Byla 2-685/2014
Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Liumenas“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Elga“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3269-656/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Liumenas“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lesto“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „A. Žilinskio ir Ko“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Elga“, dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Liumenas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo AB „Lesto“ sprendimą atmesti jungtinės veiklos dalyvių UAB „Elga“ ir UAB „Liumenas“ galutinį 2013 m. rugpjūčio 30 d. pasiūlymą, pripažinti jungtinės veiklos dalyvių UAB „Elga“ ir UAB „Liumenas“ 2013 m. rugpjūčio 30 d. pasiūlymą laimėjusiu viešąjį pirkimą. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo „35/10 kV Pakapės transformatorių pastotės, ( - ), rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo bei personalo instruktavimo paslauga“ procedūras iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas. Nurodė, kad ieškiniu ginčijamas atsakovo sprendimas atmesti UAB „Liumenas“ ir UAB „Elga“ pasiūlymą. Tenkinus ieškinį, viešojo pirkimo nugalėtojais bus pripažinti jungtinės veiklos dalyviai UAB „Liumenas“ ir UAB „Elga“, nes jų pasiūlymas pigiausias. Pasirašius sutartį su UAB „A. Žilinskio ir Ko“, teismo sprendimo įvykdymas pasidarytų neįmanomas.

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 21 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir atsakovo AB „Lesto“ vykdomo viešojo konkurso procedūras sustabdė iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas, gavęs AB „Lesto“ atskirąjį skundą, su juo sutiko ir 2014 m. vasario 18 d. nutartimi panaikino šio teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

7Teismas nustatė, kad vykdomu pirkimu siekiama užtikrinti nepertraukiamą elektros skirstomojo tinklo veiklą. Ginčas susijęs ne tik su pirkime dalyvaujančiais tiekėjais ir perkančiąja organizacija, bet ir su visais elektros energijos vartotojais, gamintojais ir verslo klientais. Elektros apskaitos pastočių savalaikis įsigijimas ir jų įrengimas yra būtinas operatoriaus pareigoms vykdyti. Šių prietaisų įrengimas ir eksploatavimas yra atsakovo kasdienė veikla, be kurios nebūtų galima užtikrinti tinkamo elektros energijos tiekimo. Laiku neatnaujinus pastočių įrengimų, galėtų būti sutrikdytas elektros energijos tiekimas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų suvaržytos ne tik atsakovo pareigos, bet ir dalies visuomenės interesai. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, ieškovas nepraras teisės reikalauti žalos atlyginimo.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9Ieškovas UAB „Liumenas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai teikė prioritetą neįrodytam visuomenės suinteresuotumui viešojo pirkimo objektu, o ne viešojo pirkimo skaidrumui ir ekonomiškumui. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turėjo vertinti ar viešasis interesas, kuris užtikrinamas netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, yra svarbesnis, nei viešasis interesas, kuris būtų užtikrinamas atsakovui sudarius sutartį su ieškovu ir UAB „Elga“.
  2. Įrenginių, kurie bus pakeisti naujais, tarnavimo laikas baigėsi 1998 metais ir net 16 metų nusidėvėjusių įrenginių naudojimas nebuvo laikomas sukeliančiu realios žalos visuomenei. Įrodymų, kad dėl įrenginių nusidėvėjimo buvo kilę ar šiuo metu yra kokių nors elektros energijos tiekimo sutrikimų, atsakovas nepateikė. Atsakovas neįrodė, kad Pakapės transformatorių pastotėje nėra įdiegtas automatinis rezervo įvedimas, kuris atlieka perdavimo tinkluose atsiradusių sutrikimų šalinimą, nutrūkus maitinimui.
  3. Atsakovo Pakapės transformatorių pastotės rekonstravimo techninis projektas buvo parengtas dar 2006 metais, o pirkimas paskelbtas tik 2013 m. birželio 5 d. Tokį ilgą laika trukęs atsakovo delsimas organizuoti Pakapės transformatorių pastotės rekonstravimo darbus įrodo, kad pats atsakovas nemano, jog ginčo pastotės rekonstrukcijos darbų atidėjimas gali pažeisti viešąjį interesą ar sutrikdyti elektros energijos tiekimą vartotojams.
  4. Atsakovas AB „Lesto“ atskiruoju skundu prašė panaikinti teismo nutartį, kurią buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Už atskirąjį skundą turėjo būti sumokėtas žyminis mokestis. Atsakovui žyminio mokesčio nesumokėjus, skundas negalėjo būti priimtas ir 2014 m. vasario 18 d. nutartimi tenkinamas.

10Trečiasis asmuo UAB „Elga“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Taikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeistas viešasis interesas, nes nėra realios elektros energijos tiekimo sutrikimo grėsmės. Atsakovo įrenginių tarnavimo laikas pasibaigė 1998 metais ir jau 16 metų šie įrenginiai yra fiziškai ir morališkai pasenę. Iki šiol jokių trukdžių vartotojams nekilo, todėl nėra pagrindo manyti, jog elektros energijos tiekimas esmingai pablogės ginčo nagrinėjimo metu. Atsakovas nepateikė įrodymų, jog dabartinis elektros tiekimas yra sutrikęs ir kelia labai didelius nepatogumus, pažeidžia vartotojų teisėtus interesus.
  2. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminai yra ypač trumpi, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras, ginčo transformatorių pastotės rekonstrukcija būtų įvykdyta tik keliais mėnesiais vėliau.
  3. Ginčijama nutartis priimta tenkinus AB „Lesto“ atskirąjį skundą, už kurį nebuvo sumokėtas žyminis mokestis. Toks skundas negalėjo būti priimtas, o prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo negalėjo būti nagrinėjamas.

11Atsakovas AB „Lesto“ pateikė atsiliepimą, prašydamas netenkinti ieškovo UAB „Liumenas“ atskirojo skundo. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškinio reikalavimai nesudaro pagrindo teismui spręsti, jog gali būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą užtikrinti sklandžią ir nepertraukiamą atsakovo veiklą bei tikslą racionaliai naudoti lėšas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones bus pažeisti elektros energijos vartotojų interesai, nebus užtikrintas patikimas, saugus ir teisės aktų nustatytus kokybės reikalavimus atitinkantis elektros energijos tiekimas bei skirstymas. Skirstomųjų tinklų eksploatavimas yra ne privatus atsakovo interesas, o įstatymuose numatyta pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso elektros energijos vartotojų interesai, t. y., viešojo intereso užtikrinimas. Šiuo metu visi Pakapės transformatorių pastotėje sumontuoti įrenginiai yra fiziškai ir morališkai nusidėvėję, elektros energijos tiekimo patikimumas vartotojams labai žemas. Neatlikus rekonstrukcijos darbų laiku, kiltų didelė rizika, kad vartotojai, kuriems elektros energija tiekiama iš šios pastotės, patirs didelių nepatogumų dėl suprastėjusios elektros energijos tiekimo – vartotojams gali nutrūkti elektros energijos tiekimas. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad iki šiol jokių trukdžių nekilo. Gedimai ir atsijungimai vyksta nuolat, o senos įrangos priežiūrai reikalingos didelės eksploatacinės išlaidos. Esamas 35/10 kV galios transformatorius neturi automatinio įtampos reguliatoriaus, todėl dėl apkrovų kaitos vartotojams tiekiama pažemintos įtampos elektros energija.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užkirs kelią Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos lėšų skyrimui. Darbai finansuojami ES lėšomis, yra nustatyti terminai, per kuriuos įsigyjami darbai turi būti atlikti.

12Atsakovas AB „Lesto“ taip pat pateikė atsiliepimą ir į trečiojo asmens UAB „Elga“ atskirąjį skundą, su kuriuo nesutinka. Atsiliepimą iš esmės grindžia tais pačiais argumentais kaip ir atsiliepime į ieškovo UAB „Liumenas“ atskirąjį skundą.

13Trečiasis asmuo UAB „A. Žilinskio ir Ko“ atsiliepimus į ieškovo UAB „Liumenas“ ir trečiojo asmens UAB „A. Žilinskio ir Ko“ atskiruosius skundus, kuriuos prašo atmesti ir nurodo, kad teismui patenkinus ieškinį, ieškovo pažeistos teisės galės būti apgintos kitais būdais. Atsisakius stabdyti viešojo pirkimo procedūras gali būti išvengiama daug didesnės žalos. Taip būtų užtikrinamas viešasis interesas.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirieji skundai netenkintini.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

17CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomos tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Iš paminėto reglamentavimo darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose iš pradžių paprastai yra nustatinėjama ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, jog teismo sprendimas nebus įvykdytas, o nustačius šių sąlygų egzistavimą – vertinama ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

18Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005).

19Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje. byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai konkuruoja kelios teisinės vertybės, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, turi būti ginama pastaroji.

20Byloje nėra ginčo dėl to, kad šiuo metu Pakapės transformatorių pastotėje sumontuoti įrenginiai yra fiziškai ir morališkai nusidėvėję, todėl elektros energijos tiekimo vartotojams yra nepatikimas ir egzistuoja didelė tikimybė, kad toks tiekimas gali sutrikti bet kuriuo metu. Apeliantai nepateikė įrodymų, kad šiuo metu elektros energijos tiekimą užtikrinanti įranga tikrai patikima, nekelia problemų ir dėl jos nekils elektros energijos tiekimo sutrikimų ateityje. Įvertinus tai, sutiktina su atsakovu, jog laiku neatlikus suplanuotų rekonstrukcijos darbų, vartotojai, kuriems elektros energija tiekiama iš minėtos pastotės, patirs didelių nepatogumų dėl suprastėjusios ar nutrūkusios elektros energijos. Akivaizdu, kad nagrinėjamas ginčas susijęs ne tik su pirkime dalyvaujančiais tiekėjais ir perkančiąja organizacija, bet ir su kur kas platesniu asmenų ratu – elektros energijos vartotojais. Taigi ginčo viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, įvertinus pirkimo objekto ypatumą, gali pažeisti viešąjį interesą, nes tokiais veiksmais nebus užtikrintas tinkamas ir nepertraukiamas elektros energijos tiekimas. Kaip paminėta, vien tai, kad, apeliantų teigimu, dėl fiziškai ir morališkai pasenusių įrenginių vartotojams iki šiol nekilo jokių trukdžių, neatmestina, kad tokia grėsmė realiai egzistuoja.

21Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnis numato, kad skirstomųjų tinklų operatorius (šiuo atveju atsakovas) privalo rekonstruoti esamus ir įrengti naujus skirstomuosius tinklus (39 str. 2 p.), techniškai eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti ir plėtoti jam priklausančius skirstomuosius tinklus ir jungiamąsias linijas su kitais elektros tinklais, užtikrindamas patikimą skirstomųjų tinklų įrenginių darbą, efektyvų ir saugų tiekimą (39 str. 3 p.). Taigi tinkamas skirstomųjų tinklų įrengimas ir priežiūra yra viena iš pagrindinių atsakovo, kaip skirstomųjų tinklų operatoriaus, pareigų, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso elektros energijos vartotojų interesai, todėl šios pareigos nevykdymas savaime reikštų ir Elektros energetikos įstatymo pažeidimą.

22Teismas sprendžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju sukeltų kur kas didesnę žalą, nei jų netaikymas.

23Kaip paminėta, teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, preliminariai patikrina ar ieškinys tikėtinai pagrįstas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės matyti, kad civilinė byla dėl ginčo esmės pagal ieškovo UAB „Liumenas“ ieškinį atsakovui AB „Lesto“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo yra išnagrinėtas – Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 19 d. sprendimu ieškinys atmestas. Teismų praktikoje išaiškinta, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, nes nėra pasibaigęs jo apskundimo apeliacine tvarka terminas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; 2014 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-185/2014). Įvertinęs nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad esant neįsiteisėjusiam teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškovo reikalavimai preliminariai nepagrįsti ir jam palankaus teismo sprendimo tikimybė yra mažesnė. Taigi egzistuoja ir kitas pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovui preliminariai nepagrindus ieškinio reikalavimų (CPK 144 str. 1 d.).

24Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas negalėjo priimti ir 2014 m. vasario 18 d. nutartimi tenkinti AB „Lesto“ atskirojo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nes nebuvo sumokėtas žyminis mokestis. Atsakovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė duomenis, jog žyminį mokestį už atskirąjį skundą sumokėjo (b. l. 231). Nors žyminis mokestis sumokėtas 2014 m. vasario 27 d., t. y., po skundžiamos nutarties priėmimo (2014-02-18), tačiau jis (žyminis mokestis) yra sumokėtas ir dėl to nėra pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį.

25Į esminius atskirųjų skundų argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, todėl atskirųjų skundų argumentais keisti ar naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo.

26Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Liumenas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 21 d. nutartimi ieškovo prašymą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas, gavęs AB „Lesto“ atskirąjį skundą, su juo... 7. Teismas nustatė, kad vykdomu pirkimu siekiama užtikrinti nepertraukiamą... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 9. Ieškovas UAB „Liumenas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 10. Trečiasis asmuo UAB „Elga“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 11. Atsakovas AB „Lesto“ pateikė atsiliepimą, prašydamas netenkinti ieškovo... 12. Atsakovas AB „Lesto“ taip pat pateikė atsiliepimą ir į trečiojo asmens... 13. Trečiasis asmuo UAB „A. Žilinskio ir Ko“ atsiliepimus į ieškovo UAB... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirieji skundai netenkintini.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 18. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo... 19. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 20. Byloje nėra ginčo dėl to, kad šiuo metu Pakapės transformatorių... 21. Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnis numato, kad skirstomųjų tinklų... 22. Teismas sprendžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju... 23. Kaip paminėta, teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 24. Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas negalėjo priimti ir 2014 m.... 25. Į esminius atskirųjų skundų argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos... 26. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą....