Byla 2-495/2008
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1287-28/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų R. I. U. ir D. U. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 9 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1287-28/2008.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai R. I. U. ir D. U. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1287-28/08 bei panaikinti šioje byloje priimtas Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 12 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis, kuriomis buvo sustabdyta ši byla. Ieškovai rėmėsi CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 3 punkte numatytu proceso atnaujinimo pagrindu ir savo prašymą grindė aplinkybėmis, susijusiomis su neteisingu Europos žmogaus teisių konvencijos 38 straipsnio vertimu.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 9 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovų R. I. U. ir D. U. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1287-28/2008. Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, civilinės bylos Nr. 2-1287-28/2008 nagrinėjimas nėra užbaigtas. Šios bylos nagrinėjimas sustabdytas iki bus išnagrinėtos Kauno apygardos teismo žinioje esančios civilinės bylos Nr. 2-33-510/2007, Nr. A2-263-527/2007 ir įsiteisės jose priimti sprendimai. Taigi šios bylos nagrinėjimas nėra užbaigtas įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi ir prašomos panaikinti teismo nutartys bylos nagrinėjimo neužbaigia – jomis tik išspręstas bylos sustabdymo klausimas.

5Atskiruoju skundu ieškovai R. I. U. ir D. U. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 9 d. nutartį ir perduoti jų prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, naujos sudėties. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas pažeidė CPK 370 straipsnio pirmosios dalies reikalavimus. Pagal šį straipsnį teismas pirmiausia turėjo išspręsti prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, nenagrinėjant pačio prašymo pagrįstumo. Tačiau teismas, pažeisdamas minėtą teisės normą, iš karto išsprendė klausimą dėl prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo. Tokiu būdu teismas pažeidė jų teisę būti išklausytiems, šalių procesinio lygiateisiškumo principus, teisę į tinkamą procesą.
  2. Pagal CPK 365 straipsnio pirmąją dalį procesas gali būti atnaujinamas tik bylose, kuriose priimtas teismo sprendimas (nutartis) yra įsiteisėjęs. Šiuo atveju Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis ir Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis yra įsiteisėjusios. Įstatymo teiginys, jog procesą atnaujinti galima tik bylose, baigtose įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), nesuponuoja pareigos prieš kreipiantis su prašymu atnaujinti procesą pasinaudoti visomis procesinėmis priemonėmis, kuriomis sprendimas (nutartis) tikrinamas instancine tvarka, kai priimtos teismų nutartys, kuriomis sustabdyta byla, pažeidžia jų teises ir teisėtus interesus.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Kauno miesto savivaldybė prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Teismas teisingai nurodė, kad civilinės bylos, kurios nagrinėjimą ieškovai prašo atnaujinti, nagrinėjimas nėra užbaigtas įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, todėl teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškovų prašymą dėl proceso atnaujinimo.

7Atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad apeliantai netinkamai aiškina teisės normas, reglamentuojančias bylos atnaujinimą ir proceso atnaujinimą. Civilinė byla Nr. 2-1287-28/2008 nebuvo užbaigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Nutartis, kuria sustabdytas šios civilinės bylos nagrinėjimas neužkerta kelio tolimesniam civilinės bylos nagrinėjimui. CPK nėra numatyta galimybė atnaujinti procesą dėl priimtos nutarties, kuria neužkertamas kelias tolimesnei proceso eigai.

8Atsakovas VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškovų prašymą dėl proceso atnaujinimo. Byla gali būti atnaujinama tik išnykus aplinkybėms dėl kurių ji buvo sustabdyta. Tuo tarpu ieškovai duomenų apie tai, kad Kauno apygardos teisme būtų išnagrinėtos civilinės bylos, dėl kurių buvo sustabdyta nagrinėjama byla, nepateikė.

9Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 9 d. nutartis paliktina nepakeista.

10Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas CPK nustatyta tvarka. Proceso atnaujinimas yra išimtinė įsiteisėjusių teismų sprendimų ar nutarčių teisėtumo bei pagrįstumo kontrolės forma. Šiuo institutu siekiama užtikrinti, kad būtų įvykdytas teisingumas, o visi priimti teismų sprendimai bei nutartys būtų teisėti. Proceso atnaujinimo institutas sudaro galimybę ištaisyti įsiteisėjusiame teismo sprendime ar nutartyje padarytas teisines klaidas ir šitaip apginti ne tik privatų ginčo šalies, bet ir viešąjį interesą. Turint dėmesyje svarbų teisės sistemos stabilumo siekį, pažymėtina, kad proceso atnaujinimas yra išimtinis būdas siekti teismo klaidos ištaisymo ir jis gali būti naudojamas tik tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės savo pažeistas teises apginti kitais teismų sprendimų ir nutarčių teisėtumo bei pagrįstumo kontrolės būdais, tai yra pasinaudodamas instancine teismų sistema. Proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą iškelti civilinę bylą ar vilkinti priimtų teismų sprendimų ar nutarčių vykdymą, t. y. asmenys, prašantys atnaujinti procesą, privalo elgtis sąžiningai ir šiuo institutu nepiktnaudžiauti. Dėl to prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai turi būti analizuojami visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar prašyme nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimto teismo sprendimo teisėtumu bei pagrįstumu. Pažymėtina, kad bylos atnaujinimo ir proceso atnaujinimo institutai yra skirtingi, todėl tuo atveju, kai byla buvo sustabdyta, byla turi būti atnaujinama, išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo sustabdyta (CPK 167 str.), tuo tarpu proceso atnaujinimo institutas taikomas tuo atveju, kai byla yra užbaigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi (CPK 365 str.).

11CPK 370 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teismas, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus; jeigu prašymas neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu jis neapmokėtas žyminiu mokesčiu, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia procesinio dokumento trūkumų šalinimo klausimą, o jeigu yra CPK 137 straipsnio antrosios dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai prašymą priimti atsisako. Pagal CPK 369 straipsnio pirmąją dalį be bendrų ieškiniui keliamų turinio reikalavimų, prašyme atnaujinti procesą turi būti nurodoma sprendimą, nutartį priėmusio teismo pavadinimas, proceso atnaujinimo pagrindas, proceso atnaujinimo motyvai, aplinkybės, kuriomis grindžiamas CPK 368 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimas, prašymą pareiškusio asmens prašymas. Taigi teismas, gavęs prašymą dėl proceso atnaujinimo byloje, pirmiausia turi išspręsti prašymo priėmimo klausimą ir tik minėtą prašymą priėmus, yra sprendžiamas prašymo dėl proceso atnaujinimo pagrįstumo klausimas.

12Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi išsprendė prašymo pagrįstumo klausimą. Kaip jau buvo minėta, teismas, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, šį prašymą priimti atsisako esant CPK 137 straipsnio antrosios dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatytiems pagrindams. Minėto straipsnio antrosios dalies 1 punktas numato, kad teismas atsisako priimti ieškinį (šiuo atveju prašymą dėl proceso atnaujinimo), jeigu jis nenagrinėtinas teisme. Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju civilinė byla pagal ieškovų R. I. U. ir D. U. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, Kauno miesto savivaldybei dėl pripažinimo, kad Lietuvos Respublika pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir 1950 m. Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos garantuojamas ir saugomas žmogaus teises, taip pat dėl Lietuvos Respublikos veiksmais (neveikimu), teismų sprendimais bei nutartimis padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, yra sustabdyta iki bus išnagrinėtos Kauno apygardos teismo žinioje esančios civilinės bylos Nr. B2-33-510/2007, Nr. A2-263-527/2007 ir įsiteisės jose priimti sprendimai. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytą proceso atnaujinimo instituto esmę ir paskirtį, konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju ieškovų R. I. U. ir D. U. prašymas dėl proceso atnaujinimo yra nenagrinėtinas teisme, kadangi juo prašoma atnaujinti procesą sustabdytoje byloje, kuri nėra užbaigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi). Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti ieškovų R. I. U. ir D. U. prašymą dėl proceso atnaujinimo ir nėra pagrindo konstatuoti, kad minėtas prašymas buvo išnagrinėtas iš esmės.

13Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl atskirojo skundo argumento, kuriuo yra grindžiamas proceso atnaujinimas, pagrįstumo teisėjų kolegija nepasisako, kadangi pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi ieškovų pareiškimą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti ir šis ieškovų pareiškimas nebuvo išnagrinėtas iš esmės.

14Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 9 d. nutartis paliktina nepakeista.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai