Byla 2YT-12424-155/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys byloje antstolė D. M., UAB „B. S. T.“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo D. Ž. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys byloje antstolė D. M., UAB „B. S. T.“,

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas pareiškėjo D. Ž. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo pareiškėjas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolės D. M. vykdomąją bylą Nr. 0012/13/01448, kurioje vykdomas išieškojimas iš pareiškėjui D. Ž. priklausančio turto – buto (patalpos), kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ). Pareiškėjas nurodė, jog pateikė antstolei D. M. skundą dėl antstolės veiksmų, kadangi nesutinka su jos veiksmais atliekant vykdymo veiksmus (konkrečiai – vykdant varžytines ir atliekant veiksmus iki varžytinių). Pažymėjo, jog šiuo metu vyksta pareiškėjui priklausančio buto, esančio adresu ( - ), varžytinės, tačiau pareiškėjas iš antstolės nėra gavęs jokių vykdymo dokumentų, nėra gavęs vykdomojo dokumento ir kitų esminių dokumentų, išskyrus 2015-09-18 pranešimą dėl turto aprašo, tokiu būdu skolininkui netapo žinoma apie gresiančius proceso teisinius padarinius ir nebuvo užtikrinta jo teisių ir teisėtų interesų apsauga vykdymo procese. Taip pat skolininkas negalėjo tinkamai dalyvauti nustatant parduodamo turto vertinimą, nes skolininkas iki šiol nėra gavęs Turto rinkos vertės nustatymo akto, neturėjo galimybių pateikti prieštaravimus į Turto vertės nustatymą, negalėjo pasiūlyti savo pirkėjo. Be to skolininko teigimu, antstolė nesilaikė teisės aktų normose įtvirtinto 20 dienų termino dėl varžytinių paskelbimo. Todėl pareiškėjas, prašo stabdyti antstolės veiksmus, nes jo skundo patenkinimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomas.

3Pareiškėjas nurodė, kad pats skundas yra pateiktas tiesiogiai antstolei D. M. (tas patvirtina antstolės V. M. ir D. M. kontoros antspaudas (2016-02-23), o teismo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Prašymas tenkintinas.

5Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostata, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors skolininko veiksmų arba neveikimo galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

6CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas nurodo, kad laikinąja apsaugos priemone gali būti ir išieškojimo vykdymo sustabdymas. Vadovaujantis šia nuostata išieškojimas, vykdant teismo sprendimą ar kitą vykdomąjį dokumentą, sustabdomas, kai paduodamas skundas dėl antstolio veiksmų (CPK 510 straipsnio 3 dalis), kai nagrinėjamas klausimas dėl teismo varžytinių patvirtinimo teisėtumo (CPK 724 straipsnis), kitais atvejais, kai išieškojimo vykdymas padarytų negalimu nagrinėjamoje byloje būsimo sprendimo įvykdymą.

7Iš pareiškėjo D. Ž. skundo turinio matyti, kad pareiškėjas pateikė tiesiogiai antstolei skundą dėl antstolės veiksmų vykdant varžytines, remiantis LR CPK 510 str. tvarka.

8Įvertinus pareikšto skundo dalyką, pagrindą, laikinosios apsaugos priemonės, kurios apimtų įpareigojimą antstolei sustabdyti tolesnius vykdymo veiksmus, susijusius su varžytinėmis iki minėto pareiškėjo skundo išnagrinėjimo, yra pagrįstas, kadangi nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių (surašius antstolei turto pardavimą aktą ir pnš) tikėtinai būtų gerokai apsunkintas teismo sprendimas ar pasidarytų nebeįmanomas skundo patenkinimo atveju, tikėtinai atsirastų daug didesni nuostoliai. Teismo vertinimu, nesustabdžius turto realizavimo ir vėliau galimai priėmus pareiškėjui palankų sprendimą nagrinėjant skundą dėl antstolės veiksmų, pareiškėjo priklausančio turto realizavimas galėtų būti traktuojamas kaip žalos pareiškėjui padarymas, atsirastų būtinybė šalinti teisines pasekmes, kilusias realizavus turtą, todėl nebūtų užkirstas kelias naujiems teisiniams ginčams tarp bylos šalių (Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1060-553/2012).

9Todėl atsižvelgus į šias aplinkybes yra pagrindas stabdyti antstolės D. M. vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0012/13/01448 iki bus išnagrinėtas pareiškėjo 2016-02-23 antstolei pateiktas skundas dėl antstolės D. M. veiksmų.

10Remiantis CPK 152 straipsnio 1 dalimi, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdoma skubiai.

11Atsižvelgiant į išdėstytą ir vadovaudamasis CPK 144-145 straipsniais, 510 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

12pareiškėjo D. Ž. prašymą tenkinti.

13Sustabdyti antstolės D. M. vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0012/13/01448, kurioje vykdomas turto – buto, esančio adresu ( - ), realizavimas iki bus išnagrinėtas pareiškėjo D. Ž. 2016-02-23 antstolei pateiktas skundas dėl antstolės D. M. veiksmų.

14Išsiųsti nutarties patvirtintą kopiją byloje dalyvaujantiems asmenims.

15Ši teismo nutartis vykdoma skubiai.

16Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu per Vilniaus miesto apylinkės teismą Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai