Byla 2S-1939-260/2010

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimondo Buzelio, kolegijos teisėjų: Izoldos Nėnienės ir Arūno Rudzinsko, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Kraujo donorystės centras“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-19381-199/2010 pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo UAB „Kraujo donorystės centras“, kuria patenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

3Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi patenkino ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui bendrai 68.622,94 Lt sumai areštavo atsakovui UAB „Kraujo donorystės centras“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, paliekant tokį turtą saugoti ir naudoti atsakovui, bet uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims.

4Atskiruoju skundu (b.l. 108-109) atsakovas UAB „Kraujo donorystės centras“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta, nes nėra CPK 144 straipsnyje numatytų pagrindų taikyti laikinosioms apsaugos priemonėms, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių lygiateisiškumo principą. Ieškovas, prašydamas teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo motyvuoti, nurodyti realią grėsmę, kodėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas. Ieškovas motyvų, pagrindžiančių realią grėsmę teismo sprendimo įvykdomumui, tuo labiau atitinkamų įrodymų, nepateikė. Minėtos aplinkybės teikia pagrindo išvadai, kad grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nėra. Duomenų, kad atsakovas bandytų slėpti ar stengtųsi mažinti savo turimą turtą taip pat nėra. Atsakovas yra stabiliai veikianti įmonė, kurios turtinė padėtis yra gera. Kaip matyti iš pridedamo 2009 metų balanso, įmonės balansinio turto vertė 2009 mokestinių metų pabaigoje sudarė 10838198 Lt, iš kurių 7062489 Lt sudaro ilgalaikio turto vertė, 3775709 Lt - trumpalaikio turto vertė. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad ieškovo pareikšto ieškinio suma yra daug kartų mažesnė už atsakovo turimo turto vertę. Ieškovo prašoma priteisti suma nėra ženkli tokios vertės turtą turinčiai įmonei. Dėl šių priežasčių teismo motyvas, kad ieškinio suma didelė yra atmestinas ir negali būti pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l. 119-120) ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovo pateiktas 2009 m. balansas nepatvirtina aplinkybių, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu atsakovo finansinė padėtis yra gera. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu buvo gera finansinė padėtis, ar kad tenkinus ieškinį, atsakovas bus finansiškai pajėgus įvykdyti teismo sprendimą.

6Atskirasis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 5 d. nutarties atmestinas.

7Kolegija išnagrinėjo atskirąjį skundą neperžengdama atskirajame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija sprendžia, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 5 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina galioti.

8Teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t.y. laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti.

9Pirmosios instancijos teismas reikalavimo ribose (68.622,94 Lt) areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, bei turtines teises. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės proporcingos siekiamiems tikslams, kadangi teismui pateiktas ieškinys būtent dėl 68.622,94 Lt skolos priteisimo.

10Atsakovas teigia, kad pagal 2009 metų balanso duomenis įmonės balansinio turto vertė 2009 mokestinių metų pabaigoje sudarė 10838198 Lt, iš kurių 7062489 Lt sudaro ilgalaikio turto vertė, 3775709 Lt - trumpalaikio turto vertė, todėl pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones nesant tam pagrindo.

11Šiuos atskirojo skundo argumentus teisėjų kolegija laiko nepagrįstais. Apeliantas, teigdamas, kad įmonės turtinė padėtis gera, turėjo pateikti įmonės turtinę padėtį pagrindžiančius įrodymus – duomenis, kad atsakovui priklausantis turtas nėra įkeistas, areštuotas ar kitaip suvaržytas. Nesant nurodytų duomenų, negalima spręsti apie atsakovo turtinę padėtį. Apeliantas, teigdamas, kad yra mokus, pateikė 2009 m. balansą, kuris, teisėjų kolegijos vertinimu, neatspindi realios įmonės finansinės padėties atskirojo skundo nagrinėjimo metu. Nesant aukščiau nurodytų duomenų, pateiktas 2009 m. įmonės balansas neatspindi atsakovo tikrosios finansinės padėties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu. Todėl įvertinus nurodytas aplinkybes yra pagrindas daryti išvadą, jog atsakovas neįrodė, jog įmonės finansinė padėtis yra gera.

12Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuvaržė atsakovo UAB „Kraujo donorystės centras“ teisių daugiau nei būtina, nepažeidė teisingumo principo bei nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, todėl atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 5 d. nutarties.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14atskirąjį skundą atmesti.

15Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai