Byla 2-1518/2013
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Metoil“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Bradley Enterpraises Limited atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 27 d. nutarties, kuria atsisakyta pareiškėją įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, civilinėje byloje Nr. 2-862-798/2013 dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Metoil“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas Bradley Enterprises Limited pateikė prašymą įtraukti jį trečiuoju asmeniu UAB „Metoil“ restruktūrizavimo byloje ir patvirtinti kreditorinį reikalavimą 2 554 966,57 USD. Nurodė, jog jis yra atsakovo kreditorius, todėl restruktūrizavimo byloje priimti sprendimai gali turėti įtakos pareiškėjo, kaip kreditoriaus, dėl kurio vyksta ginčas atskiroje civilinėje byloje Nr. 2-2795-431/2013, teisėms ir teisėtiems interesams.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 27 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atmetė. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas siekia būti įtrauktas į civilinę bylą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Metoil“ iškėlimo trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus (CPK 46 str.). Nurodė, kad teise restruktūrizavimo procese įstoti į bylą trečiuoju asmeniu galima pasinaudoti iki teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo, kai asmuo turi tikslą dalyvauti sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo, tačiau Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartimi UAB „Metoil“ jau buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Pažymėjo, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnyje yra numatyta kreditoriui galimybė per teismo nustatytą terminą (nagrinėjamu atveju 45 dienos nuo nutarties įsiteisėjimo dienos) perduoti restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Išaiškino pareiškėjui, kad jis turi teisę kreiptis į administratorių UAB „Restrus“ su prašymu įtraukti jį į kreditorių sąrašą, o teismui tokį kreditorių sąrašą patvirtinus, pareiškėjas įgytų trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teises.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartį ir perduoti pareiškimą nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad teismas neteisingai pritaikė materialinės ir procesinės teisės normas. Įmonių restruktūrizavimo įstatymas specialiai nereglamentuoja klausimų, susijusių su trečiųjų asmenų statusu iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, o CPK nėra numatyta draudimo suinteresuotiems asmenims įstoti į restruktūrizavimo bylą trečiaisiais asmenimis. Kol nutartis iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą neįsiteisėjo, kreditorius neturi teisės kreiptis į administratorių su reikalavimais. Be to, teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjas nori įstoti į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo pareiškėjo skundą atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartį. Nurodo, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės kreditoriai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, gali būti įtraukti į klausimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, iki šio klausimo išsprendimo, t.y. iki teismo nutarties iškelti arba atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo. Kadangi kreditorius dėl įstojimo į bylą kreipėsi po nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Metoil“ priėmimo, todėl teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, priimta nepažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normų.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta įtraukti UAB „Metoil“ kreditorių Bradley Enterprises Limited į restruktūrizavimo bylą trečiuoju asmeniu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

12Įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ĮRĮ) specialiai nereglamentuoja klausimų, susijusių su trečiųjų asmenų statusu iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo kreditorius gali būti įtrauktas į restruktūrizavimo bylą pagal CPK nuostatas, jeigu jis pareiškia tokį prašymą arba kai jį trečiuoju asmeniu nurodo ieškovas. Remiantis CPK nuostatomis, asmenims, suinteresuotiems restruktūrizavimo bylos iškėlimu, nėra numatyta draudimų įstoti į restruktūrizavimo bylą trečiaisiais asmenimis. Kreditoriai turi teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl įstojimo į procesą trečiuoju asmeniu, nes tik tuomet kreditoriui suteikiama teisė efektyviau ginti savo teises bei teisėtus interesus ir pasisakyti dėl restruktūrizavimo proceso, būtinų sąlygų tokiam procesui pradėti egzistavimo ir atitikimo kreditorių interesams (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1900/2011). Be to, pažymėtina, jog įstatyme neįtvirtintas baigtinis subjektų, galinčių būti trečiaisiais suinteresuotais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, restruktūrizuojamoje byloje, sąrašas, taip pat, koks teisinis materialinis suinteresuotumas yra pagrindas įtraukti asmenį trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, į restruktūrizavimo bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1566/2012).

13Nagrinėjant klausimą dėl pareiškėjo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, svarbu yra tai, kad prašymas teisme gautas 2013 m. kovo 21 d., o klausimas dėl UAB „Metoil“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo iš esmės buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartimi, iškeliant įmonei restruktūrizavimo bylą, administratoriumi paskiriant UAB „Restrus“ bei nustatant 45 dienų terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti. Todėl po minėtos nutarties priėmimo pateiktas prašymas įtraukti Bradley Enterprises Limited į restruktūrizavimo bylą trečiuoju asmeniu nebetenka teisinės prasmės ir nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos nutarties.

14Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį iškelti UAB „Metoil“ restruktūrizavimo bylą ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog minėta aplinkybė nesudaro pagrindo panaikinti nutarties, kuri jos priėmimo metu atitiko faktines bylos aplinkybes ir todėl yra teisėta ir pagrįsta. Taip pat pažymėtina, kad ginčijama nutartis nepažeidė pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų bei neužkirto kelio jam dalyvauti restruktūrizavimo bylos nagrinėjimo procese, kadangi pareiškėjas, kaip UAB „Metoil“ kreditorius, trečiojo asmens statusą gali įgyti pareiškęs administratoriui prašymą įtraukti jį į kreditorių sąrašą ir teismui patvirtinus šį sąrašą.

15Pareiškėjui taip pat išaiškintina, kad jis turi teisę pakartotinai kreiptis į pirmosios instancijos teismą, kuris sprendžia klausimą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Metoil“ iškėlimo, su prašymu įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog minėtą prašymą pareiškėjas turėtų paduoti iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti priėmimo. Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis restruktūrizavimo bylos kėlimo klausimas paskirtas nagrinėti 2013 m. birželio 3 d. 14.00 val. žodinio proceso tvarka.

16Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl ji paliekama nepakeista.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai