Byla e2-10211-924/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Edvardas Paliokas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „East West Agro“ ieškinį atsakovui M. B. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo 31 756,00 Eur skolą, 4 572,86 Eur delspinigius, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 990,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodo, kad tarp šalių sudarytos dvi pirkimo-pardavimo sutartys. 2015 m. birželio 18 d. pirkimo-pardavimo sutartis Nr. EWA-150618, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo parduoti, o atsakovas įsipareigojo nupirkti naują ir nenaudotą javų kombainą LAVERDA M 310 MCS už 181 500,00 Eur. 2017 m. balandžio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartis Nr. EWA-170412, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo parduoti, o atsakovas įsipareigojo nupirkti naują ir nenaudotą prikabinamą kultivatorių Dal-Bo CultiTrail 600 už 25 531,00 Eur. Javų kombainas LAVERDA M 310 MCS atsakovui buvo perduotas 2015 m. liepos 3 d, prekės perdavimas formintas prekės perdavimo-priėmimo aktu. 2015 m. birželio 18 d. pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta, kad avanso pirmoji dalis 5 000,00 Eur sumokama iki 2015 m. liepos 1 d, antroji dalis 22 300,00 Eur sumokama iki 2015 m. spalio 1 d. Likusi suma 154 200,00 Eur sumokama iki 2015 m. rugpjūčio 1 d. Atsakovas pagal 2015 m. birželio 18 d. pirkimo-pardavimo sutartį liko skolingas ieškovei 6 225,00 Eur.

6Prikabinamas kultivatorius Dal-Bo CultiTrail 600 atsakovui buvo perduotas 2017 m. balandžio 12 d, prekės perdavimas formintas prekės perdavimo-priėmimo aktu, taip pat 2017 m. birželio 23 d. PVM sąskaita-faktūra Serija EWA Nr. 102487. 2017 m. balandžio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta, kad visa prekės kaina sumokama iki 2017 m. birželio 12 d. Pagal 2017 m. balandžio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartį atsakovas nėra atlikęs jokio mokėjimo ir skolingas ieškovei 25 531,00 Eur. Viso atsakovas skolingas ieškovei 31 756,00 Eur. Kadangi atsakovas sistemingai netinkamai vykdė pareigą atsiskaityti už prekes pagal sutartis, ieškovė pagal sutarčių nuostatas skaičiavo 0,08 procentų delspinigius, kurie sudaro 4 572,86 Eur.

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas.

9Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovo piniginiai reikalavimai kilę iš sutarties nevykdymo, todėl ieškovo prašymu ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 d.).

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. birželio 18 d. pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta, kad avanso pirmoji dalis 5 000,00 Eur sumokama iki 2015 m. liepos 1 d, antroji dalis 22 300,00 Eur sumokama iki 2015 m. spalio 1 d. Likusi suma 154 200,00 Eur sumokama iki 2015 m. rugpjūčio 1 d. Atsakovas pagal 2015 m. birželio 18 d. pirkimo-pardavimo sutartį skolingas ieškovei 6 225,00 Eur. 2017 m. balandžio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta, kad visa prekės kaina sumokama iki 2017 m. birželio 12 d. Pagal 2017 m. balandžio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartį atsakovas nėra atlikęs jokio mokėjimo ir skolingas ieškovei 25 531,00 Eur.

11CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Prievolė pasibaigia tuomet, kai ji tinkamai įvykdoma (CK 6.123 straipsnio 1 dalis).

12Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis - pardavėjas - perduoda kitai šaliai - pirkėjui - daiktą (prekę) jo nuosavybėn, o pirkėjas prekę priima ir įsipareigoja sumokėti šalių sulygtą kainą. Atsakovas nevykdė pareigos sumokėti už jo įsigytas prekes ir liko skolingas ieškovei viso 31 756,00 Eur sumą.

13Teismas, atlikęs ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, daro išvadą, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti visiškai ir priimti preliminarų sprendimą (CPK 428 straipsnis): ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovei iš atsakovo 31 756,00 Eur skolą ir 4 572,86 Eur delspinigius (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, CK 6.200 straipsnis).

14CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi atsakovas vertintinas kaip asmuo, besiverčiantis ūkine-komercine veikla, o sutartis buvo sudaryta šių ūkinių komercinių poreikių tenkinimui, remiantis CK 6.210 straipsnio 2 dalies nuostata, kai abi sutarties šalys yra verslininkai – už mokėjimo termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio palūkanos, tačiau ši nuostata yra taikoma tiek, kiek specialūs įstatymai nenumato kitokio palūkanų dydžio (CK 1.3 straipsnio 3 dalis). Kai nėra laiku įvykdoma prievolė atlikti mokėjimus pagal komercines sutartis ir tokių sutarčių šalys yra ūkio subjektai – tuomet priteistinų palūkanų dydis yra nustatomas, vadovaujantis specialiu įstatymu, Lietuvos Respublikos mokėjimų atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu. Todėl iš atsakovo priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. kovo 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.123 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 ir 2 dalys).

15Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos 385,00 Eur žyminis mokestis, apskaičiuotas nuo pareikšto ieškinio, nagrinėtino dokumentinio proceso tvarka, sumos ir 605,00 Eur už teisines paslaugas (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424, 428 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovo M. B., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „East West Agro“, juridinio asmens kodas 300588407, buveinės adresas Kauno raj., Kumpių g., Verslo g. 10, naudai 31 756,00 Eur (trisdešimt vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt šešių eurų 00 ct) skolą, 4 572,86 Eur (keturių tūkstančių penkių šimtų septyniasdešimt dviejų eurų 86 ct) delspinigius, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (36 328,86 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. kovo 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 990,00 Eur (devynių šimtų devyniasdešimties eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

20Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 straipsnis), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis;

21Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas; Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

22Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

23Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Edvardas Paliokas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš... 5. Ieškovė nurodo, kad tarp šalių sudarytos dvi pirkimo-pardavimo sutartys.... 6. Prikabinamas kultivatorius Dal-Bo CultiTrail 600 atsakovui buvo perduotas 2017... 7. Teismas... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovo... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. birželio 18... 11. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 12. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis -... 13. Teismas, atlikęs ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, daro išvadą, kad... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo,... 15. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos turėtos... 16. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424, 428 straipsniais,... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo M. B., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovės... 20. Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 21. Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus... 22. Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per CPK 430 straipsnio 1 dalyje... 23. Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas....