Byla 2-141-446/2013
Dėl skolos, palūkanų ir nuostolių priteisimo bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vižerana“ priešieškinį ieškovui P. L. dėl nuostolių atlyginimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Raščiuvienė, sekretoriaujant Redai Mišeikytei, dalyvaujant ieškovui P. L., jo atstovui advokatui Mindaugui Šeškauskiui, atsakovės atstovams Ž. G. ir advokatui Rolandui Tamašauskui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. L. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vižerana“ dėl skolos, palūkanų ir nuostolių priteisimo bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vižerana“ priešieškinį ieškovui P. L. dėl nuostolių atlyginimo ir

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 14140 Lt nesumokėtų nuompinigių už patalpų, esančių ( - ), nuomą, 1549,81 Lt palūkanų, 11970,33 nuostolių, penkių procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, pripažinti atsakovės 2011 m. rugpjūčio 30 d. atliktą įskaitymą neteisėtu ir negaliojančiu, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad 2006 m. lapkričio 1 d. tarp jo ir UAB „Vižerana“ buvo sudaryta patalpų, esančių ( - ), nuomos nutartis. Remiantis šia sutartimi jis perdavė patalpas, dėl kurių susitarė, naudotis atsakovei, atsakovė įsipareigojo mokėti kiekvieną mėnesį 1415 Lt nuomos mokestį. 2009 m. liepos 1 d. abiejų šalių susitarimu nuomos mokestis buvo sumažintas iki 707 Lt per mėnesį. Nuo 2010 m. sausio mėnesio atsakovė pradėjo nebemokėti sulygto nuomos mokesčio, nors patalpomis naudojosi. Kadangi atsakovė dvejus metus nebemokėjo nuomos mokesčio, jis informavo UAB „Vižerana“, kad vienašališkai nutraukia nuomos sutartį ir pareikalavo sumokėti nuomos mokesčio įsiskolinimą 14140 Lt. Atsakovė su juo iki šiol neatsiskaitė, todėl prašo nuomos mokesčio įsiskolinimą ir įstatymo numatytas palūkanas priteisti iš prievolę pažeidusios šalies – atsakovės. 2011 m. rugpjūčio 31 d. priėmimo perdavimo aktu atsakovė grąžino jam nuomotas patalpas, esančias ( - ). Atsakovė perdavė netvarkingas ir apgadintas patalpas. Patalpos buvo užkrautos padėklais su malkomis, grindys suardytos, patalpose nedegė šviestuvai, nesutvarkytas kiemas. Atsakovė išsinuomotose patalpose atliko patalpų pertvarkymo darbus, išgriovė dvi patalpas skiriančią sieną, tokiu būdu atsakovė pablogino pastato būklę. Kadangi po atsakovės išsikėlimo iš patalpų buvo būtinas šių patalpų remontas, kad būtų galima toliau eksploatuoti šias patalpas, jas naudoti pagal paskirtį, todėl jis patalpas remontavęs savo lėšomis. Elektros instaliacijos sutvarkymas jam kainavo 771,58 Lt. Atsakovės suardytų grindų bei išardytų sienų pertvarų remontas kainavo 11970,33 Lt, iš viso patalpoms suremontuoti ieškovas patyrė 11970,33 Lt nuostolių, kuriuos jis prašo priteisti iš atsakovės. Atsakovė 2011 m. rugpjūčio 30 d. įskaitymą prašo pripažinti neteisėtu, nes ieškovui apie tokį įskaitymą nebuvo žinoma, jis ieškovui nebuvo siųstas, apie jį sužinojo tik gavęs atsiliepimą į ieškinį, o, esant ginčui dėl vieno iš reikalavimų, jo taikymas yra draudžiamas, atsakovė neturi jokio galiojančio ir vykdytino reikalavimo ieškovui, kadangi su ieškovu nieko nederino ir jokio sutikimo dėl remonto darbų ieškovas atsakovei nedavė. Dėl šių priežasčių atsakovės vienašalis įskaitymas yra neteisėtas ir pripažintinas negaliojančiu. Atsakovės atlikti darbai nuomojamose patalpose su juo, šių patalpų savininku, nebuvo derinami, jokio sutikimo dėl remonto darbų ieškovas atsakovei nėra davęs, visi remonto darbai buvo atlikti atsakovės iniciatyva, jų pačių veiklai vykdyti, todėl atsakovė neturi teisės reikalauti kompensacijos už patalpų pagerinimą, dėl to atsakovės priešieškinį prašo atmesti.

5Atsakovė UAB „Vižerana“ prašo priteisi iš ieškovo 15553,50 Lt nuostolių atlyginimui, ieškinį atmesti.

6Atsakovės atstovai nurodė, kad atsakovė ieškovo leidimu nuomojamose patalpose, esančiose ( - ), įrengė biurą, kurio įrengimo išlaidas ieškovas buvo žadėjęs kompensuoti. Nuomojamose patalpose atliktų darbų apimtys jo savininkui, ieškovui, buvo gerai žinomos, nes jis stebėjo darbus, neprieštaravo jų atlikimui. Ieškovo sutikimu patalpos buvo pagerintos, nors raštiško sutikimo atsakovė nereikalavo iš ieškovo. Nuomos sutartis nutraukta atsakovės reikalavimu, ieškovui neatlikus stogo dangos remonto, dėl ko atsakovė negalėjusi vykdyti savo veiklos ir vienašališkai nutraukusi patalpų nuomos sutartį su ieškovu. Kadangi nuomos sutartis nutraukta dėl ieškovo kaltės, todėl ieškovas turi kompensuoti atsakovei nuostolius, kurie atsirado pagerinus ieškovo patalpas. Remonto darbai atsakovei kainavo 123949,59 Lt, kadangi atsakovė pati naudojosi šiomis patalpomis, reikalaujamų nuostolių atlyginimą sumažino iki 30000 Lt. Atsakovė šias patalpų remonto išlaidas įskaitė už nesumokėtą nuomos mokestį, o neįskaitytą dalį nuostolių – 15553,50 Lt prašo priteisti iš ieškovo. Pagal nuomos sutarties sąlygas terminas nuomos buvo numatytas 10 m. ir tada nuomotojas negalėtų kompensuoti pagerinimo darbų, bet nuomos sutartis nutrūko anksčiau, todėl ieškovas dabar turi juos kompensuoti. UAB ,,Vižerana“ nutraukė nuomos sutartį remdamasi sutarties 8.5.1 ir 8.5.2 p. Nuomojamos patalpos pastoviai buvo užliejamos lietaus, tirpstančio sniego dėl prakiurusio stogo, realiai įmonė negalėjusi dirbti. Žodžiu ne kartą kreipėsi į ieškovą, prašė, kad stogą sutvarkytų, tačiau ieškovas nesiėmė jokių stogo pertvarkymo ir remonto darbų. Pagal įstatymą nuomotojas privalo daryti patalpų kapitalinį remontą, sutartyje atskirai dėl to nebuvo susitarta. Stogą ieškovas pakeitė UAB „Vižerana“ išsikrausčius iš nuomojamų patalpų. Nuomojamu laikotarpiu atsakovė pastato būklės ne bogino, o pagerino. Iki jiems išsinuomojant pastatą galima buvo naudoti kaip sandėlį, o po UAB „Vižerana“ atlikto remonto jame gali veikti bet kokia įmonė, nes yra įrengti dušai darbuotojams, persirengimo kambariai, kaip reikalauja darbo saugos įstatymai. Remonto metu jokių pertvarų nebuvo išgriauta, dalis pastato, esančio ( - ), patalpų atsakovei nebuvo išnuomotos, jomis naudojosi pats savininkas ir kiti asmenys, kuriems ieškovas leisdavo statyti techniką. Grindų jie neardė, jų negadino, betoninės grindys galėjo suirti dėl užlieto nuo stogo vandens ir temperatūros pokyčių. Šviestuvų taip pat neėmė, jų negadino. Po atsakovės išsikraustymo iš ieškovui priklausančių patalpų ieškovas malkas tose patalpose leidęs susidėti V. N..

7Ieškinys tenkintinas dalinai, priešieškinys atmestinas.

8Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi, pasirašyta 2006 m. lapkričio 1 d. tarp ieškovo P. L. ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vižerana“, ieškovas įsipareigojo dešimčiai metų perduoti atsakovei valdyti ir naudotis patalpomis, esančiomis ( - ), atsakovė įsipareigojo priimti patalpas ir mokėti nuomos mokestį. Šios sutarties 6.1. punktu šalys susitarė, jog nuomininkė UAB „Vižerana“ nuomotojui P. L. mokės per mėnesį 1415 Lt nuomos mokestį (10-19 b. l. 1 t.). 2009 m. liepos 1 d. šalių pasirašytu susitarimu (20 b. l. 1 t.) šalys sumažino nuomos mokestį, susitarė, jog nuo šio susitarimo pasirašymo dienos nuomos mokestis už UAB „Vižerana“ nuomojamas ieškovui priklausančias patalpas bus 707 Lt. 2011 m. rugpjūčio 31 d. patalpų priėmimo-perdavimo aktu (22 b. l. 1 t.) UAB „Vižerana“ perdavė, o P. L. priėmė 2006 m. lapkričio 1 d. nuomos sutartimi nuomotas patalpas, esančias ( - ), t. y. nuomos sutarčiai nutrūkus, nuomininkė grąžino nuomotojui jo turtą. Ieškovo teigimu, atsakovė nuo 2010 m. sausio mėnesio nuomos mokesčio nemokėjo, todėl iki 2011 m. rugpjūčio 31 d., t. y. tos dienos, kai nuomojamas patalpas atsakovė grąžino ieškovui, susidarė 14140 Lt įsiskolinimas. Ginčo dėl to, kad atsakovė nuo ieškovo nurodytos dienos nuomos mokesčio nemokėjo, tarp šalių nekilo, atsakovė pripažino šią aplinkybę, ieškovo nurodytos įsiskolinimo sumos neginčijo.

9Sutarčių teisėje galioja pacta sunt servanta principas, reiškiantis, kad šalys privalo vykdyti prisiimtus tarpusavio įsipareigojimus, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Lietuvos Respublikos CK 6.59 straipsnis). Todėl ieškovo reikalavimas priteisti nesumokėtą šalių sulygtą nuomos mokestį už laikotarpį, kuriuo jis nebuvo sumokėtas - 2010 m. sausio - 2011 m. rugpjūčio mėnesius, yra pagrįstas ir teisėtas, ieškinys dėl nuompinigių priteisimo tenkintinas.

10Šalių sutarties 7.1. punkte numatyta, jog laiku nesumokėjus sutartyje numatytų mokėjimų, nuomininkas privalo mokėti nuomotojui 0,2 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. numatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Tiek netesybų (CK 6.71-6.75 str.), tiek kompensuojamųjų palūkanų (CK 6.261 str., 6.210 str.) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. CK 6.261 straipsnis numato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Tokias įstatyme numatytas palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku. Esant tokioms įstatymo nuostatoms, pagrįstas ir teisėtas ieškovo reikalavimas priteisti mažesnes nei numatyta sutartyje, įstatymo nurodyto dydžio (penkių procentų) palūkanas už prievolės nevykdymą – nuomos mokesčio nemokėjimą - ir procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškovas nurodė, kad patalpoms, esančioms ( - ), po nuomos sutarties su atsakove nutraukimo suremontuoti jis patyrė 11970,33 Lt nuostolių : elektros instaliacijos sutvarkymas kainavo 771,58 Lt, atsakovo suardytų grindų bei išardytų sienų pertvarų remontas – 11198,75 Lt. Ieškovas pateikė elektros instaliacijos darbų atlikimo aktą (24 b. l. 1 t.), PVM sąskaitą faktūrą (25 b. l.), iš kurių matyti, kad už elektros instaliacijos remonto darbus R. G. įmonei ieškovas sumokėjo 771,58 Lt. Iš atliktų darbų akto (26 b. l. 1 t.), PVM sąskaitos faktūros (27 b. l. 1 t.), kad grindų betono ir keramzitbetonio blokelių mūro darbus pastate, esančiame Kelmės rajone, Tytuvėnuose, Taikos g. 2, UAB „Autostapa“ ieškovas sumokėjo 11198,75 Lt.

12Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatyme ar sutartyje nustatytos pareigos, kai dėl to kilo žala arba tai sudarė sąlygas žalai atsirasti ar padidėti, t. y. tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys. Priežastinis ryšys gali būti tiesioginis, kai dėl teisinę pareigą pažeidusio asmens veiksmų žala atsiranda tiesiogiai. Jis gali būti netiesioginis, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadarytas neigiamas turtinis poveikis, bet sudarytos sąlygos žalai atsirasti. Teisiškai reikšmingu pripažįstamas ir tiesioginis, ir netiesioginis priežastinis ryšys. Priežastinio ryšio vertinimas yra svarbus tik santykyje su patirtais nuostoliais (žala), kurių realumas yra pagrįstas tinkamais įrodymais.

13Kaip matyti iš nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo (33-36 b. l. 2 t.), ieškovui priklausančio pastato - garažo, esančio ( - ), statybos baigimo metai yra 1993 m. Patalpos, esančios šiame pastate atsakovei išnuomotos 2006 m. Nuomos sutartyje nurodyta atsakovės vykdoma veika – medienos gamyba. Taigi, veiklos, atsakovės vykdomos ieškovui priklausančiose patalpose, sritis ieškovui buvo žinoma. Patalpų perdavimo atsakovei momentu priėmimo-perdavimo aktas nebuvo surašytas, nei elektros instaliacijos, nei betoninių garažo grindų būklė nebuvo aptarta, šviestuvų skaičius, garaže buvusios pertvaros nebuvo fiksuoti. Įvertinus pastato statybos metus, atsakovės šiame pastate vykdomą veiklą, yra pagrindo manyti, kad betoninės grindys susidėvėjo natūraliai. Įrodymų, kad elektros instaliacija pastato grąžinimo ieškovui momentu buvo blogesnės būklės nei jos perdavimo naudotis atsakovei metu, nepateikta. Duomenų, kad atsakovė išsinuomotose patalpose vykdytų kitokią veiklą, nei buvo nurodyta sutartyje ir žinoma ieškovui, taip pat nėra. Ieškovas neįrodė, kad atsakovė netinkamai naudotų patalpas, tyčia jas gadintų ar ardytų. Be to, atsižvelgtina ir į tą aplinkybę, kad patalpų perdavimo nuomotojui metu patalpos buvo užkrautos ne atsakovei priklausančiomis malkomis. Liudytojas V. N. teisme parodė, kad jis P. L. leidimu, UAB „Vižerana“ išsikrausčius iš nuomojamų patalpų, susivežė 300 padėklų malkų. Taigi, nenustačius priežastinio ryšio tarp ieškovo nurodytos žalos ir atsakovės veiksmų, ieškinys dalyje dėl 11970,33 Lt nuotolių atlyginimo atmestinas.

14Šalių pasirašytos sutarties 5.2.4. punkte (14 b. l. 1 t.) numatyta, kad nuomininkas įsipareigoja savo jėgomis ir sąskaita atlikti patalpų ir jose įdiegtos įrangos ar įrenginių einamąjį remontą. Nuomininkas privalo iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki šiame punkte nurodytų darbų pradžios raštu suderinti su nuomotoju konkrečius ketinamus atlikti patalpose einamojo remonto darbus, medžiagų specifikacijas bei tokių darbų grafiką. Nuomininkas, raštu nesuderinęs su nuomotoju einamojo remonto darbų, neturi teisės jų pradėti. 5.2.5. punkte buvo numatyta, jog nuomininkas turi teisę savo lėšomis įsirengti sanitarinius mazgus, vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, ventiliacijos bei kitas sistemas, prireikus pasididinti elektros galią, jei to reikia vykdant sutartyje 1.3. punkte numatytai veiklai (14 b. l. 1 t.).

15Sutarties 1.3. punkte nurodyta, jog šalys susitaria, kad išnuomojamos patalpos bus naudojamos išimtinai nuomininko daliniam medienos apdirbimui ir biuro veiklai (10 b. l. 1 t.). Nuomininkas turi teisę be išankstinio nuomotojo sutikimo savo sąskaita atlikti patalpų patobulinimus ir pertvarkymus, reikalingus tam, kad patalpas būtų galima panaudoti tikslams, numatytiems šios sutarties 1.3. punkte, su sąlyga, kad tokie patobulinimai ir pertvarkymai nėra susiję su patalpų rekonstrukcija, kapitaliniu ar paprastuoju remontu, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Patalpų rekonstrukcijos, kapitalinio ar paprastojo remonto darbus nuomininkas turi teisę atlikti tik gavęs išankstinį nuomotojo raštišką sutikimą šiems darbams bei raštu suderinęs tokių darbų projektus bei sąmatas su nuomotoju (sutarties 5.2.10. punktas). Nuomininkas, pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus, neturi teisės reikalauti kompensacijos už patalpų pagerinimą (patobulinimą), jei pagerinimas (patobulinimas) buvo padarytas sutarties 1.3. punkte numatytai veiklai vykdyti ir/ar be nuomotojo žinios ir sutikimo (sutarties 5.2.13 punktas) (15 b. l. 1 t.). Atsakovė (nuomininkė) nurodė, kad ji atliko nuomojamų patalpų remonto, pagerinimo darbų už 129756,30 Lt, tačiau nepateikė šiuose sutarties punktuose nurodyto raštiško ieškovo (nuomotojo) sutikimo dėl tokių darbų atlikimo ieškovui priklausančiose patalpose.

16Lietuvos Respublikos CK 6.501 straipsnyje įtvirtintos nuostatos, kad nuomotojo leidimas reikalingas bet kokiems išnuomoto turto pagerinimams, nepriklausomai su kokiu remontu – einamuoju ar kapitaliniu – tie pagerinimai yra susiję; jeigu nuomininkas turtą gerina pažeisdamas turto savininko interesus ir įstatymo reikalavimus, tai reiškia, kad pats nuomininkas elgiasi neteisėtai ir nesąžiningai ir veikia savo rizika, todėl tokiu atveju nuomininkui tenka visos neigiamos jo neteisėtos ir neapdairios veiklos pasekmės. Atsakovė, atlikdama nuomojamų patalpų remonto darbus, nesilaikė įstatymo nuostatų, nevykdė sutarties sąlygų, numatančių būtiną nuomotojo raštišką sutikimą remonto darbų atlikimui, todėl jos reikalavimas ieškovui padengti dalį (30000 Lt) remonto darbų išlaidų yra nepagrįstas.

17Atsakovė UAB „Vižerana“ 2011 m. rugpjūčio 30 d. reikalavimu dėl atlikto turto pagerinimo (51-52 b. l. 1 t.) pareikalavo ieškovo kompensuoti atlikto turto pagerinimo išlaidas – 30000 Lt, tos pačios dienos įskaitymu (170 b. l. 1 t.) įskaitė ieškovo reikalavimą 14446,50 Lt sumai, reikalaudama iš ieškovo kompensuoti 15553,50 Lt vertės patalpų pagerinimus.

18Lietuvos Respublikos CK 6.130 straipsnyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įskaitymui atlikti turi būti nustatytos šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010; 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009).

19Atsakovės pateikto įskaitymo dieną – 2011 m. rugpjūčio 30 d. - ieškovas nebuvo atsakovės skolininku, atsakovės nurodyta suma – jos išlaidos dėl atlikto remonto darbų – nebuvo patvirtinta šalių susitarimu, nebuvo šalių sutarties objektu ar teismo priteista suma, įskaitymo pateikimo dieną atsakovės reikalavimas nebuvo galiojantis ir vykdytinas, atsakovės priešieškinio reikalavimas nepatenkintas ir šioje byloje, todėl darytina išvada, kad atsakovės 2011 m. rugpjūčio 30 d. atliktas įskaitymas neatitinka įstatymo reikalavimų, jis pripažįstamas neteisėtu.

20Esant tokioms aplinkybėms, priešieškinys dėl 15553,50 Lt priteisimo iš ieškovo už atliktus nuomojamų patalpų remonto darbus atmestinas.

21Kadangi ieškinio ir priešieškinio reikalavimai dėl nuostolių priteisimo atmesti kaip neparemti įstatymu, todėl šalių pateikti įrodymai dėl šių nuostolių dydžio – buhalteriniai dokumentai, teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų parodymai – šiame teismo sprendime neaptariami.

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo išlaidas šioje byloje sudaro jo sumokėtas 973 Lt žyminis mokestis (2, 3 b. l. 1 t.; 58 b. l. 2 t.) ir 2000 Lt išlaidos advokatui (123 b. l. 2 t.). Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui žyminis mokestis priteistinas proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t. y. 471 Lt už turtinio pobūdžio reikalavimą (15689,81x3?=470,69) ir 143 Lt už patenkintą neturtinio pobūdžio reikalavimą. Ieškovo advokato atstovavimo išlaidos realios, pagrįstos pinigų priėmimo kvitu, todėl ieškinį patenkinus dalinai, o priešieškinį atmetus, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio nuostatomis, ieškinį patenkinus iš dalies, valstybei bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.), - 53,90 Lt (1 b. l. 1 t.), priteistinos iš abiejų šalių : iš ieškovo proporcingai atmestų reikalavimų daliai – 23 Lt (53,90x43?=23,17), iš atsakovės proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 31 Lt (53,90x57?=30,72).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., 6.487 str. 1 d., CPK 178 str., 185 str. 1 d., 259 str., 263-270 str. str., teismas

Nutarė

25Ieškinį tenkinti dalinai.

26Priteisti iš UAB „Vižerana“ P. L. 14140 Lt (keturiolika tūkstančių vieną šimtą keturiasdešimt litų) nesumokėtų nuompinigių už negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomą, 1549,81 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt devynis litus 81 ct) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio pareiškimo teismui dienos – 2013 m. sausio 30 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Vižerana“ 2011 m. rugpjūčio 30 d. atliktą įskaitymą neteisėtu.

28P. L. ieškinį dalyje dėl 11970,33 Lt nuotolių atlyginimo atmesti.

29Uždarosios akcinės bendrovės „Vižerana“ priešieškinį P. L. dėl nuostolių atlyginimo atmesti.

30Priteisti iš UAB „Vižerana“ P. L. 2471 Lt (du tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Vižerana“ 31 Lt (trisdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

32Priteisti iš P. L. 23 Lt (dvidešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

33Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. L.... 3. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 14140 Lt nesumokėtų nuompinigių... 4. Ieškovas nurodė, kad 2006 m. lapkričio 1 d. tarp jo ir UAB „Vižerana“... 5. Atsakovė UAB „Vižerana“ prašo priteisi iš ieškovo 15553,50 Lt... 6. Atsakovės atstovai nurodė, kad atsakovė ieškovo leidimu nuomojamose... 7. Ieškinys tenkintinas dalinai, priešieškinys atmestinas.... 8. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi, pasirašyta 2006 m. lapkričio 1 d.... 9. Sutarčių teisėje galioja pacta sunt servanta principas, reiškiantis, kad... 10. Šalių sutarties 7.1. punkte numatyta, jog laiku nesumokėjus sutartyje... 11. Ieškovas nurodė, kad patalpoms, esančioms ( - ), po nuomos sutarties su... 12. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatyme ar sutartyje nustatytos... 13. Kaip matyti iš nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo (33-36 b.... 14. Šalių pasirašytos sutarties 5.2.4. punkte (14 b. l. 1 t.) numatyta, kad... 15. Sutarties 1.3. punkte nurodyta, jog šalys susitaria, kad išnuomojamos... 16. Lietuvos Respublikos CK 6.501 straipsnyje įtvirtintos nuostatos, kad nuomotojo... 17. Atsakovė UAB „Vižerana“ 2011 m. rugpjūčio 30 d. reikalavimu dėl... 18. Lietuvos Respublikos CK 6.130 straipsnyje nustatyta, kad prievolė baigiasi,... 19. Atsakovės pateikto įskaitymo dieną – 2011 m. rugpjūčio 30 d. - ieškovas... 20. Esant tokioms aplinkybėms, priešieškinys dėl 15553,50 Lt priteisimo iš... 21. Kadangi ieškinio ir priešieškinio reikalavimai dėl nuostolių priteisimo... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio nuostatomis, ieškinį... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., 6.487... 25. Ieškinį tenkinti dalinai.... 26. Priteisti iš UAB „Vižerana“ P. L. 14140 Lt (keturiolika tūkstančių... 27. Pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Vižerana“ 2011 m. rugpjūčio... 28. P. L. ieškinį dalyje dėl 11970,33 Lt nuotolių atlyginimo atmesti.... 29. Uždarosios akcinės bendrovės „Vižerana“ priešieškinį P. L. dėl... 30. Priteisti iš UAB „Vižerana“ P. L. 2471 Lt (du tūkstančius keturis... 31. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Vižerana“ 31 Lt... 32. Priteisti iš P. L. 23 Lt (dvidešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų... 33. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...