Byla e2-19268-868/2015
Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys A. U. ir Valstybės įmonė Registrų centras

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska,

2sekretoriaujant Rasai Martynėnienei,

3dalyvaujant ieškovo J. V. atstovei advokatei Evelinai Davidavičiūtei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V. ieškinį atsakovams P. L. ir UAB „Indepozit“ dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys A. U. ir Valstybės įmonė Registrų centras,

Nustatė

5Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams P. L. ir UAB „Indepozit“, kuriuo prašė pripažinti niekiniais ir negaliojančiais ab initio 2015 m. kovo 20 d. UAB "Indepozit", juridinio asmens kodas 302724215, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus: patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinius už 2012 ir 2013 m.; atšaukti J. V. iš UAB "Indepozit" direktoriaus pareigų nuo 2015 m. kovo 20 d.; paskirti A. U., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), UAB "Indepozit" direktoriumi nuo 2015 m. kovo 20 d.

6Nurodė, kad Ieškovas J. V. yra UAB „Indepozit" akcininkas, ieškovui priklauso 33 vnt. UAB "Indepozit" akcijų, kurios sudaro 33 proc. visų bendrovės akcijų. Ieškovas taip pat nuo 2012 m. gegužės 31 d. buvo paskirtas UAB "Indepozit" direktoriumi. Bendrovės veikla - įmonių bankroto administravimas.

7Pažymėjo, kad bendrovės akcininkas P. L. iki 2014 m. lapkričio mėnesio bendrovės veikla nesidomėjo, visiškai joje nedalyvavo. Tačiau įmonei pradėjus vykdyti veiklą, atsakovas P. L. pradėjo domėtis įmonės veikla per tariamus savo atstovus, tačiau pats bendrovėje niekuomet nesilankydavo. 2014 m. lapkričio 13 d. Pranešimu P. L. informavo bendrovę ir ieškovą apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (pranešimo kopija pridedama), į kurį ieškovas, kaip UAB „Indepozit" direktorius atsakė, kad atsakovo P. L. vardu organizuojamas visuotinis akcininkų susirinkimas vykti negali, nes tokios teisės (organizuoti visuotinį akcininkų susirinkimą) atsakovui nesuteikia Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (toliau - ABĮ). Tuomet atsakovas 2015 m. sausio 2 d. paraiška pareikalavo suteikti akcininkams informaciją ir sušaukti UAB "Indepozit" visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio darbotvarkė būtų tokia:

8- Įmonės ūkinės-finansinės veiklos atskaitomybės dokumentų už 2012, 2013 ir 2014 metus analizė;

9- Įmonės veiklos vertinimas;

10- Įmonės vadovo J. V., kaip vienasmenio valdymo organo, veiklos vertinimas;

11-Svarstymas dėl J. V. tinkamumo vykdyti UAB „Indepozit" vadovo pareigas;

12-Priklausomai nuo aukščiau minėtų klausimų įvertinimo, svarstymas dėl J. V. atšaukimo iš UAB „Indepozit" vadovo pareigų.

13Be kita ko, minėta paraiška atsakovas P. L. paprašė bendrovės pateikti jam bendrovės dokumentus (bendrovės finansinių ataskaitos rinkinių, 2014 m. bendrovės veiklos ataskaitas, akcininkų sąrašą, įstatus). Pažymėjo, kad šį prašymą atsakovas pateikė 2014 m. sausio mėn., kai 2014 m. finansinės ataskaitos net negalėjo būti parengtos. Taip pat pažymėjo, kad atvykti parengtų dokumentų pats atsakovas neatvyko, atsiuntė savo tariamą atstovą A. S., kuris neturėjo įstatymo nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo atstovauti atsakovą.

14Į nurodytą paraišką atsakovui P. L. raštu buvo atsakyta, kad pagal nurodytą darbotvarkę visuotinis akcininkų susirinkimas vykti negali, kadangi darbotvarkės klausimai yra sąlyginiai, todėl suformuoti netinkamai, be to, į darbotvarkę įtraukti klausimai (ūkinė-finansinės veiklos atskaitomybės dokumentų analizė, įmonės veiklos vertinimas, įmonės vadovo veiklos vertinimas) neatitinka visuotinių akcininkų susirinkimo kompetencijos (ABĮ 25 str. 2 d.).

15Nepaisant to, kad atsakovo P. L. paraiška dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo nebuvo patenkinta pagrįstai ir teisėtai, atsakovas P. L. 2015 m. vasario 26 d. išsiuntė ieškovui pranešimą (ieškovui buvo įteiktas tik 2015 m. kovo 29 d.), kuriuo informavo, kad savo iniciatyva ir sprendimo šaukia UAB "Indepozit" akcininkų susirinkimą, numatomi darbotvarkės klausimai:

16-metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas;

17-bendrovės vadovo J. V. atšaukimo iš bendrovės pareigų svarstymas (įmonės vadovo J. V. kaip vienasmenio valdymo organo darbo veiklos vertinimas tinkamumui toliau vykdyti bendrovės vadovo pareigas);

18-bendrovės vadovo rinkimai.

19Atsakovas P. L. savo iniciatyva sušaukė UAB "Indepozit" visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ieškovas nedalyvavo. Atsakovo sušauktas visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2015 m. kovo 20 d., kurio metu buvo priimti šie sprendimai:

  • patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinius už 2012 ir 2013 m.;
  • atšaukti J. V. iš UAB "Indepozit" direktoriaus pareigų nuo 2015 m. kovo 20 d.;
  • paskirti A. U., asmens kodas ( - ) gyv. Žirmūnų g. 33-33, Vilnius, UAB "Indepozit" direktoriumi nuo 2015 m. kovo 20 d.

20Pažymėjo, kad nurodyti UAB "Indepozit" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai yra neteisėti, nes priimti pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas - ABĮ 23 str. 2 d., 3 d., 4 d., 5 d., 25 str. 2 d., 26 str. 2 d. 10 d.

21Be to, iš pranešime apie susirinkimo sušaukimą nurodytos darbotvarkės nebuvo aišku, kad susirinkimas tvirtins 2012 ir 2013 m. bendrovės finansines ataskaitas. Dar daugiau ieškovui, kaip bendrovės vadovui, nebuvo sudaryta galimybė pakomentuoti bendrovės ataskaitas bei bendrovės veiklos rezultatus. Pažymėjo, kad protokole nurodytas teiginys, kad ieškovas nepateikė 2014 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų neatitinka tikrovės, nes šių dokumentų ieškovo niekuomet nebuvo prašyta.

22Atsakovas P. L. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti.

23Nurodė, kad nuo 2012-05- 31 d. J. V. paskirtas vykdyti UAB „Indepozit" direktoriaus pareigas. UAB „Indepozit" vykdoma veikla - įmonių bankroto administravimas. Nuo pat darbo pradžios bendrovėje visas bankroto procedūras, kaip bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo vykdo J. V., visas administruojamų įmonių turtas buvo išeikvotas asmeniniais J. V. pasipelnymo tikslais. Bankroto administravimas sąmoningai buvo vykdomas vilkinant procedūras ir iki šios dienos nebuvo užbaigta nei viena procedūra. Jokios informacijos apie UAB „Indepozit" būklę, bei vykdomas bankroto procedūras J. V. sąmoningai neteikdavo, tokiais veiksmais stengdamasis išnaudoti administruojamų įmonių turtą savo asmeniniams tikslams ir pasisavinti bankrutuojančių įmonių turtą. Būtent nesąžiningų ir savanaudiškų J. V. veiksmų pasėkoje buvo padaryta žymi materialinė žala bankroto administratoriui UAB „Indepozit" ir administruojamoms bankrutuojančioms įmonėms, bei jų kreditoriams. UAB „Indepozit" direktorius J. V. būdamas vienasmenis bendrovės valdymo organas, grubiai ir sistemingai pažeidžia LR ABĮ, nes iki šiol nebuvo surengtas nei vienas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

24UAB „Indepozit" direktorius neteikia ir praeityje, nuo pat paskyrimo į direktoriaus pareigas datos, nėra suteikęs akcininkams jokios informacijos apie bendrovės veiklą, finansinę būklę.

25Susipažinus su UAB „Indepozit" banko sąskaitos išrašu nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 d. išrašu akivaizdžiai matyti, kad J. V. naudodamasis tarnybine padėtimi ir savo kaip direktoriaus įgaliojimais pasisavino dideles sumas piniginių lėšų, kurių panaudojimas niekaip nepagrįstas. Esant blogai įmonės finansinei būklei, pagal paties J. V. pateiktą įmonės balansą įsiskolinimams siekiant 15000 Lt, J. V. išsimoka sau 2014-10-27 d. atlyginimą 13 951 Lt, niekaip nederinant to veiksmo su bendrovės akcininkais, kurie kaip žinia yra vieninteliai asmenys galintys nustatyti bendrovės vadovo atlygio dydį.

262014-11-07 d. į UAB „Indepozit" sąskaitą iš administruojamų bankrutuojančių įmonių UAB „Kokybiški namai" ir UAB „Girista" buvo pervesta atitinkamai 14 100 Lt. ir 8 300 Lt nurodant mokėjimo paskirtį „už bankroto administravimo paslaugas" ir 2014-11-20 d. visi šie pinigai ( 22000 Lt) nenurodant jokios priežasties buvo pervesti UAB „Geras buhalteris", kuri tikėtinai yra susijusi su J. V.. Už kokias paslaugas ar darbus pervesta tokia didelė pinigų suma nėra aišku. Manytina, kad tokiu būdu J. V. tiesiog pasisavino per trečiuosius asmenis UAB „Indepozit" turtą. Viešojoje erdvėje prieinamoje informacijoje pinigus iš UAB „Indepozit" gavusi įmonė UAB „Geras buhalteris" pati turi neįvykdytų įsipareigojimų ir skolų. Tai pat visiškai neaišku, kodėl reikėtų (jei ši įmonė teikia buhalterines paslaugas) mokėti už buhalterines paslaugas, kai UAB „Indepozit" dirbo kvalifikuota buhalterė K. Č., kuriai įmonės vadovas J. V. 2014-10-28 d. kaip atlyginimą už suteiktas paslaugas pervedė 2448,20 Lt. Visi šie faktai įrodo, kad J. V. akivaizdžiai ignoruodamas ir pažeisdamas įmonės ir akcininkų interesus savinosi ir grobė UAB „Indepozit" turtą, o kad tai nepaaiškėtų vengė šaukti akcininkų susirinkimus. Siekdamas nuslėpti savo neteisėtus veiksmus - neteikė jokios informacijos apie bendrovės veiklą. Valstybinei įmonei Registrų centras neteikė informacijos apie bendrovės finansinius rezultatus.

27Trečiasis asmuo Valstybės įmonė Registrų centras pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinio reikalavimus spręsti teismo nuožiūra.

28Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti.

29Teismo posėdyje atsakovas P. L. nedalyvavo. Pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Palaikė motyvus ir poziciją išdėstytą jo atsiliepime.

30Ieškinys netenkinamas.

31Byloje nustatyta, kad ieškovas J. V. ir atsakovas P. L. yra UAB „Indepozit“ akcininkai. Ieškovui priklauso 33 vienetai nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, o atsakovui P. L. 67 vienetai nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų. Be to, ieškovas nuo 2012-05-31 buvo ir UAB „Indepozit“ direktoriumi. Visuotinio akcininkų susirinkimo 2015-03-20 sprendimais nutarta: patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinius už 2012 ir 2013 metus; atšaukti J. V. iš UAB „Indepozit“ direktoriaus pareigų nuo 2015-03-20 ; paskirti A. U. direktoriumi nuo 2015-03-20.

32Ieškovas nurodo, kad 2015-03-20 sprendimai yra priimti pažeidžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ( toliau- ABĮ) 25 str. 2 d.; 23 str. 2 d., 4 d., 5 d., 26 str. 2 d. , 10 d. reikalavimus.

33Atsakovas P. L. atkerta, kad ieškovas būdamas bendrovės direktoriumi nesurengė nei vieno eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bei neteikia jokios informacijos apie bendrovės veiklą akcininkams. Taip pat mano, kad ieškovas savinosi ir grobė UAB „Indepozit“ turtą. 2015-03-20 d. vykusiame UAB „Indepozit" akcininkų susirinkime, akcininkas P. L. pasinaudodamas įstatymų suteiktomis teisėmis, valdantis didžiąją dalį bendrovės akcijų (67 procentus iš 100), tinkamai informavus kitą akcininką (J. V.) valdantį 33 proc. bendrovės akcijų priėmė teisėtą sprendimą atšaukti J. V. iš UAB „Indepozit" direktoriaus pareigų, kaip praradusį pasitikėjimą.

34CK 2.82 str. 4 d. nustato, kad juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Ieškinį gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys.

35Akcinių bendrovių įstatymo (toliau –AB) 20 str. 1 d. numato, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti bendrovės vadovą bei tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Be to, visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal šį Įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos (ABĮ 20 str. 2 d.).

36ABĮ 23 str. 1 d. nurodo, kad visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba, valdyba (jeigu valdyba nesudaroma ? bendrovės vadovas) bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, jeigu įstatai nenumato mažesnio balsų skaičiaus. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos arba šio straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais – bendrovės vadovo sprendimu, išskyrus šio Įstatymo nustatytus atvejus (ABĮ 23 str. 2 d.). Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (ar šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais ? bendrovės vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šioje dalyje nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos (ABĮ 23 str. 5 d.).

37ABĮ 26 str. 10 d. numato, kad ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – stebėtojų tarybos, valdybos (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovo) ir akcininkų paaiškinimus dėl jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką valdybai ar šio Įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais bendrovės vadovui. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo rašytinio prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus arba, kai sprendimų priimti nereikia, – stebėtojų tarybos, valdybos (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovo) ir akcininkų paaiškinimus dėl jų pasiūlyto visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Sprendimų projektuose turi būti nurodyta, kieno iniciatyva jie yra pateikti. Jei sprendimo projekto iniciatorius pateikė sprendimo projekto pagrindimą, jis turi būti pridėtas prie sprendimo projekto.

38Bendrovės vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui. Bendrovę ir bendrovės vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai. Bendrovės vadovui keliama lojalumo pareiga. Jis turi veikti išimtinai bendrovės interesais, veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai ir daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama bendrovė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus.

39Bendrovės valdybai ar kitam vadovą išrinkusiam organui praradus pasitikėjimą vadovu ar nusprendus operatyviai koreguoti bendrovės valdymą bei konstatavus, kad kito asmens gebėjimai valdyti bendrovę didesni ir tai suteiks bendrovei daugiau naudos, įstatymas suteikia teisę atšaukti vadovą iš pareigų.

40Vadovą išrinkusio organo teisė jį atšaukti nesusijusi su jo kaltais veiksmais ar kitomis aplinkybėmis, t. y. ji – absoliuti. Atšaukimo teisės absoliutumą lemia bendrovės ir jos vadovo santykių, pagrįstų pasitikėjimu, pobūdis, vadovo pareigybės ir vadovo atliekamo vadovavimo darbo reikšmė bendrovei.

41Nagrinėjamoje byloje nenustatyta esminių įstatymo normų pažeidimų organizuojant visuotinį akcininkų susirinkimą ir priimant ginčijamus sprendimus. Atsakovas P. L. yra UAB „Indepozit“ pagrindinis akcininkas, kuriam priklauso dauguma įmonės akcijų. Jis įmonės kitą akcininką ir vadovą, t.y. ieškovą, 2015-01-02 paraiška pareikalavo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Teismas nesutinka su ieškovo argumentais, kad paraiškoje nurodyta darbotvarkė negalėjo būti svarstoma visuotiniame akcininkų susirinkime. Nes ABĮ nenumato draudimo visuotiniame susirinkime vertinti įmonės bei jo vadovo veiklos (ABĮ 20 str.). Be to, atsakovas P. L. ieškovui kaip įmonės akcininkui pranešdamas apie susirinkimo vietą ir laiką nurodė numatoma darbotvarkė: metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas bei bendrovės vadovo atšaukimas iš bendrovės pareigų bei naujo vadovo rinkimas. Nurodyti darbotvarkės klausimai svarstytini būtent visuotinime akcininkų susirinkime ( ABĮ 20 str.). Taip pat teismas visiškai nesutinka, kad ieškovui nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarkė, taip pat nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su sprendimo projektais bei ieškovui, kaip bendrovės vadovui, nebuvo sudaryta galimybė pakomentuoti bendrovės ataskaitas bei bendrovės veiklos rezultatus. Kadangi ieškovas buvo įmonės vadovu ir akcininku, todėl gavus 2015-01-02 paraišką bei 2015-02-26 pranešimą su darbotvarke puikiai žinojo kokie klausimai bus sprendžiami susirinkime. Visuotiniame susirinkime ieškovas nedalyvavo, nors buvo apie jį informuotas. Atsakovas P. L. susirinkimo metu priėmė ginčijamus sprendimus. Teismas išsamiai išanalizavus įstatymo nuostatas dėl visuotinio susirinkimo sušaukimo ir pravedimo nenustatė esminių pažeidimų, kurių pagrindu būti galimą sprendimus pripažinti niekiniais ir negaliojančiais. Tai, kad įstatyme yra numatyta, kad visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai ( ABĮ 23 str. 5 d.), nereiškia, kad kiekvienu atveju įmonės vadovas turi nuspęsti, neatsižvelgiant į akcininkų pageidavimus, dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų pagrįstumo. Nors byloje nustatyta, kad paraiškoje nepateikti siūlomų sprendimų projektai, tačiau iš paraiškoje nurodytų klausimų aiškiai matyti, koks yra susirinkimo tikslas.

42Atsižvelgiant į nustatytas ir nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo panaikinti 2015-03-20 UAB „Indepozit“ visuotinio akcininkų susirikimo sprendimus, remiantis CK 2.82 str. 4 d. Sušaukiant, organizuojant bei priimant ginčijamus sprendimus nenustatyta esminių įstatymo pažeidimų, o dėl neesminių ginčijamų sprendimų priėmimo pažeidimų ( pvz. nepateikta susirinkimo sprendimo projektų), nėra pagrindo juos panaikinti. Todėl ieškovo ieškinys netenkinamas.

43Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš ieškovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

44Teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (LR CPK 150 str. 2 d.).

45Vadovaudamasis CPK 259, 260, 264, 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

46Ieškinį atmesti.

47Įsiteisėjus teismo sprendimui panaikinti laikinąsias apsaugos priemones taikytas 2015 m. balandžio 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi – sustabdyti atsakovo UAB „Indepozit”, juridinio asmens kodas 302724215, 2015-03-20 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų, įformintų UAB„Indepozit” visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu, vykdymą - trečiojo asmens A. U., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), šiais spendimais suteiktų UAB „Indepozit” direktoriaus (vadovo) įgaliojimų vykdymą, leidžiant ieškovui J. V. eiti UAB „Indepozit” vadovo (direktoriaus) pareigas iki teismo sprendimo šioje civilinėje byloje priėmimo bei įsiteisėjimo.

48Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska,... 2. sekretoriaujant Rasai Martynėnienei,... 3. dalyvaujant ieškovo J. V. atstovei advokatei Evelinai Davidavičiūtei,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams P. L. ir UAB... 6. Nurodė, kad Ieškovas J. V. yra UAB „Indepozit" akcininkas, ieškovui... 7. Pažymėjo, kad bendrovės akcininkas P. L. iki 2014 m. lapkričio mėnesio... 8. - Įmonės ūkinės-finansinės veiklos atskaitomybės dokumentų už 2012,... 9. - Įmonės veiklos vertinimas;... 10. - Įmonės vadovo J. V., kaip vienasmenio valdymo organo, veiklos vertinimas;... 11. -Svarstymas dėl J. V. tinkamumo vykdyti UAB „Indepozit" vadovo pareigas;... 12. -Priklausomai nuo aukščiau minėtų klausimų įvertinimo, svarstymas dėl J.... 13. Be kita ko, minėta paraiška atsakovas P. L. paprašė bendrovės pateikti jam... 14. Į nurodytą paraišką atsakovui P. L. raštu buvo atsakyta, kad pagal... 15. Nepaisant to, kad atsakovo P. L. paraiška dėl visuotinio akcininkų... 16. -metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas;... 17. -bendrovės vadovo J. V. atšaukimo iš bendrovės pareigų svarstymas... 18. -bendrovės vadovo rinkimai.... 19. Atsakovas P. L. savo iniciatyva sušaukė UAB "Indepozit" visuotinį akcininkų... 20. Pažymėjo, kad nurodyti UAB "Indepozit" visuotinio akcininkų susirinkimo... 21. Be to, iš pranešime apie susirinkimo sušaukimą nurodytos darbotvarkės... 22. Atsakovas P. L. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį... 23. Nurodė, kad nuo 2012-05- 31 d. J. V. paskirtas vykdyti UAB „Indepozit"... 24. UAB „Indepozit" direktorius neteikia ir praeityje, nuo pat paskyrimo į... 25. Susipažinus su UAB „Indepozit" banko sąskaitos išrašu nuo 2014-01-01 iki... 26. 2014-11-07 d. į UAB „Indepozit" sąskaitą iš administruojamų... 27. Trečiasis asmuo Valstybės įmonė Registrų centras pateikė atsiliepimą į... 28. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti.... 29. Teismo posėdyje atsakovas P. L. nedalyvavo. Pateikė prašymą bylą... 30. Ieškinys netenkinamas.... 31. Byloje nustatyta, kad ieškovas J. V. ir atsakovas P. L. yra UAB... 32. Ieškovas nurodo, kad 2015-03-20 sprendimai yra priimti pažeidžiant Lietuvos... 33. Atsakovas P. L. atkerta, kad ieškovas būdamas bendrovės direktoriumi... 34. CK 2.82 str. 4 d. nustato, kad juridinių asmenų organų sprendimai gali būti... 35. Akcinių bendrovių įstatymo (toliau –AB) 20 str. 1 d. numato, kad... 36. ABĮ 23 str. 1 d. nurodo, kad visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo... 37. ABĮ 26 str. 10 d. numato, kad ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio... 38. Bendrovės vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos... 39. Bendrovės valdybai ar kitam vadovą išrinkusiam organui praradus... 40. Vadovą išrinkusio organo teisė jį atšaukti nesusijusi su jo kaltais... 41. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta esminių įstatymo normų pažeidimų... 42. Atsižvelgiant į nustatytas ir nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo panaikinti... 43. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos... 44. Teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo... 45. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 264, 265, 268, 270 straipsniais, teismas... 46. Ieškinį atmesti.... 47. Įsiteisėjus teismo sprendimui panaikinti laikinąsias apsaugos priemones... 48. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...