Byla 2AT-49-788/2017

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Bajerčiūtės (kolegijos pirmininkė), Vytauto Piesliako ir Olego Fedosiuko (pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, pagal Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos viršininko Dano Česnausko prašymą, išnagrinėjo atnaujintą R. A. administracinio nusižengimo bylą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

41. R. A. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas už tai, kad 2016 m. spalio 16 d., apie 14.55 val., Ukmergės r. sav., kelyje Vytinė–Vaitkiškis–Ukmergė, 2,65 km, vairavo transporto priemonę automobilį „Volkswagen Jetta“ ( - ), esant 50 km/h leistinam greičiui, važiavo 76 km/h (paklaida ± 3 km/h) greičiu, leistiną greitį gyvenvietėje viršijo 23 km/h. Taip pat vairavo transporto priemonę neturėdamas teisės ją vairuoti (pasibaigus atėmimo terminui neįvykdė vairuotojo pažymėjimo grąžinimo sąlygų). Taip pažeidė Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 8, 14, 129 punktų reikalavimus.

52. Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje R. A. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 124 straipsnio 3 dalį 28 Eur bauda. Administracinio teisės pažeidimo teisena pagal ATPK 128 straipsnio 1 dalį nutraukta nesant teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

63. Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 7 d. nutartimi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos viršininko D. Česnausko apeliacinis skundas netenkintas ir Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutarimas paliktas nepakeistas.

74. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2017 m. kovo 19 d. nutartimi priimtas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos viršininko D. Česnausko prašymas ir administracinio nusižengimo byla atnaujinta.

85. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos viršininkas D. Česnauskas, vadovaudamasis ATPK 302(17), 302(18), 302(19), 302(21) straipsnių nuostatomis, prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 7 d. nutartį ir priimti naują nutarimą, skiriant R. A. 298 Eur nuobaudą už ATPK 128 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą.

95.1. Pareiškėjas nurodo, kad Kauno apygardos teismas galimai padarė esminį proceso teisės pažeidimą ir tai galėjo turėti įtakos neteisingos nutarties priėmimui, ir nusižengimą padaręs asmuo išvengė tinkamos administracinės atsakomybės.

105.2. Pareiškėjas teigia, kad Kauno apygardos teismas neteisingai konstatavo, jog R. A. 2016 m. spalio 16 d. turėjo teisę vairuoti transporto priemones, nes 2015 m. birželio 11 d. Kauno apygardos teismo nutarimu R. A. administracinės nuobaudos – teisės vairuoti transporto priemones atėmimo vieneriems metams trims mėnesiams – terminas buvo sutrumpintas, nustatant, kad teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas pasibaigia šio nutarimo paskelbimo dieną. Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nurodyta, kad, pasibaigus teisės vairuoti atėmimo laikotarpiui, asmuo, norėdamas susigrąžinti vairuotojo pažymėjimą, turi įvykdyti minėto įstatymo 24 straipsnyje nurodytas sąlygas. Vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. IV-100 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-418 „Dėl motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 12 punkte nurodyta, kad asmuo „<...> asmeniškai pateikia policijos įstaigai, kurioje saugomas vairuotojo pažymėjimas, prašymą grąžinti teisę vairuoti ir 12 punkto papunkčiuose išvardintus dokumentus“, tačiau R. A. to nepadarė. Be to, pareiškėjas pažymi, kad jam atėmus teisę vairuoti transporto priemones nepateikė policijos įstaigai vairuotojo pažymėjimo, kadangi atvykęs į policijos įstaigą jį turėjo ir pateikė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusiai pareigūnei.

116. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos viršininko Dano Česnausko prašymas tenkintinas iš dalies.

12Dėl ATPK 128 straipsnio 1 dalies taikymo

137. Nagrinėjamoje byloje 2016 m. lapkričio 22 d. R. A. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl leistino greičio viršijimo (ATPK 124 straipsnio 3 dalis) ir transporto priemonės vairavimo neturint teisės jos vairuoti (ATPK 128 straipsnio 1 dalis). Kita vertus, tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai nepripažino ATPK 128 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo ir teiseną dėl šio pažeidimo nutraukė nesant teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Toks sprendimas priimtas konstatavus, kad R. A. pažeidimo padarymo dieną (2016 m. spalio 16 d.) turėjo teisę vairuoti transporto priemones, nes Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 11 d. nutarimu jam paskirto teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas sutrumpintas, be to, tiesiogiai nustatyta, kad teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas pasibaigia šio nutarimo paskelbimo dieną. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, taip spręsdami, teismai netinkamai aiškino asmens, turinčio teisę vairuoti, sąvoką.

148. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmeniui, kuriam teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik jam nustatyta tvarka užbaigus papildomus vairuotojų mokymus. Šio įstatymo 4–6 dalyse nustatyta, kad asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo vieniems metams ir ilgiau, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui ir baigus papildomą vairuotojų mokymą bei perlaikius vairavimo egzaminą, o asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po medicininės ir švietėjiškos atestacijos baigus papildomą vairuotojų mokymą ir perlaikius vairavimo egzaminą. Reikalavimas perlaikyti vairavimo egzaminą netaikomas, jeigu dėl šioje dalyje nurodyto teisės pažeidimo padarymo teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta trumpesniam negu vieni metai laikui. Teisė vairuoti transporto priemones grąžinama nustatyta tvarka.

159. Vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarka nustatyta vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. IV-418 „Dėl motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šio įsakymu patvirtinto aprašo 12 punkte įtvirtinta nuostata, kad asmenys, iš kurių vairuotojo pažymėjimai buvo atimti, siekdami susigrąžinti atimtus ir policijos įstaigoje saugomus vairuotojo pažymėjimus, pasibaigus teisės vairuoti atėmimo terminui, asmeniškai pateikia policijos įstaigai, kurioje saugomas vairuotojo pažymėjimas, prašymą grąžinti vairuotojo pažymėjimą bei kitus dokumentus: galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (aprašo 12.1 punktas) ir papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymėjimą (aprašo 12.2 punktas). Tik įvertinęs gautus aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus, policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas, dalyvaujant pareiškėjui, priima sprendimą, grąžinti ar atsisakyti grąžinti vairuotojo pažymėjimą (aprašo 15 punktas).

1610. Pagal šios bylos duomenis, R. A. teisės aktų nustatytų teisės vairuoti transporto priemones grąžinimo sąlygų neįvykdė, o dėl vairuotojo pažymėjimo atgavimo į policijos įstaigą nesikreipė, nes vairuotojo pažymėjimo atidavęs nebuvo. Kita vertus, ši aplinkybė nereiškia, kad tokiam asmeniui netaikoma teisės vairuoti transporto priemones grąžinimo procedūra. Nuo šios procedūros neatleidžia ir tai, kad teismo nutarimu R. A. buvo sutrumpintas teisės vairuoti atėmimo terminas.

1711. Apeliacinės instancijos teismas, nutartyje atsakydamas į apeliacinio skundo argumentus, kad R. A. neįvykdė papildomų sąlygų, būtinų vairuotojo pažymėjimui susigrąžinti, konstatavo, kad ATPK 128 straipsnio dispozicijoje nenumatytos papildomos sąlygos, būtinos vairuotojo pažymėjimui susigrąžinti, todėl toks įstatymo aiškinimas laikytinas plečiamuoju ir negali būti taikomas. Teisėjų kolegijos vertinimu, ši apeliacinės instancijos teismo išvada neišplaukia iš anksčiau minėtų teisės aktų turinio ir neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos nagrinėjant tokio pobūdžio administracinės teisės pažeidimo bylas (nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-22-2014). Konstatuotina, kad taip motyvuodamas savo sprendimą atmesti apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas padarė esminį materialinės ir proceso teisės pažeidimą, kuris turėjo įtakos neteisėto nutarimo priėmimui (ATPK 302(17) straipsnio 1 dalies 5 punktas). Dėl to apygardos teismo nutartis naikintina ir byla perduotina iš naujo nagrinėti apygardos teismui.

1812. Pareiškėjo prašymas priimti naują nutarimą ir paskirti R. A. nuobaudą už ATPK 128 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą negali būti tenkinamas, nes toks sprendimas neatitiktų bylos atnaujinimo proceso principų.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302(21) straipsnio 14 dalies 3 punktu,

Nutarė

20Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 7 d. nutartį ir perduoti administracinio teisės pažeidimo bylą iš naujo nagrinėti Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, pagal Kauno apskrities vyriausiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. 1. R. A. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas už tai, kad... 5. 2. Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutarimu administracinio... 6. 3. Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 7 d. nutartimi Kauno apskrities... 7. 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 8. 5. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos... 9. 5.1. Pareiškėjas nurodo, kad Kauno apygardos teismas galimai padarė esminį... 10. 5.2. Pareiškėjas teigia, kad Kauno apygardos teismas neteisingai konstatavo,... 11. 6. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos... 12. Dėl ATPK 128 straipsnio 1 dalies taikymo... 13. 7. Nagrinėjamoje byloje 2016 m. lapkričio 22 d. R. A. buvo surašytas... 14. 8. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje... 15. 9. Vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarka nustatyta vidaus... 16. 10. Pagal šios bylos duomenis, R. A. teisės aktų nustatytų teisės vairuoti... 17. 11. Apeliacinės instancijos teismas, nutartyje atsakydamas į apeliacinio... 18. 12. Pareiškėjo prašymas priimti naują nutarimą ir paskirti R. A. nuobaudą... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių... 20. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 7 d. nutartį ir perduoti...