Byla eB2-5662-781/2016
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Naktis Vilniuje“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. D. pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Naktis Vilniuje“ bankroto byloje, ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-4426-781/2016, UAB „Naktis Vilniuje“ iškėlė bankroto bylą; įmonės administratoriumi paskyrė S. L.. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. gegužės 27 d.

3Bankroto administratorius 2016 m. rugpjūčio 4 d. pateikė teismui prašymą dėl kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašo tvirtinimo, kuriame, be kita ko, prašė patvirtinti A. D. įkeitimu užtikrintą 31 737,06 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą.

4Teismas 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi nurodytą atsakovo bankroto administratoriaus prašymą tenkino visiškai ir patvirtino atsakovo BUAB „Naktis Vilniuje“ kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašą, įskaitant minėtą A. D. kreditorinį reikalavimą.

52016 m. rugpjūčio 16 d. teisme buvo gautas atsakovo BUAB „Naktis Vilniuje“ bankroto administratoriaus S. L. atskirasis skundas dėl teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kuriame bankroto administratorius prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartį dalyje dėl A. D. 31 737,06 Eur dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo ir klausimą dėl ginčijamo finansinio reikalavimo patvirtinimo išskirti į atskirą civilinę bylą. Bankroto administratorius nurodė, kad po skundžiamos nutarties priėmimo jam buvo pateikti nauji dokumentai, kurie leidžia abejoti A. D. pareikšto finansinio reikalavimo atsakovui pagrįstumu. Paaiškino, kad iš antstolės D. P. pateiktų rašytinių duomenų nustatė, jog atsakovo BUAB „Naktis Vilniuje“ prievolės A. D. įvykdymo terminas dar nėra pasibaigęs. Be to, paskolos sutartis ir sutartinis įkeitimas, kurių pagrindu atsirado atsakovo prievolė A. D., sudaryti prieš pat atsakovo bankrotą, todėl bankroto administratoriui kilo abejonių ar nebuvo pažeistas atsiskaitymo su bendrovės kreditoriais eiliškumas; bankroto administratoriaus nuomone, taip pat būtina išsiaiškinti nurodytos paskolos suteikimo atsakovui aplinkybes.

6Teismas 2016 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutarties dalį dėl A. D. 31 737,06 Eur dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo BUAB „Naktis Vilniuje“ bankroto byloje ir šį klausimą išskyrė nagrinėti į atskirą bylą.

7Pareiškėjas (kreditorius) A. D. pateikė teismui atsiliepimą dėl ginčijamo kreditorinio reikalavimo, kuriame prašo patvirtinti jo 31 737,06 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Naktis Vilniuje“ bankroto byloje ir įtraukti jį į kreditorių sąrašą; priteisti visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Pareiškėjas nurodo, kad UAB „Naktis Vilniuje“ ir Vilniaus regiono kredito unija 2014 m. birželio 27 d. sudarė sutartį Nr. 14-00140, pagal kurią UAB „Naktis Vilniuje“ gavo 173 819 Lt (50 341,46 Eur) dydžio paskolą. Pareiškėjas aiškina, kad 2014 m. birželio 27 d. tarp jo ir Vilniaus regiono kredito unijos buvo sudaryta laidavimo sutartis, kuria buvo užtikrintos BUAB „Naktis Vilniuje“ prievolės pagal nurodytą 2014 m. birželio 27 d. sutartį Nr. 14-00140. Pareiškėjas pažymi, kad 2015 m. lapkričio 19 d. atliktu 51 628,40 Eur dydžio išmokėjimu iš laiduotojo, t. y. A. D., sąskaitos Vilniaus regiono kredito unijai buvo padengta visa UAB „Naktis Vilniuje“ paskola pagal minėtą 2014 m. birželio 27 d. sutartį. Pareiškėjo teigimu, įvykdęs skolininko UAB „Naktis Vilniuje“ prievoles kreditoriui Vilniaus regiono kredito unijai, jam perėjo kreditoriaus teisės, turimos į skolininką, todėl laiduotojas A. D. įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į skolininką UAB „Naktis Vilniuje“. Anot pareiškėjo, šalys – A. D. ir UAB „Naktis Vilniuje“, siekdamos įforminti šį reikalavimo teisės perėjimą, 2015 m. gruodžio 10 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią UAB „Naktis Vilniuje“ iš pareiškėjo pasiskolino 51 628,40 Eur be palūkanų (kuriuos, kaip minėta, pareiškėjas sumokėjo pradiniam skolininko kreditoriui Vilniaus regiono kredito unijai). Pareiškėjas nurodo, kad šalys susitarė, jog skola turi būti grąžinta iki 2018 m. sausio 3 d., tačiau taip pat numatė atvejus, kai kreditorius gali kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo; šalys papildomai susitarė, kad skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti skolininkas įkeičia kreditoriui sutartinio įkeitimo sandoriu jam nuosavybės teisėmis priklausančią įrangą. Pareiškėjas aiškina, kad 2016 m. sausio 21 d. pranešimu UAB „Naktis Vilniuje“ pranešė pareiškėjui, jog nebegali įvykdyti savo prievolės pagal 2015 m. gruodžio 10 d. paskolos sutartį, todėl pareiškėjas, remdamasis nurodytos sutarties 2.5. punktu, 2016 m. sausio 28 d. pateikė notarei prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo, kuris vėliau pateiktas vykdyti antstolei. Pareiškėjo teigimu, antstolė 2016 m. gegužės 10 d. skolininko pasiūlytam pirkėjui pardavė dalį įkeisto turto už 21 182 Eur ir išmokėjo pareiškėjui 20 291,31 Eur dydžio sumą. Atsižvelgiant į tai, anot pareiškėjo, likusi skolininko BUAB „Naktis Vilniuje“ skola kreditoriui A. D. sudaro 31 737,06 Eur (51 628,40 Eur (skolos suma) – 20 291,31 Eur (gauta suma) + 399,97 Eur (pareiškėjo apmokėtos būtinosios vykdymo išlaidos)).

9Atsižvelgiant į nurodytas faktines aplinkybes, pareiškėjas pažymi, kad, priešingai nei teigia bankroto administratorius, jis įgijo teisę reikalauti iš skolininko UAB „Naktis Vilniuje“ skolos grąžinimo prieš terminą, nes skolininkas, remdamasis šalių sutarties 2.5. punktu, pranešė apie negalėjimą vykdyti savo prievolės; be to, nagrinėjamu atveju nebuvo pažeistas atsiskaitymo su bendrovės kreditoriais eiliškumas, nes pareiškėjas tiesiog įvykdė prievolę už skolininką ir įgijo reikalavimo teisę į jį, tai įformindamas kaip paskolos sutartį su sutartiniu įkeitimu.

10Atsakovo BUAB „Naktis Vilniuje“ bankroto administratorius S. L. 2016 m. spalio 3 d. pateikė teismui atsiliepimą į pareiškėjo prašymą, kuriame su prašymu iš esmės sutinka, tačiau pažymi, jog A. D. naudai įkeistas turtas jau buvo parduotas, todėl neliko įkeitimo objekto. Atsižvelgiant į tai, bankroto administratorius prašo pareiškėjo A. D. 31 737,06 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Naktis Vilniuje“ atžvilgiu patvirtinti kaip trečios eilės finansinį reikalavimą.

11Pareiškimas dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

13Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

14Be to, kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

15Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad UAB „Naktis Vilniuje“ ir Vilniaus regiono kredito unija 2013 m. rugpjūčio 12 d. ir 2014 m. birželio 27 d. sudarė paskolos sutartis Nr. 13-00181 bei Nr. 14-00140, pagal kurias UAB „Naktis Vilniuje“ gavo 86 000 Lt (24 907,32 Eur) ir 173 819 Lt (50 341,46 Eur) dydžio paskolas; paskolų grąžinimo terminai atitinkamai buvo 2018 m. liepos 12 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Nustatyta, kad 2014 m. birželio 27 d. pareiškėjas ir Vilniaus regiono kredito unija sudarė laidavimo sutartį Nr. 201406-00032, pagal kurią pareiškėjas užtikrino UAB „Naktis Vilniuje“ prievolės pagal nurodytą 2014 m. birželio 27 d. paskolos sutartį Nr. 14-00140 tinkamą įvykdymą. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas netinkamai vykdė savo prievoles pagal nurodytas paskolos sutartis, todėl Vilniaus regiono kredito unija tiek atsakovui, tiek pareiškėjui, kaip laiduotojui, 2015 m. liepos 28 d., 2015 m. spalio 8 d. ir 2015 m. spalio 23 d. siuntė pretenzijas dėl skolos ir netesybų sumokėjimo, priešingu atveju, unija nutrauks paskolos sutartis. Byloje nepateikta įrodymų, kad nurodytos sutartys buvo nutrauktos. Nustatyta, kad atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ vadovė M. J. 2015 m. lapkričio 19 d. pateikė Vilniaus regiono kredito unijai prašymą dėl paskolų sutarčių Nr. 13-00181 ir Nr. 14-00140 įvykdymo anksčiau termino. Tuo tarpu pareiškėjas A. D. 2015 m. lapkričio 18 d. pateikė unijai prašymą jo atsiskaitomosiose sąskaitose esančias pinigines lėšas (52 000 Eur) nukreipti UAB „Naktis Vilniuje“ paskolų sutarčių Nr. 13-00181 ir Nr. 14-00140 dengimui. Nustatyta, kad pareiškėjas 2015 m. lapkričio 19 d. padengė Vilniaus regiono kredito unijai visas UAB „Naktis Vilniuje“ paskolas pagal 2013 m. rugpjūčio 12 d. ir 2014 m. birželio 27 d. paskolos sutartis Nr. 13-00181 bei Nr. 14-00140, sumokėdamas 51 628,40 Eur dydžio įmoką, ir iš esmės tokiu būdu įgijo nurodyto dydžio reikalavimo teisę į UAB „Naktis Vilniuje“. Teismas neturi pagrindo abejoti pareiškėjo teiginiais, kad šalys , t. y. UAB „Naktis Vilniuje“ ir pareiškėjas, siekdamos įforminti šį reikalavimo teisės perėjimą, 2015 m. gruodžio 10 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią UAB „Naktis Vilniuje“ iš pareiškėjo pasiskolino 51 628,40 Eur; šalys taip pat susitarė, jog skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti skolininkas (UIAB „Naktis Vilniuje“) įkeičia kreditoriui (pareiškėjui) sutartinio įkeitimo sandoriu (2015 m. gruodžio 10 d.) jam nuosavybės teisėmis priklausančią įrangą. Viena vertus, nurodyta skola turėjo būti grąžinta iki 2018 m. sausio 3 d.; kita vertus, nurodytos paskolos sutarties 2.5. punkte šalys susitarė, kad kreditorius gali kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo kai skolininkas iki prievolės įvykdymo termino pabaigos praneša kreditoriui, jog jis prievolės neįvykdys. Nustatyta, kad BUAB „Naktis Vilniuje“ 2016 m. sausio 21 d. pranešimu informavo pareiškėją, jog nebegali įvykdyti savo prievolės pagal 2015 m. gruodžio 10 d. paskolos sutartį. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas 2016 m. sausio 28 d. pateikė notarei prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo; 2016 m. vasario 19 d. išduotas vykdomasis įrašas, kuris 2016 m. vasario 24 d. pateiktas vykdyti antstolei D. P.. Nustatyta, kad antstolė 2016 m. gegužės 10 d. skolininko pasiūlytam pirkėjui pardavė dalį BUAB „Naktis Vilniuje“ įkeisto turto už 21 182 Eur ir išmokėjo pareiškėjui 20 291,31 Eur dydžio sumą, todėl likusi skolininko BUAB „Naktis Vilniuje“ skola kreditoriui A. D. sudaro 31 737,06 Eur (51 628,40 Eur (skolos suma) – 20 291,31 Eur (gauta suma) + 399,97 Eur (pareiškėjo apmokėtos būtinosios vykdymo išlaidos)).

16Taigi, kaip minėta, BUAB „Naktis Vilniuje“ bankroto administratorius S. L., susipažinęs su pareiškėjo atsiliepimu ir prie jo pridėtais rašytiniais įrodymais, su pareiškėjo pateiktu kreditoriniu reikalavimu iš esmės sutiko. Bankroto administratorius tik nurodė, kad pareiškėjo kreditorinis reikalavimas turėtų būti tvirtinamas ne kaip įkeitimu užtikrintas reikalavimas, tačiau kaip trečios eilės kreditorinis reikalavimas, nes visas pareiškėjo naudai įkeistas turtas jau buvo parduotas ir neliko įkeitimo objekto. Teismas su tokiais bankroto administratoriaus teiginiais nesutinka. Kaip minėta, tarp pareiškėjo ir atsakovo 2015 m. gruodžio 10 d. sudaryta paskolos sutartis buvo užtikrinta tos pačios dienos sutartiniu įkeitimu, pagal kurį pareiškėjo naudai buvo įkeistas atsakovo turtas – įranga, bendrai už 92 520,14 Eur sumą. Pažymėtina, kad nurodytas įkeistas turtas buvo aprašytas 2015 m. gruodžio 7 d. UAB „Naktis Vilniuje“ įkeičiamų kilnojamųjų daiktų sąraše. Teismas, įvertinęs nurodytą 2015 m. gruodžio 7 d. įkeičiamų kilnojamųjų daiktų sąrašą ir antstolės D. P. 2016 m. gegužės 30 d. turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, sprendžia, kad, priešingai nei teigia bankroto administratorius, ne visas pareiškėjo naudai įkeistas turtas antstolės buvo realizuotas, t. y. buvo parduota tik jo dalis, todėl bankroto administratoriaus teiginiai šioje dalyje atmestini kaip nepagrįsti.

17Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas konstatuoja, kad bylos nagrinėjimo metu buvo pateikti visi įrodymai, patvirtinantys pareiškėjo kreditorinio reikalavimo atsiradimą ir buvo pašalintos visos BUAB „Naktis Vilniuje“ bankroto administratoriaus abejonės; bankroto administratoriui iš esmės sutinkant su A. D. kreditoriniu reikalavimu (nors ir nesutikus su kreditorinio reikalavimo tvirtinimo eile), pareiškėjo prašymas tenkintinas – A. D. įtrauktinas į BUAB „Naktis Vilniuje“ kreditorių sąrašą su 31 737,06 Eur įkeitimu užtikrintu finansiniu reikalavimu.

18Šalys iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė teismui prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir (ar) šių išlaidų patvirtinančių įrodymų, todėl jos šalims nepriteistinos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

20Pareiškėjo A. D. pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo tenkinti –įtraukti A. D., a. k. ( - ) su 31 737,06 Eur (trisdešimt vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų 6 ct) įkeitimu užtikrintu finansiniu reikalavimu BUAB „Naktis Vilniuje“, j. a. k. 303063012, bankroto byloje.

21Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso... 2. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. nutartimi, priimta... 3. Bankroto administratorius 2016 m. rugpjūčio 4 d. pateikė teismui prašymą... 4. Teismas 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi nurodytą atsakovo bankroto... 5. 2016 m. rugpjūčio 16 d. teisme buvo gautas atsakovo BUAB „Naktis... 6. Teismas 2016 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo... 7. Pareiškėjas (kreditorius) A. D. pateikė teismui atsiliepimą dėl ginčijamo... 8. Pareiškėjas nurodo, kad UAB „Naktis Vilniuje“ ir Vilniaus regiono kredito... 9. Atsižvelgiant į nurodytas faktines aplinkybes, pareiškėjas pažymi, kad,... 10. Atsakovo BUAB „Naktis Vilniuje“ bankroto administratorius S. L. 2016 m.... 11. Pareiškimas dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo tenkintinas.... 12. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21... 13. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 14. Be to, kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta,... 15. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių... 16. Taigi, kaip minėta, BUAB „Naktis Vilniuje“ bankroto administratorius S.... 17. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas... 18. Šalys iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė teismui... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26... 20. Pareiškėjo A. D. pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo... 21. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti...