Byla 2S-1508-265/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Alvydo Žerlausko, kolegijos teisėjų Aušros Maškevičienės, Eugenijos Morkūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB sveikatos centro „Energetikas“ atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2011-06-09 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB sveikatos centro „Energetikas“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Palangos miesto savivaldybei, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo bei valdymo fakto patvirtinimo,

Nustatė

2pareiškėjas UAB sveikatos centras „Energetikas“ kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus: – kad UAB sveikatos centrui „Energetikas“ nuosavybės teise priklauso šie daiktai, esantys UAB sveikatos centro „Energetikas“ valdomame žemės sklype, adresu ( - ):

  1. kelio danga ir šaligatviai, statybos metai – 1988 m., plotas - 3923 m2, pagal dangų kontūrų geodezinę nuotrauką;
  2. betono dangos aikštelė, statybos metai – 1969 m., storis - 150 mm, plotas 4165 m2 – pagal dangų kontūrų geodezinę nuotrauką;
  3. elektros telefono ir radijo tinklai, trasos ilgis – 2567,55 m pagal Ryšių kabelio geodezinę nuotrauką;
  4. vandentiekio, kanalizacijos tinklai, trasos ilgis – 2445,70 metrų pagal Vandentiekio geodezinę nuotrauką, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), baigtumas 100 procentų; statybos pradžia-pabaiga: 1969 m., statybos metai 1969 m., žymėjimas – V1 vamzdynai, ilgis 19,5 m., vertė – 4740 Lt; žymėjimas V2 vamzdynai, ilgis – 1463 m., vertė – 46800 Lt, žymėjimas V3 vamzdynai, ilgis – 891 m., vertė – 19400 Lt, žymėjimas 41, 91, 201, 62, 111, 112 šuliniai, šuliniai – 6 vnt., vertė – 5760 Lt, žymėjimas 121, 122, šuliniai – 2 vnt., vertė – 1920 Lt, žymėjimas 71, šuliniai – 1 vnt., vertė – 1420 Lt;
  5. gelžbetoninis tiltas, 1968-1969 metų statybos, įtrauktas į pagrindinių priemonių apskaitos inventorinę lentelę ir pradėtas eksploatuoti nuo 1970 metų su amortizacinių nusidėvėjimu 2008 metų būklės, unikalus Nr. ( - );
  6. pastatas – vasarnamis, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas: 13K1ž, paskirtis - poilsio, bendras plotas – 11,63 m2, statybos metai – 1968 m;
  7. pastatas – vasarnamis, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas: 21K1ž, paskirtis - poilsio, bendras plotas – 26,34 m2, statybos metai – 1968 m;
  8. pastatas – vasarnamis, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas: 25K1ž, paskirtis - poilsio, bendras plotas – 31,24 m2, statybos metai – 1968 m;
  9. pastatas – vasarnamis, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas: 38K1ž, paskirtis - poilsio, bendras plotas – 12,25 m2, statybos metai – 1968 m;
 1. nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB sveikatos centras „Energetikas“ nuo 1997-07-16 nepertraukiamai valdo šiuos daiktus, esančius UAB sveikatos centro „Energetikas“ valdomame žemės sklype, adresu ( - ):
  1. kiemo aikštelę, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), baigtumas 100 procentų, statybos pradžia-pabaiga: 1969 m., statybos metai: 1969 m., žymėjimas 2b, plotas – 10237 m2, vertė – 223000 Lt;
  2. automobilių stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), baigtumas – 100 procentų, statybos pradžia-pabaiga: 1969 m., statybos metai: 1969 m., žymėjimas 1b, plotas 2354 m2, vertė – 91300 Lt;
  3. aukštos įtampos elektros kabelį – 63 m;
  4. žemos įtampos elektros kabelį – 2977,70 m, apšvietimo kabelį – 317,80 m pagal 10,4k 10kV elektros kabelio geodezinę nuotrauką;
  5. šilumos tinklus, trasos ilgis – 40,6 metrų pagal šilumos tinklų geodezinę nuotrauką, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), baigtumas 100 procentų, statybos pradžia-pabaiga: 1969 m., statybos metai – 1969 m., žymėjimas 111, vamzdynai 21,1 m.; žymėjimas 112, vamzdynai 19,5 m, žymėjimas 163, kameros 0,8;
  6. bemotorių valčių prieplauką, įrengtą pagal tuometinių Palangos miesto LDT Vykdomo komiteto sprendimą Nr. 152, unikalus Nr. ( - );
  7. pastatą – sandėlį, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas: 8F1p, paskirtis - sandėliavimo, bendras plotas – 27,15 m2, statybos metai – 1975 m.

3Pareiškėjas nurodė, kad pagal 1997-07-16 priėmimo-perdavimo aktą t.y. CK 4.48 str. įtvirtintu pagrindu – nuosavybės teisės įgijimo perdavimo būdu iš AB „Lietuvos energija“ yra įgijęs nuosavybės teises į kelio dangą, betono dangos aikštelę, ryšių tinklus, vandentiekio, kanalizacijos tinklus, vamzdynus, šulinius, tiltą bei keturis vasarnamius, o AB „Lietuvos energija“ perdavė UAB „Energetikas“ nurodytus daiktus kartu su nuosavybės teise. Tilto priklausymą nuosavybės teise pareiškėjui patvirtina Palangos miesto savivaldybės administracijos 2005-03-25 raštas Nr. (4.23.)-D3-467 „Dėl tilto remonto“. Paaiškino, kad minėti daiktai gali būti privačios nuosavybės objektais, todėl registruotini viešajame registre. Nurodė, kad šilumos tinklai, vandentiekio, kanalizacijos tinklai, aukštos įtampos bei žemos įtampos kabeliai, ryšio kabeliai tarnauja pagrindiniams daiktams, t. y., pareiškėjui priklausantiems pastatams, yra nuolat su šiais pagrindiniais daiktas susiję, padeda pagrindiniams daiktams atlikti jų funkcijas, didina pagrindinių daiktų vertę ir kokybę. Iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str. 2 d. 2 p. nuostatos seka, jog nekilnojamojo daikto priklausiniai nekilnojamojo turto kadastre registruojami ne kaip atskiri objektai, o greta pagrindinio daikto, kuriam šie antraeiliai daiktai tarnauja.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas nurodė, kad AB „Lietuvos energija“ pareiškėjui turtą perdavė nuosavybės teise, dėl turto, kurį galima identifikuoti priėmimo – perdavimo akte, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, nes AB „Lietuvos energija“ tą nekilnojamąjį turtą pastatė, o dėl minėtame akte pagal statybos metus neidentifikuojamo turto, kurį valdo, moka mokesčius, prižiūri ir tvarko pareiškėjas – prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą dėl jų nepertraukiamo valdymo nuo 1997-07-16.

5Juridinę reikšmę turinčius faktus pareiškėjas prašė nustatyti, norėdamas daiktus įregistruoti viešajame registre. Nurodė, kad 2008 m. kreipėsi į Palangos miesto, Kretingos rajono savivaldybes, Klaipėdos archyvą, tačiau duomenų, jog statinių statybos dokumentai išlikę, negavo. Po skelbimo spaudoje, asmenų, suinteresuotų pareiškime nurodytais daiktais, neatsirado. AB „Lietuvos energijos“ po reorganizavimo neliko, pati įmonė pasistatė turtą, jos sudėtyje buvo visos energetinės įmonės.

6Palangos miesto apylinkės teismas 2011-06-09 nutartimi civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir valdymo fakto patvirtinimo nutraukė. Teismas padarė išvadą, jog pareiškimas dalyje, kurioje prašoma nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso daiktai, esantys pareiškėjo nuosavybės teise valdomame žemės sklype ( - ), negali būti nagrinėjamas teisme, nes negalima vienareikšmiškai konstatuoti, kad įvykdyta sąlyga, jog pareiškėjas negali kitokia (ne teismo) tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso pareiškime išvardyti daiktai. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nurodė, jog nuosavybės teise priklausančius daiktus jam perdavė ankstesnis savininkas AB „Lietuvos energija“, kuris tuos daiktus sukūrė, t.y. pastatė, tačiau byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog minėta įmonė yra kelio dangos, betono dangos aikštelės, ryšių tinklų, vandentiekio, kanalizacijos tinklų, vamzdynų, šulinių, gelžbetoninio tilto bei pareiškime nurodytų vasarnamių savininkė. Dalies išvardytų daiktų kadastro duomenys yra surinkti, tačiau nėra duomenų, kad pareiškėjas išnaudojo galimybę suformuoti daiktus kaip nekilnojamuosius. Nekilnojamojo turto kadastro nustatyta tvarka kitų daiktų kadastro duomenys nėra surinkti, nėra duomenų, jog kreiptasi į nekilnojamojo turto kadastro duomenų tvarkymo skyrių pateikiant priėmimo-perdavimo aktą su prašymu nurodytus daiktus įregistruoti, ir jog buvo atsisakyta tai padaryti. Be to, pareiškėjas nurodė, jog dalis perimtų ir nuosavybės teise valdomų daiktų tarnauja pagrindiniams daiktams – pareiškėjui priklausantiems pastatams ir yra antraeiliai daiktai. Į didžiąją dalį statinių, esančių pareiškėjo valdomame žemės sklype, nuosavybės teisę pareiškėjas yra įregistravęs nekilnojamojo turto registre, tačiau nėra duomenų, jog pareiškėjas kreipėsi į viešąjį registrą prašydamas nurodytus daiktus registruoti kaip pareiškėjo nuosavybės teise valdomų nekilnojamųjų daiktų priklausinius ir buvo atsisakyta tai padaryti.

7Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo prašymo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad nepertraukiamai nuo 1997-07-16 valdo kiemo aikštelę, automobilių stovėjimo aikštelę, aukštos ir žemos įtampos kabelį, apšvietimo kabelį, šilumos tinklus, bemotorių valčių prieplauką ir pastatą – sandėlį, padarė išvadą, jog pažeista CPK 526 str. 3 d. nuostata, t. y. pareiškėjas neišnaudojo galimybės kitokia (ne teismine) tvarka gauti valdymo faktą patvirtinančių dokumentų, todėl pareiškimas negalėjo būti paduotas ir nagrinėjamas teisme.

8Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2011-06-09 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo tenkinti. Nurodo, kad teismo išvada, jog pareiškėjas privalėjo kreiptis į nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją su prašymu įregistruoti pareiškime nurodytus daiktus į nekilnojamojo turto kadastrą ir tik nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui atsisakius tai padaryti, pareiškėjas turėtų pagrindą kreiptis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo, yra nepagrįsta ir prieštaraujanti teisės aktų nuostatoms. Apeliantas pažymi, kad nekilnojamojo turto kadastre nėra registruojami pareiškimu prašomi nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai – jame nėra kaupiami duomenys apie asmenins priklausančias daiktines teises į nekilnojamojo turto kadastre ir/ar kituose registruose įregistruotus objektus. Tokio pobūdžio duomenys registruojami nekilnojamojo turto registre, o vienas iš tinkamų teisinių pagrindų tokio fakto įregistravimui nekilnojamojo turto registre yra šį juridinį faktą nustatantis/patvirtinantis teismo sprendimas, nutartis, nutarimas ar nuosprendis. Tarp teisinių pagrindų registruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą kadastro duomenys nėra nurodomi. Be to, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui nėra suteikta teisė priimti sprendimus dėl daiktinių teisių egzistavimo fakto. Apeliantas teigia, kad prašomą juridinę reikšmę turintį faktą dėl daiktinės teisės egzistavimo šio ginčo atveju gali nustatyti tik teismas, nes kitų dokumentų, galinčių nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pagrįsti daiktinių teisių egzistavimą, pareiškėjas neturi ir registro tvarkytojui pateikti negali. Apeliantais taip pat nurodo, kad tais pačiais pagrindais jo prašymai nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pareiškime nurodomus daiktus įregistruoti nekilnojamojo turto registre kaip pareiškėjui priklausančių pagrindinių daiktų priklausinius būtų atmesti.

9Apeliantas nesutinka ir su teismo išvada, kad pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad pareiškėjas nepertraukiamai valdo pareiškime nurodytus daiktus, yra nenagrinėtinas teisme. Pažymi, kad neturi teisės aktuose numatytų dokumentų, kurių pagrindu nekilnojamojo turto registro tvarkytojas turėtų teisę atlikti pareiškėjo daiktinių teisių registravimą nekilnojamojo turto registre ir šių dokumentų negali gauti kitokia tvarka, todėl CPK 526 str. 3 d. reikalavimais yra išpildytas. Dėl to teismo išvada, kad pareiškėjas turėjo pirmiau kreiptis į nekilnojamojo turto registro tvarkytoją, yra nepagrįsta.

10Apeliantas taip pat pažymi, kad net ir tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų atskirąjį skundą atmesti, ši civilinė byla negali būti nutraukiama nutartyje nurodytu pagrindu, t. y. CPK 293 str. 1 d. pagrindu. Pareiškėjo pareiškimas gali būti paliktinas nenagrinėtas CPK 296 str. 1 d. 1 p. tvarka, nes bylos nutraukimas šiais skirtingais pagrindais lemia iš esmės skirtingas teisines pasekmes pareiškėjui.

11Palangos miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo ši skundą atmesti. Nurodo, joj ginčijama teismo nutartis yra teisėta, pagrįsta ir teisinga. Mano, kad pareiškėjo pareiškime nurodyti duomenys nepakankami juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymui.

12Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam nuosavybės teise priklauso pareiškime nurodyta kelio danga, betono dangos aikštelė, ryšių tinklai, vandentiekio, kanalizacijos tinklai, vamzdynai, šuliniai, gelžbetoninis tiltas bei keturi vasarnamiai. Pažymėtina, kad CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad teismas nagrinėja bylas dėl pastato, žemės ar miško valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo. Pagal šį punktą negali būti patvirtinamas pastato, žemės ar miško valdymo faktas, nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas bei pripažinimas bešeimininkiu (CPK 524 str.). CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodyta, kad teismas nagrinėja bylas dėl kitokių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, jeigu įstatymai nenumato jiems nustatyti kitokios tvarkos. Nagrinėjamu atveju minėtas pareiškėjo reikalavimas susijęs su nuosavybės teisių į nurodytus daiktus pripažinimu, o ne šių daiktų valdymo nuosavybės teise fakto nustatymu. Pažymėtina, kad šiuo atveju pareiškėjas turėjo reikšti reikalavimą ne dėl juridinio fakto nustatymo, bet ginčo teisenos tvarka dėl nuosavybės teisės pripažinimo ir taip apginti savo teises (CK 1.138 str. 1 p.), todėl pirmosios instancijos teismas, nors ir kitais motyvais, padarė pagrįstą išvadą, kad klausimas dėl tokio juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo negali būti nagrinėjamas teisme ir todėl civilinę bylą nutraukė.

16Pareiškėjas kita pareiškimo dalimi prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis nuo 1997-07-16 nepertraukiamai valdo kiemo aikštelę, automobilių stovėjimo aikštelę, aukštos ir žemos įtampos kabelį, apšvietimo kabelį, šilumos tinklus, bemotorių valčių prieplauką ir pastatą – sandėlį. Teisėjų kolegija nurodo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, jog bylos dėl juridinę reikšmę turinčio nekilnojamojo turto valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo (CPK 444 str. 2 d. 5 p.) yra skirtos jau tam tikru pagrindu praeityje atsiradusiai pareiškėjo nuosavybės teisei į nekilnojamąjį daiktą konstatuoti, kai egzistavo dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo nuosavybės teisę, tačiau jie (dokumentai) yra prarasti ir kitokia tvarka, išskyrus teisminę, jų neįmanoma gauti arba atkurti. Teismui nustačius tokį juridinę reikšmę turintį faktą, pareiškėjas yra laikomas daikto savininku ne nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, o nuo tada, kai daiktą tam tikru pagrindu įgijo praeityje, t. y. teismo sprendimu patvirtinama, kad pareiškėjas daiktą nuosavybės teise valdė visą laiką nuo tokios teisės atsiradimo pradžios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2010).

17Šiuo gi atveju pareiškėjas prašo nustatyti minėtų daiktų nuo 1997-07-16 nepertraukiamo valdymo faktą, o bylos aplinkybės suponuoja išvadą, kad šio fakto nustatymo pareiškėjas siekia tikslu įregistruoti šiuos daiktus viešame nekilnojamojo turto registre. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 11 str. d. 2 p. nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre registruojama valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Pažymėtina, kad bylų dėl daiktinių teisių nagrinėjimą reglamentuoja CPK XXXIV skyriaus normos. Viena iš bylų dėl daiktinių teisių, kurių nagrinėjimą reglamentuoja CPK XXXIV skyriaus normos, kategorijų yra bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo (CPK 524 str.). Jų nagrinėjimui reglamentuoti tiesiogiai skirtos CPK XXXIV skyriaus antrojo skirsnio „Bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo“ normos. Nurodytų teisės normų nustatyta tvarka gali būti patvirtintas valdymo, kaip savarankiškos daiktinės teisės, faktas. Taigi atsižvelgdama į pareiškėjo reikalavimą teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo reikalavimas nenagrinėtinas vadovaujantis CPK XXVI skyriaus normomis. Todėl pirmosios instancijos teismas, nors ir kitais motyvais, civilinę bylą nutraukė pagrįstai.

18Pareiškėjui išaiškintina, kad tai neužkerta kelio pareiškėjui kreiptis į teismą dėl kitokio jo teisių gynimo būdo, t. y. ne CPK XXVI skyriuje nustatyta tvarka.

19Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad keisti ar naikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartį nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

21Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pareiškėjas UAB sveikatos centras „Energetikas“ kreipėsi į teismą,... 3. Pareiškėjas nurodė, kad pagal 1997-07-16 priėmimo-perdavimo aktą t.y. CK... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas nurodė, kad AB „Lietuvos... 5. Juridinę reikšmę turinčius faktus pareiškėjas prašė nustatyti,... 6. Palangos miesto apylinkės teismas 2011-06-09 nutartimi civilinę bylą dėl... 7. Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo prašymo nustatyti juridinę reikšmę... 8. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Palangos... 9. Apeliantas nesutinka ir su teismo išvada, kad pareiškimas dėl juridinę... 10. Apeliantas taip pat pažymi, kad net ir tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų... 11. Palangos miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 12. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 15. Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjas prašo nustatyti juridinę... 16. Pareiškėjas kita pareiškimo dalimi prašė nustatyti juridinę reikšmę... 17. Šiuo gi atveju pareiškėjas prašo nustatyti minėtų daiktų nuo 1997-07-16... 18. Pareiškėjui išaiškintina, kad tai neužkerta kelio pareiškėjui kreiptis... 19. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 21. Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartį palikti...