Byla e2A-1240-661/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Andriaus Ignoto ir Jelenos Šiškinos, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (atsakovės) J. M. M. – A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovei J. M. M. – A., tretiesiems asmenims atsakovo pusėje, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei ,,Jūratės korporacija“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Lagota“ dėl skolos priteisimo,

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Byloje kilo ginčas dėl atsakovo – buto savininko – pareigos sumokėti ieškovui – namo bendrosios dalinės nuosavybės objektų administratoriui – įsiskolinimą už namo bendrojo naudojimo objektų eksploatavimą, suteiktas (atliekų išvežimo) paslaugas ir atliktus darbus.

62.

7Ieškovė UAB „Naujamiesčio būstas“ prašė priteisti iš atsakovės J. M. M. - A. 2151,27 EUR skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad ji administravo namo ( - ), bendrojo naudojimo objektus, teikė jų techninės priežiūros ir komunalines paslaugas. Atsakovė laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. liepos 29 d. buvo minėtame daugiabučiame gyvenamajame name esančių negyvenamųjų patalpų savininkė ir nemokėjo jai priskaičiuotų mokesčių už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, dėl ko susidarė prašoma priteisti skola. Vėliau ieškovė atsisakė nuo ieškinio dalies dėl 6,12 EUR priteisimo ir galutinai prašė priteisti iš atsakovės 2145,15 EUR skolą, įvertinus dalinį ieškinio atsisakymą.

83.

9Atsakovė J. M. M. - A. ir tretieji asmenys pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovės atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė nesuteikė atsakovei ieškinyje nurodytų paslaugų, todėl neturi teisės gauti prašomą priteisti atlyginimą.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 4 d. nusprendė ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovės J. M. M. – A. ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Naujamiesčio būstas“ 2145,15 EUR skolos.

135.

14Teismas konstatavo, jog rašytiniai įrodymai patvirtina ieškovės atsakovei priskaičiuotų mokesčių už laikotarpiu 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. liepos 29 d. ieškovės suteiktų namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų administravimo, techninės priežiūros ir komunalines paslaugas, sudarančių iš viso 2145,15 EUR, pagrįstumą. Todėl ieškinys tenkinamas visiškai. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai minėtų mokesčių dydžio ir atsakovės kaip name ( - ), esančių negyvenamųjų patalpų savininkės prievolės juos sumokėti nepaneigė. Atsakovės nurodytose civilinėse bylose, išnagrinėtose Vilniaus miesto apylinkės teisme, ieškovės buvo prašomi priteisti mokesčiai už kitu laikotarpiu ieškovės suteiktas namo ( - ), suteiktas bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, todėl minėtose civilinėse bylose priimtuose teismo procesiniuose sprendimuose (e.b.l. 35-61, tomas 2) konstatuotos aplinkybės dėl atitinkamų paslaugų nesuteikimo ar netinkamo suteikimo, šioje civilinėje byloje prejudicinės reikšmės neturi, o minėtose civilinėse bylose esantys rašytiniai įrodymai nesusiję su šios civilinės bylos dalyku. Tai, kad skolos susidarymo laikotarpiu atsakovė buvo išnuomojusi name ( - ), jai nuosavybės teise priklausančias patalpas ir kad nuomos sutartis įregistruota viešajame registre, neturi įtakos ieškovės reikalavimų pagrįstumui, nes iš atsakovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad nuomininkas minėtas patalpas subnuomavo uždarajai akcinei bendrovei „Lagota“, subnuomos sutartis neišviešinta viešajame registre. Ieškovės nei su nuomininke, nei su subnuomininke sutartiniai santykiai nesieja, o Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 str. 3 d. numato buto ar kitų patalpų, esančių daugiabučiame gyvenamajame name, savininko prievolę išlaikyti jam nuosavybės teise priklausantį turtą.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

166.

17Apeliantės (atsakovė) J. M. M. – A. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškovo ieškinį atmesti visiškai.

187.

19Apeliantė nurodo, kad ieškovė nesuteikė atsakovei ieškinyje nurodytų paslaugų, todėl neturi teisės gauti prašomą priteisti atlyginimą. Apeliantės manymu pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, neaišku kaip buvo paskaičiuotas įsiskolinimas.

208.

21Ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog nesutinka su skundu ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Ieškovas nurodė, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje pateiktos dokumentų kopijos (sąskaitos (e.b.l. 48-66, tomas 7), sutartys dėl paslaugų teikimo (e.b.l. 5-22; 43-45; 93-111; 130-164, tomas 7), apžiūrų aktų kopijos (e.b.l. 41-42; 89-90; 125-128; 166, tomas 7), atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktai (e.b.l. 38-40; 129; 165 tomas 7), apžiūrų žurnalo kopija (e.b.l. 112-124, tomas 7) ir kt. liudija, jog per ieškinyje nurodytą laikotarpį nuo 2013-11-01 iki 2015-07-29 Ieškovas teikė administravimo, techninės priežiūros, komunalines ir kitas paslaugas. Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimas turi būti užtikrintas nuolatos. Ieškovo į šią civilinę bylą pateiktos dokumentų kopijos leidžia daryti aiškią išvadą, jog būtent Ieškovas vykdė namo, kuriame yra Atsakovei priklausiusios patalpos, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus funkcijas ir, atitinkamai, už administravimo paslaugas teikė sąskaitas Atsakovui.

229.

23Atsakovas ir Tretieji asmenys apeliaciniame skunde nurodytus argumentus grindžia prieš tai buvusiose civilinėse bylose esančiais įrodymais bei argumentais, norime atkreipti dėmesį, kad šiose civilinėse bylose esantys rašytiniai įrodymai nesusiję su šios civilinės bylos dalyku: jose Ieškovo buvo prašomi priteisti mokesčiai už namo adresu ( - ) suteiktas bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas visai kitu laikotarpiu nei nurodomas šiame ieškinyje, todėl minėtose civilinėse bylose priimtuose teismo procesiniuose sprendimuose konstatuotos aplinkybės dėl atitinkamų paslaugų nesuteikimo ar netinkamo suteikimo, šioje civilinėje byloje prejudicinės reikšmės neturi ir netaikytinos šioje byloje.

2410.

25Vertindamas nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-4999-608/2018 medžiagą, Ieškovas mano, jog pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes ir visapusiškai bei objektyviai įvertino pateiktus šalių įrodymus, teisės aktų bei teismų praktikos nuostatas ir pagrįstai patenkino Ieškovo reikalavimą priteisti iš Atsakovo skolą už pastato administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, kuriame buvo Atsakovui nuosavybės teise priklausanti patalpa, todėl apeliacinio skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti apeliacine tvarka skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

2711.

28Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

2912.

30Dėl daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės ir pareigos proporcingai apmokėti su bendru turtu susijusias išlaidas (CK 4.82 straipsnio 1,3 3 dalys).

3113.

32Kasacinis teismas yra nurodęs, kad nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Nuosavybės teisė gali būti asmeninė arba bendroji. Viena bendrosios nuosavybės teisės rūšių yra bendroji dalinė nuosavybės teisė (CK 4.73 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teise daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kaunuva“ v. Smėlynės 49-oji DNSB, bylos Nr. 3K-7-515/2009). CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) pareiga bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai savo daliai prisidėti prie išlaidų namui, tarp jų – bendrojo naudojimo objektams, išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, būtiniems pagerinimams atlikti. Jei butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, o administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 straipsnio 1 dalis, 4 dalis.). Pareiga padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu, buto ir kitų patalpų savininkui nustatyta daiktinės teisės normomis, nes jis yra ne tik savininkas, bet ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaunuva“ v. Smėlynės 49-oji DNSB, bylos Nr. 3K-7-515/2009). Šio subjekto, kaip bendraturčio, pareiga dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą kyla iš įstatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. A. V. v. UAB „Karoliniškių būstas“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-1/2003) ir jos negali pakeisti ar eliminuoti nei šios bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaunuva“ v. Smėlynės 49-oji DNSB, bylos Nr. 3K-7-515/2009). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi pirmiau nurodytomis teisės normomis ir kasacinio teismo išaiškinimais, pažymi, kad ieškovo ir atsakovės teisiniai santykiai reglamentuojami įstatymo nuostatų – CK 4.82 straipsnio 3 dalies, 4.83 straipsnio 3 dalies, 4.84 straipsnio 1–4 dalių, Atliekų tvarkymo įstatymo normų, įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, tarp jų – Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų.

3314.

34Ieškovas reikalauja priteisti administravimo, papildomų darbų ir medžiagų išlaidas, išlaidas už atliekų išvežimą, už elektros energiją bendrosioms reikmėms, už bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakyme Nr. 30-1948 nurodyta, kad namui esančiam ( - ), taikomas administravimo tarifas yra 0,10 LT/0,0289 EUR; atsakovei tenkanti mokesčių dalis apskaičiuota atsakovei nuosavybės teise priklausančių patalpų plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, 216,62 kv. m padauginus iš taikytino administravimo tarifo 0,0289 EUR. Tokiu būdu atsakovei tenkanti administravimo mokesčių dalis lygi 6,27 EUR per mėnesį. Mokestis už bendrosioms reikmėms sunaudotą elektros energiją apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 831 nutarimo redakcija) 8.5. punktą, kuriame nurodyta, kad už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją, mokesčiai apskaičiuojami vadovaujantis sutartimis su energijos tiekėjais ir apskaitos prietaisų rodmenimis. Mokesčiai už elektros energiją bendroms reikmėms apskaičiuojami pagal faktinį suvartojimą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintomis elektros energijos kainomis. Elektra bendram naudojimui – elektros energija bendrosioms pastato patalpų savininkų reikmėms: laiptinės apšvietimui, šiluminių punktų įrenginių, vandens siurblinių, ventiliacijos ir kitų pastato inžinerinių įrenginių darbui. Bendroms reikmėms suvartotos elektros energijos kiekis ir kaina nustatomi pagal pastato įvadinio bendrosios elektros energijos skaitiklio rodmenis ir pagal galiojančius elektros energijos tiekėjo nustatytus elektros energijos tarifus; sąskaitoje paskaičiuota kaina už suvartotą elektros energiją bendrosioms reikmėms yra paskirstoma pastato patalpų savininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingajam plotui. Tokiu būdu apskaičiuota atsakovei tenkanti išlaidų dalis už elektros energiją yra nurodyta atsakovei pateiktose PVM sąskaitose – faktūrose (e.b.l. 32-73, tomas 5). Apeliantė (atsakovė) nepateikė įrodymų, paneigiančių ieškovės atliktų skaičiavimų teisingumą. Bendroms reikmėms suvartotos elektros energijos kiekį ir kainą ieškovė apskaičiavo ir paskirstė tarp namo bendrojo naudojimo objektų bendraturčių ieškovės ir akcinės bendrovės „Rytų skirstomieji tinklai“ 2007 m. sausio 23 d. sutarties pagrindu (e.b.l. 29-31, tomas 5). Atsakovės pateikti mokėjimo už elektros energiją dokumentai patvirtina, jog buvo mokama (patalpų subnuomininko) tik už atsakovei nuosavybės teise priklausančiose patalpose, o ne už bendroms reikmėms suvartotą elektros energiją (e.b.l. 1-22, tomas 3).

3515.

36Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog apeliantei tenkanti mokesčio už kaupiamąsias lėšas dalis apskaičiuota pagal Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390. Mokestis už namo techninę priežiūrą apskaičiuotas remiantis 2009 m. vasario 27 d. sutartimi Nr. 09-02-42A ir jos pagrindu sudarytu susitarimu Nr. 27 , kuriame nustatytas 0,0630 EUR su PVM tarifas (e.b.l. 79; 80-97, e.b.l. 116-150, tomas 5); atsakovei tenkanti mokesčių dalis - 13,66 EUR per mėnesį (0,0630 EUR x 216,62 kv. m). Atsakovei mokestis už šiukšlių išvežimą apskaičiuotas 2012 m. sausio 2 d. sutarties Nr. NB-SUT-12-001E pagrindu, sutartyje nustatytas tarifas - 0,0900 EUR be PVM, atsakovei tenkanti mokesčių už šiukšlių išvežimą dalis - 19,50 EUR (e.b.l. 77; 78; 159-183, tomas 5). Tai, kad atsakovė (patalpų subnuomininkas uždaroji akcinė bendrovė „Lagota“) yra sudariusi komunalinių atliekų tvarkymo sutartį su uždarąja akcine bendrove „Atliekų tvarkymo tarnyba“ dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų ir reguliariai mokėjo mokesčius už paslaugas (e.b.l. 23-48, tomas 3,), nepaneigia atsakovės kaip patalpų savininkės prievolės mokėti mokesčius už namo ( - ), bendrosioms namo savininkų reikmėms suteiktas atliekų tvarkymo paslaugas.

3716.

38Administratoriaus funkcijas, susijusias su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, bei namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ 5 p. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas savo kaip administratoriaus funkcijas laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. liepos 29 d. vykdė teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi, todėl turi teisę į atlyginimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 2.5 punkte numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai mokesčius už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, jų techninę priežiūrą, komunalines ir kitas paslaugas turi sumokėti kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės kalendorinės dienos. Atsakovei nuosavybės teise priklausančios patalpos nėra atidalintos iš bendrosios dalinės nuosavybės, taip pat byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovo administruojami bendrojo naudojimo objektai ar jų dalis būtų apskaityti kaip tenkinantys tik dalies namo patalpų savininkų poreikius, todėl šių bendrojo naudojimo objektų išlaikymo išlaidos tenka visiems savininkams, proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir viso namo bendrojo naudingojo ploto santykiui (LR CK 4.82 str. 5 d.). Ieškovas atsakovei tenkančią mokesčių už bendrojo naudojimo objektų administravimą ir eksploatavimą dalį apskaičiavo laikydamasis minėtos teisės normos reikalavimų, t. y. proporcingai atsakovei nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingam plotui (216,62 kv. m), namo bendras plotas – 525,04 kv. m (e.b.l. 75, tomas 5, e.b.l. 1-23, tomas 8). Ieškovo apskaičiuoti mokesčiai už bendrojo naudojimo objektų administravimą, papildomus darbus ir medžiagas, už atliekų išvežimą, už elektros energiją bendrosioms reikmėms, už bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) yra susiję su bendrosios dalinės nuosavybės objektų išlaikymu, atnaujinimu, bendrojo naudojimo objektų techninės būklės išsaugojimu, higienos palaikymu bei kitų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ 11 punkte numatytų reikalavimų įgyvendinimu.

3917.

40Įrašai statinio techninės priežiūros žurnale (e.b.l. 114-126, tomas 6), statinio, inžinerinių sistemų apžiūros aktai patvirtina, jog ieškovas organizavo ir vykdė nuolatinę namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus UAB „Naujamiesčio būstas“ atliekamos statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo 2013 m. spalio 7d. akte Nr. A32-2018(2.9.2.8.-AP2) (e.b.l. 75-56, tomas 5) ir 2015 m. kovo 16 d. UAB „Naujamiesčio būstas“ atliekamos statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo akte Nr. A32-643/15(2.9.2.8-AP2) (e.b.l. 127-128, tomas 6) konstatuota, kad patikrinus statinio naudotojo atliekamą statinio techninę priežiūrą – 525,04 kv. m ploto gyvenamojo namo, unikalus Nr. 1094-0451-4014, esančio adresu ( - ), nustatyta, kad techninio prižiūrėtojo nuolatiniai stebėjimai vykdomi reguliariai, sezoninės (periodinės) apžiūros atliekamos. Atsakovės pateikti rašytinai įrodymai ieškinyje nurodytų ieškovės suteiktų pastato ( - ), bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų, jų apimties ir kainų nepaneigia. Mažosios bendrijos „Proventus Verus“ 2014 m. kovo 14 d. akte Nr. PV 10052 (e.b.l. 94-124, tomas 2) ir 2014 m. gegužės 26 d. akte Nr. PV 10052-JFT-1 (e.b.l. 69-89, tomas 2) nurodytas tyrimas atliktas dėl kitu laikotarpiu, nei šioje civilinėje byloje reikalaujamos skolos susidarymo laikotarpis, ieškovės teiktų administravimo paslaugų ir jų apimties, t. y. už laikotarpį nuo 2008 m. gegužės 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.

4118.

42Ieškovo pateiktuose darbų ir medžiagų įsigijimo dokumentuose nurodytų darbų, medžiagų pobūdis, kiekis, taip pat ieškovui atliekant nuolatinę techninę priežiūrą statinio, jo dalių, inžinerinių sistemų apžiūros aktuose nurodyti pastato ( - ), bendrojo naudojimo konstrukcijų defektai ir jų šalinimui būtini atlikti papildomi darbai (e.b.l. 27-28; 113-114; 152, tomas 5, e.b.l. 127-128, tomas 7) leidžia daryti išvadą, jog priėmimo – perdavimo aktuose (e.b.l. 24-26, tomas 5) nurodyti papildomi darbai ieškovo buvo atlikti namo ( - ), savininkų naudai. Pažymėtina, jog byloje nėra įrodymų, patvirtinančių namo ( - ), bendraturčių pretenzijas ieškovui dėl netinkamo administratoriaus pareigų vykdymo skolos susidarymo laikotarpiu.

4319.

44Nurodyti rašytiniai įrodymai patvirtina ieškovės atsakovei priskaičiuotų mokesčių už laikotarpiu 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. liepos 29 d. ieškovės suteiktų namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų administravimo, techninės priežiūros ir komunalines paslaugas, sudarančių iš viso 2145,15 EUR, pagrįstumą. Kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį patenkino visiškai.

4520.

46Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai minėtų mokesčių dydžio ir atsakovės kaip name ( - ), esančių negyvenamųjų patalpų savininkės prievolės juos sumokėti nepaneigė. Atsakovės nurodytose civilinėse bylose, išnagrinėtose Vilniaus miesto apylinkės teisme, ieškovės buvo prašomi priteisti mokesčiai už kitu laikotarpiu ieškovės suteiktas namo ( - ), suteiktas bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, todėl minėtose civilinėse bylose priimtuose teismo procesiniuose sprendimuose (e.b.l. 35-61, tomas 2) konstatuotos aplinkybės dėl atitinkamų paslaugų nesuteikimo ar netinkamo suteikimo, kaip pagrįstai sprendė pirmosios instancijos teismas, šioje civilinėje byloje prejudicinės reikšmės neturi, o minėtose civilinėse bylose esantys rašytiniai įrodymai nesusiję su šios civilinės bylos dalyku. Tai, kad skolos susidarymo laikotarpiu atsakovė buvo išnuomavusi name ( - ), jai nuosavybės teise priklausančias patalpas ir kad nuomos sutartis įregistruota viešajame registre, neturi įtakos ieškovės reikalavimų pagrįstumui, nes iš atsakovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad nuomininkas minėtas patalpas subnuomavo uždarajai akcinei bendrovei „Lagota“, subnuomos sutartis neišviešinta viešajame registre. Ieškovės nei su nuomininke, nei su subnuomininke sutartiniai santykiai nesieja, o Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 str. 3 d. numato buto ar kitų patalpų, esančių daugiabučiame gyvenamajame name, savininko prievolę išlaikyti jam nuosavybės teise priklausantį turtą.

47Dėl bylos baigties

4821.

49Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė visas reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

5022.

51Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

52Dėl bylinėjimosi išlaidų

5323.

54Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas UAB ,,Naujamiesčio būstas“ pateikė teismui duomenis apie patirtas 120 eurų bylinėjimosi išlaidas. Šios išlaidos neviršija Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių. Dėl šio, iš atsakovės ieškovui priteistinos 120 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.).

55Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

56apeliantės (atsakovės) J. M. M. – A. apeliacinį skundą atmesti.

57Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

58Priteisti iš J. M. M. – A. (a.k. ( - ) 120 eurų bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB ,,Naujamiesčio būstas“ (į.k. 121452091).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo – buto savininko – pareigos sumokėti... 6. 2.... 7. Ieškovė UAB „Naujamiesčio būstas“ prašė priteisti iš atsakovės J.... 8. 3.... 9. Atsakovė J. M. M. - A. ir tretieji asmenys pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 4 d. nusprendė ieškinį... 13. 5.... 14. Teismas konstatavo, jog rašytiniai įrodymai patvirtina ieškovės atsakovei... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. 6.... 17. Apeliantės (atsakovė) J. M. M. – A. apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 18. 7.... 19. Apeliantė nurodo, kad ieškovė nesuteikė atsakovei ieškinyje nurodytų... 20. 8.... 21. Ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 22. 9.... 23. Atsakovas ir Tretieji asmenys apeliaciniame skunde nurodytus argumentus... 24. 10.... 25. Vertindamas nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-4999-608/2018 medžiagą,... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 27. 11.... 28. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 29. 12.... 30. Dėl daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės... 31. 13.... 32. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad nuosavybės teisė – tai teisė savo... 33. 14.... 34. Ieškovas reikalauja priteisti administravimo, papildomų darbų ir medžiagų... 35. 15.... 36. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog apeliantei tenkanti... 37. 16.... 38. Administratoriaus funkcijas, susijusias su daugiabučio namo bendrojo naudojimo... 39. 17.... 40. Įrašai statinio techninės priežiūros žurnale (e.b.l. 114-126, tomas 6),... 41. 18.... 42. Ieškovo pateiktuose darbų ir medžiagų įsigijimo dokumentuose nurodytų... 43. 19.... 44. Nurodyti rašytiniai įrodymai patvirtina ieškovės atsakovei priskaičiuotų... 45. 20.... 46. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai minėtų mokesčių dydžio ir... 47. Dėl bylos baigties... 48. 21.... 49. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 50. 22.... 51. Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 53. 23.... 54. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 55. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 56. apeliantės (atsakovės) J. M. M. – A. apeliacinį skundą atmesti.... 57. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. sprendimą palikti... 58. Priteisti iš J. M. M. – A. (a.k. ( - ) 120 eurų bylinėjimosi išlaidų...