Byla e2VP-20693-934/2017
Dėl skolininko turto dalies bendrojoje junginėje nuosavybėje nustatymo, suinteresuoti asmenys N. L., A. M., antstolis I. G., akcinė bendrovė (toliau – AB) „Citadele“ bankas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Albista“ prašymą dėl skolininko turto dalies bendrojoje junginėje nuosavybėje nustatymo, suinteresuoti asmenys N. L., A. M., antstolis I. G., akcinė bendrovė (toliau – AB) „Citadele“ bankas,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Albista“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti skolininko A. K. dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatant, kad: 1) V. L. priklauso ½ N. L. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus gaunamų nuolatinių išmokų bei piniginių lėšų, esančių ir būsiančių N. L. banko sąskaitoje; 2) skolininkui V. L. priklauso ½ 0,5 ha ploto žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), gyvenamasis namas, unikalus numeris ( - ), ūkio pastatas, unikalus numeris ( - ), ūkio pastatas, unikalus numeris ( - ), esančių adresu ( - ); 3) skolininkui V. L. priklauso 100,00 procentų nuosavybės teisės į miškų ūkio žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esančią adresu ( - ), miškų ūkio žemės sklypo 216/520 dalį, unikalus numeris ( - ), esančią adresu ( - ), sutuoktinei suteikiant teisę gauti ½ dydžio kompensaciją nuo šio nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės, nurodytos Nekilnojamojo turto registre; 4) skolininkui V. L. priklauso 100,00 procentų nuosavybės teisės į automobilį Mercedes Benz 230, valstybinis numeris ( - ), VIN kodas ( - ), į automobilį Fiat Ducato, valstybinis numeris ( - ), VIN kodas ( - ) bei į dujinį revolverį ME 38 Compact, unikalus numeris ( - ), sutuoktinei suteikiant teisę gauti ½ dydžio kompensaciją nuo šių transporto priemonių ir dujinio revolverio įkainojimo sumos, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 681 straipsnio reikalavimus; 5) V. L. prievolės pagal Vilniaus apygardos teismo išduotą 2016-12-22 vykdomąjį įrašą Nr. 2-2227-431/2016 laikytinos bendromis V. L. ir N. L. prievolėmis. Nurodė, jog antstolis I. G. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0008/17/00023 dėl 209810,82 Eur, 5,00 procentų metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos ir 6800,00 Eur bylinėjimosi išlaidų iš V. L.. Antstolio I. G. 2017-01-26 patvarkymu Nr. S1-20859 pareiškėjui buvo pasiūlyta kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo. Vykdomojoje byloje nustatyta, kad ( - ) tarp V. L. ir N. L. buvo sudaryta santuoka, jiems jungtinės nuosavybės teise priklauso: 1) iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus gaunamų nuolatinių išmokos, esančios ir būsiančios N. L. banko sąskaitoje; 2) 0,5 ha ploto žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), gyvenamasis namas, unikalus numeris ( - ), ūkio pastatas, unikalus numeris ( - ), ūkio pastatas, unikalus numeris ( - ), esančių adresu ( - ); 3) Automobilis Mercedes Benz 230, valstybinis numeris ( - ), VIN kodas ( - ); 4) automobilis Fiat Ducato, valstybinis numeris ( - ), VIN kodas ( - ); 5) dujinis revolveris ME 38 Compact, unikalus numeris ( - ). Skolininko ir jo sutuoktinės turtas yra areštuotas, kadangi yra bendroji jungtinė nuosavybė. Skolininkas asmeninio turto, iš kurio būtų galima tenkinti kreditoriaus reikalavimus, neturi.

3Prašymas tenkinamas iš dalies.

4Įstatyme nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, kuris reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.87 straipsnio 1 dalis). Sutuoktinių turtas yra bendroji jungtinė nuosavybė, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu (CK 3.87 straipsnio 2 dalis). Vykdymo proceso normos nustato, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). Jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo; skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi, kuriai įsiteisėjus, išieškojimas nukreipiamas į skolininko turto dalį (CPK 667 straipsnio 1, 2, 3 dalys). Teismų praktikoje pažymima, kad tais atvejais, kai išieškojimas pagal skolininko prievolę turi būti vykdomas nukreipiant išieškojimą į jo asmeninį turtą, tai būtina nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje CPK 667 straipsnyje nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-17 nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-484/2005). Pažymėtina, kad sprendžiant kreditorių prašymus pagal CPK 667 straipsnį, vyksta ne turto padalijimas, bet individualizuojama skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje, iš kurios gali būti vykdomas išieškojimas.

5Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sutuoktiniai atsako pagal skirtingų rūšių turtines prievoles. Sutuoktinių prievolės gali būti asmeninės arba bendros (dalinės ar solidariosios) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2008). Pažymėtina, kad šiuo atveju išieškojimas vykdomas ne iš bendro sutuoktinių turto ar skolininko sutuoktinės asmeninio turto, o iš skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje.

6Sprendžiant klausimą dėl išieškojimo iš bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esančio turto, svarbu nustatyti turto teisinį režimą. CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta prezumpcija, kad visas sutuoktinių turtas, įgytas santuokos metu, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, nepriklausomai nuo to, įgytas jis vieno ar abiejų sutuoktinių vardu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-400/2012). Asmenines prievoles savo vardu įgyja vienas iš sutuoktinių, kuris ir atsako pagal jas savarankiškai savo asmeniniu turtu arba savo dalimi bendrame turte. Išieškojimas pagal asmenines prievoles nukreipiamas į dalį bendrame turte tik po to, kai kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė (CK 3.112 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010).

7Kasacinio teismo praktikoje taip pat pažymima, jog tuo atveju, kai skolininkui priklausanti turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nėra nustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą, pavyzdžiui, skolininko sutuoktinio darbo užmokestį (išskyrus tą dalį, iš kurios išieškojimą riboja įstatymas), ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis į teismą su prašymu nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje nuosavybėje. Viena iš šios teisės normos taikymo sąlygų – antstolio atliktas bendro turto aprašymas ir areštas, kuris teismui suteikia duomenis apie bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę (konkretų ją sudarantį turtą, jo apimtį ir vertę) bei sudaro pagrindą nustatyti (individualizuoti) skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Tik įvykdžius šią sąlygą – aprašius ir areštavus bendrą turtą, antstolis išieškotojui, o reikiamais atvejais ir kitam bendrosios nuosavybės dalyviui, pasiūlo CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl skolininko dalies jungtinėje nuosavybėje nustatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-246/2014; 2015-02-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12-701/2015).

8Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad antstolis I. G. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0008/17/00023 pagal Vilniaus apygardos teismo 2016-12-22 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-2227-431/2016 pagal Vilniaus apygardos teismo 2016-03-16 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2227-431/2016 dėl 209810,82 Eur skolos, 5,00 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 6800,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (b. l. 86-92). Sutuoktiniai santuokoje įgijo turtą, kuris antstolio buvo areštuotas: žemės sklypą unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus numeris ( - ), ūkinį pastatą, unikalus numeris ( - ), ūkinį pastatą, unikalus numeris ( - ), adresu ( - ); miškų ūkio žemės sklypus, esančių ( - ); transporto priemonę Mercedes Benz 230, valstybinis numeris ( - ), VIN kodas ( - ); transporto priemonę Ducato, valstybinis numeris ( - ), VIN kodas ( - ); dujinį revolverį ME 38 Compact, unikalus numeris ( - ) (b. l. 9-10, 24-28, 48-49, 63-64). Byloje taip pat nustatyta, jog V. L. ir jo sutuoktinės N. L. santuoka sudaryta ( - ) (b. l. 9-10). Vedybų sutarčių registre duomenų apie sutuoktinių sudarytas galiojančias vedybų, sugyventinių ir turto padalijimo sutartis nėra (b. l. 17). Nagrinėjamu atveju prieš atliekant priverstinius vykdymo veiksmus buvo areštuotas skolininkui ir sutuoktinei bendrąją jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas ir pasiūlyta skolininkui, jo sutuoktinei ir išieškotojui kreiptis dėl turto, esančio bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, dalies nustatymo (b. 9-10).

9CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu. CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta prezumpcija, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio nuosavybė. Skolininkas yra vedęs, jo sutuoktinė – N. L.. Santuoka sudaryta ( - ). Duomenų apie vedybų sutartį byloje nėra. Taigi, esant sudarytai santuokai bei nesant sudarytos vedybų sutarties, kuria būtų pakeistas įstatyminis turto teisinis režimas, jų turtui taikytinos CK normos, reglamentuojančios įstatymų nustatytą sutuoktinių turto teisinį režimą.

10CK 3.117 straipsnio 1 dalis įtvirtinta prezumpcija, jog sutuoktinių dalys bendrame turte yra lygios. Kadangi teismui nėra nurodytų aplinkybių ir nėra pateikta šią prezumpciją paneigiančių įrodymų, teismas neturi pagrindo nukrypti nuo sutuoktinių lygių dalių bendrame turte principo. Esant šioms aplinkybėms, yra pagrindas nustatyti, jog skolininkui priklauso ½ turto dalis N. L. areštuotų gaunamų pajamų, ½ gyvenamojo namo, žemės sklypo, ūkinių pastatų, esančių adresu ( - ), ½ transporto priemonės Mercedes Benz 230, valstybinis numeris ( - ) ir Ducato, valstybinis numeris ( - ) bei dujinio revolverio ME 38 Compact. Pažymėtina tai, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės, jog transporto priemonės, dujinis revolveris negali būti padalinti, nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo nukrypti nuo sutuoktinių lygių dalių bendrame turte principo bei teisiniu požiūriu nėra reikšmingos, kadangi nagrinėjamu atveju turtas nėra dalijamas, yra tik individualizuojama vieno sutuoktinio turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Teismas taip pat neturi pagrindo nukrypti nuo lygių dalių bendrame turte principo nustatant miškų ūkio žemės sklypų, esančių ( - ), dalį, kadangi iš esmės pareiškėjas nepateikė duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų spręsti, jog reikėtų nukrypti nuo minėtos prezumpcijos (CPK 178 straipsnis), todėl spręstina, jog sutuoktinių dalys bendrame turte yra lygios, be to, kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju nėra sprendžiamas klausimas dėl turto atsidalinimo.

11Taip pat netenkinamas prašymas laikyti sutuoktinių prievoles, kylančias pagal Vilniaus apygardos teismo išduotą 2016-12-22 vykdomąjį įrašą Nr. 2-2227-431/2016, bendromis, kadangi tokio pobūdžio bylose yra individualizuojama skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje, kuri yra antstolio areštuota ir iš kurios gali būti vykdomas išieškojimas, tačiau nesprendžiamas klausimas dėl sutuoktinių prievolių individualizavimo. Tokio pobūdžio klausimai gali būti nagrinėjami ginčo teisenos tvarka.

12CPK 667 straipsnio 2 dalis numato, jog nustatydamas nekilnojamojo daikto skolininko dalį, teismas kartu turi nustatyti naudojimosi skolininkui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi tvarką. Atsižvelgiant į tai nustatytina, jog V. L. su sutuoktine N. L. santuokoje įgytu aukščiau nurodytu nekilnojamuoju turtu naudojasi bendrai.

13Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593, 666-667, 290-291 straipsniais,

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti iš dalies.

15Nustatyti, kad V. L., asmens kodas ( - ) priklauso ½ N. L., asmens kodas ( - ) areštuotų pajamų bei piniginių lėšų, esančių N. L., asmens kodas ( - ) banko sąskaitoje.

16Nustatyti V. L. ½ turto dalį į 0,5000 ha ploto žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus numeris ( - ), ūkio pastatą, unikalus numeris ( - ), ūkio pastatą, unikalus numeris ( - ), esančius ( - ).

17Nustatyti V. L. ½ turto dalį į miškų ūkio žemės sklypo ½ dalį, unikalus numeris ( - ), esančią ( - ).

18Nustatyti V. L. ½ turto dalį į miškų ūkio žemės sklypo 216/520 dalį, unikalus numeris ( - ), esančią adresu ( - ).

19Nustatyti V. L. ½ turto dalį į automobilį Mercedes Benz 230, valstybinis numeris ( - ), VIN kodas ( - ), į automobilį Fiat Ducato, valstybinis numeris ( - ), VIN kodas ( - ) bei į dujinį revolverį ME 38 Compact, unikalus numeris ( - ).

20Nustatyti, kad V. L., asmens kodas ( - ) ir N. L., asmens kodas ( - ) santuokoje įgytu nekilnojamuoju turtu naudojasi bendrai.

21Likusioje dalyje pareiškimo netenkinti.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio... 2. Pareiškėjas UAB „Albista“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo... 3. Prašymas tenkinamas iš dalies.... 4. Įstatyme nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, kuris reiškia, kad... 5. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sutuoktiniai atsako... 6. Sprendžiant klausimą dėl išieškojimo iš bendrojoje jungtinėje... 7. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pažymima, jog tuo atveju, kai skolininkui... 8. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad antstolis I. G.... 9. CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad bendrąja jungtine... 10. CK 3.117 straipsnio 1 dalis įtvirtinta prezumpcija, jog sutuoktinių dalys... 11. Taip pat netenkinamas prašymas laikyti sutuoktinių prievoles, kylančias... 12. CPK 667 straipsnio 2 dalis numato, jog nustatydamas nekilnojamojo daikto... 13. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593,... 14. Pareiškimą tenkinti iš dalies.... 15. Nustatyti, kad V. L., asmens kodas ( -... 16. Nustatyti V. L. ½ turto dalį į 0,5000 ha ploto žemės... 17. Nustatyti V. L. ½ turto dalį į miškų ūkio žemės... 18. Nustatyti V. L. ½ turto dalį į miškų ūkio žemės... 19. Nustatyti V. L. ½ turto dalį į automobilį Mercedes... 20. Nustatyti, kad V. L., asmens kodas ( -... 21. Likusioje dalyje pareiškimo netenkinti.... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...