Byla 2-1843/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,KRS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinasias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr.2-5004-392/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nemenčinės komunalininkas“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Kamesta“ ir Danijos įmonė Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikianti per Per Aarsleff A/S filialą, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „KRS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo perkančiosios organizacijos UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2014-02-04 raštu Nr. 108 bei 2014-06-25 raštu Nr. NK-551 įformintus sprendimus.

6Ieškinyje nurodė, kad kartu su jungtinės veiklos partneriu Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančiu per Per Aarsleff A/S filialą, yra pateikęs pasiūlymą perkančiosios organizacijos UAB „Nemenčinės komunalininkas“ vykdomame supaprastintame atvirame pirkime ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (Paberžėje ir Anavilyje)“. Atsakovas 2014-02-04 raštu Nr. 108 jį informavo apie tai, kad sudaryta pasiūlymų eilė, kad konkurso laimėtoju paskelbta UAB „Kamesta“, su kuriuo, esant atitinkamoms sąlygoms, bus sudaryta rangos sutartis. Tvirtino, kad UAB „Kamesta“ pasiūlymų pateikimo dieną neatitiko pirkimo dokumentų 4.3.4 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, o atsakovas be teisėto pagrindo nenagrinėjo jo 2014-06-25 pateiktos pretenzijos Nr. 1088, 2014-06-25 raštu Nr. NK-551 nurodęs, jog ši pateikta praleidus terminą.

7Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą UAB „Nemenčinės komunalininkas“ nesudaryti pirkimo sutarties su UAB „Kamesta“, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Teigė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tokio teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „KRS“ prašymą įpareigoti atsakovą UAB „Nemenčinės komunalininkas“ nesudaryti pirkimo sutarties su UAB „Kamesta“, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą.

10Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, konstatavo, kad vykdomas supaprastintas atviras pirkimas ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (Paberžėje ir Anavilyje)“ yra susijęs su viešąjį interesą turinčių, visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimu. Tuo tarpu teismų praktikoje tuo klausimu yra išaiškinta, jog taikant laikinąsias priemones pirmiausiai turi būti paisoma tokio viešojo intereso ir tik po to – ieškovo bei atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros. Tuo remdamasis teismas sprendė, kad, patenkinus ieškovo UAB „KRS“ prašymą ir sustabdžius pirkimo procedūras, būtų pažeistas ekonomiškumo, proporcingumo bei šalių interesų pusiausvyros principai. Kartu nurodė, kad tuo atveju, jeigu ieškovo reikalavimai būtų patenkinti ir pirkimo procedūra būtų pripažinta neteisėta, šis turėtų teisę kelti klausimą dėl nuostolių atlyginimo.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Ieškovas UAB ,,KRS“ atskirajame skunde prašo panaikinti šią teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti jo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus, netinkamai aiškino bei taikė teisės normas, teismų praktikos nuostatas ir be pagrindo sprendė, jog pritaikius jo prašomas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius šias viešojo pirkimo procedūras, būtų pažeistas viešasis interesas bei ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principų reikalavimai, nes byloje tokie įrodymai nepateikti, tuo tarpu šių priemonių taikymą numato įstatymas (VPĮ 93 str. 2 d., CPK 4237 str.).
  2. Teismas be pagrindo nevertino faktinių aplinkybių, patvirtinančių tai, kad atsakovui UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pareikštas ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, nes Valstybinio socialinio draudimo fondo pažymos duomenys rodo, jog pasiūlymo pateikimo dieną pirkimo laimėtoju paskelbto tiekėjo trečiojo asmens UAB „Kamesta“ įsipareigojimai, susiję su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, nebuvo įvykdyti.
  3. Teismas be pagrindo nevertino aplinkybės, kad nepritaikius jo prašomų priemonių, galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas, o teismo nurodyta galimybė kreiptis dėl žalos atlyginimo (VPĮ 123 str.) nėra tinkama bei pakankama pažeistų teisių gynimo priemonė.

13Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ atsiliepime į ieškovo UAB ,,KRS“ atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

  1. Teismas, spręsdamas šį klausimą, teisingai vadovavosi byloje esančiu viešuoju interesu (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1536/2013; 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2040/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-685/2014 ir kt.).
  2. Teismo išvadų pagrįstumą patvirtina faktas, kad minimas projektas yra finansuojamas ir iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo bei valstybės biudžeto lėšų (Konkurso sąlygų 3.1 p.).
  3. Apeliantas be pagrindo teigia, jog jo ieškinys neabejotinai pagrįstas, nes, priešingai nei tvirtinama, į teismą kreiptasi nesilaikant nustatytos privalomos išankstinio viešųjų pirkimų ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 94 str., 1 d. 1 p., CPK 4232 str.). Taigi byla gali būti nutraukta net nenagrinėjant jos iš esmės (CPK 293 str. 2 p.).
  4. Apeliantas, teigdamas apie nuostolius, galinčius jam kilti netaikius prašomų priemonių, be pagrindo nenurodo aplinkybės, kad jis yra tik penktas šio viešojo pirkimo eilėje, kad jo pasiūlyta kaina yra daugiau nei 3 mln. Lt didesnė už konkursą laimėjusio, todėl net patenkinus ieškinį netaptų laimėtoju.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

16Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iš esmės sustabdyti atsakovo perkančiosios organizacijos UAB „Nemenčinės komunalininkas“ vykdomą supaprastintą atvirą pirkimą ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (Paberžėje ir Anavilyje)“.

17Tiek pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, tiek šalys savo procesiniuose dokumentuose teisingai nurodo, jog pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalies nuostatas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas šios kategorijos civilinėse bylose yra sprendžiamas vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu.

18Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas šioje nutartyje pirmiau paminėtą ieškovo UAB ,,KRS“ prašymą, teisingai įvertino byloje esančius įrodymus ir, priešingai, nei teigia apeliantas, pagrįstai atsisakė taikyti šias laikinąsias apsaugos priemones.

19Apeliantas pagrįstai nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymą tokiose bylose numato įstatymas (VPĮ 93 str. 2 d., CPK 4237 str.), palaiko teismų praktika. Tačiau, kalbant būtent apie teismų praktikos išaiškinimus šiais klausimais, pabrėžtina tai, kad tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, tiek Lietuvos apeliacinis teismas savo išaiškinimuose laikosi pozicijos, jog tiek materialiosios ar proceso teisės normų aiškinimas bei taikymas, tiek rėmimasis teismų praktika privalo būti grindžiamas būtent nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis. Vadovaudamasis šia nuostata, teismas sprendžia, kad skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą patvirtina šios bylos faktinės aplinkybės, be kita ko, taip pat ir trečiojo asmens UAB „Kamesta“ atsiliepime nurodyti faktai. Taigi šis asmuo, palaikydamas skundžiamos teismo nutarties argumentus, teisingai nurodo, kad viešojo intereso poreikį, jog šis pirkimas būtų kuo greičiau baigtas įvykdyti patvirtina ne tik aktuali jo socialinė paskirtis, tačiau taip pat tai, kad minimas projektas yra finansuojamas ir Europos Sąjungos Sanglaudos fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (Konkurso sąlygų 3.1 p.), o pats ieškovas, kuris yra tik penktas šio viešojo pirkimo eilėje, pasiūlė kainą, kuri yra daugiau nei 3 milijonais litų didesnė už konkursą laimėjusio dalyvio pasiūlytą kainą (CPK 185 str.).

20Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apeliantas ieškovas UAB ,,KRS“ nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo, todėl atskirasis skundas atmetamas, nenagrinėjant kitų jame nurodytų argumentų, kaip neturinčių reikšmės teisingam šios bylos išsprendimui, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 185 str., 4237 str., 329 str. 1 d., 330 str.).

21Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ prašo teismo priteisti 1 440 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 1 d.), pateikdamas įrodymus, patvirtinančius tokių bylinėjimosi išlaidų turėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau Rekomendacijos) 8.11 punkte nurodytus dydžius, – šį prašymą tenkina iš dalies ir minėtų išlaidų atlyginimui priteisia 500 Lt (CPK 93 str., 98 str.).

22Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš apelianto ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,KRS“ (įmonės kodas 133630961) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kamesta“ (įmonės kodas 2598055810) 500 Lt (penkis šimtus) apeliacinės instancijos teisme turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „KRS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. Ieškinyje nurodė, kad kartu su jungtinės veiklos partneriu Per Aarsleff A/S,... 7. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB... 10. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, konstatavo, kad vykdomas supaprastintas... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Ieškovas UAB ,,KRS“ atskirajame skunde prašo panaikinti šią teismo... 13. Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ atsiliepime į ieškovo UAB ,,KRS“... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsisakymo taikyti laikinąsias... 17. Tiek pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, tiek šalys savo... 18. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos... 19. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymą... 20. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apeliantas ieškovas UAB... 21. Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ prašo teismo priteisti 1 440 Lt išlaidų... 22. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 337... 23. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą.... 24. Priteisti iš apelianto ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,KRS“...