Byla 2-653-390/2015
Dėl skolos priteisimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant D. N., dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ atstovams bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui A. G. ir advokato padėjėjui A. D., atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „AG Life“ atstovams nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ patikslintą ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „AG Life“ dėl skolos priteisimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ patikslintu ieškiniu (3 t. b. l. 3–15) prašo:

  1. pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento BUAB „Kraujo donorystės centras" ir atsakovo UAB „AG life" sudarytus: a) Laikotarpio nuo 2011-12-31 iki 2013-03-31 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą ir juo atliktus įskaitymus; b) Laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-04-02 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą ir juo atliktus įskaitymus; c). 2013-04-02 priėmimo-perdavimo aktą dėl automobilių Audi Q7, v/n ( - ) BMW X5, v/n ( - ) Škoda Octavia, v/n ( - ) Audi A5, v/n ( - ) MB Sprinter v/n ( - ) MB Sprinter v/n ( - ) MB Vito, v/n ( - ) priėmimo - perdavimo ir juo atliktus įskaitymus; d) 2013-04-02 priėmimo-perdavimo aktą dėl automobilių VW Touareg, v/n ( - ) Audi A7, v/n ( - ) priėmimo - perdavimo ir juo atliktus įskaitymus;
  1. BUAB „Kraujo donorystės centras" naudai iš atsakovo UAB „AG life" priteisti: 357.228,11 Lt skolą; 1.441,02 Lt delspinigių; 22.941.40 Lt palūkanų;
  2. BUAB „Kraujo donorystės centras" naudai iš atsakovo UAB „AG life" priteisti 6 % dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos;
  3. BUAB „Kraujo donorystės centras" naudai iš atsakovo UAB „AG Life" priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Patikslinto ieškinio reikalavimo dalyje dėl skolos priteisimo nurodoma, kad 2007-06-11 ieškovas ir atsakovas sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. S-94 (toliau vadinamą -„Nuomos sutartimi/l") (t. 1, b. l. 9-12), pagal kurią bendrovė atsakovui perdavė laikinai valdyti ir naudotis nuomos teise 10 m² bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias I. Kanto g. 15, Kaunas, o atitinkamai atsakovas įsipareigojo už šių patalpų nuomą kas mėnesį ieškovui mokėti 80,00 Lt + PVM (bendra suma su PVM - 94,40 Lt) nuomos mokestį. Atsakovas už aukščiau minėtų patalpų nuomą pagal Nuomos sutartį-1 Bendrovei yra skolingas 240,00 Lt (patvirtina buhalterinė pažyma ir sąskaitos-faktūros (t. |1, b. l. 13, 14-16).

52012-12-10 bendrovė ir atsakovas sudarė Transporto priemonių nuomos sutartį (toliau vadinamą - „Nuomos sutartimi/2") (t. 1, b. l. 25-28), pagal kurią bendrovė atsakovui perdavė laikinai valdyti ir naudotis nuomos teise šias transporto priemones: Audi Q7, v/n ( - ) BMW X5, v/n ( - ) Škoda Octavia, v/n ( - ) Audi A5, v/n ( - ) MB Sprinter vv/n ( - ) MB Sprinter v/n ( - ) MB Vito, v/n ( - ), o atsakovas atitinkamai įsipareigojo už šių transporto priemonių nuomą kas mėnesį Bendrovei mokėti po 7.000,00 Lt įskaitant PVM nuomos mokestį. Pažymėtina, kad atsakovas už aukščiau minėtų transportų priemonių nuomą pagal Nuomos sutartį/2 Bendrovei yra skolingas 25.628,37 Lt (2013-02-28 PVM s/f KDC Nr. 2079 buvo iš dalies apmokėta, todėl šios sąskaitos skolos likutis - 4.628,37 Lt) (t. 1, b. l. 13,17-24).

62012-12-11 bendrovė ir atsakovas sudarė Transporto priemonių nuomos sutartį (toliau vadinamą - „Nuomos sutartimi/3") (t. 1, b. l. 29-32), pagal kurią bendrovė atsakovui perdavė laikinai valdyti ir naudotis nuomos teise šias transporto priemones: VW Touareg, v/n ( - ) Audi A7, v/n ( - ), o atitinkamai atsakovas įsipareigojo už šių transporto priemonių nuomą kas mėnesį mokėti Bendrovei 3.000,00 Lt įskaitant PVM nuomos mokestį. Atsakovas už aukščiau minėtų transportų priemonių nuomą pagal Nuomos sutartį/3 Bendrovei yra skolingas 12.000,00 Lt (t. 1, b. l. 13,17-24).

72012-

805-25 bendrovė ir atsakovas sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. S-39A (toliau vadinamą - „Pirkimo sutartimi") (t. 1, b. l. 33-34), pagal kurią atsakovas įsipareigojo tiekti Bendrovei vienkartinius rinkinius aferezei bei papildomus maišus trombocitų masei laikyti, o atitinkamai Bendrovė įsipareigojo juos priimti ir apmokėti jų kainą. Pažymėtina, jog B. P. sutarties pagrindu už kraujo maišelius Atsakovui sumokėjo 90.000,00 Eur bei 22.000,00 Lt avansus pagal šias išankstines sąskaitas: 2013-01-04 išankstinė sąskaita Nr. 2 - 45.000,00 Eur; 2013-01-04 išankstinė sąskaita Nr. 3 - 22.000,00 Lt; 2013-01-10 išankstinė sąskaita Nr. 5 - 45.000,00 Eur (t. 1, b. l. 37-42), tačiau Atsakovas prekių pristatė tik už 13.392,26 Lt. Atsakovas Bendrovei yra skolingas 90.000,00 Eur (90.000,00 Eur x 3,4528 = 310.752,00 Lt) bei 8.607,74 Lt (22.000,00 Lt - 13.392,26 Lt = 8.607,74 Lt) sumokėto avanso. Bendra skola pagal Pirkimo sutartį - 319.359,74 Lt.

9Bendra atsakovo neįvykdytų įsipareigojimų suma pagal Nuomos sutartį/l, Nuomos sutartį/2, Nuomos sutartį/3 ir Pirkimo sutartį sudaro 357.228,11 Lt (240,00 + 25.628,37 + 12.000,00 + 319.359,74). Bendrovei iškėlus bankroto bylą, Nuomos sutartis/l, Nuomos sutartis/2, Nuomos sutartis/3 ir Pirkimo sutartis buvo nutrauktos Administratoriaus 2013-07-15 pranešimu (t. 1, b. l. 43-44). Vadovaujantis CK 6.222 str. 1 d. po Pirkimo sutarties nutraukimo Atsakovas privalo grąžinti Bendrovei avanso dalį tokioje apimtyje, kuri nebuvo panaudota prekių, patiektų pagal Pirkimo sutartį, kainos sumokėjimui. Grąžintino avanso suma sudaro 319.359,74 Lt, todėl atsakovas šią sumą privalo grąžinti ieškovui.

10Dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo. Nuomos mokestis turi būti sumokėtas per 7 dienas nuo atitinkamų PVM sąskaitų-faktūrų išrašymo dienos, todėl už Nuomos sutartimi/l prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą Atsakovas privalo Bendrovei sumokėti 86,40 Lt delspinigių. Atsakovas už Nuomos sutartimi/2 ir Nuomos sutartimi/3 prisiimtinų įsipareigojimų nevykdymą privalo Bendrovei sumokėti 1.354,62 Lt delspinigių. Atsakovas privalo bendrovei sumokėti 1.441,02 Lt (86,40 Lt + 1.354,62 Lt = 1.441.02 Lt) delspinigių ir 22.941.40 Lt palūkanų. Atsižvelgiant į prašomų delspinigių ir palūkanų dydį, bendra šio ieškinio suma sudaro 381.610,53 Lt (357.228,11 Lt + 1.441,02 Lt + 22.941.40 Lt = 381.610,53 Lt).

11Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Atsakovas nurodo, jog ieškovo ir atsakovo priešpriešinių reikalavimų įskaitymas buvo atliktas šiais atsakovo pateiktais dokumentais: Laikotarpio nuo 2011-12-31 iki 2013-03-31 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu (toliau vadinamu - „Suderinimo aktu/l") (t. 1, b. l. 159); Laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-04-02 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu (toliau vadinamu - „Suderinimo aktu/2") (t. 1, b. l. 160); 2013-04-02 priėmimo - perdavimo aktu, kuriuo neva buvo perduoti (grąžinti) 7 automobiliai ir Atsakovo 16.950,54 Lt įsiskolinimas bendrovei pagal Nuomos sutartį/2 sudengtas/įskaitytas su bendrovės atsakovui mokėtina 20.000,00 Lt dydžio bauda, tokiu būdu bendrovei pagal Nuomos sutartį/2 liekant skolingai atsakovui 3.049,46 Lt (t. 1, b. l. 157); 2013-04-02 priėmimo - perdavimo aktu (toliau vadinamu - „Grąžinimo aktu/2"), kuriuo neva buvo perduoti (grąžinti) 2 automobiliai ir Atsakovo 7.264,52 Lt įsiskolinimas bendrovei pagal Nuomos sutartį/3 buvo sudengtas/įskaitytas su bendrovės atsakovui mokėtina 20.000,00 Lt dydžio bauda, bendrovei pagal Nuomos sutartį/3 liekant skoloje atsakovui 12.735,48 Lt. (t. 1, b. l. 158). Anot atsakovo, vadovaujantis šiais aktais ir jais atliktais įskaitymais, ne atsakovas yra skolingas ieškovui, o ieškovas yra skolingas atsakovui 24.021,07 Lt (15.544,94 Lt + 8.476,13 Lt = 24.021.07 Lt). Su tokia atsakovo pozicija ir aktais (jais atliktais įskaitymais) ieškovas nesutinka ir prašo aktus pripažinti negaliojančiais (atitinkamai ir jais atliktus įskaitymus). Ieškovas nurodo, kad A. J. V. bendrovės direktoriaus pareigas atliko laikotarpiu nuo 2005-06-29 iki 2013-5-08. Vadovas yra ir bendrovės akcininkas, turintis 50,90 % visų bendrovės akcijų. G. M. yra UAB „AG life" akcininke ir vadovė. G. M. yra itin artimais saitais susijusi tiek su vadovu, tiek su bendrove. Administratoriaus valdomoje dokumentacijoje ne tik nėra jokių duomenų apie atsakovo kartu su atsiliepimu į pradinį ieškinį pateiktus aktus, bet ir šiuose dokumentuose įrašytų kitų pirminių apskaitos dokumentų. Bendrovės vadovas iki šiol nėra perdavęs administratoriui bendrovės dokumentų ir turto (tame tarpe Bendrovės antspaudo), tokiu būdu pasilikdamas galimybę pateisinti bendrovės vardu atgaline data sudarinėjamas sutartis jas tiek tiesiogiai, tiek per trečiuosius asmenis (nagrinėjamos bylos atveju per atsakovą) pateikdamas bendrovei, tokiu būdu siekdamas pateisinti bendrovės turto ir piniginių lėšų išslapstymą, išvaistymą ar sunaikinimą.

12Atsakovo pateikti aktai, kuriais tariamai buvo atliktas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas, be kita ko, sudengiant bendrovės Kauno apygardos teismo 2013-01-02 nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1178-260/2013 pagrindu atsakovui avansu sumokėtas lėšas bei pagal nuomos sutartis mokėtinas sumas, pripažintini niekiniais ir negaliojančiais, kaip prieštaraujantys bendrovės bankroto bylą nagrinėjančio teismo nutartimi taikytam draudimui disponuoti bendrovės turtu.

13Administratoriaus vertinimu, aktai ir jais atlikti įskaitymai turi būti pripažinti negaliojančiomis keliais pagrindais, t. y. CK 6.66 str. (actio Pauliana) pagrindu, CK 1.81 str. (viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris) pagrindu, CK 1.86 str. (tariamasis sandoris) pagrindu. Pripažinus aktus ir jais atliktus įskaitymus negaliojančiais ab initio tiek CK 6.66 str., tiek CK 1.81 str., tiek CK 1.86 str. pagrindu ir atitinkamai konstatavus, jog bendrovės atsakovo atžvilgiu turimi reikalavimai yra nepatenkinti ir, atsižvelgiant į ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p., atsiranda pagrindas bendrovės naudai priteisti susidariusį įsiskolinimą iš atsakovo. Ieškinio tenkinimo atveju, jeigu atsakovas turėtų kokių nors pretenzijų bendrovės atžvilgiu, turėtų galimybę pareikšti savo finansinį reikalavimą bendrovės bankroto byloje.

14Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai patikslintą ieškinį palaikė ir prašė jį patenkinti.

15Atsakovė atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė ir į teismo posėdį neatvyko. Atsakovei apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėtina atsakovės atstovams nedalyvaujant.

16Patikslintas ieškinys tenkintinas.

17Kauno apygardos teismo 2014m. rugsėjo 15d. nutartimi ieškovės ieškiniui atsakovei dėl skolos, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo buvo nustatytas terminas trūkumams šalinti. Ieškovė ieškinio trūkumus pašalino, pakeitė ieškinio faktinį pagrindą, dalyką ir pateikė atsakovei patikslintą ieškinį. Atsakovei buvo nustatytas terminas atsiliepimui į patikslintą ieškinį pateikti, tačiau ji atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė.

18Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija tarp ieškovės ir atsakovės sudarytus tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktus ir jais atliktus įskaitymus, priėmimo-perdavimo aktus dėl transporto priemonių ir prašo priteisti iš atsakovės skolą, delspinigius ir palūkanas. Tokia yra ginčo esmė – šalių sudarytų aktų ir jais užskaitytų skolų teisėtumas.

19Byloje nustatyta, kad 2013m. balandžio 30d. nutartimi Kauno apygardos teismas ieškovei UAB „Kauno donorystės centas“ iškėlė bankroto bylą. Nutartis dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo įsiteisėjo 2013m. birželio 27d. Kauno apygardos teismas 2014m. spalio 8d. nutartimi pripažino UAB „Kraujo donorystės centras“ bankrotą tyčiniu, ši teismo nutartis įsiteisėjo 2015m. sausio 9d.

20Nustatyta, kad dar 2012m. gruodžio 21d. Kauno apygardos teismo nutartimi iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Kraujo donorystės centras“ buvo areštuotas bendrovės nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, piniginės lėšos, esančios bankuose ir kitose kredito įstaigose bei pas trečiuosius asmenis. Šia nutartimi ieškovei buvo nustatytas draudimas areštuotu turtu disponuoti, tačiau buvo leista nekilnojamuoju ir kilnojamuoju turtu naudotis. 2013m. sausio 2d. Kauno apygardos teismas nutartimi pagal ieškovės N. U. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kraujo donorystės centras“ paliko nenagrinėtą ir patenkindamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šia nutartimi bei priimta 2013m. sausio 4d. nutartimi leido bendrovei UAB „Kauno donorystės centras“ vykdyti mokėjimus pagal išankstines sąskaitas už po 2013m. sausio 2d. perkamus būtinus bendrovės veiklai kraujo maišelius ir reagentus kraujo tyrimams. Teismo vertinimu, šiomis aptartomis nutartimis bankrutuojančiai bendrovei buvo uždėti draudimai atlikti finansinius veiksmus ir nebuvo leista bendrovei apmokėti jokių susidariusių ankstesnių įsiskolinimų, išskyrus po 2013m. sausio 2d. atliekamus pirkimus bendrovės veiklai ir tai buvo aiškiai nurodyta nutartyje.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007m. birželio 11d. ieškovė su atsakove sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ( t 1., b. l. 9-12) pagal kurią bendrovė atsakovei perdavė laikinai naudotis nuomos teise 10 kv. m. bendro ploto negyvenamąsias patalpas, esančias I. Kanto g. 15, Kaune, o atsakovas įsipareigojo už šių patalpų nuomą kas mėnesį mokėti 94,40 Lt nuomos mokestį. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė yra skolinga ieškovei už nuomą 240 Lt.

22Vėliau 2012m. gruodžio 10d. 2012m. gruodžio 11d. ieškovė ir atsakovė sudarė transporto priemonių nuomos sutartį ( t. 1., b. l. 25-28) pagal kurią ieškovė atsakovei perdavė laikinai valdyti ir naudotis nuomos teise transporto priemones nurodytas sutartyje, o atsakovė įsipareigojo kas mėnesį mokėti už šių transporto priemonių naudojimą nuomą, kuri sudarė 7000 Lt. Pagal bylos duomenis atsakovė už tokių transporto priemonių nuomą yra skolinga 25628,37 Lt sumą.

232012m. gruodžio 11d. atsakovė su ieškove sudarė kitų transporto priemonių nuomos sutartį ( t 1., b. l. 29-32). Atsakovė prisiėmė įsipareigojimus pagal šią sutartį mokėti ieškovei 3000 Lt kas mėnesį. Bylos duomenimis atsakovė pagal aptartą sutartį yra skolinga 12000 Lt.

242012m. gegužės 25d. ieškovė ir atsakovė sudarė pirkimo-pardavimo sutartį ( t. 1., b. l. 33-34), pagal kurią atsakovė įsipareigojo tiekti ieškovei vienkartinius rinkinius aferezei bei papildomus maišus trombocitų masei laikyti, o ieškovė įsipareigojo prekes priimti ir apmokėti jų kainą. Kaip byloje patvirtina esantys rašytiniai įrodymai, kad ieškovė dar nepateikus prekių atsakovei sumokėjo 90000 Eur ir 22000 Lt, o atsakovė prekių pristatė tik už 13392,26 Lt litų. Tai, bendra skola pagal paminėtą sutartį sudaro 319 359, 74 Lt. Iškėlus ieškovei bankroto bylą ši pirkimo-pardavimo sutartis bankroto administratoriaus iniciatyva buvo nutraukta, o taip pat buvo pareikalauta apmokėta visas susidariusias skolas bendrai pagal sudarytus sandorius 357 228,11 Lt sumai, tačiau atsakovė skolų neapmokėjo. Byloje neginčijamas susidariusios skolos dydis.

25Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalį, įmonės bankroto administratorius, be kita ko, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei veiklai, šio įstatymo nustatyta tvarka valdo bankrutuojančios įmonės turtą, atstovauja bankrutuojančiai įmonei teisme, gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas nustato, kad įmonės bankroto administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme dėl bankrutuojančios įmonės sandorių, tarp jų - priešingų įmonės veiklos tikslams.

26Ieškovė teigia, kad ginčijami šalių sudaryti tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktai dėl skolų užskaitymo yra niekiniai ir negaliojantys ir prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei bei negalioja ir kitais CK 6. 66 straipsnio, CK 1. 86 straipsnio pagrindais. Teismo vertinimu, ieškovės patikslintame ieškinyje išdėstyta argumentacija, kad ginčo aktai yra niekiniai ir prieštarauja gerai moralei ar viešajai tvarkai yra visiškai teisinga ir pagrįsta.

27CK 1.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Pagal CK 1.78 straipsnį, sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis, vadovaujantis įstatymais, negalioja, nepaisant to, ar yra teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu; šalys negali niekinio sandorio patvirtinti (CK. 1.78 str. 1 d.); niekiniu sandoris gali būti laikomas tik tada, kai yra įstatymo nustatyti pagrindai (CK 1.78 str. 3 d.), o reikalavimą dėl niekinio sandorio teisinių pasekmių taikymo gali pareikšti bet kuris suinteresuotas asmuo; niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja savo iniciatyva (CK 1.78 str. 5 d.). Be to, CK 1.81 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja.

28Pagal teismų praktiką, kai sandorio sudarymu pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai ar viešasis interesas, tokie pažeidimai šalinami ir pažeistos teisės ginamos taikant sandorio negaliojimo institutą, t. y. jį nuginčijant ar pripažįstant niekiniu (CK 1.78 straipsnis); viešajai tvarkai prieštaraujantys sandoriai yra niekinių sandorių rūšis (CK 1.81 str. 1 d.); viešąją tvarką pažeidžiančių niekinių sandorių institutas yra skirtas viešojo intereso, t. y. ne tik privačiam asmeniui, bet visai visuomenei ar jos didelei daliai svarbių vertybių, apsaugai; suinteresuotu asmeniu CK 1.78 straipsnio 5 dalies kontekste laikytinas asmuo, kurio teisėms ir pareigoms turi įtakos niekinio sandorio negaliojimas; niekinio sandorio teisinius padarinius ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva), nepriklausomai nuo dalyvaujančių byloje asmenų reiškiamų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2010).

29Kaip jau buvo nustatyta anksčiau, kad ieškovės ginčijami aktai ir jais atlikti įskaitymai buvo šalių sudaryti esant priimtoms Kauno apygardos teismo 2012m. gruodžio 21d. 2013m. sausio 2d. ir 2013m. sausio 4d. nutartims, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovei, kurios draudė jai atlikti finansinius veiksmus dėl piniginių lėšų apmokėjimo ir užskaitymo. Taigi, konstatavus nurodytas aplinkybes teismui yra pagrindas vien dėl šių aplinkybių ginčijamus aktus laikyti niekiniais bei prieštaraujančiais viešajai tvarkai ar gerai moralei ( CK 1. 78 straipsnio 4 dalis, CK 1. 181 straipsnio 1 dalis). Tokios teisminės praktikos laikosi ir Kasacinės instancijos teismas pabrėžęs, kad teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra privaloma vykdyti (CPK 18 straipsnis). Laikinosios apsaugos priemonės pobūdis – drausti atlikti tam tikrus veiksmus, t. y. nedalyvauti sudarant sandorius, nesudaryti sutarčių ir panašaus pobūdžio – yra įsakmus (CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punktas), todėl vertinamas kaip imperatyvus. Jis nustatytas viešosios teisės normų – civilinio proceso įstatymo – ir įtvirtintas privalomu vykdyti teismo procesiniu dokumentu – nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Sandoris, kuris yra sudarytas pažeidžiant tokį teismo nutartimi nustatytą draudimą, kaip prieštaraujantis viešajai tvarkai yra niekinis ir negalioja (CK 1.81 straipsnio 1 dalis). Tokiam sandorio kvalifikavimui nedaro įtakos vėlesni teismo sprendimai, t. y. ar buvo patenkinti byloje ieškinio reikalavimai, dėl kurių buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ar pažeisto draudimo laikinumo pobūdis. Teismas, nagrinėjantis asmens reikalavimą, susijusį su laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimu (CK 1.78 straipsnio 4 dalis, CPK 5 straipsnis), nustatęs šį viešosios tvarkos pažeidimo faktą, tokį sandorį vertina niekiniu ir ex officio sprendžia dėl niekinio sandorio padarinių ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011m. gegužės 9d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

30Pripažinus ginčijamus aktus niekiniais teismas savo iniciatyva sprendžia restitucijos klausimus. Konstatavus, kad ginčijami aktai ir jais atlikti įskaitymai negalioja ab initio, t.y. nuo jų sudarymo momento ir nustačius, kad ieškovei įsiskolinimai pagal šalių sudarytas sutartis nėra patenkinti bei įvertinant Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatą, draudžiančią atlikti įskaitymus ieškovei iškėlus bankroto bylą, teismas tenkina ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovės 357 228, 11 Lt skolą. Ieškovė savo reikalavimą priteisti delspinigius iš atsakovės kildina iš šalių sudarytų nuomos sutarčių. Teismo vertinimu, tokia ieškovės ieškinyje išdėstyta motyvacija yra pagrįsta, delspinigių dydis atitinka įstatymo reikalavimus, todėl tenkintinas ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovės 1441, 02 Lt delspinigius ( CK 6. 71 straipsnis). Taip pat teismas laiko pagrįstu ieškovės ieškinio reikalavimą priteisti iš atsakovės 22941,40 Lt palūkanas susidariusias pagal 2012m. gegužės 25d prekių pirkimo-pardavimo sutartį ir jį patenkina ( CK 6. 210 straipsnio 2 dalis). Remiantis CK 6. 37 straipsnio 2 dalimi iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 % dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

31Teismas pažymi, kad ieškovė savo patikslintame ieškinyje ginčijamus aktus prašė pripažinti negaliojančiais ir kitais sandorių negaliojimo pagrindais t.y. tariamojo sandorio negaliojimo pagrindu bei CK 6. 66 straipsnio ( actio Pauliana) teisiniu pagrindu. Tačiau, teismo nuomone, ginčijamus aktus laikant niekiniais nuo jų sudarymo momento, papildoma bylos aplinkybių analizė ir argumentacija dėl tokių sandorių vertinimo bei aplinkybių kvalifikavimo tampa nereikalinga, todėl teismas dėl ginčijamų sandorių negaliojimo kitais ieškovės prašomais pripažinti negaliojančiais pagrindais nepasisako.

32Esant nurodytiems argumentams ieškovės patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

33Patenkinus ieškovės patikslintą ieškinį iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovei bei valstybei ( CPK 96, 98 straipsniai).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos C P K 259-270 straipsniais, teismas,

Nutarė

35Patikslintą ieškinį patenkinti.

36Pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo momento ieškovės UAB „Kraujo donorystės centras“ į/k 110509057 ir atsakovės UAB „AG life“ į/k 300873573 sudarytus:

  1. Laikotarpio nuo 2011-12-31 iki 2013-03-31 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą ir juo atliktus įskaitymus;
  2. Laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-04-02 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą ir juo atliktus įskaitymus;
  3. 2013-04-02 priėmimo – perdavimo aktą dėl automobilių Audi Q7, v/n ( - ) BMW X5, v/n ( - ) Škoda Octavia, v/n ( - ) Audi A5, v/n ( - ) MB Sprinter v/n ( - ) MB Sprinter v/n ( - ) MB Vito, v/n ( - ) priėmimo - perdavimo ir juo atliktus įskaitymus;

37d) 2013-04-02 priėmimo-perdavimo aktą dėl automobilių VW Touareg, v/n ( - ) Audi A7, v/n ( - ) priėmimo - perdavimo ir juo atliktus įskaitymus;

38Iš atsakovės UAB „AG life“ į/k 300873573 priteisti ieškovei BUAB „Kraujo donorystės centras“ į/k 110509057 103 460,41 Eur skolą, 417,34 Eur delspinigių ir 6644,28 Eur palūkanų.

39Iš atsakovės ieškovei priteisti nuo priteistos 110 522, 03 Eur sumos 6 % metines palūkanas, nuo bylos iškėlimo teisme, nuo 2013m. lapkričio 25d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

40Iš atsakovės priteisti 3040,06 Eur išlaidų už teisines paslaugas advokato pagalbai apmokėti ieškovei bei 2263 Eur žyminį mokestį ir 9,72 Eur išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

41Sprendimas nuo jo priėmimo per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant D. N.,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovas uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“... 4. Patikslinto ieškinio reikalavimo dalyje dėl skolos priteisimo nurodoma, kad... 5. 2012-12-10 bendrovė ir atsakovas sudarė Transporto priemonių nuomos sutartį... 6. 2012-12-11 bendrovė ir atsakovas sudarė Transporto priemonių nuomos sutartį... 7. 2012-... 8. 05-25 bendrovė ir atsakovas sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. S-39A... 9. Bendra atsakovo neįvykdytų įsipareigojimų suma pagal Nuomos sutartį/l,... 10. Dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo. Nuomos mokestis turi būti... 11. Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Atsakovas nurodo, jog ieškovo ir... 12. Atsakovo pateikti aktai, kuriais tariamai buvo atliktas priešpriešinių... 13. Administratoriaus vertinimu, aktai ir jais atlikti įskaitymai turi būti... 14. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai patikslintą ieškinį palaikė ir... 15. Atsakovė atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė ir į teismo... 16. Patikslintas ieškinys tenkintinas.... 17. Kauno apygardos teismo 2014m. rugsėjo 15d. nutartimi ieškovės ieškiniui... 18. Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija tarp ieškovės ir atsakovės... 19. Byloje nustatyta, kad 2013m. balandžio 30d. nutartimi Kauno apygardos teismas... 20. Nustatyta, kad dar 2012m. gruodžio 21d. Kauno apygardos teismo nutartimi iki... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007m. birželio 11d. ieškovė su atsakove... 22. Vėliau 2012m. gruodžio 10d. 2012m. gruodžio 11d. ieškovė ir atsakovė... 23. 2012m. gruodžio 11d. atsakovė su ieškove sudarė kitų transporto priemonių... 24. 2012m. gegužės 25d. ieškovė ir atsakovė sudarė pirkimo-pardavimo sutartį... 25. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalį, įmonės bankroto administratorius, be kita... 26. Ieškovė teigia, kad ginčijami šalių sudaryti tarpusavio atsiskaitymo... 27. CK 1.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoriais laikomi asmenų veiksmai,... 28. Pagal teismų praktiką, kai sandorio sudarymu pažeidžiamos kitų asmenų... 29. Kaip jau buvo nustatyta anksčiau, kad ieškovės ginčijami aktai ir jais... 30. Pripažinus ginčijamus aktus niekiniais teismas savo iniciatyva sprendžia... 31. Teismas pažymi, kad ieškovė savo patikslintame ieškinyje ginčijamus aktus... 32. Esant nurodytiems argumentams ieškovės patikslintas ieškinys tenkintinas... 33. Patenkinus ieškovės patikslintą ieškinį iš atsakovės priteistinos... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos C P K 259-270 straipsniais, teismas,... 35. Patikslintą ieškinį patenkinti.... 36. Pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo momento ieškovės UAB „Kraujo... 37. d) 2013-04-02 priėmimo-perdavimo aktą dėl automobilių VW Touareg, v/n ( - )... 38. Iš atsakovės UAB „AG life“ į/k 300873573 priteisti ieškovei BUAB... 39. Iš atsakovės ieškovei priteisti nuo priteistos 110 522, 03 Eur sumos 6 %... 40. Iš atsakovės priteisti 3040,06 Eur išlaidų už teisines paslaugas advokato... 41. Sprendimas nuo jo priėmimo per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos...