Byla 2-1113-759/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, sekretoriaujant J. Gritienei,

2dalyvaujant pareiškėjui J. A. R.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjus civilinę bylą pagal pareiškėjo J. A. R. pareiškimą, suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ukmergės – Utenos skyrius, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

Nustatė

4pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis nuo 1961-04-01 iki 1964-06-20 dirbo „Kulniškių“ kolūkyje prikabinėtoju.

5Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad jis nuo 1961-04-01 iki 1964-06-20 dirbo „Kulniškių“ kolūkyje prikabinėtoju, tačiau neturi tai patvirtinančių dokumentų. Dėl prarasto dokumento gavimo prieš kreipdamasis į teismą, jis kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ukmergės skyrių bei Vilniaus apskrities archyvą. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus pažymoje pažymima, kad Ukmergės r. „Kulniškių“ kolūkio, prijungto prie „Draugystės“ kolūkio 1961-1964 m. dokumentai į archyvą saugoti neperduoti. Pateikti dokumentų apie darbą 1961-1964 m. „Kulniškių“ kolūkyje jis negali. Savivaldybės archyvui priduoti tik „Draugystės“ kolūkio dokumentai nuo 1967 m. ir nurodoma, kad Ukmergės rajono kolūkių visuotinių susirinkimų protokolai saugomi Vilniaus apskrities archyve, adresu O. M. g. 23. LT-10102 Vilnius. Vilniaus apskrities archyvo pažymoje nurodoma - Ukmergės rajono žemės ūkio įmonės „Draugystė“ dokumentų fonde, 1962 m. Ukmergės rajono Kulniškių apylinkės kolūkio „Pažanga“ visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolų knygoje, kolūkių narių visuotinio susirinkimo 1962 m. vasario 20 d. protokole Nr. 2 minimas pirmos brigados kolūkietis J. R. (vardas - taip dokumente, tėvo vardas dokumente nenurodytas). Duomenų apie J. A. R., P. 1961 m. priėmimą į darbą Ukmergės rajono Kulniškių („Pažanga“) kolūkyje ir 1961-1963 m. priėmimą į kolūkio narius bei 1964 m. atleidimą iš darbo ir kolūkio narių Ukmergės rajono žemės ūkio įmonės „Draugystė“ 1961-1964 m. dokumentuose nerasta.

6Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ukmergės – Utenos skyriaus atsiliepime nurodyta, kad jis neprieštarauja dėl juridinę reikšmę turinčio fakto patenkinimo.

7Pareiškėjas teismo posėdyje pareiškimą palaikė ir papildomai paaiškino, kad pradėjus dirbti prikabinėtoju jam buvo 16 metų. 1964 m. jam buvo patikėtas traktorius. 1964-06-24 jis išėjo į armiją. Kai jis išėjo į pensiją, jam išdavė pažymą, kad jis iki armijos nedirbo.

8Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos-Ukmergės skyriaus atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie bylos nagrinėjimą jam pranešta tinkamai. Teisme gautas suinteresuoto asmens prašymas bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant. Esant tokioms aplinkybėms, byla nagrinėtina suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos CPK 443 str. 5 d.).

9Pareiškimas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 8 str. 1 d., 54 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad apdraustojo asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą sudaro asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, ir asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant savarankiškai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo numato, jog jeigu asmuo negali dokumentais įrodyti <...> valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamų darbo laikotarpių, dirbtų iki 1993-12-31, dėl to, kad visi įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai ar jų dalis neišsaugoti nepaisant priežasčių, nurodytieji darbo laikotarpiai asmens prašymu gali būti nustatomi teismine tvarka.

11Iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus 2012-03-12 pažymos matyti, kad skyrius negali pateikti duomenų apie pareiškėjo darbą 1961-1964 m. „Kulniškių“ kolūkyje (b.l. 5). Vilniaus apskrities archyve duomenų apie J. A. R., P. 1961 m. priėmimą į darbą Ukmergės r. Kulniškių apylinkės Kulniškių („Pažanga“) kolūkyje ir 1961-1963 m. priėmimą į kolūkio narius bei 1964 m. atleidimą iš darbo ir kolūkio narių Ukmergės rajono žemės ūkio įmonės „Draugystė“ 1961-1964 m. dokumentuose nerasta (b.l. 7). 2012-05-14 Vilniaus apskrities archyvo pažymoje nurodyta, kad Ukmergės rajono žemės ūkio įmonės „Draugystė“ dokumentų fonde, 1962 m. Ukmergės rajono Kulniškių apylinkės kolūkio „Pažanga“ visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolų knygoje, kolūkių narių visuotinio susirinkimo 1962 m. vasario 20 d. protokole Nr. 2 minimas pirmos brigados kolūkietis J. R. (b.l. 7). Remiantis 1962 m. ūkinių knygų išrašais J. R., P., gim. ( - ), dirba „Pažanga“ kolūkyje kolūkiečiu (b.l. 8). Pagal 1964 m., 1965 m., 1966 m. ūkinių knygų išrašus J. R. iki išėjimo į armiją dirbo Kulniškių kolūkyje traktorininku (b.l. 9). Į teismo posėdį atvykęs liudytojas J. R. D. paaiškino, kad pareiškėjas kolūkyje pradėjo dirbti 1961 m., jis su pareiškėju kartu dirbo „Draugystė“ kolūkyje, pareiškėjas dirbo „Kulniškių“ kolūkyje, paskui susijungė kaimai, ir kolūkiai taip pat susijungė. Liudytojas A. S. paaiškino, kad 1963 m. jis išėjo į armiją, o pareiškėjas tada dar dirbo prie traktoriaus. Atsižvelgiant į visas byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pareiškėjas nuo 1961-04-01 iki 1964-06-20 dirbo „Kulniškių“ kolūkyje prikabinėtoju. Kadangi pareiškėjas J. A. R. duomenų, patvirtinančių jo darbą „Kulniškių“ kolūkyje kitokiu būdu gauti negali, bei esant aukščiau minėtoms aplinkybėms, pareiškimas tenkintinas Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 2 d. 9 p. pagrindu.

12Iš pareiškėjo priteisiami 11,97 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų CPK 88 str.1 d. 3 p. pagrindu.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 265 str., 270 str., teismas

Nutarė

14pareiškimą tenkinti.

15Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas J. A. R., a.k. ( - ) gyv. ( - ), nuo 1961-04-01 iki 1964-06-20 dirbo „Kulniškių“ kolūkyje prikabinėtoju.

16Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas pensijos apskaičiavimui.

17Priteisti iš pareiškėjo J. A. R. 11,97 Lt (vienuolika litų 97 centus) pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660. Sumokėjus pašto išlaidas prašome informuoti teismą.

18Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai