Byla 2S-2438-527/2012
Dėl 54 449 Lt skolos priteisimo teismo įsakymu iš skolininkės UAB Įmonių reorganizavimo biuro

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorės E. P. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-4059-91/2012 pagal kreditorės E. P. pareiškimą dėl 54 449 Lt skolos priteisimo teismo įsakymu iš skolininkės UAB Įmonių reorganizavimo biuro ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kreditorė 2012-09-05 pateikė Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą (b. l. 1), kuriuo prašė priteisti jai iš skolininkės 54 449 Lt skolą, t. y. nepardavus automobilio grąžinti sumokėtą avansą, gautą pagal 2009-11-11 automobilio pirkimo–pardavimo sutartį (5.2 p.), 5 % procentų procesines palūkanas ir 408 Lt žyminį mokestį. Kreditorė taip pat prašė reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininkės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai areštuoti skolininkės pinigines lėšas. Kreditorė nurodė, kad skola yra pakankamai didelė, dėl ko yra reali grėsmė, kad skolininkė gali bandyti perleisti turtą, todėl atsakovei netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012-09-06 nutartimi (b. l. 2-3) kreditorės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones skolininkės atžvilgiu netenkino. Teismas nurodė, jog kreditorė nepateikė duomenų, jog reikalavimo suma skolininkei pagal jos turto vertę ir gaunamas pajamas yra didelė. Teismas, patikrinęs teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, nenustatė, kad skolininkė turėtų kitų finansinių įsiskolinimų kitiems asmenims. Kreditorė nepateikė taip pat ir duomenų, patvirtinančių, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių pasunkės ar taps negalimas teismo sprendimo įvykdymas (pvz., kad skolininkė šiuo metu vykdo turimo turto realizavimą ar pan.). Teismo nuomone, vien tai, kad skolininkė galimai nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, nėra pagrindas teigti, kad ji vengs įvykdyti priimtą teismo sprendimą. Be to, teismo nuomone, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas proceso ekonomiškumo principas, nes žymiai padidėtų bylinėjimosi išlaidos dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo ir antstolių darbo.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Kreditorė atskiruoju skundu (b. l. 7-10) prašo panaikinti 2012-09-06 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės atžvilgiu tenkinti šiais motyvais:

81. Teismas nepagrįstai įrodinėjimo naštą dėl to, ar skolos suma pagal skolininkės turimą turto vertę ir gaunamas pajamas jai yra didelė, perkėlė vien tik kreditorei ir motyvuodamas tuo, kad kreditorė nepateikė duomenų apie tai, prašymą atmetė.

92. Apeliantė kaip pavyzdį dėl didelės sumos, kaip pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė Vilniaus apygardos teismo 2010-07-28 nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-1109-467/2010. Šioje byloje ieškinio suma - 59 061,47 Lt ir apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs, jog skundžiamos nutarties priėmimo metu nebuvo pakankamų įrodymų apie atsakovo finansinę padėtį, pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo byloje. Tokia teismų praktika formuojama ir kitose nutartyse (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-01-25 nutartis c. b. Nr. 2-81/2007; 2008-12-22 nutartis c. b. Nr. 2-1004/2008, 2009-01-15 nutartis c. b. Nr. 2-27/2009 ir kt.).

103. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti į rodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Teismui pakanka įsitikinti tuo, jog konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Viena iš prezumpcijų – didelė ieškinio suma, kurią teismas turi įvertinti konkrečios bylos kontekste, atsižvelgdamas į konkretaus skolininko turtinę padėtį. Tačiau šiuo atveju tokio vertinimo teismas neatliko, o tik apsiribojo tuo, jog skolininkės atžvilgiu nėra užvestų bylų.

114. Pareigą paneigti objektyvią grėsmę dėl didelės ieškinio (pareiškimo) sumos turi skolininkė. Kauno apygardos teismo 2010-09-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-1939-260/2010 pažymima, kad apeliantas (atsakovas), teigdamas, jog įmonės turtinė padėtis gera, turėjo pateikti įmonės turtinę padėtį pagrindžiančius įrodymus – duomenis, kad atsakovui priklausiantis turtas nėra įkeistas, areštuotas ar kitaip suvaržytas. Kolegos vertinimu, vien tik apelianto 2009 metų balanso duomenys apie jo mokumą neatspindėjo realios įmonės finansinės padėties atskirojo skundo nagrinėjimo metu. Be to, kartu jis privalo įrodyti ir pagrįsti, kad gera turtinė padėtis išliks iki bylos išnagrinėjimo pabaigos. Trumpalaikis turtas dėl savo pobūdžio nėra pakankamas garantas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

12Skolininkė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 13-15) prašo atmesti kreditorės atskirąjį skundą šiais argumentais:

131. Skundžiamą nutartį kreditorė iš esmės pagrindė tik tuo, kad ieškinio suma (54 449 Lt) vertintina kaip didelė. Kitų priežasčių, dėl kurių teismas turėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovė nenurodė. Teismų praktikoje iš tiesų suformuota prezumpcija, pagal kurią pareikštas ieškinio reikalavimas pripažįstamas viena iš realių grėsmių, padidinančių būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Teismas kiekvienos konkrečios bylos atveju turi atsižvelgti ne tik į ieškinio sumos dydį, kaip absoliutų ir vienintelį kriterijų, bet ir į kitas konkrečias aplinkybes.

142. Kreditorė ieškinio ir skundo padavimo metu neturėjo duomenų apie skolininkės finansinę padėtį ir veiklą, nors ji turėjo galimybę juos pateikti (finansinės atskaitomybės ataskaitos Juridinių asmenų registre yra skelbiamos viešai ir skolininkas šiuos dokumentus registrui yra pateikęs tinkamai ir laiku), kartu su šiuo atsiliepimu skolininkė teikia dokumentus, patvirtinančius, kad skolininkė yra stabiliai veikianti (įregistruota 1995 m.), moki ir konkurencinga bendrovė, iš savo veiklos gaunanti pastovių pajamų (teikia buhalterines paslaugas daugiau kaip 40 įmonių), net ir ekonominio nuosmukio metais dirbanti pelningai, žinoma rinkoje ir vertina savo vardą, neturinti įsiskolinimų Valstybės ir VSDFV biudžetams, pradelstų įsiskolinimų prekių ir paslaugų tiekėjams. Pelno (nuostolio) ataskaitos (b. l. 17, 21) ir balanso 2012-08-31 duomenys (b. l. 19) patvirtina, kad įmonės pajamos, lyginant su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 31 proc. Pateikti dokumentai aiškiai rodo sėkmingą, tęstinę skolininkės veiklą, kas objektyviai lemia geras galimybes vykdyti teismų sprendimus, inter alia galimai kreditorei palankų teismo sprendimą šioje civilinėje byloje, todėl didelė ieškinio suma negali būti laikoma priežastimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

153. Itin abejotina kreditorės galimybė atlyginti skolininkės nuostolius, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, nes kreditorė pati anksčiau yra sakiusi skolininkei, kad visos jos banko sąskaitos ir turtas yra areštuoti.

164. Teismas, netaikydamas laikinųjų apsaugos priemonių, teisingai vadovavosi LITEKO duomenimis, nes skolininkei per 17 veiklos metų teisme nebuvo iškelta bylų, bendrovės akcininkai ir vadovai nesikeitė. Šie duomenys aiškiai rodo sėkmingą ir tęstinę skolininkės veiklą. Su 2012-09-06 teismo įsakymu skolininkė kategoriškai nesutinka, dėl ko pareiškė prieštaravimus ir bylą pereita nagrinėti ginčo teisenos tvarka (civilinės bylos Nr. 2-5465-91/2012).

175. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslai įtvirtinti CPK 144 straipsnio 1 dalyje, t. y. teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Asmuo, kuris reikalauja taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo įrodyti, jog egzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (CPK 12str., 178 str.). Taikant laikinąsias apsaugos priemones, negali būti remiamasi deklaratyviais ir niekuo nepagrįstais kreditorės samprotavimais apie tariamą būsimo teismo sprendimo neužtikrinimą - visi kreditorės reikalavimai, neišskiriant ir prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės atžvilgiu, privalo būti tinkamai įrodyti bei pagrįsti. Laikinosios apsaugos priemonės varžo asmenų, kuriems šios priemonės taikomos, teises ir teisėtus interesus, riboja ūkinę ir kitokią bendrovės veiklą (bendrovė patirtų sunkumų išmokant darbuotojams darbo užmokestį, sumokant mokesčius valstybei, atsiskaitant su tiekėjais). Dėl šios priežasties laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tik griežtai laikantis CPK nustatytos tvarkos ir kitų reikalavimų, įskaitant dėl konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų. Kreditorė, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė objektyvių faktinių duomenų ir įrodymų, pagrindžiančių realią grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymui, išskyrus prielaidą, kad ieškinio suma yra didelė. Laikinosios priemonės turi būti taikomos tais atvejais, kai yra konkrečios prielaidos jų taikymui, reali grėsmė dėl galimo teismo sprendimo vykdymo, ir negali būti automatiškai taikomos visose civilinėse bylose, nesant jokių konkrečių aplinkybių ir realios grėsmės, tokiu būdu suteikiant nepagrįstą pranašumą kreditorei, o skolininkei, veikiančiai pelningai įmonei, veiklos apsunkinimą vien dėl paties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl šioje byloje laikinosios apsaugos priemonės neturi būti pritaikytos.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Teismų praktikoje didelė ieškinio suma paprastai preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau ši prezumpcija yra nuginčijama, kurią atsakovas (skolininkas) gali motyvuotai paneigti, pateikęs teismui duomenis apie savo turtinę padėtį. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo (skolininko) finansines galimybes, t. y., ar jam ši pareiškimo suma yra didelė. Skolininkės teigimu, reikalavimo suma (54 449 Lt) jai yra nedidelė.

20Skolininkė, teigdama, jog pareiškimo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra tikslingas, nes jos materialinė padėtis yra gera, jos pajamos, lyginant su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 31 proc., todėl kreditorei palankaus teismo sprendimo atveju nėra grėsmės jo neįvykdymui, remiasi prie atsiliepimo į atskirąjį skundą pridėtais 2011 ir 2012 metų balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos (b. l. 16-17, 19, 21), 2011 metų laikotarpio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, ilgalaikio turto sąrašo (b. l. 20), Sodros (b. l. 22) ir VMI (b. l. 23) duomenimis. Iš 2011 metų laikotarpio balanso „praėjusių finansinių metų“ skilties matyti, kad skolininkė 2010 metais turėjo 120 457 Lt turto, kurį sudarė 65 871 Lt ilgalaikis (materialus) turtas ir 54 586 Lt trumpalaikis turtas, iš jų 900 Lt atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 53 273 Lt per vienerius metus gautinos sumos bei 413 Lt pinigai ir pinigų ekvivalentai, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 53 314 Lt. 2011 m. pelno (nuostolių) ataskaitos „praėjusių finansinių metų“ duomenimis, 2010 metų laikotarpiu skolininkė turėjo 1 163 Lt pelno. Iš 2011 metų laikotarpio balanso matyti, kad 2011 metais skolininkė turėjo 117 133 Lt turto, kurį sudarė 44 468 Lt ilgalaikis (materialus) turtas ir 72 665 Lt trumpalaikis turtas, iš jų 61 149 Lt per vienerius metus gautinos sumos, 11 516 Lt pinigai bei pinigų ekvivalentai, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 41 198 Lt. 2011 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, 2011 metų laikotarpiu skolininkė turėjo 26 237 Lt pelno. 2012-08-31 balanso duomenimis, skolininkė turi 151 893 Lt turto, kurį sudaro 23 716 Lt ilgalaikis (materialus) turtas ir 128 177 Lt trumpalaikis turtas, iš jų 230 Lt atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 124 834 Lt per vienerius metus gautinos sumos bei 3 113 Lt pinigai ir pinigų ekvivalentai, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekia 75 116 Lt. 2012-08-31 pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, 2012 metais iki rugsėjo mėnesio skolininkė turėjo 2 095 Lt pelno. Skolininkės pateiktos pažymos (b. l. 22, 23) patvirtina, jog skolininkė įsiskolinimų VSDFV, valstybės, savivaldybės biudžetui bei valstybės pinigų fondui neturi. Be to, nepaneigti skolininkės argumentai, jog per 17 veiklos metų teisme jai nebuvo iškelta bylų, per šį laikotarpį bendrovės akcininkai ir vadovai nesikeitė, ką iš dalies patvirtina LITEKO duomenys. Visa tai, kolegijos nuomone, patvirtina apeliantės stabilią ir tęstinę veiklą, jos vykdomos veiklos pelningumą ir paneigia pareiškėjos argumentus, jog 54 449 Lt suma yra didelė ir kad dėl to yra reali grėsmė, jog skolininkė gali bandyti perleisti savo turtą, kuris jai reikalingas kasdieninėje veikloje. Nors skolininkė įmonės kasoje ir bankuose tiek praėjusiais finansiniais metais, tiek finansiniais metais neturėjo ir neturi tiek pinigų, kad galėtų atsiskaityti su kreditore, šioje byloje reiškiančia į skolininkę 54 449 Lt reikalavimą, tačiau, apeliacinės instancijos teismo nuomone, skolininkės turimas ilgalaikis turtas (23 716 Lt) bei 128 177 Lt vertės trumpalaikis turtas (230 Lt atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 124 834 Lt per vienerius metus gautinos sumos bei 3 113 Lt pinigai ir pinigų ekvivalentai) yra pakankamas garantas, kad būtų galima netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nes skolininkės turimo turto vertė maždaug tris kartus viršija apeliantės reikalavimą, be to, yra didesnis ir už visas skolininkės mokėtinas sumas (96 463 Lt) ir skolininkės reikalavimą kartu sudėjus.

21Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, nustatančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl apylinkės teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 144 str. 1 d., 337 str. 1 d. 1 p.).

22Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia pareiškėjos dėmesį į tai, jog, surinkusi duomenis apie neigiamus skolininkės finansinės padėties pokyčius, ji gali bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje kreiptis į teismą su nauju prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

23Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24atskirąjį skundą atmesti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kreditorė 2012-09-05 pateikė Marijampolės rajono apylinkės teismui... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012-09-06 nutartimi (b. l. 2-3)... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Kreditorė atskiruoju skundu (b. l. 7-10) prašo panaikinti 2012-09-06 nutartį... 8. 1. Teismas nepagrįstai įrodinėjimo naštą dėl to, ar skolos suma pagal... 9. 2. Apeliantė kaip pavyzdį dėl didelės sumos, kaip pagrindo taikyti... 10. 3. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti į... 11. 4. Pareigą paneigti objektyvią grėsmę dėl didelės ieškinio (pareiškimo)... 12. Skolininkė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 13-15) prašo atmesti... 13. 1. Skundžiamą nutartį kreditorė iš esmės pagrindė tik tuo, kad ieškinio... 14. 2. Kreditorė ieškinio ir skundo padavimo metu neturėjo duomenų apie... 15. 3. Itin abejotina kreditorės galimybė atlyginti skolininkės nuostolius,... 16. 4. Teismas, netaikydamas laikinųjų apsaugos priemonių, teisingai vadovavosi... 17. 5. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslai įtvirtinti CPK 144... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Teismų praktikoje didelė ieškinio suma paprastai preziumuoja būtinumą... 20. Skolininkė, teigdama, jog pareiškimo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui... 21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios... 22. Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia pareiškėjos dėmesį į... 23. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 24. atskirąjį skundą atmesti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m....