Byla eB2-1660-730/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį bendraatsakoviams V. L. individualiai įmonei, V. L. dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovei V. L. individualiai įmonei (toliau atsakovė) bankroto bylą. Ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių esmė, jog atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017-09-18 sudarė 3903,17 EUR, iš jų 3515,00 EUR savarankiškai dirbančio asmens VSD įmokų už laikotarpius nuo 1999-07-11 iki 2008-12-31 ir nuo 2010-01-01 iki 2010-06-30; 388,17 EUR delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą savarankiškai dirbančio asmens VSD įmokų pervedimą už laikotarpius nuo 1999-07-11 iki 2008-12-31, nuo 2010-01-01 iki 2010-06-30. Nuo 2015-10-08 per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Atsakovė paskutinį kartą 1999-02-25 sumokėjo 300,00 Lt/ 86,89 EUR. Pagal Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2001-03-09 sprendimą Nr. 410 dėl 1219,00 Lt/ 353,05 EUR ir 2001-11-23 sprendimą Nr. 1662 dėl 621,00 Lt/ 179,85 EUR skolos išieškojimo perduotus vykdyti antstoliui Albinui Zenkevičiui, lėšų neišieškota. Pagal Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2002-08-21 sprendimą Nr. 1715 dėl 621,00 Lt/ 179,85 EUR, 2004-11-30 sprendimą Nr. 259 dėl 2921,00 Lt/845,98 EUR, 2005-11-25 sprendimą Nr. 8383 dėl 1111,00 Lt/ 321,77 EUR ir 2006-10-06 sprendimą Nr. 9064 dėl 1318,00 Lt/ 381,72 EUR skolos išieškojimo perduotus vykdyti antstolei Linai Pužienei, lėšų neišieškota. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2017-09-18 duomenimis, pas atsakovę apdraustųjų nebuvo. Atsakovė registruotino turto neturi. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2017-05-03 raštas Nr. IB-120 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl V. L. individualios įmonės bankroto bylos iškėlimo“ dėl 6723,72 EUR įsiskolinimo Fondo biudžetui sumokėjimo, siųstas įmonės registracijos adresu Taikos pr. 41-96, Klaipėda, grįžo neįteiktas su atžyma „neatsiėmė pašte“. 2017-08-08 V. L. individualios įmonės registracijos adresu Taikos pr. 41-96, Klaipėda, pakartotinai buvo išsiųstas 2017-05-03 raštas Nr. IB-120 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl V. L. individualios įmonės bankroto bylos iškėlimo“. Atsakovė ieškovo nustatytu terminu įsiskolinimo nepadengė, todėl ieškovo vertinimu, atsakovė yra nemoki, todėl jai yra pagrindas iškelti bankroto bylą.

4Ieškinys tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

6Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Teismas bendraatsakovėms nustatė terminą atsiliepimui ir bankroto bylai nagrinėti reikalingiems finansinės atskaitomybės dokumentams pateikti, tačiau nei atsiliepimai, nei finansinės atskaitomybės dokumentai teismo nustatytu terminu nebuvo pateikti. Procesiniai dokumentai bendraatsakoviams įteikti civilinio proceso įstatymo nustatyta tvarka. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei spręstinas vadovaujantis ieškovo pateiktais ir teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

8Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, nustatyta, kad atsakovė įregistruota Juridinių asmenų registre nuo 1997-11-11. Atsakovė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų neteikė. Atsakovės vardu Nekilnojamojo turto registre nekilnojamasis turtas neįregistruotas. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre atsakovės vardu transporto priemonės neįregistruotos. Įrodymų apie kitokį atsakovės turimą turtą, apie vykdomą ūkinę – komercinę veiklą, apdraustuosius byloje nėra. Remiantis byloje esančiais įrodymais, atsakovės įsiskolinimas kreditoriams, tai yra, ieškovui 2017-09-08 sudarė 3903, 17 EUR.

9Teismų praktikoje pažymima, kad sprendžiant klausimą dėl individualios įmonės mokumo ar nemokumo ir nustatant įmonės turtą bei pradelstus įsipareigojimus, įmonės bei jos savininko turtas bei turtinės prievolės turi būti atskirtos ir turi būti vertintinos tik pačios įmonės, kaip juridinio asmens, turto vertės santykis su pradelstais įsipareigojimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1103/2013, 2014-08-22 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-1593/2014).

10Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, jog duomenų, kad atsakovė turi turto, iš kurio galėtų būti vykdomas esamų įsiskolinimų išieškojimas, nėra, atsakovės įsiskolinimas kreditoriams, tai yra, ieškovui sudaro 3903, 17 EUR, duomenų apie atsakovės vykdomą ūkinę – komercinę veiklą, apdraustuosius nėra, darytina išvada, kad tokia atsakovės būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

11Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsakovės bankroto administratoriumi skirtina uždaroji akcinė bendrovė (UAB) „GENORA“, sąrašo eilės Nr.: B-JA085.

12Byloje nėra duomenų apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, vykdomus išieškojimus nėra.

13Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

141. iškelti atsakovei V. L. individualiai įmonei, įmonės kodas 141609319, registruotos buveinės adresas Klaipėdos m. Taikos pr. 41-96, bankroto bylą.

152. Bankrutuojančios V. L. individualios įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „GENORA“, sąrašo eilės Nr.: B-JA085, Draugystės g. 19, 51230 Kaunas, tel. 8 600 23480, el. p. genora2014@gmail.com.

163. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, šalims, paskirtam bankroto administratoriui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

174. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

185. Įpareigoti bankroto administratorių gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

196. Areštuoti atsakovei V. L. individualiai įmonei, įmonės kodas 141609319, registruotos buveinės adresas Klaipėdos m. Taikos pr. 41-96, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovės V. L. individualios įmonės vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei V. L. individualiai įmonei bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės V. L. individualios įmonės turto arešto pavesti ieškovo pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

207. Nustatyti, kad atsakovės V. L. individualios įmonės kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

218. Nustatyti, kad atsakovės V. L. individualios įmonės valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

229. Išaiškinti, kad jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą. Taip pat teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, jeigu šis asmuo po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengia pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdo procedūroms.

2310. Nustatyti, kad bendraatsakovė V. L. per 10 nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo bankroto administratoriui pateikti viso savo turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe.

24Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

25Nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo... 3. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovei V. L.... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto... 6. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės... 7. Teismas bendraatsakovėms nustatė terminą atsiliepimui ir bankroto bylai... 8. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, nustatyta, kad atsakovė... 9. Teismų praktikoje pažymima, kad sprendžiant klausimą dėl individualios... 10. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, jog duomenų, kad atsakovė turi... 11. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės... 12. Byloje nėra duomenų apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines,... 13. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 14. 1. iškelti atsakovei V. L. individualiai įmonei, įmonės kodas 141609319,... 15. 2. Bankrutuojančios V. L. individualios įmonės bankroto administratoriumi... 16. 3. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną,... 17. 4. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių... 18. 5. Įpareigoti bankroto administratorių gavus duomenis apie antstoliams... 19. 6. Areštuoti atsakovei V. L. individualiai įmonei, įmonės kodas 141609319,... 20. 7. Nustatyti, kad atsakovės V. L. individualios įmonės kreditoriai turi... 21. 8. Nustatyti, kad atsakovės V. L. individualios įmonės valdymo organai... 22. 9. Išaiškinti, kad jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 23. 10. Nustatyti, kad bendraatsakovė V. L. per 10 nuo teismo nutarties iškelti... 24. Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo... 25. Nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo yra neskundžiama....