Byla e2-1314-803/2017
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys notarė J. S., notarė Ž. P., bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „NEGRESKO Investicijos“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,

2sekretoriaujant Rūtai Morkūnaitei,

3dalyvaujant ieškovo Lenkijos Respublikos įmonės „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z Ograniczoną Odpowiezialnością“ atstovams J. C., advokatei Justinai Stuckai, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „CONRESTA“ atstovui advokatui Tadui Perveneckui, atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Idruma“ ir uždarosios akcinės bendrovės „2A Invest“ advokatui Edmundui Budvyčiui, trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „NEGRESKO Investicijos“ atstovui advokatui Gediminui Juknevičiui, trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje notarių Ž. P. ir J. S. atstovui advokatui Juozui Čiviliui,

4žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Lenkijos Respublikos įmonės „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z Ograniczoną Odpowiezialnością“ ieškinį atsakovams Z. Z., uždarajai akcinei bendrovei „CONRESTA“, uždarajai akcinei bendrovei „Idruma“, uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto vystymo kompanija“, uždarajai akcinei bendrovei „2A Invest“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys notarė J. S., notarė Ž. P., bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „NEGRESKO Investicijos“,

Nustatė

5

  1. Ginčo esmė

6Ieškovai UAB „NEGRESKO Investicijos“ ir Lenkijos Respublikos įmonė „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ 2016-12-22 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami: 1) pripažinti 2016-08-18 pirkimo–pardavimo sutartį tarp ieškovo UAB „NEGRESKO Investicijos“ ir atsakovo UAB „Idruma“ negaliojančia nuo sudarymo momento bei taikyti restituciją; 2) pripažinti 2016-10-07 pirkimo–pardavimo sutartį tarp atsakovų UAB „Idruma“ ir UAB „Nekilnojamojo turto vystymo kompanija“ negaliojančia nuo sudarymo momento ir taikyti restituciją; 3) pripažinti negaliojančia UAB „NEGRESKO Investicijos“ turto hipoteką UAB „CONRESTA“ naudai (identifikavimo kodai ( - ), ( - ) nuo sudarymo momento.

7Ieškovas Lenkijos Respublikos įmonė „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ 2017-06-20 pateikė ieškinio reikalavimų papildymą, prašydamas pripažinti 2016 m. rugpjūčio 18 d. Pirkimo – pardavimo sutartį tarp UAB „NEGRESKO Investicijos“ ir atsakovo UAB „Idruma“ negaliojančia nuo sudarymo ir taikyti restituciją; pripažinti 2016 m. spalio 7 d. Pirkimo – pardavimo sutartį tarp atsakovų UAB „Idruma“ ir UAB „Nekilnojamojo turto vystymo kompanija“ negaliojančia nuo sudarymo momento ir taikyti restituciją; pripažinti negaliojančia UAB „NEGRESKO Investicijos“ turto hipoteką UAB „CONRESTA“ naudai (identifikavimo kodai 20120150021176, 20120150021180) nuo sudarymo momento; pripažinti negaliojančiu 2016-08-18 Akcininkų sprendimą; pripažinti negaliojančiu 2015-04-20 Akcininkų sprendimą; pripažinti 2015-03-10 Papildomą susitarimą prie 2014-06-18 Statybos rangos sutarties Nr. 2014/06/18-03 negaliojančiu nuo sudarymo; pripažinti 2016-05-04 Papildomą susitarimą prie 2014-07-24 Statybos rangos sutarties Nr. 2014/07/24-02 negaliojančiu nuo sudarymo; pripažinti 2016-06-30 UAB „CONRESTA“ delspinigių sąskaitą negaliojančia nuo sudarymo.

8Ieškovas Lenkijos Respublikos įmonė „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ 2017-06-30 pateikė prašymą pakeisti jo procesinę padėtį į trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, ieškovo pusėje. Teismas nustatė ieškovui Lenkijos Respublikos įmonei „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ terminą iki 2017-07-11 pašalinti šiuos ieškinio trūkumus: 1) aiškiai nurodyti palaikomus savarankiškus reikalavimus; 2) nurodyti visą reikalavimo sumą, įskaitant ir restitucijos atveju.

9Ieškovas Lenkijos Respublikos įmonė „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ pateikė 2017-07-11 procesinį dokumentą, kuriame nurodė, jog 2017 m. birželio 29 d. prašyme dėl procesinės padėties pakeitimo, tenkinus tapačius abiejų ieškovų reikalavimus iš esmės būtų tenkinami tik ieškovo I interesai, t. y.: 1. pripažinus negaliojančiomis 2016 m. rugpjūčio 18 d. Pirkimo – pardavimo sutartį ir 2016 m. spalio 7 d. Pirkimo - pardavimo sutartį bei pritaikius restituciją Ieškovui I būtų grąžinta žemės sklypo dalis, t. y. padidėtų jo turto masė, iš kurios galėtų būti tenkinami kreditorių reikalavimai; 2. pripažinus negaliojančia UAB „NEGRESKO Investicijos“ turto hipoteką UAB „CONRESTA“ naudai Ieškovo I turtui nebūtų taikomas apsunkinimas ir pasikeistų kreditorių eilė pagal Įmonių bankroto įstatymą; 3. pripažinus negaliojančiais 2015-03-10 Papildomą susitarimą prie 2014-06-18 Statybos rangos sutarties Nr. 2014/06/18-03, 2016-05-04 Papildomą susitarimą prie 2014-07-24 Statybos rangos sutarties Nr. 2014/07/24-02 ir 2016-06-30 UAB „CONRESTA“ delspinigių sąskaitą, atitinkamai sumažėtų šiam kreditoriui Ieškovui I tenkanti įsiskolinimo dalis, t. y. sumažėtų bendra kreditorinių reikalavimų suma. Taip pat ieškovas Lenkijos Respublikos įmonė „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ nurodė, kad neatsisako nei vieno iš reikalavimų, ir prašo perduoti nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-1314-803-2017 ieškovo I bankroto bylą nagrinėjančiam teismui ir prijungti ją prie civilinės bylos Nr. B2-3589-864/2017; netenkinus pirmo prašymo priimti ieškovo II ieškinį ir grąžinti jam 6.007,78 eurų sumokėto žyminio mokesčio.

10Teismo posėdžio metu ieškovo bankrutuojančios UAB „NEGRESKO Investicijos“ atstovas nurodė, kad įmonei dokumentai neperduoti, kreditorių sąrašas nėra sudarytas, todėl negali pasisakyti dėl faktinių aplinkybių, išdėstytų ieškinyje, kurį parengė bendraieškių tuometinė atstovė advokatė J. Stucka. Ieškovą Lenkijos Respublikos įmonę „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ atstovaujanti advokatė J. Stucka paaiškino, kad ieškinys iš esmės pareikštas ginant UAB „NEGRESKO Investicijos“ interesus, todėl savarankiško suinteresuotumo bylos baigtimi neturi, todėl atsisako nuo ieškinio.

  1. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalis numato, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal CPK 13 straipsnį bylos nagrinėjamos dispozityviškumo principu, reiškiančiu teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis.

12CPK 45 straipsnio 1 dalis numato, jog teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu.

13Byloje nustatyta, jog ieškovas UAB „NEGRESKO Investicijos“ bylos nagrinėjimo metu bankrutavo. Ieškovas Lenkijos Respublikos įmonė „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ reiškė ieškinį atsakovams, kurį argumentavo netinkamais buvusio vadovo A. Z. veiksmais, ginčydamas šiuo metu bankrutavusios UAB „NEGRESKO Investicijos“ sudarytus sandorius, kai įmonę atstovavo A. Z.. Kitaip tariant, ieškovas Lenkijos Respublikos įmonė „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ po bankroto bylos iškėlimo UAB „NEGRESKO Investicijos“ pagal pareikštą faktinį ieškinio pagrindą nebeturi tiesioginės reikalavimo teisės į atsakovus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2014; 2007 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2007; kt.). Ieškovas bankrutavusi UAB „NEGRESKO Investicijos“ teismo posėdžio metu nurodė, kad savarankiškų reikalavimų nereikš, taip pat nekeis faktinių aplinkybių, todėl teismas pakeitė jo procesinę padėtį iš ieškovo į trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje (CPK 47 straipsnio 1 dalis).

14Ieškovas Lenkijos Respublikos įmonė „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ nurodė, kad atsisako nuo pareikštų reikalavimų.

15Pagal CPK 140 straipsnio 1 dalis numato ieškovui teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, sprendžia, kad ieškinio atsisakymas imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja (CPK 42 straipsnio 2 dalis), todėl pareiškimas priimamas ir civilinė byla nutraukiama (CPK 293 straipsnio 4 punktas). Ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo procesinės pasekmės, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 243 straipsnis, 294 straipsnio 2 dalis).

16Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Ieškovas Lenkijos Respublikos įmonė „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ už ieškinį buvo sumokėjęs 6 007,78 eurų žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad jis atsisakė nuo ieškinio, ieškovui grąžinama 4 505,84 eurų sumokėto žyminio mokesčio, išaiškinant, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. spalio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2013 išaiškino, jog bylos ar jos dalies nutraukimas yra bylos (jos dalies) užbaigimas nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kai byla (jos dalis) baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, reglamentuojamas CPK 94 straipsnio 1 dalyje. Tokiu atveju teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

18Nagrinėjamoje byloje ieškovas Lenkijos Respublikos įmonė „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ atsisakė reikalavimų nusprendęs, jog byla nėra perspektyvi. Atsakovai ieškinio nepripažino. UAB „CONRESTA“ atstovas nurodė, kad ieškinys pareikštas nesąžiningai. Atsižvelgiant į tai, jog byloje negalima konstatuoti jos baigties ieškovo naudai, jam kyla pareiga atlyginti šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 94 straipsnio 1 dalis). Notarės J. S. atstovas advokatas Juozas Čivilis pateikė prašymą dėl 1 100 eurų teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo už 2017 m. vasario 3 d. ir 2017 m. liepos 26 d. atsiliepimų surašymą. Byla buvo sudėtinga, notarė pateikė įrodymus dėl ginčo sandorių, todėl jos naudai priteisiama 1 100 eurų iš ieškovo Lenkijos Respublikos įmonės „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“. Atsakovas UAB „CONRESTA“ už teisines paslaugas ieškovui pareiškus ieškinį atsakovui advokato konsultacijoms, atsiliepimui į ieškinį, atsiliepimams į ieškovo prašymus parengti ir advokato dalyvavimui bylos nagrinėjime teisme sumokėjo 1 210,00 eurų, prašo šią sumą priteisti iš ieškovo. Bylinėjimosi išlaidų dydis yra pagrįstas rašytiniais įrodymais, todėl iš ieškovo Lenkijos Respublikos įmonės „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ priteisiama 1 210,00 eurų atsakovo naudai.

19Ieškovo reikalavimų užtikrinimui Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuoti UAB „Nekilnojamojo turto vystymo kompanija“ (j. a. k. duomenys neskelbtini)) priklausantį nekilnojamąjį turtą – 4768/13264 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ). Įvertinus tai, kad ieškovas atsisako nuo ieškinio ir prašo bylą nutraukti, laikinosios apsaugos priemonės naikintinos, kadangi teisinių pagrindų jų taikymui neliko (CPK 149 straipsnis).

20Teismas, vadovaudamasis CPK 290 straipsniu,

Nutarė

21Priimti ieškovo Lenkijos Respublikos įmonės „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ sp. z.o.o atsisakymą nuo ieškinio atsakovams Z. Z., UAB „CONRESTA“, UAB „Idruma“, UAB „Nekilnojamojo turto vystymo kompanija“, UAB „2A Invest“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

22Civilinę bylą Nr. e2-1314-803/2017 nutraukti.

23Grąžinti ieškovui Lenkijos Respublikos įmonei „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ sp. z.o.o (juridinio asmens kodas duomenys neskelbtini) (NIP: duomenys neskelbtini), KRS: duomenys neskelbtini)), ul. duomenys neskelbtini)) 4 505,84 eurų sumokėto žyminio mokesčio, išaiškinant, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

24Priteisti iš ieškovo Lenkijos Respublikos įmonės „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ sp. z.o.o (juridinio asmens kodas duomenys neskelbtini) (NIP: duomenys neskelbtini), KRS: duomenys neskelbtini)), ul. duomenys neskelbtini)) 1 100 eurų teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo notarės J. S. ( - )) naudai.

25Priteisti iš ieškovo Lenkijos Respublikos įmonės „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek I Artykułow Spožywzcych Spółka Z OgraniczonĄ Odpowiezialnością“ sp. z.o.o (juridinio asmens kodas duomenys neskelbtini) (NIP: duomenys neskelbtini), KRS: duomenys neskelbtini)), ul. duomenys neskelbtini)) 1 210,00 eurų teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo atsakovui UAB „CONRESTA“ (juridinio asmens kodas duomenys neskelbtini), duomenys neskelbtini)).

26Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

27Nutarties kopijas išsiųsti šalims, įsiteisėjus teismo nutarčiai – Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,... 2. sekretoriaujant Rūtai Morkūnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo Lenkijos Respublikos įmonės „Negresko Hurtownia... 4. žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Lenkijos Respublikos... 5.
  1. Ginčo esmė
...
6. Ieškovai UAB „NEGRESKO Investicijos“ ir Lenkijos Respublikos įmonė... 7. Ieškovas Lenkijos Respublikos įmonė „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek... 8. Ieškovas Lenkijos Respublikos įmonė „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek... 9. Ieškovas Lenkijos Respublikos įmonė „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo bankrutuojančios UAB „NEGRESKO... 11. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1... 12. CPK 45 straipsnio 1 dalis numato, jog teismas, bylos nagrinėjimo metu... 13. Byloje nustatyta, jog ieškovas UAB „NEGRESKO Investicijos“ bylos... 14. Ieškovas Lenkijos Respublikos įmonė „Negresko Hurtownia Lodów, Mrožonek... 15. Pagal CPK 140 straipsnio 1 dalis numato ieškovui teisę raštu ar žodžiu... 16. Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 18. Nagrinėjamoje byloje ieškovas Lenkijos Respublikos įmonė „Negresko... 19. Ieškovo reikalavimų užtikrinimui Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 27... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 290 straipsniu,... 21. Priimti ieškovo Lenkijos Respublikos įmonės „Negresko Hurtownia Lodów,... 22. Civilinę bylą Nr. e2-1314-803/2017 nutraukti.... 23. Grąžinti ieškovui Lenkijos Respublikos įmonei „Negresko Hurtownia Lodów,... 24. Priteisti iš ieškovo Lenkijos Respublikos įmonės „Negresko Hurtownia... 25. Priteisti iš ieškovo Lenkijos Respublikos įmonės „Negresko Hurtownia... 26. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. nutartimi pritaikytas... 27. Nutarties kopijas išsiųsti šalims, įsiteisėjus teismo nutarčiai – Turto... 28. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...