Byla 2-3529-494/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bobutės paskola“ ieškinį atsakovui J. N. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo J. N. 600,00 Eur negrąžinto kredito, 180,68 Eur kredito mokesčio, 18,60 Eur palūkanų, kaip atlyginimą už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo iki kreipimosi į teismą dienos, 17,52 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. metinių procesinių palūkanų ir 133,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (12,00 Eur žyminį mokestį ir 121,00 Eur išlaidų už procesinių dokumentų parengimą). Ieškinyje nurodė, kad pagal 2015-02-07 Vartojimo kredito išdavimo sutartį Nr. 3svhbkr9 ieškovas suteikė atsakovui 600,00 Eur kreditą 36 mėnesių terminui. Atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti 732,00 Eur dydžio kredito mokestį iki 2018-02-07 trisdešimt šešiomis 37,00 Eur dydžio mėnesinėmis įmokomis, tačiau savo prievolės laiku mokėti įmokas nevykdė, į ieškovo siųstus raginimo laiškus nereagavo, todėl ieškovas 2015-05-28 siųstu pranešimu vartojimo kredito sutartį nutraukė (Sutarties 8.4 p., LR Vartojimo kredito įstatymo 19 str.). Skolos išieškojimą ieškovas perdavė UAB „Skolų valdymo biuras“ (Sutarties 6.2 p.), dėl ko patyrė papildomų 17,52 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį ar kito parengiamojo procesinio dokumento prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, todėl procesiniai dokumentai jai įteikti viešo paskelbimo būdu (( - ) str.). Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, dėl to yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių (( - ) str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str., 6.189 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymo ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas (CK 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai įvykdomos sutartyje numatytos sąlygos, praleidžiamas prievolės įvykdymo terminas (CK 6.63 str.).

6Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, atlikus jų formalų vertinimą pagal ( - ) str. 2 d., nustatyta, kad UAB „Bobutės paskola“ ir atsakovas J. N. 2015-02-07 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 600,00 Eur kreditą, o atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti ir sumokėti 732,00 Eur dydžio kredito mokestį iki 2018-02-07, kas mėnesį mokėdama 37,00 Eur dydžio įmokas (b. l. 17-26). Vietinio mokėjimo nurodymai patvirtina, kad atsakovas patvirtino registracijos duomenis ir kredito sutarties sąlygas, o ieškovas 2015-02-07 pervedė į atsakovo banko sąskaitą 600,00 Eur kredito sumą (kredito ID ( - )) (b. l. 27-28). Atsakovui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovas 2015-05-08 išsiuntė raginimą Nr. 2015-05-08/2, kuriuo įspėjo, jog per 14 kalendorinių dienų nesumokėjus skolos, ieškovas nutrauks sutartį ir pradės priverstinį skolos išieškojimą, o 2015-05-28 pranešimu Nr. 2015-05-28/57 pranešė atsakovui apie sutarties nutraukimą, įsigaliosiantį po 10 dienų nuo pranešimo gavimo, bei nustatė 10 kalendorinių dienų terminą sumokėti visą kreditą, palūkanas ir kitus mokėjimus. Atsakovas nustatytu terminu skolos nepadengė, todėl pripažintina, kad savo sutartinių įsipareigojimų kreditoriui ji neįvykdė. Dėl to ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistina ieškovui 600,00 Eur negrąžinto kredito ir 180,68 Eur kredito mokesčio (CK 6.4 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.189 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.870-6.874 str.).

7Remiantis CK 6.37 str., 6.251 str., 6.261 str., 6.872 str., kredito išdavimo sutarties 6.1 punktu, numatančiu, kad vartojimo kredito gavėjui neįvykdžius prievolės laiku sumokėti grąžintiną sumą/jos dalį, arba periodinį mokėjimą/jo dalį, sutarties specialiojoje dalyje numatytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos mokėti sumos kaip atlyginimas už naudojimąsi suteikta pinigų suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos, iš atsakovo priteistina 18,60 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2015-03-07 iki 2015-07-07 (Palūkanų skaičiavimo lentelė, b. l. 38).

8Vadovaujantis CK 6.249 str. 4 d. 3 p., vartojimo kredito sutarties 6.2 punktu, iš atsakovo priteistina ieškovui 17,52 Eur UAB „Skolų valdymo biuras“ vykdyto ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų (PVM sąskaita-faktūra 2015-06-25 Nr. SVB Nr. ( - ), 2015-07-13 D. B. A/S Lietuvos filialo operacijos išrašas, 2015-06-25 raginimas Nr. 2015-06-25/44).

9CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 816,80 Eur sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2015-09-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Pagal CPK 93 str. 1 d. patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovui bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas prašo priteisti 12,00 Eur žyminį mokestį ir 121,00 Eur išlaidų už procesinių dokumentų parengimą (2010-07-26 teisinių paslaugų sutartis Nr. 201007-01, 2015-07-10 PVM sąskaita-faktūra SVBE Nr.010698, 2015-07-10 mokėjimo nurodymas Nr. 07101402).

11Teismas pažymi, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos už teisinę pagalbą gali būti pripažįstamos pagrįstomis ir būtinomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos A. T. 2008-10-28 nutartis c.b. Nr. 3K-3-533/2008). Kasacinis teismas 2015-04-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 ir 2015-05-29 nutartyje Nr. 3K-7-334-687/2015 yra išaiškinęs, kad CPK 56 str. nustatyti procesinio atstovavimo apribojimai ir reikalavimai iš esmės lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 str. 1 d. 6 p. išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskirtinos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, t.y. kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. CPK 88 str. 1 d. 9 p. nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 str. 1 d. 1–8 p., tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Ieškovo patirtos išlaidos rengiant procesinius dokumentus teismui, tame tarpe ir ieškinį dėl skolos išieškojimo, laikytinos atstovavimo išlaidomis.

12Pateiktas ieškovo UAB „Bobutės paskola“ ieškinys, kurį pasirašė UAB „Bobutės paskola“ direktorės A. R. 2015-06-02 įgaliojimu įgaliotas darbuotojas Š. Š., aukštojo mokslo baigimo diplomo kopija, patvirtinanti, kad Š. Š. yra suteiktas teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis įrodo, kad ieškovo sumokėtos ieškinio parengimo išlaidos teisines paslaugas teikiančiai bendrovei UAB „Skolų valdymo biuras“ nebuvo būtinos ir yra perteklinės, nes nesudėtingą, standartinį ieškinį dėl skolos priteisimo galėjo parengti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintis ieškovo darbuotojas (CPK 56 str. 2 d.), todėl 121,00 Eur išlaidos nepriskirtinos prie kitų būtinųjų išlaidų ir negali būti priteisiamos. Iš atsakovo ieškovui priteistinos tik už ieškinį sumokėto 12,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų (CPK 93 str. 1 d.).

13Teismas turėjo byloje 3,16 Eur bylinėjimosi (pašto) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 92 str., 96 str. 1 d.).

14Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis LR ( - ) str., 262 str., 285 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovo J. N. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Bobutės paskola“ (į. k. ( - )) 600,00 Eur negrąžinto kredito, 180,68 Eur kredito mokesčio, 18,60 Eur palūkanų, 17,52 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, iš viso 816,80 Eur (aštuoni šimtai šešiolika eurų 80 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2015-09-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 12,00 Eur (dvylika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti iš atsakovo J. N. (a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 3,16 Eur (tris eurus 16 ct) pašto išlaidų (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ( - ) straipsnio nustatyta tvarka.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

20Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 3. Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, todėl procesiniai... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 6. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, atlikus jų formalų vertinimą... 7. Remiantis CK 6.37 str., 6.251 str., 6.261 str., 6.872 str., kredito išdavimo... 8. Vadovaujantis CK 6.249 str. 4 d. 3 p., vartojimo kredito sutarties 6.2 punktu,... 9. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 5... 10. Pagal CPK 93 str. 1 d. patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos... 11. Teismas pažymi, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos už teisinę... 12. Pateiktas ieškovo UAB „Bobutės paskola“ ieškinys, kurį pasirašė UAB... 13. Teismas turėjo byloje 3,16 Eur bylinėjimosi (pašto) išlaidų, susijusių su... 14. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis LR ( - ) str., 262 str., 285... 15. Ieškinį patenkinti.... 16. Priteisti iš atsakovo J. N. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Bobutės paskola“... 17. Priteisti iš atsakovo J. N. (a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 3,16 Eur... 18. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau... 19. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 20. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...