Byla e2-7311-637/2018
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo ir išlaikymo vaikui priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra Ežerskė, sekretoriaujant Linai Vaitkutei, dalyvaujant ieškovo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei V. S.,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams O. Š. ir A. P. dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo ir išlaikymo vaikui priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas neterminuotai apriboti O. Š. ir A. P. tėvų valdžia į sūnų D. P. bei priteisti iš atsakovų sūnaus D. P. išlaikymui po 100 Eur kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė V. S. paaiškino, kad atsakovams O. Š. ir A. P. ne santuokoje gimė sūnus D. P.. Atsakovų šeima nuo 2013 metų yra įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl netinkamos vaiko priežiūros. Nurodė, kad atsakovai netinkamai vykdo tėvų pareigas. Dėl atsakovų netinkamo gyvenimo būdo vaikas buvo paimtas iš šeimos. Bendraujant su socialiniais darbuotojais bei dedant pastangas jiems buvo siūloma susirasti darbą, buvo suteiktas socialinis būstas. 2014 metais vaikas buvo grąžintas šeimai. Šeimai buvo teikiamos socialinės paslaugos, tėvai skatinami keisti gyvenimo būdą, nepiktnaudžiauti alkoholiu, skirti įpareigojimai, tačiau jų nevykdė, gyvenimo būdo nekeitė, todėl 2016 metais vaikas vėl buvo paimtas iš šeimos, tėvai visiškai nusišalino nuo bendravimo su socialiniais darbuotojais bei bendravimo su vaiku. Atsakovas kurį laiką bendravo su sūnumi, tačiau atsakovė visiškai atsiribojo nuo sūnaus. Vaikas nuo 2017 metų globojamas šeimoje pas laikiną globėją. Atsakovų gyvenamoji vieta šiuo metu nežinoma, todėl nėra galimybės su jais susisiekti.

6Atsakovai O. Š. ir A. P. atsiliepimų į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką atsakovei pranešta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) 130 straipsniu, atsakovui CPK 123 straipsnio 3 dalimi.

7Teismas

konstatuoja:

 1. Atsakovai O. Š. ir A. P. yra D. P., gim. ( - ), tėvai. Tėvai vaiko neaugina. O. Š. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. ( - ) įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl nepakankamos vaikų priežiūros bei 2012 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. ( - ) išbraukta iš apskaitos, kadangi šeimoje neliko nepilnamečių vaikų. O. Š. ir A. P. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ( - ) įrašyti į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl nepakankamos vaiko priežiūros. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ( - ) likusiam be tėvų globos vaikui D. P., gim. ( - ), nustatyta laikinoji globa Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, kuris 2014 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. ( - ) pripažintas netekusiu galios ir vaikas grąžintas į šeimą. Atsakovai nerodė pokyčių šeimoje, negebėjo rūpintis savo sūnumi, todėl vaikas buvo vėl paimtas iš šeimos ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. ( - ), likusiam be tėvų globos vaikui D. P. nustatyta laikinoji globa (rūpyba), globėju paskirtas BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras (toliau ir Centras), kuris 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. ( - ) pripažintas netekusiu galios. 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. ( - ) D. P. nustatyta laikinoji globa bei paskirtas globėjas (rūpintoja). Atsakovė niekur nedirba, 2017 m. sausio 19 d. buvo įtraukta į ieškančių darbo sąrašą Klaipėdos teritorinėje darbo biržoje, 2017 m. vasario 14 d. išbraukta iš darbo ieškančiųjų sąrašo be teisės registruotis 6 mėnesius. Per 2017 metus O. Š. nebuvo įsidarbinusi. A. P. nuo 2017 m. vasario 20 d. ir 2017 m. lapkričio 2 d. įtrauktas į ieškančių darbo sąrašą Klaipėdos teritorinėje darbo biržoje, tačiau abu kartus išbrauktas iš darbo ieškančiųjų sąrašo be teisės registruotis 6 mėnesius. Nuo 2017 m. vasario 15 d. niekur nedirba.
 2. Ieškovei Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimais yra neterminuotai apribota valdžia į nepilnamečius vaikus - K. Ž., gim. ( - ), A. M., gim. ( - ) ir S. Š., gimusią ( - )
 3. Tėvų valdžios esmė yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga yra auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir juos išlaikyti. Todėl, jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu, tai reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pagrindas tokiems tėvams riboti tėvų valdžią.
 4. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2010 yra išaiškinęs, kad vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių reglamentavimas, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir CK) 3.3 straipsnio 1 dalis). Šis principas, be kita ko, reiškia, kad kai sprendžiami visi su vaikais susiję šeimos klausimai, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis. Dėl to, sprendžiant bet kurį su vaiku susijusį teisinį konfliktą, turi būti siekiama išsiaiškinti, koks ginčo sprendimo variantas labiausiai atitinka vaiko interesus bei poreikius. Taigi tėvų valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo nuo tėvų, vaiko nuolatinės globos, globos vietos nustatymo klausimai sprendžiami vadovaujantis pirmiausia vaiko interesais. Vaiko interesais laikomas sudarymas jam tokių sąlygų, kurios lemtų visapusišką ir darnią raidą, kad vaikas būtų parengtas savarankiškai gyventi visuomenėje, taip pat užtikrintų jo sveikatą, darnią fizinę ir psichologinę raidą bei visuomenei priimtiną auklėjimą.
 5. Pagal CK 3.180 straipsnio 1 dalį teismas gali apriboti tėvų valdžią, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2008 m. gegužės 30 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-236/2008 išaiškino, jog tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių. Laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali keistis (CK 3.180 straipsnio 1 ir 3 dalys). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. lapkričio 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2014 akcentavo, kad sprendžiant tėvų valdžios apribojimo klausimą, turi būti vertinamos aplinkybės, apibūdinančios tėvų pareigų vykdymą ne praeityje, bet aktualiu laikotarpiu, ne pavieniai, bet nuosekliai pasikartojantys veiksmai.
 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovai O. Š. ir A. P. dėl socialinių įgūdžių stokos pirmą kartą į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, įtraukti nuo 2013 m. kovo 29 d., atsakovė O. Š. net nuo 2011 m. liepos 20 d. 2013 m. kovo 18 d. buvo paskelbta kūdikio D. P. paieška bei pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris nutrauktas, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
 7. Atsakovams buvo suteiktas socialinis būstas, esantis ( - ). Už skolas, Klaipėdos apylinkės teismo 2017 m. liepos 28 d. nutartimi atsakovė O. Š. iškeldinta iš minėto Klaipėdos savivaldybei priklausančio socialinio būsto. Šiuo metu šeima kartu negyvena, atsakovės gyvenamoji vieta nėra žinoma.
 8. Iš BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro 2015 m. gruodžio 4 d., 2016 m. vasario 15 d., 2017 m. sausio 31 d., 2018 m. sausio 31 d. raštų dėl informacijos pateikimo apie O. Š. ir A. P. šeimą, matyti, kad atsakovai piktnaudžiauja alkoholiu, namuose lankosi pašaliniai asmenys, atsakovė linkusi išeiti iš namų kelioms paroms, vaikas be pateisinamos priežasties nenuvedamas į ugdymo įstaigą, santykiai tarp atsakovų konfliktiški, naudojamas fizinis ir psichologinis smurtas vaiko akivaizdoje.
 9. Atsakovams buvo teikiamos konsultacijos dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, gydymosi nuo alkoholio priklausomybės, dėl tarpusavio konfliktų sprendimo, buvo ugdomi tėvystės įgūdžiai.
 10. Vaikas buvo paimtas iš šeimos 2016 m. sausio 28 d. ir 2016 m. liepos 12 d. dėl alkoholio vartojimo šeimoje ir smurto vaiko akivaizdoje.
 11. Atsakovas A. P. nuo 2017 m. liepos mėn. kartą per mėnesį dalyvaudavo susitikimuose su sūnumi D. P., tačiau nuo 2017 m. lapkričio mėn. dėl susitikimo su vaiku į socialinę darbuotoją nesikreipė.
 12. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2016 m. balandžio 14 d. raštu įpareigojo atsakovus užtikrinti vaiko ugdymą ir reguliarų ugdymo įstaigos lankymą, užtikrinti vaiko sveikatos priežiūrą, O. Š. įpareigota palaikyti ryšius su Klaipėdos priklausomybių ligų centro specialistais, tartis dėl reabilitacijos bei lankyti tėvystės įgūdžių mokymus. A. P. įpareigotas tęsti ir užbaigti mokymus tėvams. 2016-07-22 raštu įpareigojo atsakovus imtis priemonių priklausomybės alkoholiui likvidavimui, O. Š. įpareigota integruotis į darbo rinką, nesmurtauti ir tinkamai elgtis su vaiku ir jo akivaizdoje, bendrauti su vaiku, lankyti jį, teikti išlaikymą.
 13. A. P. 2016 m. liepos 21 d. ir 2016 m. liepos 28 d., O. Š. 2016 m. kovo 21 d. nutarimais bausti administracine tvarka dėl tėvų valdžios nepanaudojimo arba panaudojimo priešingai vaiko interesams. Atsakovai taip pat ne kartą bausti administracine tvarka ir už kitus administracinius nusižengimus bei teisti, skiriant laisvės atėmimo bausmes.
 14. Iš minėtų duomenų nustatyta, kad atsakovai nesugeba adekvačiai vertinti šeimos problemų, nereaguoja į socialinių darbuotojų rekomendacijas. O. Š. vengia nurodyti kontaktinius duomenis, neturi tėvystės įgūdžių, nesugeba užtikrinti tinkamos vaiko priežiūros, poreikių tenkinimo, nuolat vartoja alkoholį. Nors O. Š. išreiškė norą keisti gyvenimo būdą, matytis su vaiku, tačiau jokių veiksmų nesiėmė.
 15. Įvertinus nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad O. Š. ir A. P. vengimas atlikti tėvų pareigas buvo ne pavienis atvejis, o nuolat pasikartojantys veiksmai. Byloje nenustatyta jokių objektyvių priežasčių, kurios sąlygotų negalėjimą atsakovams vykdyti tėvų pareigas. Įvertinus nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad atsakovai dėl savo kaltės neužtikrina gyvenimo sąlygų, būtinų nepilnamečio vaiko protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi. Byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, kad ateityje kas nors pasikeis, nenustatyta, kad atsakovams neterminuotai apribojus tėvų valdžią, vaiko interesai būtų pažeisti, todėl darytina išvada, kad yra pagrindas O. Š. ir A. P. neterminuotai apriboti tėvų valdžią į vaiką - D. P..
 16. Pažymėtina, kad įstatymas numato, kad tėvams pakeitus savo elgesį ir nustačius, kad jie gali auklėti vaikus, tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei tai neprieštarautų paties vaiko interesams (CK 3.181 straipsnio 2 dalis).
 17. Ieškinį patenkinus, išsprendžiamas klausimas dėl vaiko gyvenamosios vietos iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo su asmeniu arba vaikų globos (rūpybos) įstaigoje, nurodytais ieškinyje arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos išvadoje (CPK 406 straipsnio 2 dalis). Priimdamas sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu nustato vaiko gyvenamąją vietą iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo ir priteisia išlaikymą vaikui (CPK 407 straipsnis).
 18. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, kad byloje yra pateikti duomenys, jog nepilnamečio vaiko laikinasis globėjas yra paskirtas, ir šiuos duomenis apie vaiko globėjus turi valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, t. y. ieškovas, nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta iki teismo procesinio sprendimo dėl vaiko globos nustatymo ir globėjo paskyrimo įsiteisėjimo nustatytina su laikinuoju globėju.
 19. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią. Tai yra turtinės asmeninės prievolės, jų negalima perleisti kitiems asmenims, taip pat negalima atsisakyti jų vykdyti. Įstatymų leidėjas nenustatė išlaikymo dydžio minimalios ribos, leisdamas teismui kiekvienu konkrečiu atveju išsaugoti protingą vaiko interesų, jo poreikių tenkinimo bei tėvų galimybių pusiausvyrą (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Abu tėvai privalo teikti išlaikymą proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 straipsnio 3 dalis). Ieškovas nepateikė teismui įrodymų apie atsakovų turtinę padėtį, tačiau ištirtus kitus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovai šiuo metu nedirba, galimai neturi gyvenamosios vietos, todėl nėra pagrindo netenkinti ieškinio reikalavimo dėl prašomo priteisti nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio, iš atsakovų O. Š. ir A. P. nepilnamečio vaiko išlaikymui priteistina po 100 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki vaiko pilnametystės.
 20. Pažymėtina, kad įstatymas numato, kad priteisto išlaikymo dydis, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms, teismo sprendimu gali būti pakeistas (CK 3.201 straipsnis).
 21. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovų į valstybės biudžetą priteistina po 64,50 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 6 punktai ir 7 dalis, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 269, 270, 400-406 straipsniais, 4961 straipsniu,

9Teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams O. Š., a. k. ( - ) ir A. P., a. k. ( - ) į vaiką - D. P., gim. ( - ).

12Priteisti iš atsakovų O. Š., a. k. ( - ) ir A. P., a. k. ( - ), išlaikymą nepilnamečiui vaikui - D. P., gim. ( - ), iš kiekvieno po 100 Eur, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, t.y. 2018 m. gegužės 15 d., iki vaiko pilnametystės.

13Priteisti iš atsakovų O. Š. ir A. P. po 64,50 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą. Priteistą žyminį mokestį atsakovai privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį „žyminis mokestis“ ir įmokos kodą 5660.

14Nustatyti nepilnamečio vaiko D. P., gimusio ( - ), gyvenamąją vietą iki teismo procesinio sprendimo dėl vaiko globos nustatymo ir globėjo paskyrimo įsiteisėjimo su laikinuoju globėju.

15Per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo nuorašą valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

16Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai