Byla 2-858/2007

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio ir Vinco Versecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės D. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 20 d. žodinės nutarties, kuria atsisakyta priimti patikslintą ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Sistema“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Beatričės viešbutis“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Kennedy forbes“, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir VĮ Registrų centrui dėl žemės nuomos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir kitų su tuo susijusių reikalavimų.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovė D. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams BUAB ,,Sistema“, UAB ,,Beatričės viešbutis“, UAB ,,Kenedy Forbes“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai bei VĮ Registrų centras ir prašė pripažinti negaliojančiais: Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai 1998 m. birželio 10 d. sutartį Nr. 301, sudarytą tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir UAB „Sistema“; Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybinės įmonės pažymas Nr. 212859A ir Nr. 212858A nuo jų surašymo (išdavimo) momento; Vilniaus miesto valdybos 1998 m. gegužės 14 d. sprendimą Nr.939V dėl sklypo, esančio ( - ), ribų ir dydžio nustatymo; Žemės sklypo ribų 1998 m. gegužės 21 d. paženklinimo aktą; Valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės nuomos 2001 m. vasario 23 d. sutartį Nr. 70, sudarytą tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir UAB „Beatričės viešbutis“; AB „Sistema“ ir UAB „Beatričės viešbutis“ 2000 m. spalio 25 d. savitarpio susitarimą dėl nuomininko teisių žemės sklypui, esančiam ( - ), perdavimo UAB „Beatričės viešbutis“; Vilniaus miesto valdybos 2001 m. sausio 11 d. sprendimą Nr. 30V; 1857 kv. m. ploto žemės sklypo, esančio ( - ), 2001 m. planą; 1857 kv. m. ploto sklypo, esančio ( - ), 2001 m. ribų paženklinimo aktą; Vilniaus apskrities viršininko 1998 m. birželio 10 d. sprendimą Nr. 1657-01 dėl žemės sklypo, esančio ( - ), išnuomojimo AB „Sistema“; Vilniaus apskrities viršininko 2001 m. vasario 23 d. įsakymą Nr. 542-01 dėl žemės sklypo, esančio ( - ), išnuomojimo UAB „Beatričės viešbutis“; Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. 23 – 653/01; Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus ir UAB „Kenedy forbes“ 2005 m. liepos 29 d. susitarimą.

5Ieškovė 2006 m. gruodžio 12 d. padavė teismui papildytą ieškinį, kuriuo be ankstesnių prašymų taip pat pareiškė du naujus reikalavimus: pripažinti negaliojančiu ginčo sklypo kaip naujo turtinio vieneto suformavimą ir įrašymą į nekilnojamųjų daiktų registrą nuo jo suformavimo ir įregistravimo momento bei įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininką sudaryti su ieškove jos nuosavybės daliai pastatuose, adresu ( - ), proporcingos dalies žemės sklypo, kurio plotas 2725 kv. m, žemės nuomos sutartį (t. 4, b. l. 144).

6Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 13 d. nutartimi nustatė ieškovei terminą iki 2007 m. sausio 31 d. patikslinto ieškinio trūkumams pašalinti (t. 4, b. l. 139). Teismas nurodė, kad būtina tiksliai įvardinti, kokius konkrečiai sklypo suformavimo aktus ieškovė prašo pripažinti negaliojančiais be jau pareikštų reikalavimų, nurodant, kuris iš atsakovų pagal reiškiamą reikalavimą turi atsakyti, bei turi būti nurodyta, dėl kokios sklypo dalies ir kokiomis sąlygomis turėtų būti sudaryta žemės nuomos sutartis su ieškove, kokiais įrodymais grindžiamos tokios sutarties sąlygos, bei kitos reikšmingos aplinkybės.

7Ieškovė 2007 m. vasario 1 d. pateikė teismui papildytą ieškinį, kuriuo minėtus naujus reikalavimus suformulavo prašydama:

81) įpareigoti atsakovus Vilniaus miesto administraciją ir Vilniaus apskrities viršininką, savo kompetencijos ribose, suformuoti prie visų pastatų, esančių ( - ), 2527 kv. m bendro ploto žemės sklypą, sudarant jį pagal pastatų inventorinės bylos ir statinių techninės apskaitos kortelės duomenis, sudaryti žemės sklypo planą, paženklinti sklypo ribas;

92) įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centras įrašyti šį nekilnojamąjį daiktą kadastre ir registre, arba atstatyti iki tol buvusį nekilnojamąjį objektą, kurio kadastro Nr. ( - ).

103) įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją išnuomoti ieškovei 503,51 kv. m iš 2727 kv. m sklypo, adresu ( - ), 99 metams.

11Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 20 d. posėdyje priėmė žodinę nutartį, kuria atsisakė priimti patikslintą ieškinį (t. 4, b. l. 224). Teismas nurodė, kad šalinant trūkumus buvo formuluojami nauji reikalavimai, kurių priėmimo išsprendimas užvilkintų procesą, be to, patikslintu ieškiniu nebuvo pašalinti teismo nutartyje nurodyti trūkumai. Taip pat teismas nurodė, jog ši žodinė nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

12Atskiruoju skundu ieškovė D. R. prašo panaikinti minėtą teismo žodinę nutartį bei išspręsti klausimą iš esmės, pripažįstant, kad patikslintas ieškinys yra priimtas. Prašymą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

131. Teismas pažeidė materialines ir procesines teisės normas, neleido proceso dalyviams išreikšti nuomonės dėl patikslinto ieškinio priėmimo, nors šį klausimą nagrinėjo posėdžio metu.

142. Teismo nutartis neatitinka imperatyvių CPK normų, nustatančių bendrus reikalavimus teismo nutarčiai (jos priėmimo tvarkai ir turiniui) bei specialius reikalavimus nutarčiai dėl atsisakymo priimti ieškinį (patikslintą ieškinį). Pagal CPK 290 straipsnio antrąją dalį, nutartis turėjo būti rašytinė, pagal CPK 291 straipsnio nuostatas – motyvuota, o tuo tarpu teismo nutartyje nenurodyta, kokie nauji reikalavimai buvo formuojami, koks jų pobūdis, kokiais motyvais vadovaujantis teismas laikė, kad jie užvilkintų procesą, kokie trūkumai, nurodyti 2006 m. gruodžio 13 d. nutartyje, nebuvo pašalinti.

153. Terminas trūkumams pašalinti gali būti skiriamas tik kai ieškinys neatitinka formalių reikalavimų, susijusių su teisės kreiptis į teismą įgyvendinimu, ir jokiu būdu negalima jo skirti dėl ieškinio motyvų, ar esant nepakankamai įrodymų. Teismui nenurodžius nepašalintų trūkumų pobūdžio, nėra pagrindo teigti, kad trūkumai yra formalaus pobūdžio.

164. Proceso greitumas neturi būti kliūtimi apginti pažeistas teises, naudotis teise reikšti (koncentruoti) reikalavimus, atsižvelgiant į atsakovų atsikirtimus ir jų pateikimo momentą, bei įgyvendinti teisingumą. Skundžiama nutartimi ieškovei užkertamas kelias, remiantis CPK 136 straipsnio pirmąja dalimi, jungti į vieną ieškinį kelis tarpusavyje susijusius reikalavimus. Priimdamas teismo 2006 m. gruodžio 13 d. nutartį pašalinti trūkumus, teismas tuo pačiu pripažino, kad visi ieškinio reikalavimai, nurodomi patikslintame ieškinyje yra susiję, ir kad juos tikslingiau nagrinėti vienoje byloje. Ieškovė pašalino visus teismo nurodytus patikslinto ieškinio trūkumus, o jokių naujų reikalavimų neformulavo.

175. Skundžiama nutartimi teismas revizavo 2006 m. gruodžio 13 d. nutartį, tuo pažeidė įsigaliojusią nutartį, teisėtumo bei procesinių sprendimų tęstinumo principus.

186. Teismas praktiškai priėmė 2007 m. sausio 30 d. ieškinį, nes išsiuntė jį šalims.

197. Ieškinio tikslinimo būtinumas atsirado tik po atsakovų tam tikrų veiksmų arba po parengiamajame posėdyje atsakovų išdėstytų žodžiu naujų motyvų. Be to, teismas nebuvo skyręs termino visiškai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą atsižvelgiant į minėtus pasikeitimus, sukeltus atsakovų veiksmais. Patikslinto ieškinio priėmimas užtikrintų bylos nagrinėjimo koncentruotumą, ekonomiškumą, panaikintų galimybę atsirasti ateityje ginčams dėl tų pačių teisių gynimo, pagreitintų ypač sudėtingos bylos nagrinėjimą.

20Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Kenedy forbes“ prašo skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad argumentai dėl skundžiamos teismo nutarties neatitikimo imperatyvioms CPK normoms, nepagrįsti, nes minėta teismo nutartimi nebuvo sprendžiamas ieškinio priėmimo klausimas: ieškinys jau yra priimtas, o byla užvesta su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis bei nagrinėjama teisme jau treji metai. Teismas minėta 2006 m. gruodžio 13 d. nutartimi faktiškai pareikalavo suformuluoti teisinį reikalavimo pagrindą, nes tokiu reikalavimu, kokį buvo pareiškusi ieškovė, iš esmės siekta revizuoti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. lapkričio 2 d. sprendimą ir Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. vasario 22 d. nutartį. Ieškovės pateiktame papildytame ieškinyje nėra pašalinti teismo nustatyti trūkumai. Atsakovas taip pat nurodė, kad pagal CPK 141 straipsnio ketvirtąją dalį, teismo nutartis atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo atskiruoju skundu neskundžiama, todėl skundžiama nutartis, skirtingai nei nurodo apeliantė, neturėjo būti rašytinė.

21Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Beatričės saldumynai“ (buvęs UAB ,,Beatričės viešbutis“) prašo skundą atmesti. Nurodo, kad ieškovės patikslintame ieškinyje pateikti nauji reikalavimai turi būti nagrinėjami atskirai nuo reikalavimų pripažinti negaliojančiomis ginčijamas nuomos sutartis. Be to, reikalavimą pripažinti negaliojančiu 2000 m. gegužės 25 d. Vilniaus m. valdybos sprendimą Nr. 1059V, tai yra sprendimą, kuriuo patvirtintas sklypų ( - ), nedidelių veiklos mastų detalusis planas, ieškovė buvo pareiškusi Vilniaus apygardos administraciniame teisme, šis reikalavimas yra išnagrinėtas ir atmestas (CPK 293 str. 1 d. 3 p.). Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad būtinybė pareikšti naujus reikalavimus jai kilo po 2006 m. gruodžio 13 d. teismo posėdžio. Atsakovo nuomone, priėmus patikslintą ieškinį būtų užvilkintas procesas, nes bylas nagrinėjama jau beveik trejus metus, ieškovė ne kartą tikslino reikalavimus ir turėjo visas galimybes galutinai suformuluoti ieškinio dalyką bei pagrindą.

22Atsiliepimu atsakovas VĮ Registrų centras prašo skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad byla nagrinėjama ne vienerius metus, ieškovė ne kartą tikslino ieškinio pareiškimus, nors, pagal CPK 7 straipsnio antrąją dalį, dalyvaujantys byloje asmenys turi rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti įrodymus bei argumentus, kuriais grindžiami reikalavimai ar atsikirtimai.

23Atsiliepimu trečiasis asmuo 998-oji daugiabučių namų savininkų bendrija prašo patenkinti ieškovės skundą. Nurodo iš esmės tuos pačius argumentus, kaip ir atskirajame skunde.

24Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

25Byloje nustatyta, kad 2006 m. gruodžio 12 d. ieškovė D. R. pateikė teismui patikslintą ieškinį (t. 4, b. l. 144-157). Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šio ieškinio priėmimo klausimą, nustatė patikslinto ieškinio trūkumus, todėl 2006 m. gruodžio 13 d. nutartimi įpareigojo ieškovę pašalinti juos iki 2006 m. sausio 31 d. (t. 4, b. l. 139-140). Ieškovė 2006 m. vasario 1 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį po trūkumų šalinimo, tačiau teismas 2006 m. vasario 20 d. žodine nutartimi šį patikslintą ieškinį atsisakė priimti, nurodė, kad tai užvilkins bylos nagrinėjimą bei tai, kad ieškovė nepašalino teismo nurodytų trūkumų (t. 4, b. l. 224).

26CPK 137 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas per dešimt dienų nuo ieškinio gavimo dienos turi išspręsti jo priėmimo klausimą. Analogiškai yra sprendžiamas ir patikslinto ieškinio priėmimo klausimas. CPK 137 straipsnio 2 dalyje yra numatyti atsisakymo priimti ieškinį pagrindai. Pirmosios instancijos teismas, posėdžio metu spręsdamas patikslinto ieškinio priėmimo klausimą, žodine nutartimi ieškinio atsisakymo priimti pagrindu nurodė tai, kad patikslintame ieškinyje nurodytų naujų reikalavimų priėmimas užvilkins bylos nagrinėjimą. Kolegija pažymi, kad CPK 137 straipsnio 2 dalyje numatytas ieškinio atsisakymo pagrindų sąrašas yra baigtinis, minėtame sąraše pagrindo dėl bylos vilkinimo nėra, todėl šiuo pagrindu teismas negalėjo atsisakyti priimti patikslintą ieškinį. Be to, CPK 141 straipsnyje yra numatyta, kad iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje ieškovas turi teisę keisti ieškinio dalyką arba pagrindą. Minėta norma atskleidžia procesiniame įstatyme įtvirtintos pasirengimo bylos nagrinėjimui civilinio proceso stadijos ypatumą. Minėtos proceso stadijos esmė yra ta, kad pasirengimo metu šalys turi taip pasiruošti bylos nagrinėjimui, kad vėliau (teisminio nagrinėjimo metu) neiškiltų papildomų klausimų, kurių išsprendimas užvilkintų bylos nagrinėjimą, todėl kolegija mano, kad teismo nurodytų trūkumų taisymas, kol dar nėra priimta nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje, negali būti traktuojamas kaip bylos vilkinimas, nes tuo metu byla dar nėra nagrinėjama iš esmės, o yra tik ruošiamasi jos nagrinėjimui.

27Kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad, kaip minėta, 2006 m. gruodžio 12 d. ieškovė pirmosios instancijos teismui jau buvo pateikusi patikslintą ieškinį (t. 4, b. l. 144-157), tačiau teismas nustatė, kad jis yra su trūkumais, todėl įpareigojo ieškovę iki 2006 m. sausio 31 d. pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus. Antrą patikslintą ieškinį ieškovė pateikė 2006 m. vasario 1 d., tačiau teismas 2006 m. vasario 20 d. posėdžio metu, spręsdamas jo priėmimo klausimą, nutarė, kad ieškovė trūkumų nepašalino, todėl atsisakė jį priimti.

28Ieškinio ar patikslinto ieškinio trūkumų šalinimo klausimus reguliuoja CPK 115 ir 138 straipsniai. Tuo atveju, jeigu ieškovas netinkamai realizuoja savo teisę kreiptis į teismą ir per teismo nustatytą terminą nurodytų trūkumų nepašalina, teismas rašytinio proceso tvarka priima nutartį, kuria ieškinys laikomas nepaduotu ir ši nutartis yra skundžiama atskiruoju skundu. Nutartyje, kuria ieškinys laikomas nepaduotu ir grąžinamas ieškovui turi būti aiškiai nurodyta, kokių trūkumų ieškovas nepašalino.

29Kolegija pastebi, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas patikslinto ieškinio priėmimo klausimą, neteisingai taikė atsisakymą priimti ieškinį ir ieškinio trūkumų šalinimą reguliuojančias normas, teismas neatskyrė šių dviejų institutų, ir spręsdamas, ar ieškovė tinkamai pašalino ieškinio trūkumus, patikslintą ieškinį atsisakė priimti, nors tokiu atveju turėjo laikyti jį nepaduotu (CPK 115 straipsnio 3 d.). Šių dviejų institutų skirtumas yra tas, kad ieškinį atsisakoma priimti tais atvejais, kai nustatomos įstatyme numatytos aplinkybės, dėl kurių teismas negali pateikto ieškinio nagrinėti, tuo tarpu ieškinys laikomas nepaduotu tokiai atvejais, kai ieškovas netinkamai realizuoja savo teisę kreitis į teismą, tai yra kreipiasi į teismą nesilaikydamas procesiniame įstatyme įtvirtintų reikalavimų.

30Kolegija pažymi, kad procesinio įstatymo normos reikalauja, kad tiek nutartis, kuria atsisakoma CPK numatytai pagrindais ieškinį priimti, tiek nutartis, kuria ieškinys po netinkamo trūkumų šalinimo yra laikomas nepaduotu, būtų motyvuota (CPK 137 straipsnio 3 dalis, 115 straipsnio 3 ir 6 dalys). Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas patikslinto ieškinio priėmimo klausimą išsprendė žodine nutartimi, kurioje yra tik nurodyta, kad patikslintą ieškinį atsisakoma priimti dėl proceso vilkinimo ir tinkamo trūkumų nepašalinimo, tačiau teismas šioje nutartyje nenurodė teisinio ieškinio atsisakymo priimti pagrindo, nenurodė, kokių būtent teismo nurodytų trūkumų ieškovė nepašalino, tai yra teismas savo priimtos nutarties nemotyvavo.

31Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 dalį absoliutus sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindas yra tas, kad sprendimas ar nutartis yra be motyvų. Kadangi pirmosios instancijos teismas savo nutartyje, kuria atsisakė priimti ieškovės patikslintą ieškinį nenurodė tokio sprendimo motyvų, tai yra nenurodė, kokiu teisiniu pagrindu ieškinį atsisakė priimti (nenurodė teisės normos), taip pat nenurodė, kokių trūkumų ieškovė nepašalino, todėl 2006 m. vasario 20 d. žodinė pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas dėl 2006 m. vasario 1 d. teismui pateikto patikslinto ieškinio priėmimo perduotinas nagrinėti iš naujo. Kadangi pirmosios instancijos teismo žodinė nutartis yra panaikinama dėl absoliučių negaliojimo pagrindų, kolegiją kitų ieškovės argumentų dėl priimtos nutarties neteisėtumo neanalizuoja.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 20 d. žodinę (protokolinę) nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti ieškovės D. R. patikslintą ieškinį, panaikinti ir patikslinto ieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam teismui.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovė D. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams BUAB ,,Sistema“,... 5. Ieškovė 2006 m. gruodžio 12 d. padavė teismui papildytą ieškinį, kuriuo... 6. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 13 d. nutartimi nustatė ieškovei... 7. Ieškovė 2007 m. vasario 1 d. pateikė teismui papildytą ieškinį, kuriuo... 8. 1) įpareigoti atsakovus Vilniaus miesto administraciją ir Vilniaus apskrities... 9. 2) įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centras įrašyti šį nekilnojamąjį... 10. 3) įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją... 11. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 20 d. posėdyje priėmė žodinę... 12. Atskiruoju skundu ieškovė D. R. prašo panaikinti minėtą teismo žodinę... 13. 1. Teismas pažeidė materialines ir procesines teisės normas, neleido proceso... 14. 2. Teismo nutartis neatitinka imperatyvių CPK normų, nustatančių bendrus... 15. 3. Terminas trūkumams pašalinti gali būti skiriamas tik kai ieškinys... 16. 4. Proceso greitumas neturi būti kliūtimi apginti pažeistas teises, naudotis... 17. 5. Skundžiama nutartimi teismas revizavo 2006 m. gruodžio 13 d. nutartį, tuo... 18. 6. Teismas praktiškai priėmė 2007 m. sausio 30 d. ieškinį, nes išsiuntė... 19. 7. Ieškinio tikslinimo būtinumas atsirado tik po atsakovų tam tikrų... 20. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Kenedy forbes“ prašo... 21. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Beatričės saldumynai“... 22. Atsiliepimu atsakovas VĮ Registrų centras prašo skundą atmesti, o teismo... 23. Atsiliepimu trečiasis asmuo 998-oji daugiabučių namų savininkų bendrija... 24. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 25. Byloje nustatyta, kad 2006 m. gruodžio 12 d. ieškovė D. R. pateikė teismui... 26. CPK 137 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas per dešimt dienų nuo... 27. Kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad, kaip minėta, 2006 m. gruodžio 12... 28. Ieškinio ar patikslinto ieškinio trūkumų šalinimo klausimus reguliuoja CPK... 29. Kolegija pastebi, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas patikslinto... 30. Kolegija pažymi, kad procesinio įstatymo normos reikalauja, kad tiek... 31. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 dalį absoliutus sprendimo ar nutarties... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 329 straipsnio 2... 33. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 20 d. žodinę (protokolinę)...