkanų norma sudarė 11,28 proc.
 8. Tokiu būdu, pirmaisiais metais (nuo 2008.09.01 iki 2009.09.01.) atsakovas turėjo grąžinti ieškovui 300 000 Lt paskolos + 35 040 Lt palūkanų. Atsakovas sumokėjo 28 220 Lt ir liko skolingas 306 820 Lt. Antraisiais metais (nuo 2009.09.01 iki 2010.09.01) turėjo sumokėti 306 820 Lt paskolos ir 35 836,57,57 palūkanų (viso 342 656,57), sumokėjo 58300 Lt ir liko skolingas 284356,57 Lt. Trečiaisiais metais (nuo 2010.09.01. iki 2011.09.01) atsakovas turėjo sumokėti (317 569,41 Lt (iš jų 284 356,57 Lt skola ir 33 212,84 Lt palūkanos),sumokėjo 70980 Lt ir liko skolingas 246 589,41 Lt. Ketvirtaisiais metais (2011.09.01 iki 2012.09.15), t. y. iki prievolės įvykdymo pabaigos atsakovas turėjo sumokėti 275 391,05 Lt (iš jų 246 589,41 Lt skolos ir 28 801,64 Lr palūkanų), sumokėjo 45 000 Lt ir liko skolingas 230 391,05 Lt.
 9. Taigi, pasibaigus prievolės įvykdymo terminui atsakovas liko skolingas ieškovui 230 391,05 Lt, nuo kurių pradedamos skaičiuoti kompensacinės palūkanos. Nuo 2012 m. rugsėjo 15 d. iki pirmosios 9000 Lt įmokos praėjo 56 dienos, todėl atsakovas turi mokėti 1767,38 Lt palūkanas (230391,05x56d.x5 proc. įst. palūk. : 365 d. lygu 1767,38 Lt). Toliau pateikiami skaičiavimai apie sumokėtas sumas, pradelstas dienas, mokėtinas kompensuojamas palūkanas ir galutinį skolos likutį: 1) 7000 Lt (221 391,05x29x5:365 lygu 879,49 Lt palūkanos); 2) 4500 Lt (214 391,05x48x5:365 lygu 1409,69 Lt palūkanos); 3) 5175 Lt (209 891,05x29x5:365 lygu 833,81 Lt palūkanos); 4) 7500 Lt (204 716,05x22x5:365 lygu 616,95 Lt palūkanos); 5) 7500 Lt (197 216,05x79x5:365 lygu 2134,25 Lt palūkanos); 6) 5000 Lt (189 466x46x5:365 lygu 1195,47 Lt palūkanos); 7) 6900 Lt (184 466x71x5:365 lygu 1794,12 Lt palūkanos); 8)5175 Lt (177 566 x27x5:365 lygu 665,75 Lt palūkanos); 9) 6000 Lt (172 391x41x5:365 lygu 968,22 Lt palūkanos); 10) 5525 Lt (166866x51x5:365 lygu 1165,77 Lt palūkanos); 11) 6450 Lt (160 416 x 27 x 5 : 365 lygu 593,31 Lt palūkanos); 12) 4000 Lt (156416x60x5:365 lygu 1285,61 Lt palūkanos); 13) 5000 Lt (151 416x44x5:365 lygu 912,64 Lt palūkanos); 14) 5000 (146 416x83x5:365 lygu 1664,72 Lt palūkanos); 15) 5000 (141 416x71x5:365 lygu 1375,41 Lt palūkanos); 16) 1726,40 Lt (mokėta eurais 5000 pavedimu, patogumo dėlei toliau skaičiuojama litais) (136 416 x 447 x 5 : 365 lygu 8353,14 Lt palūkanos); 17) 1726,40 Lt (134 689,6x29x5:365 lygu 535,06 Lt palūkanos); 18) 1726,40 Lt (132 963,20x32x5:365 lygu 582,85 Lt palūkanos); 19) 1726,40 Lt (131 236,80x31x5:365 lygu 557,30 Lt palūkanos); 20) 1726,40 Lt (129 510,40x32x5:365 lygu 567,71 Lt palūkanos); 21) 1726,40 Lt (127 784x38x5:365 lygu 665,17 Lt palūkanos); 22) 1726,40 Lt (126 057,60x26x5:365 lygu 448,97 Lt palūkanos); 23) 1726,40 Lt (124 331,20x28x5:365 lygu 476,88 Lt palūkanos); 24) 1726,40 Lt (122 604,80x29x5:365 lygu 487,06 Lt palūkanos); 25) 1726,40 (120 878,40x35x5:365 lygu 579,55 Lt palūkanos); 26) 1726,40 Lt (119 152x28x5:365 lygu 457,02 Lt palūkanos); 27) 1726,40 Lt (117 425,60x40x5:365 lygu 643,42 Lt palūkanos); 28) 1726,40 Lt (115 698,60x21x5:365 lygu 332,83 Lt palūkanos); 29) 1726,40 Lt (113 972,2x31x5:365 lygu 483,99 Lt palūkanos); 30) 1726,40 Lt (112 245,80x53x5:365 lygu 814,93 Lt palūkanos); 31) 1726,40 Lt (110 519,40 x87x5:365 lygu 1317,14 Lt palūkanos); 32) 1726,40 Lt (108 793x38x5:365 lygu 566,31 Lt palūkanos) 1726,40 (107 066 Lt skola x 84 d. (iki ieškinio padavimo) x 5 proc. met. palūk. : 365 d. lygu 1231,99 Lt palūkanos).

  14

 10. Tokiu būdu, pagal sprendimo 27 punkte atliktus paskaičiavimus, atsakovas liko skolingas 107 066 Lt, kas atitinka 31 008,45 Eur, skolos ir 38 363,91 Lt, kas atitinka 11 110,95 Eur, kompensuojamų palūkanų. Iš viso 42 119,40 eurus (145 429,91 Lt). Remiantis nurodytu, ieškovo ieškinys dėl minėtos 99 653,32 Eur skolos, iš kurios 21 267,31 Eur sudaro palūkanos, tenkintinas iš dalies.
 11. Pasisakant dėl 100 000 JAV dolerių skolos pagal 2009 m. rugpjūčio 29 d. sutartį, bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas laikotarpiu nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 29 d. paskolino atsakovui 100 000 USD. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas jau anksčiau sprendime minėtais argumentais turi teisę į pelno palūkanas, reikalaujama 5 proc. metinių pelno palūkanų norma neprieštarauja ir įstatymui (CK 6.210 straipsnio 1 dalis), todėl per vienerius metus gražintina ieškovui suma turėtų sudaryti 105 000 USD (100 000 x x5 proc. ). Atsakovas 2010 m. rugpjūčio 28 d. sumokėjo 11 000 USD, todėl likusi skola siekė 94 000 USD, nuo kurios paskaičiuotos bei mokėtinos palūkanos sudarė 4700 USD (94 000 USD x 0,05 proc.), iš viso atsakovas iki 2011 m. rugsėjo 1 d. turėjo grąžinti ieškovui 98 700 Eur (94 000 USD + 4700 USD), tačiau iki minėto termino sumokėjo 19 000 USD, todėl skolos likutis buvo 79 700 USD. Pridėjus prie šios sumos 5 proc. dydžio metines pelno palūkanas (3985 USD), atsakovas iki 2012 m. rugsėjo 15 d. turėjo grąžinti ieškovui 83 685 USD (79 700 USD + 3985 USD), tačiau tą dieną grąžino 35 000 USD. Taigi prievolės įvykdymo pabaigoje atsakovas liko skolingas ieškovui 48 685 USD sumą.
 12. Nuo laiku nesumokėtos sumos 48 685 USD skaičiuotinos 5 proc. dydžio kompensacinės palūkanos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Sekantį mokėjimą atsakovas atliko 2012 m. lapkričio 10 d., todėl uždelsė atsiskaityti 25 d. Nuo negrąžintos skolos sumos 48 685 USD paskaičiavus 5 proc. metinių palūkanų, papildomai ieškovas turi sumokėti 166,72 USD (48 685 USD x 25 d. x 0,05 proc. / 365 d.) procesinių palūkanų. Atsakovas 2012 m. gruodžio 9 d. ieškovui sumokėjo 2000 USD, todėl skola sumažėjo iki 46 285 USD, iki sekančio mokėjimo uždelsta atsiskaityti 29 dienos, papildomai paskaičiuotos palūkanos sudarė 183,87 USD (46 285 USD x 29 d. x 0,05 proc. / 365 d.). Sekantį mokėjimą atsakovas atliko 2013 m. sausio 26 d. sumokėdamas ieškovui 1900 USD, uždelstos 48 dienos, paskaičiuotos palūkanos sudaro 291,18 USD (44 285 x 48 d. x 0,05 proc. / 365 d.). 2013 m. vasario 24 d. atsakovas ieškovui sumokėjo 1200 USD, uždelsta atsiskaityti 29 dienos, paskaičiuotos palūkanos – 168,37 USD (42 385 USD x 29 d. x 0,05 proc. / 365 d.). 2013 m. kovo 17 d. atsakovas sumokėjo ieškovui 1500 USD, uždelsta 21 diena, paskaičiuotos palūkanos – 118,47 USD (41 185 x 21 d. x 0,05 proc. / 365 d.). 2013 m. gegužės 15 d. atsakovas sumokėjo ieškovui 20 000 USD, uždelstos 59 dienos, paskaičiuotos palūkanos 320,74 USD (39 685 x 59 d. x 0,05 proc. / 365 d.). 2013 m. birželio 4 d. atsakovas sumokėjo ieškovui 1500 USD, uždelsta 20 dienų, paskaičiuotos palūkanos – 53,10 USD (19 385 USD x 20 d. x 0,05 proc. / 365 d.). Iki ieškinio teismui pateikimo dienos (2017 m. lapkričio 20 d.) uždelsta 1629 dienos, todėl paskaičiuotos palūkanos sudaro 3991,05 USD (17 885 x 1629 x 0,05 proc. / 365 d.). Taigi, iš viso negrąžinta skola yra 17 885 USD, paskaičiuotos palūkanos 5293,50 USD (166,72 USD + 183,87 USD +291,18 USD +168,37 USD + 118,47 USD + 320,74 USD + 53,10 USD + 3991,05 USD), todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 75 458,18 USD, tame skaičiuje 15 491,18 USD palūkanų, tenkintinas iš dalies ir ieškovui priteistina 23 178,50 USD, iš kurių 5 293,50 USD palūkanos.
 13. Ieškovas taip pat prašo priteisti jo naudai iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pareiga mokėti šias procesinėmis vadinamas palūkanas atsiranda iš įstatymo, nurodytų palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2006; 2007 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2007; kt.). Todėl ieškovo reikalavimas laikytinas pagrįstu.
 14. Ieškovas nepareiškė materialinio reikalavimo į bylą įtrauktai atsakovei I. V., paskolos sutartis yra dvišalis sandoris, kurią sudarė ir pasirašė ieškovas ir atsakovas, todėl I. V. atžvilgiu ieškinys atmestinas.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).
 2. Ieškovo P. A. turėtos bylinėjimosi išlaidos šioje byloje sudaro 5833,89 Eur, kurios susideda iš 3044,84 Eur (1102 Eur žyminis mokestis už ieškinį ir 1942,84 Eur teisinės paslaugos) Eur) bylinėjimosi išlaidų, turėtų iki 2017 m. gruodžio 6 d. preliminaraus sprendimo priėmimo ir 2789,05 Eur teisinių paslaugų išlaidų, patirtų po preliminaraus sprendimo priėmimo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 93 str., 98 str.).
 3. Atsakovo R. V. turėtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 2550 Eur, kurios susideda iš 2500 Eur teisinių paslaugų išlaidų, iš jų 1100 Eur atstovavimo teisme išlaido, ir 50 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už atskirąjį skundą.
 4. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo R. V. 75 458,18 USD (50 proc.) ir 99 653,32 Eur (50 poc.) skolos. Teismui nusprendus priteisti iš atsakovo 23 178,50 USD (15 proc. (23 178,50 USD x 50 proc. / 75 458,18 USD)) ir 42 119,40 Eur (21 proc. (42 119,40 Eur x 50 proc. / 99 653,32 Eur)), laikytina, kad ieškinys patenkintas iš dalies (36 proc.), atitinkamai paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d.).
 5. Nagrinėjant bylą iš viso vyko keturi teismo posėdžiai: 2018 m. kovo 13 d. posėdžio trukmė 40 min.; 2018 m. gegužės 21 d. posėdžio trukmė 1 val.; 2018 m. birželio 4 d. posėdžio trukmė 2 val. 30 min.; 2018 m. liepos 16 d. posėdžio trukmė 3 val.; iš viso teismo posėdžių trukmė yra 7 val. 10 min.
 6. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio. Tokios šiuo metu galiojančios rekomendacijos yra patvirtintos Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (akto redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20). Atsižvelgus į bylos pobūdį ir jos sudėtingumą, į teismui pateiktų dokumentų gausą, papildomų prašymų ir atsikirtimų į juos rengimą, bei vadovaujantis Rekomendacijų 2, 8.2., 8.5., 8.15., 8.16., 8.17., 8.19., 9. punktais, teismas sprendžia, kad atstovavimo išlaidos teisme atitinka minėtas rekomendacijas ir mažinti jų nėra pagrindo.
 7. Teismui nusprendus ieškinį patenkinti 36 proc., atitinkamai iš atsakovo R. V. ieškovui P. A. turėtų būti priteista 2100 Eur (5833,89 Eur x 36 proc. / 100 proc.) bylinėjimosi išlaidų, o iš ieškovo P. A. atsakovui turėtų būti priteista 1632 Eur (2550 Eur x 64 proc. / 100 proc.) bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.). Atlikus vienarūšių reikalavimų įskaitymą, iš atsakovo R. V. ieškovui P. A. priteistina 468 Eur (2100 Eur -1632 Eur).
 8. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra 4,24 Eur, tačiau įvertinus priteistinų sumų proporcijas patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš šalių nepriteistinos (Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr.1R-298/1K-290). (CPK 96 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 6 dalies 3 punktu, 8 dalimi, teismas

Nutarė

17Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 6 d. preliminarų sprendimą pakeisti.

18Priteisti iš atsakovo R. V. (asmens kodas ( - ), gyv. (( - ), Kauno rajonas) ieškovo P. A. (asmens kodas ( - ) gyv. (( - ), Vilnius) naudai 42 119,40 Eur (keturiasdešimt du tūkstančius vieną šimtą devyniolika eurų 40 ct) bei 23 178,50 USD (dvidešimt tris tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt aštuonis JAV dolerius ir 50 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistų sumų (42 119,40 Eur ir 23 178,50 USD) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. gruodžio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 468 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

19Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai