Byla 2S-432-264/2012

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo P. D. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutarties, kuria atsisakyta panaikinti baudą civilinėje byloje Nr. 2-1399-375/2012 pagal ieškovų P. R. R., V. S. R. ieškinį atsakovui P. D. dėl tėvo valdžios apribojimo ir globėjų skyrimo bei pagal atsakovo P. D. priešieškiniu ieškovams P. R. R., V. S. R., atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl laikinosios globos nustatymo panaikinimo, nepilnamečio sūnaus grąžinimo tėvo valdžion, moralinės žalos atlyginimo, laikinosios globos panaikinimo; institucijos, teikiančios išvadą byloje: Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 5 d. nutartimi skyrė atsakovui P. D. 5000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (15 t. b. l. 52-53). Teismas nurodė, kad atsakovas akivaizdžiai piktnaudžiauja nušalinimo teise. Nušalinimas bylą nagrinėjančiai teisėjai buvo pareikštas 2010-12-20, 2011-01-24 pareikštas nušalinimas visam Kauno miesto apylinkės teismui, o 2011-09-06 ne tik Kauno miesto apylinkės, bet ir Kauno apygardos teismui. 2011-11-22 pareiškimu atsakovas reiškia nušalinimą jau ir Lietuvos Apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkui A. Driukui bei Apeliacinio teismo pirmininkui E.Žironui. Atsakovo procesinis elgesys ir elgesio sistemiškumas rodo, kad nušalinimus atsakovas reiškia ne siekdamas pagrindinių civilinio proceso tikslų – greito ir teisingo bylos išnagrinėjimo, o turėdamas tikslą vilkinti bylos nagrinėjimą, trikdyti ir komplikuoti teismo darbą, nes pareiškimas dėl nušalinimo bei kiti atsakovo prašymai buvo užregistruoti teismo ekspedicijoje tos pačios dienos rytą, kai turėjo vykti teismo posėdis – 2011 11 22. Atsakovas piktnaudžiauja teise pateikti įrodymus ir teikti prašymus bei atskiruosius skundus. 2011-11-22 atsakovas pateikė tokius pat prašymus, kaip ir pateiktus 2011-09-06: išspręsti teismingumo klausimą paaiškėjus naujoms aplinkybėms, paskirti medicininę ekspertizę nepilnamečio sūnaus J. D. psichikos būklei įvertinti, iškviesti liudininkus. Šie prašymai buvo keletą kartų spręsti ir atmesti koncentruotai įvardijant atmetimo pagrindus. Akivaizdu, kad nerasdamas kitokių būdų kaip vilkinti bylos nagrinėjimą atsakovas ne iš anksto, o būtent paskirtą posėdžio dieną teikia nepagrįstus prašymus. Ir nors tie prašymai jau buvo ne kartą prieš tai apsvarstyti ir atmesti, juos gavęs teismas privalo vėl spręsti priimdamas atitinkamas nutartis, kurias atsakovas vėl visas be išimties skundžia, taip sutrukdydamas pravesti posėdį ir išnagrinėti bylą. Atsakovas ne tik piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, bet ir daro didelę žalą savo vaikui. 2011-09-06 posėdžio metu Kauno miesto savivaldybės administracijos VTAS atstovė patvirtino, kad užsitęsęs teisminis ginčas neigiamai veikia atsakovo nepilnametį sūnų J. D.. Dėl tokio atsakovo elgesio nepagrįstai eikvojama ne tik dalyvaujančių byloje asmenų, bet ir teismo lėšos ir laikas. Skiriant baudos dydį teismas įvertino tai, kad už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis 2011-10-03 atsakovas jau buvo nubaustas 3000 Lt bauda. Atsakovas P. D. pateikė teismui pareiškimą dėl baudos panaikinimo (15t.b.l. 104-107).

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 15 d. nutartimi pareiškimą dėl baudos panaikinimo atmetė (15 t.b.l. 111). Teismas nurodė, kad įvertinus pareiškimo turinį darytina išvada, jog atsakovas nenurodė jokių teisiškai reikšmingų aplinkybių, sudarančių pagrindą baudos panaikinimui.

4Atsakovas P. D. atskiruoju skundu (15 t. b. l. 150-154) prašo panaikinti Kauno m. apylinkės teismo 2011-12-05 nutartį (dėl baudos skyrimo) ir 2011-12-15 nutartį (dėl atsisakymo panaikinti baudą), pripažinti P. D. 2010-09-27 patikslinto priešieškinio pateikimą teismui kaip Kauno m. apylinkės teismo 2010-09-14 nutarties teisėtą ir savalaikį įvykdymą, o ne piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, ir panaikinti nepagrįstai paskirtą 5000 Lt baudą. Apeliantas nurodo, kad antrą kartą jį neteisėtai nubaudė už tą patį procesinį veiksmą, už teisėtą naudojimąsi procesinėmis teisėmis. Teismas, sistemingai priimdamas procesinius sprendimus, nesuderinamus su LR Konstitucija ir LR galiojančiais įstatymais, nesiima savo tiesioginio darbo broko, nurodyto teismui pareikštuose nušalinimuose, taisyti. Nepamatuoto dydžio baudų skyrimas proceso šalims negali būti teisėjų profesionalumo stokos maskavimo priemone. Kauno m. apylinkės teismo 2011-12-15 nutartis yra be motyvų. Apeliantas yra tėvystės atostogose: augina 9 dienų amžiaus dukrelę M. D. ir gyvena iš valstybės skirtos socialinės paramos, skirtos naujagimiui. Su tikslu atkeršyti už dokumentų klastojimo fakto išviešinimą prokuratūrai ir korupcijos apraiškas teismo procese, Kauno m. apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė 2011-12-15 nutartyje paskyrė niekuo nemotyvuotą ir neproporcingą socialiai remtinos jaunos keturių asmenų šeimos pajamoms 5000 Lt baudą už teisėtą ir motyvuotą nepilnamečio sūnaus teisių gynimą teismo procese.

5Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą (16 t.b.l. 58-60) prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad byloje esantys teismų procesiniai dokumentai, kita bylos medžiaga rodo, kad P. D. nuolat teikė pareiškimus dėl teismo ir teisėjos nušalinimo, skundė nutartis, kurios pagal įstatymo nuostatas negali būti skundžiamos, piktnaudžiavo teise pateikti įrodymus ir teikti prašymus, o tai trikdo proceso eigą, iš esmės kliudo greitai ir teisingai išnagrinėti bylą. Dėl įvairių P. D. teikiamų prašymų ir atskirųjų skundų, byla pirmos instancijos teisme jau nagrinėjama nuo 2010 m. rugsėjo mėnesio. Šioje byloje nagrinėjamas klausimas susijęs su nepilnamečio vaiko teisių ir interesų apsauga, nustatant jo globėjus ir gyvenamąją vietą, tam, kad būtų užtikrintos tinkamos nepilnamečio vaiko augimui ir vystymui sąlygos, įvirtintos Vaiko teisių konvencijoje, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose. Todėl P. D. atliekamų veiksmų pasėkoje vilkinant procesą visų pirma yra pažeidžiami nepilnamečio vaiko teisės ir teisėti interesai. Kauno miesto apylinkės teismas 2011-10-03 nutartimi jau paskyrė P. D. 3000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nepaisant šios paskirtos baudos P. D. 2011-11-22 vėl pateikė Kauno miesto apylinkės teismui prašymus dėl bylos teismingumo, ekspertizės skyrimo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, liudininkų iškvietimo bei pateikė pareiškimą dėl nušalinimo Kauno miesto apylinkės teismo, Kauno apygardos teismo teisėjams, Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus primininkui A. Driukui ir Apeliacinio teismo primininkui E. Žironui. Taigi, P. D. nepaisant paskirtos 3000 Lt baudos vėl akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Apelianto skundas neatitinka atskirajam skundui keliamų reikalavimų, jame nėra nurodyta aplinkybių, įrodymų ir teisinių argumentų, kuriais grindžiamas Kauno miesto apylinkės teismo 2011-12-15 nutarties neteisėtumas ar nepagrįstumas. P. D. savo atskirajame skunde nėra nurodęs jokių argumentų ir nepateikęs jokių įrodymų, susijusių su tuo, kad teismas paskyrė baudą neteisėtai. Atsakovo P. D. nurodyti argumentai, susiję su bylos teismingumu, kitiems teismams pateiktų prašymų nagrinėjimu niekaip nesusiję su ginčijami nutartimi, todėl neturėtų būti nagrinėjami šia apimtimi.

6Ieškovai P. R. R. ir V. S. R. atsiliepimu į atskirąjį skundą (16t.b.l.68-71) prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2011-12-15 nutartį palikti nepakeistą. Ieškovai nurodo, kad 2011-10-03 nutartimi P. D. paskirta 3000 Lt bauda už nepagrįstus ir pakartotinus prašymus, kurie teismui buvo pateikti 2011-09-06. 2011-12-05 nutartimi atsakovui P. D. paskirta 5000 Lt bauda už analogiškus nepagrįstus prašymus, pateiktus teismui 2011-11-22. Apeliantas nėra socialiai remtinas asmuo. Jo motyvas dėl negalėjimo susimokėti baudos, nėra pagrindu teismo nutartį naikinti, kadangi atsakovas savo teisėmis piktnaudžiauja nuo ieškinio teismui pateikimo. Ieškinys teismui pateiktas 2010 m., 2011-06-09 priimta teismo nutartis dėl perėjimo į teismo posėdį, tačiau nei vieno posėdžio neįvyko tik dėl atsakovo kaltės, nes byla pastoviai siuntinėjama iš vieno teismo kitam, sprendžiant atsakovo nepagrįstus atskiruosius skundus, bylos teismingumo klausimus, teisėjų šalinimą. Nubaudus atsakovą 3000 Lt. bauda, jis jokių išvadų nepadarė ir toliau piktnaudžiauja jam suteiktomis procesinėmis teisėmis, siekia bylos vilkinimo, savo sūnaus išlaikymui nuo 2010 metų nemoka nei vieno cento, tačiau pasisavino sūnui skirtą našlaičio pensiją už kelis mėnesius. Apelianto sūnus J. D., gimęs ( - ), negyvena su tėvu. Jis gyvena ( - ) ir lanko gimnaziją Kaune. Apelianto prie atskirojo skundo pateikti dokumentai nesudaro pagrindo naikinti ginčijamų nutarčių ar mažinti baudos dydį.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Konstatuojama, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

9Pirmosios instancijos teismas 2011-12-05 nutartimi atsakovui paskyrė 5000 Lt baudą, pripažinęs, kad atsakovas pateikdamas apylinkės teismui 2011-11-22 prašymus, būdamas nubaustu 2011-10-03 nutartimi, piktnaudžiavo teise pateikti įrodymus ir teikti prašymus bei atskiruosius skundus, nes 2011-11-22 prašymai tokie pat kaip ir 2011-09-06: išspręsti teismingumo klausimą paaiškėjus naujoms aplinkybėms, paskirti medicininę ekspertizę nepilnamečio sūnaus J. D. psichikos būklei įvertinti, iškviesti liudytojus, 2011-11-22 pareiškimu atsakovas reiškė pakartotinai nušalinimą bylą nagrinėjančiai teisėjai, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjams, visi prašymai buvo atmesti. Apylinkės 2011 m. gruodžio 15 d. nutartimi pareiškimą dėl baudos panaikinimo atmetė, nurodydamas, jog jokių nėra teisiškai reikšmingų aplinkybių, sudarančių pagrindą baudos panaikinimui. 2011-12-02 Kauno miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos nutartimi (15 t.b.l. 47-49) prašymas dėl bylą nagrinėjančios teisėjos nušalinimo netenkino nesant CPK 65,66,69 str. nušalinimo pagrindų, o prašymą dėl kitų Kauno miesto, Kauno apygardos teismų bei Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų nušalinimo atsisakė priimti.

10Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tuomet, kai egzistuoja įstatymo nurodyti pagrindai teisėjui nušalinti, t. y. kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi (CPK65, 66 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Teisėjas (teisėjai) gali būti nušalinamas (nušalinami) nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) nešališkumo. Nemotyvuotas nušalinimo pareiškimas teismo gali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu nušalinimo teise, už kurį dalyvaujančiam byloje asmeniui gali būti skiriama bauda iki 20 000 Lt (CPK95 str.).

11Iš bylos medžiagos matyti, kad 2011-09-06 atsakovas buvo pateikęs prašymus apylinkės teismui dėl bylos teismingumo, Kauno miesto ir Kauno apygardos teisėjų nušalinimo, ekspertizės vaikui skyrimo, liudytojų iškvietimo (13 t. b. l. 35-37, 43-52, 57-59, 60). 2011-09-06 nutartimi pareiškimas perduotas Lietuvos apeliaciniam teismui, kuris 2011-09-22 nutartimi atmetė nušalinimo pareiškimą (13 t.b.l. 65-66, 72-74) Kiti atsakovo prašymai apylinkės teismo 2011-10-03 nutartimi atmesti, nurodant, kad prašymai nepagrįsti jokiomis naujomis aplinkybėmis, ne kartą jau buvo išspręsti (13 t.b. l. 96-97). 2011-10-03 nutartimi (13 t.b.l. 98-99) atsakovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis buvo paskirta 3000 Lt bauda, peržiūrėta apeliacine tvarka ir 2012-01-17 Kauno apygardos teismo nutartimi palikta nepakeista (civilinė byla Nr.2S-171-264/2012) .

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantui bauda už piktnaudžiavimą procesinėm teisėm buvo paskirta dėl to, kad jis nušalinimo pareiškimą reiškė tais pačiais motyvais dėl jam nepalankių teismų priimtų procesinių sprendimų, kurie jau buvo įvertinti 2011-10-22 Lietuvos apeliacinio teismo, po apylinkės teismo 2011-10-03 nutarties dėl baudos atsakovui, ir iš esmės nemotyvuodamas prašymo dėl šio apylinkės teismo teisėjų I. Poderienės ir kitų teisėjų nušalinimo, piktnaudžiavo procesine nušalinimo teise.

13Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, sprendžiama, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo P. D. veiksmus įvertino kaip piktnaudžiavimą procesine nušalinimo teise (CPK 69 str. 5 d.). Tačiau teismo manymu, atsakovui paskirta 5000 Lt bauda nepagrįstai didelė, neproporcinga padarytam pažeidimui (CPK 185 str., 291 str.). Iš bylos aplinkybių matyti, kad 2011-10-03 atsakovui jau buvo paskirta 3000 Lt bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nevienkartinius jo atvejus, dėl to užsitęsusį bylos nagrinėjimą. Apeliantas 2011-11-22 nušalinimo pareiškimą bei pakartotinius prašymus pateikė dar neįsiteisėjus 2011-10-14 nutarčiai dėl baudos panaikinimo, 2011-11-22 apylinkės teismo posėdis neįvyko ne dėl apelianto pareikšto nušalinimo, o dėl to, kad nagrinėjama civilinė byla 2011-11-18 išsiųsta Kauno apygardos teismui atsakovo atskirųjų skundų nagrinėjimui, byla gauta teisme 2011-11-22 (14 t.b.l. 113-114), todėl bylos nagrinėjimo neužvilkino. Atsakovas išlaiko dukrą M. D., gim. ( - ). Todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes bei atskirojo skundo argumentus dėl baudos dydžio, teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesines teisės normas, susijusias su baudų taikymo institutu, todėl bauda sumažintina (CPK 107 str.).

14Atmestini apelianto argumentai, kad jis nubaustas antrą kartą už tą patį procesinį veiksmą, nes bauda paskirta išsprendus nušalinimo klausimą dėl apelianto 2011-11-22 nušalinimo pareiškimo, tai atitinka CPK 69 str. 5 d. nuostatas. Apelianto prašymas dėl 2010-09-27 patikslinto priešieškinio nesusiję su apeliacijos objektu, todėl nesvarstytinas. Dėl nurodytų aplinkybių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų pritaikymo (CPK 329 str. 1 d.). Atsakovo prašymas dėl baudos panaikinimo tenkintinas iš dalies, 2011-12-05 nutartimi paskirta 5000 Lt bauda sumažintina iki 1000 Lt..

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

16Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Atsakovo P. D. prašymą dėl baudos panaikinimo tenkinti iš dalies ir jam paskirtą 5000 Lt baudą sumažinti iki 1000 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai