Byla 2-321-524/2008
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Koralita“ atstovui advokatui Arūnui Žliobai, atsakovės laivų krovos akcinės bendrovės „Klaipėdos Smeltė“ atstovėms Dovilei Pečiulytei-Steponavičienei, Dalei Jasadavičiūtei, trečiojo asmens valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovui advokatui Arūnui Ivanciui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Koralita“ ieškinį atsakovei laivų krovos akcinei bendrovei „Klaipėdos Smeltė“, trečiasis asmuo valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu (t. I, b. l. 3-14) prašė priteisti iš atsakovės 26 500 JAV dolerių bei 256 343,43 Lt žalos atlyginimo, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Pažymi, kad su atsakove pasirašė tris sutartis bei papildomą susitarimą, kuriomis atsakovė įsipareigojo teikti ieškovei su laivų krova ir aptarnavimu susijusias paslaugas. Teigia, kad kreipėsi į atsakovę su prašymu pastatyti laivą „Green Klipper“ prie krantinės Nr. 100 nuo 2007-04-01 iki 2007-04-03 1000 tonų šaldytos žuvies pakrauti. Nurodo, kad iš atsakovės gautas atsakymas, jog dėl pavėluoto informacijos apie atvykstantį laivą pateikimo ir jau patvirtinto laivų atvykimo krovai grafiko, laivą krovai galės pastatyti 2007-04-07 ?2007-04-08. Konstatuoja, kad atsakovė pateikė melagingą atsakymą, nevykdė sutartinių įsipareigojimų, dėl jos neteisėtų veiksmų ieškovė patyrė nuostolius, kuriuos remiantis 2006-06-20 sutarties 4.1 punktu ieškovė privalo atlyginti.

3Atsakovė LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atsiliepimu į ieškinį (t. II, b. l. 3-15) su ieškovės pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir priteisti iš ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymi, kad ieškovė norėdama švartuoti laivus krantinėse, kurių naudotoja yra atsakovė, turi gauti atsakovės išankstinį suderinimą. Nurodo, kad ieškovė šių veiksmų neatliko, todėl laivą krovai galėjo pastatyti tik 2007 m. balandžio 7-8 d., o atsakovė jokių įsipareigojimų, numatytų su ieškove pasirašytose sutartyse, nepažeidė. Konstatuoja, jog ieškovė nepagrįstai nurodo, kad komercinės sąlygos ir šalių įsipareigojimai dėl krovinio perkrovimo buvo nustatyti 2006-06-20 sutartyje, nes šioje sutartyje susitarta tik dėl laivo aptarnavimo paslaugų teikimo, o apie krovinio perkrovimo paslaugų teikimą, mokėjimą už šias paslaugas nekalbama. Teigia, kad atsakovė neatliko neteisėtų veiksmų, todėl nėra pagrindo taikyti atsakovės civilinę atsakomybę, be to, nesutinka su ieškovės pateiktu žalos skaičiavimu.

4Trečiasis asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atsiliepime į ieškinį (t. I, b. l. 170-171) su ieškovės pareikšto ieškinio argumentais nesutinka. Pažymi, kad Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 11 str. nesuteikia teisės trečiajam asmeniui spręsti ginčų tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudotojų, o CK 2.80 str. 1 d. nuostatos draudžia įstatymuose nenumatytais metodais reglamentuoti juridinių asmenų veiklą, todėl ieškovės argumentai, kad trečiasis asmuo nesiėmė priemonių ieškovo ir atsakovo sutartinių santykių sureguliavimui, yra visiškai nepagrįsti.

5Ieškovės atstovas adv. A. Žlioba teismo posėdyje paaiškino, kad 100 krantinės naudojimosi tvarka Klaipėdos uoste nėra aiški, todėl 2007-03-20 dėl naudojimosi ja uosto direkcijoje vyko pasitarimas. Ieškovė dėl šios krantinės reikalingumo pranešė atsakovei faksu ir per informacinę sistemą, žodžiu kreipėsi į tuo metu laikinai einantį uosto kapitono pareigas A. A., kuris pareikalavo šį klausimą suderinti su atsakove. Atsakovė reikalavo išankstinio suderinimo, tačiau uosto taisyklės nurodo, kad reikia informuoti prieš 2 val. jeigu laivas yra akvatorijoje. Šiuo atveju laivas stovėjo prie 97 krantinės. Laivas nebuvo pastatytas dėl konflikto su atsakove, todėl ieškovė turėjo nuostolių, nes laikė laivą ir tikėjosi jo pastatymo prie krantinės.

6Ieškovo atstovas G. Badaras palaiko ieškinio reikalavimus ir papildomai paaiškino, kad jis vadovaujasi 2007-03-20 posėdyje nustatyta nauja 100 krantinės naudojimosi tvarka.

7Atsakovės atstovės teismo posėdyje palaiko atsiliepimo motyvus ir paaiškino, kad laivo ,,Bitfjord‘‘ agentas pranešė anksčiau negu ieškovė dėl krantinės reikalingumo, todėl ieškovės laivas negalėjo būti pastatytas dėl krantinių užimtumo.

8Trečiojo asmens atstovas paaiškino, kad visais atvejais pagal uosto naudojimo taisykles yra būtina suderinti laivų pastatymo prie krantinių klausimus su krantinių naudotojais, kurie yra uosto žemės nuomininkai. Ieškovo nurodyta nauja tvarka ieškovės neliečia, ji yra rekomendacinio pobūdžio ir taikoma uosto žemės nuomininkams, o ieškovė nėra nuomininkė.

9Ieškinys atmestinas.

10Šioje byloje yra keliamas civilinės atsakomybės taikymo klausimas. Civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių - sutartinė ir deliktinė. Iš ieškinyje išdėstytų aplinkybių nustatyta, kad ieškovė prašo taikyti sutartinę atsakomybę, nes prašomus priteisti nuostolius kildina iš 2006-06-20 sutarties Nr. 1155/4.2 (t.1, 42) 2.1.1, 2.2.1 , 2.1.3, 2.1.4 punktų netinkamo taikymo. Ieškovė nurodo, kad ieškinyje nurodyti nuostoliai dėl šios sutarties netinkamo taikymo atsirado dėl to, kad atsakovė ieškovės prašymu nepastatė ieškovės agentuojamo laivo ..Green Klipper’’ prie krantinių Nr. 100 ar 101-102 šaldytos žuvies pakrovimui pagal 2007-03-31 ieškovės raštišką prašymą (t.1, b. l.75) nuo 2007-04-01 iki 2007-04-03.

11Šalis siejo sutartiniai santykiai, atsiradę 2006-03-16 Nr. 1021/1.1, 2006-06-20 Nr. 1155/4.2 ir 2006-09-15 Nr. 1331/1.1 sutarčių bei papildomo susitarimo Nr. 1238/1.1 prie 2006-03-16 sutarties pagrindu( t.1, b.l. 35-74). Šių sutarčių objektas yra laivų aptarnavimo paslaugų teikimas. CPK 178 str., kuriame yra nustatytos įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės, ieškovas privalėjo įrodyti, kad 26 500 JAV dolerių ir 256343,43 Lt nuostolius jis patyrė dėl atsakovės netinkamų sutartinių įsipareigojimų vykdymo, o atsakovė turėjo įrodyti, jog ji sutartį vykdė tinkamai, nes atsakovės kaltė pagal CK 6.245 str. 3 d. preziumuojama, tačiau kiekviena prezumpcija pagal paminėtas įrodinėjimo naštos paskirtymo taisykles yra nuginčijama. CK 6.245 str. 3d. nustatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad nevykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis. Ieškovė neįrodė, kad atsakovės veikoje buvo CK 6.256 str. išvardyti pagrindai sutartinei atsakomybei atsirasti:neteisėti veiksmai, t.y. šiuo atveju netinkamas sutarties įvykdymas, priežastinis ryšys tarp netinkamų sutarties paminėtų punktų vykdymo ir atsiradusios žalos, žalos dydis. Be to, ieškovė ieškinyje nurodo, jog atsakovės netinkamas sutarties vykdymas yra susijęs su Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 2 str. 1d. ir 16 str. 1d. pažeidimu, todėl ieškovė taip pat privalėjo įrodyti, kad atsakovė nesąžiningai konkuruoja rinkoje. Be to, ieškovė nurodo, jog ji neturėtų derinti stovėjimo prie krantinių klausimo su atsakove, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog krantinės yra valstybės nuosavybė.

12Nagrinėjamojoje byloje atsakovės sutartinių įsipareigojimų ieškovei vykdymas analizuotinas pagal CK 6.193 str. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nustatytas sutarčių aiškinimo taisykles bei analizuotina šalių teisinė padėtis Klaipėdos uosto žemėje.

13Pagal LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą Uosto žemė yra valstybės nuosavybė ir ją patikėjimo teise valdo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir teismai yra konstatavę, jog visi ūkio subjektai, būdami inžinerinių tinklų ir kitų įrengimų savininkais, turi teisę ne konkurso tvarka išsinuomoti žemės sklypą, kiti ūkio subjektai uosto žemę išsinuomoti turi teisę konkurso tvarka. Šios nuostatos įrodo, jog Klaipėdos uosto žemės ir krantinių naudojimo, valdymo ir disponavimo ribas nustato LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas ir jo įgyvendinimą užtikrinantys įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai bei sutartis su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Pagal uosto įstatymo nuostatas krantinė yra nustatyto ilgio, pločio ir leistinų apkrovų hidrotechninis įrenginys, skirtas laivams švartuoti ir krauti, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti. Kadangi pagal šį įstatymą uosto žemė yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų ribų žemės plotas su jame esančia uosto infrastruktūra, o uostas - tai teritorija (uosto žemė ir akvatorija), skirta laivams įplaukti ir išplaukti, stovėti, aptarnauti, kroviniams perkrauti ir kt., todėl teisingai ieškovė nurodo, kad atsakovės teisė naudotis 101-104 krantinėmis nėra absoliuti ir tai yra išaiškinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-03-17 nutartyje, kurioje nurodyta, kad ūkio subjektai, turintys nuosavybės teise inžinerinių tinklų ir kitų įrenginių uosto žemėje, turi teisę naudotis 101-104 krantinėmis kartu su LKAB,,Klaipėdos Smeltė‘‘ tokia apimtimi, kuri užtikrina abiejų bendrovių normalią ūkinę veiklą. Nuosavybės teisė į paminėtus įrenginius yra išanalizuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-06-12 civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2006, kur nurodyta, kad uosto žemė, kurioje subjektas įrengė inžinerinius tinklus, gali būti tik išnuomota šiam subjektui. Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-06-22 nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-3-265/07 yra pasisakęs dėl krantinės Nr.100 ir konstatavęs, jog nedraudžiama asmenims, išsinuomojusiems valstybei priklausančią žemę ne konkurso tvarka, naudotis krantinėmis ar kitais uosto infrastruktūros elementais. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konstatuotus Klaipėdos uosto žemės naudojimo ypatumus darytina išvada, kad ūkio subjektai, kurių išsinuomoti uosto žemės sklypai ribojasi su krantine Nr. 100, vykdydamas uosto teritorijoje uosto funkcinę paskirtį atitinkančią veiklą ir pagal uosto žemės sklypo nuomos sutartį įpareigotas vykdyti krovos darbus, turi teisę šiai veiklai vykdyti naudotis krantine Nr. 100. Tačiau šia teismo nutartimi pripažinta UAB,,Klaipėdos šaldytuvų terminalas’’ teisė naudotis krantine Nr.100 neeliminuoja atitinkamų LKAB „Klaipėdos Smeltė“ teisių į šią krantinę. Šioje nutartyje konstatuota, kad UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ ir atsakovo LKAB „Klaipėdos Smeltė“ poreikių ir teisių naudotis krantine Nr. 100 derinimas yra VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kompetencija (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 10 straipsnis) . Todėl išanalizavus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konstatuotas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovė, savarankiškai vykdydama veiklą Klaipėdos uosto teritorijoje, turi atitikti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 4 straipsnio 2 dalies bei 25 straipsnio, nustatančio uosto žemės nuomos sutarties sąlygas, reikalavimus, susijusius su minimaliais laivų krovos darbų mastais. Tačiau galimybė ieškovei savarankiškai veikti Klaipėdos uosto teritorijoje nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, nes šioje byloje nustatyta, kad ieškovė atliekant laivų krovos darbus atstovavo UAB,, Klaipėdos šaldytuvų terminalas’’ pagal 2007-03-01 įgaliojimą ( t.3, b.l.68), tačiau ieškovei nurodžius argumentus dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimo ir dėl galimybės visiems ūkio subjektams laisvai naudotis Klaipėdos uosto žeme, būtina pasisakyti dėl ieškovės teisinės padėties Klaipėdos uosto žemėje. Todėl paminėtais motyvais darytina išvada, kad ieškovės veikla šioje byloje negali būti įvertinta kaip savarankiškos laivų krovos įmonės veikla, todėl jos teisė naudotis krantinėmis nėra absoliuti ir reikalauja visų ūkio subjektų - Klaipėdos uosto žemės naudotojų ir nuomininkų - suderinimo.

14Byloje nustatyta, kad pagal prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr. 6( t.1, b.l.63) ieškovės prekes muitinės sandėliuose saugo UAB,,Klaipėdos šaldytuvų terminalas’’, kuris yra išdavęs 2007-03-01 įgaliojimą ieškovei vykdyti krovos darbus tretiesiems asmenims laivuose, krantinėje ir šaldytuve( t.3, b.l. 68). Todėl ieškovės padėtis šiame teisiniame santykyje dėl krantinės Nr. 100 yra nustatyta paminėtais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konstatuotais argumentais dėl UAB,,Klaipėdos šaldytuvų terminalas’’ veiklos. Ieškovė neįrodė, jog atsakovė netinkamai vykdė 2006-06-20 sutarties 2.1 punktą, reglamentuojantį atsakovės pareigas. Atsakovės įsipareigojimai ieškovei turi būti aiškinami pagal CK 6.193 str. nustatytas sutarčių aiškinimo taisykles. Visų pirma sutarties 2.1.1 p. nustatyta, kad atsakovė įsipareigoja pagal ieškovės užsakymus, suderintus su atsakove, suteikti krantines laivų pastatymui. Šioje byloje nustatyta, kad toks suderinimas neįvyko ir byloje nėra įrodymų, jog atsakovė nesąžiningai nederino su ieškove jos agentuojamo laivo pastatymo, t. y. atsakovė įrodė, jog nėra jos kaltės dėl to, kad ieškovės agentuojamas laivas nebuvo pastatytas prie 100 ar kitų artimiausių krantinių. Ieškovė 2007-03-31 pateikė prašymą atsakovei (t.1, b.l.75), jog prašo leisti pastatyti laivą ,,Green klipper’’ krovos darbams prie krantinės Nr.100 nuo 2007-04-01 iki 2007-04-03, nors ieškovė nurodo, jog kreipėsi į atsakovę anksčiau, tačiau pagal paminėtas įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles privalėjo įrodyti ankstesnį kreipimąsi. Iš atsakovės atsakymo, paruošto tą pačią dieną, nustatyta, kad su ieškove yra derinama kita data-balandžio 7-8 (t.1, b. l. 76). Ieškovės raštu (t.1, b.l. 79) įrodyta, kad laivas ,, Green Klipper’’ stovėjo prie krantinės Nr. 97 ir buvo baigtas iškrauti 2004-04-01 14 val. Pagal CK 6.193 str. įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles aiškinant laivo pastatymo suderinimo tarp šalių tvarką vadovaujamasi nusistovėjusia šalių bendradarbiavimo praktika. Analizuojant 2.1.1 sutarties punktą darytina išvada, jog jis gali būti vertinamas dvejopai, t. y. sutartyje numatyta, jog ieškovės užsakymas turi būti suderintas su atsakove ir tik tada atsakovė įsipareigoja suteikti krantines laivo pastatymui ir tik sutarties 2.2.1p. reglamentuoja pranešimo atsakovei apie numatomą laivo atvykimą tvarką. Šiame sutarties punkte yra pateikta tik nuoroda į VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijjos dispečerinės informavimo apie laivų atvykimą tvarką, todėl ieškovės pranešimas ir kartu laivo pastatymo derinimas turėjo vykti paminėta tvarka, nes iš kitos pusės suderinimas gali būti vertintini ir kaip ikisutartiniai santykiai, nes sutartis pradeda veikti esant suderintam užsakymui. Šios sutarties nuostatos atitinka paminėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotą taisyklę dėl Klaipėdos uosto krantinių naudojimo, kur nurodyta, jog krantinės turi būti naudojamos derinant Klaipėdos uosto žemės naudotojų interesus, todėl šis derinimas yra pagrįstas laivų, dirbančių uoste, krovos ūkine veikla. Laivų švartavimo prie krantinių derinimas su jos naudotoju buvo numatytas ir galiojusių teisinių santykių metu Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių

15, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003-11-03 įsakymu, šio įsakymo galiojusi 2006-10-24. Be to, šių taisylių 77.16 punktas draudė laivams švartuotis prie krantinių prieš tai nesuderinus su krantinių naudotoju ir uosto dispečeriu. Iš šių taisyklių turinio nustatyta, kad derinimas dėl įplaukimo į Klaipėdos uostą jau turi būti pradėtas išplaukiant iš kito uosto, pirmas pranešimas turi būti pateiktas prieš 72 val. iki atvykstant į uostą ir pranešimas paie laivą turi būti šių taisyklių nustatyta forma. Todėl įvertinus tai, jog laivo ,,Green Klipper’’atvykimas buvo planuojamas 2007-03-30 15 val. ir įtrauktas į atsakovo planą(t.2, b.l.25), numatytas pastatyti prie 97 krantinės ir prie jos stovėjo, ten dirbo agentas ,, Navigare laivybos agentūra’’ su citrusinių vaisių. Šio laivo stovėjimas prie 97 krantinės buvo suderintas ir iki 2007-04-01 14 val. vyko krovos darbai, tačiau šio laivo švartavimas prie 97 krantinės buvo įtrauktas į grafiką, kurį ruošė atsakovė ir pateikė dispečerinei tarnybai (t.2, b.l.25). Šie veiksmai vertintini kaip nusistovėjusi praktika derinant stovėjimą prie krantinių ir atitinka paminėtų Uosto naudojimo taisyklių reikalavimus. Todėl tokia pat tvarka turėjo būti suderintas ir šio laivo stovėjimas prie 100 ar kitų-101,102 ar 99 - krantinių, kurių vėliau pageidavo ieškovė. Įvertintina tai, kad ieškovė pripažįsta, jog laivo krovos darbus organizuoja jo agentas, todėl apie krovinio iš UAB,,Klaipėdos šaldytuvų terminalas’’ pakrovimą į šį laivą turėjo būti suplanuota jau jam atvykstant į Klaipėdos uostą, o kad tai nebuvo padaryta, įrodo jo nebuvimas planuojamų laivų grafike. Todėl vėlesnio nesuderinimo riziką ieškovas turėtų prisiimti sau. Tai, kad atsakovė ne dėl savo kaltės nepastatė ieškovės prašomo laivo kuo arčiau UAB,,Klaipėdos šaldytuvų terminalas’’ sandėlio, t. y. prie 100 krantinės, kurios konkrečiai prašė raštu, o vėliau ir kitų artimiausių krantinių, įrodo kitų laivų stovėjimo grafikas, nes prie krantinių Nr. 101-102 nuo 2007-04-01 iki 2007-04-10 stovėjo laivas ,,Seda’’, o prie krantinės Nr. 100 nuo 2007-04-02 12 val buvo suplanuota, kad stovės laivas ,,Bitfjord’’, kurį agentavo ,,Jūrtransa’’, pranešdama apie tai atsakovei 2007-03-30 (t.2, b.l. 30), t. y. anksčiau negu ieškovė-2007-03-31 (t.1, b.l.75). Šio laivo stovėjimas prie 100 krantinės jau buvo suplanuotas išankstiniame grafike, taip pat kaip laivo ,,Green Klipper’’ prie krantinės Nr. 97 (t.2, b.l. 25). Paminėti rašytiniai įrodymai įrodo, kad ieškovės iš anksto nesuplanuotu laiku nebuvo realios galimybės pastatyti laivo ,,Green Klipper’’ prie 100 krantinės, nes ji buvo užimta iš anksto suplanuotu laivo ,,Bitfjord’’ stovėjimu krovos darbams. Liudytojo A. A. parodymais įrodyta nusistovėjusi krantinių derinimo tvarka ir ji atitinka paminėtus rašytinius įrodymus (t.3, b.l. 77 ) . Be to, iš jo parodymų nustatyta, kad ieškovo laivui nebūtų užtekę 100 krantinės, kurios ilgis yra 100 metrų, o laivo ,,Green Klipper’’ laivo ilgis yra 108 metrai, todėl būtų reikėję dar ir 99 krantinės kelių metrų.

16Įvertintinas ir ieškovo pateiktas 2007-03-20 pasitarimo protokolas, kuriuo vadovavosi ieškovas ta prasme, kad jis yra rekomendacinio pobūdžio ir taikomas atsakovei, UAB,,Birių krovinių terminalas’’ ir UAB,,Klaipėdos šaldytuvų terminalas ’’ ir nepakeičia paminėtų uosto naudojimo taisyklių, numatančių pareigą derinti laivų pastatymo prie krantinių klausimą su krantinių naudotojais.

17Neįrodžius atsakovės neteisėto veikimo vykdant sutartį, darytina išvada, kad neįrodytos ir kitos civilinės atsakomybės sąlygos - kaltė ir priežastinis ryšys tarp neteisėto neveikimo ir atsiradusių pasekmių.

18Iš ieškovės priteistini 60,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 88 str. 1d. 3p., 92 str., 93 str. 1d.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį atmesti.

21Priteisti iš UAB,,Koralita‘‘ 60,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

22Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. ieškovė ieškiniu (t. I, b. l. 3-14) prašė priteisti iš atsakovės 26 500... 3. Atsakovė LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atsiliepimu į ieškinį (t. II, b. l.... 4. Trečiasis asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atsiliepime... 5. Ieškovės atstovas adv. A. Žlioba teismo posėdyje paaiškino, kad 100... 6. Ieškovo atstovas G. Badaras palaiko ieškinio reikalavimus ir papildomai... 7. Atsakovės atstovės teismo posėdyje palaiko atsiliepimo motyvus ir... 8. Trečiojo asmens atstovas paaiškino, kad visais atvejais pagal uosto naudojimo... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Šioje byloje yra keliamas civilinės atsakomybės taikymo klausimas. Civilinė... 11. Šalis siejo sutartiniai santykiai, atsiradę 2006-03-16 Nr. 1021/1.1,... 12. Nagrinėjamojoje byloje atsakovės sutartinių įsipareigojimų ieškovei... 13. Pagal LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą Uosto žemė yra... 14. Byloje nustatyta, kad pagal prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr.... 15. , patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003-11-03 įsakymu,... 16. Įvertintinas ir ieškovo pateiktas 2007-03-20 pasitarimo protokolas, kuriuo... 17. Neįrodžius atsakovės neteisėto veikimo vykdant sutartį, darytina išvada,... 18. Iš ieškovės priteistini 60,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 20. ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš UAB,,Koralita‘‘ 60,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 22. Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu galima...