Byla 2-435-302/2020
Dėl nuostolių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo J. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti individualios įmonės ( - ) įmonė „JONAS“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus universitetui dėl nuostolių priteisimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė individuali įmonė (toliau – IĮ) ( - ) įmonė „JONAS“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė: 1) priteisti nuostolius už ieškovės atliktus ir atsakovės priimtus darbus pagal atliktų darbų aktą Nr. 1.1 ir sąskaitą faktūrą Nr. JO A 2016/026 – 22 427,35 Eur; 2) priteisti nuostolius už ieškovės atliktus ir atsakovės priimtus darbus pagal atliktų darbų aktą Nr.1.2 ir sąskaitą faktūrą Nr. JOA 2016/028 –13 339,61 Eur; 3) priteisti sulaikytą 5 proc. dydžio (16 700,33 Eur) pinigų dalį už atliktus darbus; 4) priteisti 1 899,32 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 20 d. iki 2017 m. kovo 19 d.; 5) priteisti 10 proc. dydžio baudą (62 149,52 Eur) nuo bendros rekonstrukcijos darbų kainos; 6) priteisti 20 814,25 Eur už ieškovės darbų užbaigimui nupirktas medžiagas (sąskaitos faktūros Nr. JON2016/046), taip pat 26 544,86 Eur už pastolių nuomą (sąskaitos faktūros Nr. JOM2016/051), 1 915,08 Eur už pagalbinio inventoriaus nuomą (sąskaitos faktūros Nr. JOM2016/053).

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 137 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 2019 m. gruodžio 16 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovės IĮ ( - ) įmonės „JONAS“ ieškinį, pasirašytą IĮ ( - ) įmonės „JONAS“ savininko J. J., kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens.

113.

12Teismas nustatė, kad ieškinį reiškia IĮ ( - ) įmonė „JONAS“, kuriai iškelta bankroto byla. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartimi IĮ ( - ) įmonės „JONAS“ bankroto administratore paskirta UAB „TOP CONSULT“, tačiau ieškinys, pareikštas IĮ ( - ) įmonė „JONAS“ vardu, pasirašytas buvusio įmonės savininko J. J..

134.

14Teismas nurodė, kad pagal bendrą taisyklę, įtvirtintą CPK 55 straipsnyje, bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatyta tvarka – kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas.

155.

16Teismas pažymėjo, kad tuo atveju, kai teisme įmonei iškeliama bankroto byla, keičiasi subjektai, kurie yra atsakingi už įmonės valdymą, t. y. įsiteisėjus nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, kadangi juos perima bankroto administratorius, o tai reiškia, kad, įsiteisėjus nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą, asmeniu, veikiančiu bankrutuojančios įmonės vardu, laikomas teismo nutartimi paskirtas įmonės administratorius

176.

18Atsižvelgdamas į tai, kad IĮ Jokubausko įmonės „JONAS“ bankroto administratorė UAB „TOP CONSULT“ ieškinio nepasirašė, duomenų, kad bankroto administratorė būtų įgaliojusi J. J. atstovauti bankrutuojančios IĮ ( - ) įmonė „JONAS“ interesus nepateikta, be to, nėra pagrindo ir išvadai, kad pareikštas ieškinys galėtų būti vertinamas kaip netiesioginis ieškinys, teismas darė išvadą, jog ieškinį bankrutuojančios IĮ ( - ) įmonė „JONAS“ vardu padavė neįgaliotas asmuo.

19III.

20Atskirojo skundo argumentai

217.

22Pareiškėjas J. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. nutartį ir ieškinį priimti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

237.1.

24Ieškinys teikiamas ne IĮ ( - ) įmonė „JONAS“, o J. J. vardu. Ieškinyje ieškove IĮ ( - ) įmonė „JONAS“ buvo nurodyta per klaidą.

257.2.

26J. J. yra IĮ ( - ) įmonės „JONAS“ savininkas, todėl jis turi glaudų materialųjį teisinį ryšį (teisinį suinteresuotumą) su įmonės bankroto byla, kadangi bankroto procedūros tiesiogiai susiję ir su įmonės savininku.

277.3.

28Ieškinys buvo ruošiamas dar iki nutarties dėl bankroto iškėlimo įsiteisėjimo. Nutarčiai įsiteisėjus, ieškinys buvo perduotas įmonės bankroto administratoriui, tačiau jis ieškinio teismui neteikia.

29Teismas

konstatuoja:

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

318.

32CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju, absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

339.

34Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, kadangi jis pasirašytas neįgalioto bylą vesti asmens, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl atsisakymo priimti ieškinį (ne)teisėtumo

3510.

36CPK 5 straipsnyje reglamentuojama, kad į teismą įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis kiekvienas suinteresuotas asmuo, jog būtų apginta jo pažeista ar ginčijama teisė ar įstatymo saugomas interesas. Teisės kreiptis į teismą prielaidų bei tinkamo įgyvendinimo sąlygų buvimą ar nebuvimą teismas aiškinasi ex officio (savo iniciatyva, pagal pareigas) ieškinio priėmimo metu spręsdamas bylos iškėlimo klausimą. Teismas šios civilinio proceso stadijos metu nustato, ar ieškinį paduodantis asmuo turi teisę pareikšti ieškinį, t. y. tikrina, ar yra teisės kreiptis į teismą prielaidos, taip pat ar pareiškėjas tinkamai įgyvendina savo teisę kreiptis į teismą.

3711.

38CPK 55 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatyta tvarka – kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas. Šiais atvejais laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo.

3912.

40Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškinį teismui pateikė IĮ ( - ) įmonė „JONAS“. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad IĮ ( - ) įmonei „JONAS“ Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-2725-340/2019, iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „TOP CONSULT“. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. birželio 26 d. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 29 d. nutartimi IĮ ( - ) įmonę „JONAS“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (nutartis nėra įsiteisėjusi).

4113.

42Ieškinio pateikimo teismui metu galiojusio Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 2 punkte buvo numatyta, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, juos perima teismo paskirtas bankroto administratorius. Bankroto administratorius atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme, kreditorių susirinkime ir sudarant sandorius, kai bankrutuojanti įmonė tęsia ūkinę komercinę veiklą (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 9 punktas). Taigi ĮBĮ normos nustatė, kad vienintelis bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės organas, galintis atstovauti tokiai įmonei teisme arba įgalioti jai atstovauti kitam asmeniui, yra bankroto administratorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-404-690/2018, 17 punktas).

4314.

44Teismui pateiktas ieškinys pasirašytas buvusio įmonės savininko J. J.. Kaip minėta, IĮ ( - ) įmonės „JONAS“ bankroto administratorė yra UAB „TOP CONSULT“, kuri akivaizdu, kad ieškinio nepasirašė, taip pat byloje nėra duomenų, jog bankroto administratorė būtų įgaliojusi J. J. atstovauti bankrutuojančios IĮ ( - ) įmonės „JONAS“ interesams.

4515.

46Kadangi apeliantas skunde tvirtina, kad neva ne IĮ ( - ) įmonė „JONAS“ yra ieškovas, o ieškovas yra jis pats, tai įvertintina ir netiesioginio ieškinio galimybė.

4716.

48Pažymėtina, kad netiesioginis ieškinys galimas tik nustačius įstatyme numatytų sąlygų visetą: pirma, kreditorius turi turėti neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę, t. y. skolininko prievolė kreditoriui turi būti galiojanti, nepasibaigusi įstatyme nustatytais prievolės pasibaigimo pagrindais, negali būti ginčijama netiesioginio ieškinio pareiškimo metu ir turi būti suėjęs prievolės vykdymo terminas; antra, skolininkas privalo turėti tam tikrą turtinę teisę, kurios neįgyvendina ar atsisako ją įgyvendinti, t. y. delsia įgyvendinti šią savo teisę, nerodo iniciatyvos, piktybiškai vengia tai daryti, pasirenka netinkamus savo teisės įgyvendinimo būdus ir pan.; trečia, skolininko turtinė teisė, kurios jis neįgyvendina, taip pat turi būti neabejotina, galiojanti ir vykdytina, t. y. kreditoriaus skolininko skolininkas turi pareigą vykdyti savo prievolę; ketvirta, tokiu skolininko neveikimu ar atsisakymu veikti pažeidžiami kreditoriaus interesai, t. y. kreditoriui būtina apsaugoti savo teises (skolininkas tapo nemokus ar nepakankamai mokus, jam iškelta bankroto byla ir kitais ypatingais atvejais (CK 6.68 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-520/2012; 2014 m. gegužės 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2014; kt.).

4917.

50Įvertinus pateikto ieškinio turinį bei sąlygas, kurios būtinos, norint teikti netiesioginį ieškinį, spręstina, kad šiuo atveju nėra jokio pagrindo išvadai, jog apeliantas reiškia netiesioginį ieškinį bankrutuojančios įmonės vardu.

5118.

52Situacijos teisinio vertinimo nekeičia ir skunde akcentuojama aplinkybė, kad J. J. yra IĮ ( - ) įmonės „JONAS“ savininkas, kuris teisinį suinteresuotumą įmonės bankroto byla. Vien tai, kad apeliantas yra suinteresuotas įmonės bankroto byla, jam nesuteikia teisės veikti bankrutuojančios įmonės vardu ir reikšti ieškinius teisme. Apeliantui siūlytina bendradarbiauti su bankroto administratore, kuri gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, kad, esant teisiniam pagrindui, bankroto administratorė kreiptųsi į teismą dėl piniginių sumų iš bankrutuojančios įmonės debitorių priteisimo.

5319.

54Kai kreipiasi į teismą su pareiškimu kito asmens vardu ir interesais asmuo, nesantis atstovas ir neturintis teisės atlikti atstovaujamojo vardu konkretų procesinį veiksmą, t. y. pareikšti ieškinį teisme, tokį neįgalioto asmens pateiktą ieškinį tai patikrinęs ir nustatęs teismas turi atsisakyti priimti pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punktą, kas nagrinėjamu atveju pagrįstai ir buvo padaryta. Dėl bylos procesinės baigties

5520.

56Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatas, o atskirojo skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų, todėl pareiškėjo J. J. atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. nutartis paliktina nepakeista.

57Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

58Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė individuali įmonė (toliau – IĮ) ( - ) įmonė „JONAS“... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 11. 3.... 12. Teismas nustatė, kad ieškinį reiškia IĮ ( - ) įmonė „JONAS“, kuriai... 13. 4.... 14. Teismas nurodė, kad pagal bendrą taisyklę, įtvirtintą CPK 55 straipsnyje,... 15. 5.... 16. Teismas pažymėjo, kad tuo atveju, kai teisme įmonei iškeliama bankroto... 17. 6.... 18. Atsižvelgdamas į tai, kad IĮ Jokubausko įmonės „JONAS“ bankroto... 19. III.... 20. Atskirojo skundo argumentai... 21. 7.... 22. Pareiškėjas J. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 23. 7.1.... 24. Ieškinys teikiamas ne IĮ ( - ) įmonė „JONAS“, o J. J. vardu. Ieškinyje... 25. 7.2.... 26. J. J. yra IĮ ( - ) įmonės „JONAS“ savininkas, todėl jis turi glaudų... 27. 7.3.... 28. Ieškinys buvo ruošiamas dar iki nutarties dėl bankroto iškėlimo... 29. Teismas... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. 8.... 32. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 33. 9.... 34. Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d.... 35. 10.... 36. CPK 5 straipsnyje reglamentuojama, kad į teismą įstatymų nustatyta tvarka... 37. 11.... 38. CPK 55 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad bylas juridinių asmenų vardu... 39. 12.... 40. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškinį teismui pateikė IĮ ( - ) įmonė... 41. 13.... 42. Ieškinio pateikimo teismui metu galiojusio Lietuvos Respublikos įmonių... 43. 14.... 44. Teismui pateiktas ieškinys pasirašytas buvusio įmonės savininko J. J.. Kaip... 45. 15.... 46. Kadangi apeliantas skunde tvirtina, kad neva ne IĮ ( - ) įmonė „JONAS“... 47. 16.... 48. Pažymėtina, kad netiesioginis ieškinys galimas tik nustačius įstatyme... 49. 17.... 50. Įvertinus pateikto ieškinio turinį bei sąlygas, kurios būtinos, norint... 51. 18.... 52. Situacijos teisinio vertinimo nekeičia ir skunde akcentuojama aplinkybė, kad... 53. 19.... 54. Kai kreipiasi į teismą su pareiškimu kito asmens vardu ir interesais asmuo,... 55. 20.... 56. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos... 57. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 58. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....