Byla 1S-436-327/2013
Dėl Alytaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – Komisijos) 2013 m. sausio 23 d. nutarimo netaikyti nuteistajam A. B. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Viktoro Preikšo (kolegijos pirmininko), Reginos Cemnolonskienės ir Algimanto Smolsko, sekretoriaujant Dianai Zadrauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo A. B. skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 26 d. nutarties, kuria atmestas nuteistojo A. B. skundas dėl Alytaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – Komisijos) 2013 m. sausio 23 d. nutarimo netaikyti nuteistajam A. B. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą ir susipažinęs su pateikta medžiaga,

Nustatė

3A. B., a. k. ( - ) nuteistas Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010-05-11 nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 24 str. 4 d, 307 str. 2 d. Vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 3 d., paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus apygardos teismo 2004-12-22 nuosprendžiu pagal BK 147 str. (2 epiz.), 308 str. 2 d. (2 epiz.), 239 str. 3 d. (2 epiz.) vadovaujantis BK 63 str. paskirta bausme. Paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams trims mėnesiams. Bausmės pradžia – 2011-04-06, bausmės pabaiga – 2014-07-04.

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 26 d. nutartimi atmetė nuteistojo A. B. skundą dėl Komisijos 2013 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 94-23 netaikyti nuteistajam A. B. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, sutikdamas su Komisijos padaryta išvada, jog nėra pagrindo manyti, kad nuteistojo A. B. atžvilgiu gali būti taikomas lygtinis paleidimas. Šiuo atveju taikant lygtinį paleidimą būtų pažeistas teisingumo principas bei nepasiekti BK 41 str. 2 d. numatyti bausmės tikslai.

5Nuteistasis A. B. skundu prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 26 d. nutartį ir taikyti jam lygtinį paleidimą. Skunde nurodo, kad aplinkybė, kad jis nedirbo nurodyta neteisingai, kadangi jis visą bausmės atlikimo laiką dirbo gerbūvio darbus, už ką buvo skatintas šešis kartus. Patvirtina, kad nesilaiko kriminalinės subkultūros, priteistą žalą atlygino iš karto. Prisipažįsta suklydęs ir nurodo, kad padarė išvadą nepažeidinėti įstatymų. Apylinkės teismas neatsižvelgė į jo teigiamas savybes, į pastangas ir norą taisytis ir rūpintis savo šeima.

6Nuteistojo A. B. skundas atmetamas.

7Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 157 str. 1 d. numato, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Lygtinis paleidimas taikomas teismui įvertinus aplinkybes ir padarius išvadą, jog lygtinai paleistam asmeniui taikoma probacija pasieks tikslą.

8A. B. yra atlikęs privalomą paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį, tačiau sprendžiant lygtinio paleidimo klausimą vien formaliojo pagrindo nepakanka – turi būti vertinama visuma aplinkybių, reikšmingų pataisos procesui. Apylinkės teismas, spręsdamas A. B. lygtinio paleidimo iš bausmės atlikimo vietos klausimą, atsižvelgė į nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu, jo asmenybę, ankstesnius teistumus, pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką, padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumo laipsnį bei visas kitas reikšmingas aplinkybes. Kolegijos nuomone, Komisija ir apylinkės teismas padarė pagrįstą išvadą, jog nuteistajam A. B. lygtinis paleidimas dar netaikytinas. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė 2013 m. vasario 12 d. atsiliepimu taip pat pritarė Komisijos nutarimui dėl lygtinio paleidimo netaikymo nuteistajam.

9A. B. buvo teistas keturis kartus, vieną kartą jam buvo suteikta malonė ir jis buvo paleistas į laisvę anksčiau laiko, taip pat jam jau du kartus buvo taikytas lygtinis paleidimas ir abu kartus lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos metu jis nusikalto.Visa tai parodo jo polinkį nusikalsti ir tai, kad jis teismo pasitikėjimo nepateisina. Nuteistasis bausmę atlieka už prostitucijos organizavimą, teisme savo kaltės dėl padaryto nusikaltimo nepripažino ir nesigailėjo. Jam paskirta bausmė subendrinta su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme taip pat už nusikaltimus, susijusius su asmens įtraukimu į prostituciją ir prekyba žmonėmis. Socialinio tyrimo išvada patvirtina, jog nuteistojo pakartotinio nusikaltimo rizika yra vidutinė (48 balai pagal OASys). Bausmės atlikimo metu nuteistasis mokosi, skatintas šešis kartus, nebaustas, tačiau 2012-10-22 buvo pažeidęs pataisos namų vidaus tvarkos taisykles, todėl jo elgesys nepriekaištingu nelaikytinas. Be to, jis laikosi nuteistųjų kriminalinės subkultūros, pataisos įstaigoje nedirbo ir dėl darbo į pataisos namų administraciją nesikreipė. Duomenų apie nuosprendžiu priteistos neturtinės žalos atlyginimą nepateikė. Nuteistajam A. B. dar liko atlikti didelė jam paskirtos bausmės dalis. Pažymėtina, kad per trumpas paskirtos bausmės atlikimo laikas gali asmeniui suformuoti klaidingą nuomonę dėl pernelyg švelnaus baudžiamumo už pavojingą visuomenei veiką ir tai gali būti viena iš prielaidų nusikalstant ateityje.

10Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, apygardos teismas daro išvadą, jog nuteistojo A. B. asmenybė, padaryto nusikaltimo pobūdis ir pavojingumas, jo elgesys bausmės atlikimo metu neleidžia pagrįstai manyti, kad nuteistasis pasitaisė ir ateityje nedarys naujų nusikaltimų ar teisės pažeidimų. Skunde nurodytos aplinkybės taip pat nesuteikia pagrindo spręsti, kad bausmės tikslai jo atžvilgiu yra pasiekti. Nors nuteistasis skunde deklaruoja norįs rūpintis savo šeima, tačiau šios aplinkybės anksčiau jo nuo nusikaltimų darymo nesulaikė.

11Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 26 d. nutartis pagrįsta ir teisėta, joje motyvuotai aptartos atsisakymo patenkinti nuteistojo skundą dėl Komisijos nutarimo netaikyti nuteistajam A. B. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos priežastys, todėl nėra teisinio pagrindo ją keisti ar naikinti nuteistojo skunde nurodytais argumentais.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 str. 8 d. 1 p., 9 d., teisėjų kolegija

Nutarė

13nuteistojo A. B. skundą atmesti ir palikti galioti Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 26 d. nutartį.

14Ši nutartis įsigalioja jos priėmimo dieną ir yra neskundžiama.

Ryšiai