Byla 2S-186-590/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vidas Stankevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo T. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria tenkintas atsakovės R. K. prašymas išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje pagal ieškovo T. P. ieškinį ir atsakovės R. P. (R. K.) priešieškinį dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų pakeitimo, trečiasis asmuo J. M. – P., institucijos teikiančios išvadą byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą, Nustatė

 1. Ginčo esmė
 1. Atsakovė R. K. kreipėsi į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. N2-1492-726/2015 pagal ieškovo T. P. ieškinį ir atsakovės R. P. (R. K.) priešieškinį dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų pakeitimo. Šioje civilinėje byloje teismo 2015 m, kovo 18 d. nutartimi buvo patvirtinta šalių taikos sutartis ir civilinė byla nutraukta. Pareiškėja nurodė, kad ieškovas netinkamai vykdo teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygas dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams mokėjimo.
 2. Ieškovas T. P. atsiliepime prašė atmesti pareiškėjos prašymą, nes taikos sutartis yra vykdoma. Nurodė, kad nevengia teikti išlaikymo vaikams ir išlaikymą vaikams teikia nuo tada, kai šalys pradėjo gyventi skyriumi: nuo 2013-01-01 iki 2017-11-16 iš viso pervedė 26 052 Eur, o privalėjo skirti 24 165 Eur. Teigė, kad iki taikos sutarties patvirtinimo visi mokėjimai buvo atliekami daugiau nei mėnesį į priekį, todėl pareiškėja turi pareigą tinkamai administruoti vaikams suteiktą išlaikymą, o ieškovui pervedus didesnį išlaikymą - likusias lėšas naudoti atitinkamai taupydama ateičiai. Nurodo, kad paskutiniais mėnesiais turi laikinų finansinių sunkumų, apie tai informavo atsakovę ir teikia tokį išlaikymą, kokį yra pajėgus teikti. Tvirtino, kad prievolė teikti išlaikymą nepilnamečiams vaikams atsirado nuo tada, kai šalys pradėjo gyventi skyrium, o ne nuo tada, kai buvo patvirtinta taikos sutartis, todėl turi būti vertinama, ar yra tinkamai vykdoma prievolė teikti vaikams išlaikymą, o ne tai, ar yra tinkamai vykdoma taikos sutartis. Iki teismo sprendimo, kuriuo buvo patvirtinta šalių sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, Įsiteisėjimo (2013-09-29), šalys žodžiu buvo sutarę, kad ieškovas kiekvienam iš vaikų teikia po 700 Lt (202,73 Eur). Sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių šalys susitarė, kad ieškovas vaikams teikia po 800 Lt (231,70 Eur) išlaikymą, o nuo 2015-03-18, kuomet buvo pakeista pareiškėjų sutartis - po 203 Eur. Teigia, kad papildomai prisideda prie vaikų išlaikymo - perka jiems drabužius, avalynę, apmoka už medicinos tyrimus, aikido būrelį, kartodromo paslaugas, taip pat perveda pinigų papildomoms vaikų reikmėms.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 21 d. nutartimi tenkino atsakovės R. K. (P.) prašymą ir išdavė vykdomąjį raštą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 18 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties 11, 12 punktų, numatančių: „11. T. P., vykdydamas savo pareigą išlaikyti nepilnamečius vaikus, įsipareigoja mokėti po 203 Eur (du šimtus tris eurus 0 ct) sumą per mėnesį kiekvieno nepilnamečio vaiko išlaikymui iki vaikų pilnametystės, pervesdamas išlaikymo sumas į vaikų motinos R. P. asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke „Swedbank“, AB. Pasikeitus banko sąskaitos duomenims, R. P. įsipareigoja nedelsdama raštu nurodyti T. P. jo gyvenamosios vietos adresu naujos banko sąskaitos duomenis. 12. T. P. kiekvieną mėnesį vaikų poreikiams tenkinti papildomai skiria po 29 EUR kiekvienam“.
 2. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, jog sprendžiant klausimą dėl vykdomojo rašto išdavimo byloje, kurioje buvo sudaryta taikos sutartis, vertintina, ar šalys tinkamai vykdo taikos sutarties sąlygas, nagrinėjamu atveju - ar ieškovas tinkamai vykdo pareigą teikti nepilnamečiams vaikams po 203 Eur dydžio išlaikymą kiekvienam kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis į nurodytą atsakovės banko sąskaitą. Teismas nustatė, kad ieškovas laikotarpiu nuo 2015 m. kovo mėn. iki 2017 m. lapkričio 1 d. išlaikymo nepilnamečiams vaikams įsiteisėjusioje teismo nutartyje nustatyta tvarka ir/ar apimtimi neteikė: pvz., 2016 m. sausio mėn. (du kartus po 405 Eur pavedimai padaryti 2015 m. gruodžio mėn., tačiau nėra nurodyta, už kurį mėnesį yra vienas iŠ šių mokėjimų), 2017 m. spalio mėn. nėra duomenų, kad teismo nutartyje nustatyto dydžio išlaikymas nepilnamečiams vaikams būtų pervestas į atsakovės sąskaitą, 2015 m. liepos- gruodžio mėn., 2016 m. vasario mėn. - 2017 m. rugsėjo mėn. pagal esamus dokumentus teiktas mažesnis nei nustatyto dydžio išlaikymas (nuo 155 Eur iki 405 Eur). Be kita ko, pateiktame procesiniame dokumente ieškovas taip pat nenurodė, jog išlaikymo prievolė nepilnamečiams vaikams šiuo metu yra vykdoma tinkamai - anot paties ieškovo, jis šiuo metu perveda išlaikymą vaikams pagal savo finansines galimybes. Teismas, įvertinęs pirmiau nurodytas faktines aplinkybes, sprendė, kad nuo taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos iki teismo posėdžio dėl vykdomojo rašto išdavimo ieškovo prievolė teikti išlaikymą šalių nepilnamečiams vaikams nėra vykdoma tinkamai, nes pareiškėjas pažeidė pareigą teikti išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis, nustatyto dydžio lėšomis.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovas T. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti 2017 m. lapkričio 21 d. nutartį dėl vykdomojo rašto išdavimo, klausimą išnagrinėti iš esmės ir atmesti atsakovės R. K. prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Nurodė, kad nutartis priimta neįsigilinus į visas faktines aplinkybes, į teismų tokiose bylose formuojamą praktiką ir sprendžiant atsakovės prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl taikos sutarties nevykdymo, teismas nepagrįstai šį klausimą nagrinėjo siaurinamai, neatsižvelgdamas į vaikų išlaikymo pareigos vykdymą laike, t. y. teismas klausimą nagrinėjo tik nuo paskutinio procesinio dokumento - taikos sutarties sudarymo, nors taikos sutartimi tik dalinai buvo pakeista teismo sprendimo dalis nustatanti vaikų bendravimo su tėvu tvarką bei išlaikymo dydį. Pažymėjo, jog nevengia teikti išlaikymo vaikams ir išlaikymą vaikams teikia nuo tada, kai šalys pradėjo gyventi skyriumi: nuo 2013-01-01 iki 2017-11-30 iš viso pervedė 26 052 Eur, o privalėjo skirti 24 165 Eur. Teigė, kad iki taikos sutarties patvirtinimo visi mokėjimai buvo atliekami daugiau nei mėnesį į priekį, todėl pareiškėja turi pareigą tinkamai administruoti vaikams suteiktą išlaikymą, o ieškovui pervedus didesnį išlaikymą - likusias lėšas naudoti atitinkamai taupydama ateičiai. Nurodė, kad paskutiniais mėnesiais turi laikinų finansinių sunkumų, apie tai informavo atsakovę ir teikia tokį išlaikymą, kokį yra pajėgus teikti.
 2. Atsiliepimų į atskirąjį skundą byloje negauta.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Atskirasis skundas netenkinamas.
 1. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2017 m. lapkričio 21 d. nutartimi nutarė išduoti vykdomąjį raštą atsakovei.
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m, lapkričio 21 d. nutarties, remiasi skundo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, sprendžia, jog atskirasis skundas dėl 2017 m. lapkričio 21 d. nutarties yra iš esmės nepagrįstas dėl žemiau nurodytų motyvų.
 3. Teisminio bylos nagrinėjimo metu šalys gali sudaryti taikos sutartį, kuria tarpusavio nuolaidomis įsipareigoja užbaigti teisminį ginčą ir iš dalies įvykdyti vienos kitai pareikštus ieškinio reikalavimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK 6.983 straipsnio 1 dalis). Taikos sutarties ypatumas yra tas, kad, teismui ją patvirtinus, sutartis įgyja res judicata (galutinio teismo sprendimo) galią (CK 6.985 straipsnis), tampa priverstinai vykdytinu dokumentu ir vykdoma CPK nustatyta tvarka (CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr, 3K-3- 372/2010).
 4. Taikos sutarties, kurios sudarymas, patvirtinimas ir vykdymas nustatytas materialiosios ir proceso teisės normų, ypatumas yra tas, kad, taikos sutarties šaliai nevykdant sutartimi nustatytos prievolės, suinteresuotos šalies (kreditoriaus) prašymu pagal teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, rezoliucinę dalį išduodamas vykdomasis raštas ir jis vykdomas CPK nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2010). Taigi vykdomojo rašto išdavimas dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies siejamas su nustatymu, kad viena iš sutarties šalių pažeidė (neįvykdė) joje nustatytas prievoles (CPK 646 straipsnio 3 dalis).
 5. Taikos sutartį po vykdomojo rašto išdavimo ?vykdžiusios šalies teisės ginamos CPK numatytomis formomis, o būtent išieškotojas, pateikdamas vykdomąjį dokumentą vykdymui, privalo pateikti duomenis, kad vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka bei atsako už šių duomenų teisingumą (CPK 650 straipsnio 2 dalis).
 6. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m, kovo 18 d. nutartimi patvirtino ieškovo T. P. ir atsakovės R. P. taikos sutartį, kuria šalys susitarė pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. N2- 29288-558/2013 3 dalį „Nepilnamečių vaikų išlaikymas, gyvenamoji vieta, bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarka“ ir, be kita ko, susitarė, kad šalių nepilnamečių vaikų K. P., gimusio 2005 m. lapkričio 9 d., ir A. P., gimusios ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma kartu su motina R. P. (2 punktas), kad „11. T. P., vykdydamas savo pareigą išlaikyti nepilnamečius vaikus, įsipareigoja mokėti po 203 Eur (du Šimtus tris eurus 0 et) sumą per mėnesį kiekvieno nepilnamečio vaiko išlaikymui iki vaikų pilnametystės, pervesdamas išlaikymo sumas į vaikų motinos R. P. asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke „Swedbank“, AB. Pasikeitus banko sąskaitos duomenims, R. P. įsipareigoja nedelsdama raštu nurodyti T. P. jo gyvenamosios vietos adresu naujos banko sąskaitos duomenis. 12. T. P. kiekvieną mėnesį vaikų poreikiams tenkinti papildomais skiria po 29 EUR kiekvienam“. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 18 d. nutartis įsiteisėjo 2015 m. kovo 31 d. CPK 18 straipsnyje nurodyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi visiems asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Siame straipsnyje įtvirtintas teismo įsiteisėjusio procesinio sprendimo privalomumo principas reiškia, kad teismo procesiniame sprendime esančių nurodymų privalo paisyti visi asmenys, nes teismo procesinio sprendimo nevykdymas vertintinas ne tik kaip išieškotojo teisių pažeidimas, bet ir kaip viešosios tvarkos pažeidimas.
 7. Atsakovė 2017 m. lapkričio 2 d. pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Iš į bylą pateikto atsakovės banko išrašo matyti, kad ieškovas laikotarpiu nuo 2015 m. kovo mėn. iki 2017 m. lapkričio 1 d. išlaikymo nepilnamečiams vaikams įsiteisėjusioje teismo nutartyje nustatyta tvarka ir/ar apimtimi neteikė: pvz., 2016 m. sausio mėn. (du kartus po 405 Eur pavedimai padaryti 2015 m. gruodžio mėn., tačiau nėra nurodyta, už kurį mėnesį yra vienas iš šių mokėjimų), 2017 m. spalio mėn. nėra duomenų, kad teismo nutartyje nustatyto dydžio išlaikymas nepilnamečiams vaikams būtų pervestas į atsakovės sąskaitą, 2015 m. liepos- gruodžio mėn., 2016 m. vasario mėn. - 2017 m. rugsėjo mėn. pagal esamus dokumentus teiktas mažesnis nei nustatyto dydžio išlaikymas (nuo 155 Eur iki 405 Eur).
 8. Apeliantas nurodo, kad jis vykdo savo įsipareigojimus, nuo tada, kai šalys pradėjo gyventi skyrium (2013-01-01), jis vaikams yra suteikęs didesnį išlaikymą net privalėjo, pateikė bankų išrašus už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2017-11-01, tačiau pastebėtina, jog išlaikymas pagal taikos sutartį yra priteistas nuo 2015 m, kovo 18 d., nutartis įsiteisėjo 2015 m. kovo 31d. Taigi ieškovas turėjo atsakovei nepilnamečių vaikų išlaikymui kas mėnesį periodiškai mokėti po 203 EUR dydžio išlaikymą kiekvienam, tačiau byloje nėra duomenų, jog nuo taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos iki pirmos instancijos teismo skundžiamos nutarties priėmimo dienos ieškovo prievolė teikti išlaikymą šalių nepilnamečiams vaikams yra tinkamai vykdoma. Pažymėtina, jog faktiškai ieškovas atskirajame skunde atkartoja savo atsiliepime į atsakovės prašymą išduoti vykdomąjį raštą išdėstytus motyvus, akcentuodamas tinkamai vykdomą prievolę teikti išlaikymą vaikams, tačiau pažymėtina, jog kartu su atskiruoju skundu ieškovas nepateikė jokių duomenų, paneigiančių pirmos instancijos teismo konstatuotas aplinkybes, jog nuo taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos iki teismo posėdžio dėl vykdomojo rašto išdavimo ieškovo prievolė teikti išlaikymą nėra vykdoma tinkamai. Iš to seka išvada, kad ieškovas pažeidė taikos sutarties sąlygas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovei išdavė vykdomąjį raštą.
 9. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju didesnė vertybė yra vaiko teisė gauti išlaikymą, o ne išlaikymą privalančio teikti asmens interesų užtikrinimas. Teismas atkreipia dėmesį, kad šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį net vykdymo stadijoje (CPK 639 straipsnio 4 punktas, 643 straipsnio 7 punktas), išieškotojas turi teisę atsisakyti išieškojimo (CPK 639 straipsnio 8 punktas). Todėl ir po vykdomojo rašto išdavimo šalys turi galimybę tarpusavyje tartis dėl vykdymo tvarkos ir sąlygų.
 10. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis).

3Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

4palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 21 d, nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai