Byla A2-263-527/2007

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant pareiškėjui ir bendraatsakoviui D. U. , ieškovo UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ atstovėms likvidatorei Juanai Teofilei Gerulienei ir advokatei Aušrai Meliukštienei, atsakovės bankrutuojančios Rimantos Irenos Urbšienės įmonės administratoriaus įgaliotam asmeniui Kęstučiui Stankui, bendraatsakovei R. I. U. , trečiojo asmens VĮ „Girstučio erdvės“ atstovei likvidatorei Juanai Teofilei Gerulienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl skolos ir delspinigių priteisimo pagal ieškovo UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ ieškinį atsakovei Rimantos Irenos Urbšienės įmonei ir bendraatsakovams R. I. U. , D. U. (tretysis asmuo AB „Dirbtinis pluoštas“) ir pagal atsakovės Rimantos Irenos Urbšienės įmonės priešieškinį ieškovui (tretysis asmuo VĮ „Girstučio erdvės“) dėl nuostolių atlyginimo, kurioje 2005-01-07 nutartimi atnaujintas procesas,

Nustatė

2ieškovas 2001-01-25 ieškiniu (1t.,b.l.2-3), patikslintu 2007-10-26 pareiškimu (5t.,b.l.57-59), prašė priteisti iš atsakovės Rimantos Irenos Urbšienės įmonės 142.255,78 Lt skolą už laikotarpį nuo 1999 m. birželio mėnesio iki 2000 m. sausio mėnesio ir 69.628,03 Lt delspinigių, paskaičiuotų 2001-01-10 duomenimis po 0,3 % už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (2 t., b.l.68). Ieškovas nurodė, jog 1999-05-01 sutartimi išnuomojo atsakovei 1068,82 kv. m. ploto patalpas, esančias Kovo 11-osios g. 26, Kaune. Atsakovas įsipareigojo mokėti kas mėnesį po 8 Lt už 1 kv. m. bendro ploto, iš viso kas mėnesį – 8 550,56 Lt, taip pat apmokėti negyvenamų patalpų eksploatavimo išlaidas, išlaidas už pagal galiojančius tarifus teikiamas komunalines paslaugas bei žemės nuomos ir turto mokestį pagal nuomotojo pateikiamas sąskaitas ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, tačiau savo pareigų tinkamai nevykdė ir 2001-01-10 dienai liko skolingas ieškovui 142.255,78 Lt (2 t., b.l.65-85). Vadovaujantis nuomos sutarties 15 p., atsakovei laiku neapmokėjus ieškovo pateiktų sąskaitų už patalpų nuomą bei kitus mokesčius skaičiuojami delspinigiai po 0,3 % nuo neapmokėtos skolos sumos. Ieškovas daug kartų raštu ragino atsakovės įmonę susimokėti skolą gera valia, tačiau atsakovės įmonė į raginimus nereagavo ir skolos ieškovui gera valia negrąžino.

3Atsakovė R.I.Urbšienės individuali įmonė priešieškiniu (2t.,b.l.2-3), vadovaudamasi CK 227 str. ir 6.62 str., prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo 167.018,40 Lt nuostolių atlyginimo, visas teismo išlaidas ir atstovavimo išlaidas. Atsakovė nurodė, kad ji pagal 1999-05-01 su ieškovu pasirašytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, galiojančią iki 2008-08-01, bei priėmimo-perdavimo aktą eksploatavo 1068,82 kv.m. bendrojo ploto, kurį naudojo kaip kavinę, savo lėšomis tam paruošus patalpas nuo interjero iki virtuvės bei visą kitą pagalbinę pusę. Kapitaliniai įdėjimai buvo daromi atsižvelgiant į sutarties terminus. Sutartis įstatymo nustatyta tvarka nenutraukta (CK 312 str. ir 6.497 str.). Nors ji savo sutartinius įsipareigojimus visą laiką vykdė, tačiau ieškovas, pažeisdamas įstatymo (CK176, 177 str. ir 6.38 str.) bei nuomos sutarties reikalavimus, nuo 200l m. sausio mėn. pradžios savo veiksmais, kurie pasireiškė tuo, kad buvo nutraukiamas komunalinių paslaugų tiekimas (vanduo, telefonas, elektra), užkirto kelią įmonės veiklai, dėl ko įmonė patyrė didelius nuostolius. Sausį, vasarį ir kovą buvo daromi nuolatiniai periodiniai nutraukinėjimai, dėl ko apyvarta sumažėjo vidutiniškai trigubai, o nuo 2001 m. balandžio mėn. dėl tokių ieškovo veiksmų veiklą teko visiškai sustabdyti. Be to, teko neapmokamų atostogų išleisti 7 darbuotojus, kurie taip pat neteko pajamų šaltinio. Negautos pajamos už 2001 m. sausio, vasario, kovo mėnesius – 39.371 Lt. Per vieną mėn., pradedant nuo balandžio mėn., vidutiniškai negauta 19.924 Lt pajamų (2t., b.l.26). Ieškinio kaina skaičiuota už 6 mėnesius, viso – 119.544 Lt - iki 2001 m. rugsėjo mėn. imtinai, išvedus vidurkį už visą laikotarpį nuo 1999 m. gegužės mėn. Be to, pagal 2000-04-21 trišalę sutartį įmonė suteikė VĮ ,,Girstučio erdvės" paslaugų už 2.808,40 Lt ir šią sumą ieškovas (šios sutarties šalis) įsipareigojo išskaičiuoti iš nuomos mokesčio, tačiau to nepadarė, dėl ko patirti nuostoliai, kuriuos ieškovas privalo atlyginti teismo keliu, nes geruoju tai padaryti atsisakė. Be to, 2000 m. balandžio mėn. atsakovė savo lėšomis atliko ieškovui priklausančių patalpų stogo remontą už 5.295 Lt. Ieškovas šią sumą įsipareigojo atlyginti, išskaičiuodamas iš nuomos mokesčio, tačiau geruoju to nepadarė, todėl patirtas nuostolis, kurį ieškovas privalo atlyginti teismo keliu.

4Ieškovas atsiliepime į priešieškinį (2t.,b.l.54-56) prašė jį atmesti. Vadovaujantis 1999-05-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 20 p., 2001-03-15 ieškovas įspėjo atsakovą dėl patalpų nuomos sutarties nutraukimo. Atsakovė, pažeisdama CK 176 str., 308 str. ir nuomos sutarties 4 p., neįvykdė sutartinių įsipareigojimų mokėti nuomos mokesti bei patalpų eksploatavimo išlaidas, ir 2001-03-15 buvo skolinga ieškovui 142.255 Lt. 2001-03-15 ieškovo pranešime nurodoma, kad, kadangi nuomininkas nemoka nuomos sutartyje nurodytų mokėjimų, nuomos sutartis yra nutraukiama nuo 2001-04-15. Vadovaujantis sutarties 9.12 p., nuomininkas per 5 dienas nuo sutarties nutraukimo privalėjo perduoti pagal aktą tvarkingas patalpas nuomotojui, tačiau iki nustatyto temimo nuomininkas iš patalpų neišsikraustė, patalpose liko nuomininko turtas. Atsakovės teiginys, kad ji savo lėšomis paruošė patalpas įmonės veiklai vykdyti, ,,kapitaliniai įdėjimai buvo daromi atsižvelgiant į sutarties terminus", neatitinka tikrovės, nes po 1999-05-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo jokie patalpų pagerinimo darbai nebuvo atlikti. Pagal nuomos sutarties 9.2 p. ,,nuomininkas privalo patalpų arba jų dalies rekonstrukciją, kapitalinį ar bet kokį kitą remontą atlikti tik gavus raštišką nuomotojo leidimą ir nuomotojui raštu patvirtinus būsimų darbų sąmatą". Byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovas būtų leidęs nuomininkui atlikti remontą, kad būtų patvirtinta būsimų darbų sąmata. Be to, nuomos sutarties 10 p. šalys susitarė, kad ,,nuomotojas neatlygina jokių nuomininko išlaidų, skirtų nuomojamų patalpų pagerinimui, remontui, kapitaliniam remontui, rekonstrukcijai ir pan.". Vadinasi, bet kuriuo atveju atsakovės įmonė neturėtų pagrindo reikalauti tokių išlaidų atlyginimo iš ieškovo. Atsakovė teigia, kad ieškovas pažeidė įstatymą bei nuomos sutarties reikalavimus, nutraukdamas komunalinių paslaugų (vandens, elektros) tiekimą. Tačiau tiek ieškovas, tiek atsakovės įmonė naudojosi bendrais inžineriniais tinklais kaip subnaudotojai. Patalpų savininkas yra ne ieškovas, o UAB ,,Ūkio banko investicinė grupė". Ieškovas 1999-05-01 nuomos sutartimi neįsipareigojo tiekti jokių komunalinių paslaugų nuomininkui. Nuomos sutarties 4 ir 8 p. nuomotojas įsipareigojo suteikti išnuomojamas patalpas, pateikti nuomininkui PVM sąskaitas-faktūras ir priimti pinigus, t.y. administruoti mokesčių už komunalines paslaugas (šalto vandens tiekimą, kanalizaciją, ryšių paslaugas) surinkimą. Jokiame nuomos sutarties punkte net nekalbama apie karšto vandens ir elektros naudojimą. Priešieškinyje nurodoma, kad nuo 2001 m. sausio mėn. pradžios dėl neteisėtų ieškovo veiksmų (nuolat nutraukiamo vandens) sumažėjo apyvarta, o nuo balandžio mėn. veiklą teko visiškai sustabdyti, tačiau rašytiniai įrodymai (kasos pajamų orderiai, mokėjimo pavedimai, išvardinti b.l.49) įrodo, kad atsakovės įmonė vykdė veiklą ir dalinai mokėjo nuomotojui nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius už 2001 m. sausio - balandžio mėn. Vandens nutraukimas į atsakovės gamybines patalpas veiklos nesustabdė: įmonė veikė nuo vandens tiekimo nutraukimo 2001-03-16 iki 2001-04-24, kuomet jos veiklą sustabdė Kauno m. valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba dėl higieninių normų Nr.30 neatitikimų, t.y. negalėjimo naudotis tualetais lankytojams. Atsakovės ūkinė veikla buvo sustabdyta ne dėl ieškovo kaltės, o dėl to, kad Kauno m. maisto ir veterinarijos tarnyba uždraudė įmonės ūkinę veiklą, nes atsakovė negalėjo naudotis tualetų ir rūbinių patalpomis. Ieškovas neturėjo finansinių galimybių leisti naudotis vestibiuliu su tualetais ir rūbine, kadangi šių patalpų eksploatacija susijusi su vandens ir elektros naudojimu, už kurių suvartojimą ieškovas turėjo mokėti savo lėšomis. Šios patalpos nebuvo išnuomotos atsakovės įmonei ir ieškovas neturėjo įsipareigojimų leisti atsakovei jomis naudotis. Tai, kad vestibiulyje esantys lankytojų tualetai ir rūbinė buvo lemiamas veiksnys atsakovės įmonės veiklai vykdyti, įrodo atsakovės įmonės savininkės neteisėti veiksmai, siekiant šiomis patalpomis naudotis. Priešieškinyje nurodytas motyvas, kad atsakovei teko nemokamų atostogų išleisti 7 darbuotojus, neįrodo, kad įmonė patyrė nuostolių, nes jokių su tuo susijusių išlaidų ji neturėjo. Atsakovė teigia, kad pagal 2000-04-21 trišalę sutartį (b.l.105), sudarytą tarp ieškovo, atsakovės įmonės ir VĮ Girstučio erdvės, atsakovės įmonė suteikė VĮ Girstučio erdvės paslaugų už 2.808,40 Lt, ir ieškovas įsipareigojo šią sumą išskaičiuoti iš nuomos mokesčio. Byloje (b.l.104) esanti 2000-05-01 PVM sąskaita-faktūra Nr.14690003 2.808,40 Lt sumai atsakovės išrašyta neaišku kokiai įmonei, gavėjo parašo nėra. Ieškovui ši PVM sąskaita-faktūra niekada nebuvo pateikta. Tačiau ieškovas yra gavęs 2000-04-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr.0051962 1.988,60 Lt sumai, išrašytą atsakovės įmonės VĮ Girstučio erdvės. Šia 1.988,60 Lt suma ieškovas yra sumažinęs nuomos mokestį atsakovės įmonei, ir šios sumos neprašoma priteisti. Priešieškinyje teigiama, kad 2000 m. balandžio mėn. atsakovė savo lėšomis atliko ieškovui priklausančių patalpų stogo remontą už 5.296 Lt, kuriuos ieškovas įsipareigojo atlyginti, išskaičiuodamas iš nuomos mokesčio. Tačiau realiai stogo remontas nebuvo atliktas. Atsakovė savo reikalavimą atlyginti remonto išlaidas įrodinėja 2000-04-19 rangos sutartimi Nr.2, 2000-04-28 PVM sąskaita-faktūra Nr.041930 (b.1.101), tačiau šie dokumentai neįrodo, kad atsakovės įmonė sumokėjo rangovui. Dėl šios priežasties nuomotojas neturi jokio pagrindo atlyginti reikalaujamų 5.296 Lt išlaidų.

5Kauno apygardos teismas 2002-04-08 sprendimu (3t.,b.l.7-9) ieškinį patenkino visiškai, o priešieškinį iš dalies: priteisė iš atsakovės ieškovui 142.255,78 Lt skolos, 69.628,03 Lt delspinigių ir 3.500 Lt žyminio mokesčio bei valstybei 7.094,19 Lt žyminio mokesčio, iš ieškovo atsakovei – 5.295 Lt nuostolių atlyginimą ir 264,75 Lt žyminį mokestį. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo Rimantos Irenos Urbšienės įmonės apeliacinį skundą, 2002-07-15 nutartimi (3t., b.l.71-75) Kauno apygardos teismo 2002-04-08 sprendimo dalį, kuria iš ieškovo priteista 5.295 Lt nuostoliams atlyginti ir 264,75 Lt žyminio mokesčio atsakovei, pakeitė ir priteisė iš ieškovo 8.103,40 Lt nuostoliams atlyginti ir 405,20 Lt, o kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą, taip pat priteisė valstybei iš ieškovo 70,20 Lt ir iš atsakovės 3.726,9 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Lietuvos aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, išnagrinėjusi Rimantos Irenos Urbšienės įmonės kasacinį skundą, 2003-01-29 nutartimi (3t.,b.l.105-110) Kauno apygardos teismo 2002-04-08 sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-07-15 nutartį paliko nepakeistus.

6Pareiškėjas D. U. 2004-02-23 kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo. Pareiškėjas nurodė, kad R.I.Urbšienės individuali įmonė yra įregistruota jo santuokos su R.I. U. , sudarytos 1990-06-07 Kauno m. CMS įrašo Nr.1768, metu. Vadovaujantis CK 3.87 str., 3.88 str., 3.91 str., turtas, įgytas vieno iš sutuoktinių santuokos metu, yra laikomas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, įskaitant ir įmonę bei jos gaunamas pajamas ir skolas. Kadangi jis nežinojo apie nagrinėjamą bylą, į teismo posėdžius kviečiamas nebuvo, todėl teismas pažeidė jo teises į bešališką teismą ir gynybą bei nusprendė dėl jo pareigos mokėti skolas, kurių jis net neturėjo galimybės ginčyti. 2003-03-28 nutartimi Kauno apygardos teismas, remdamasis 2002-04-08 teismo sprendimu, iškėlė R.I.Urbšienės individualiai įmonei bankroto bylą ir uždėjo areštą įmonės turtui, t.y. jam bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis priklausančiam turtui

7Kauno apygardos teismas, tenkindamas pareiškėjo D. U. 2004-02-23 prašymą dėl proceso atnaujinimo (3t.,b.l.114-115), 2005-01-07 nutartimi (4t.,b.l.58-60) civilinėje byloje Nr.2-942/2004 atnaujino procesą, remiantis CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu. Be to, teismas pakartotiną bylos nagrinėjimą iš esmės perdavė teismui, nagrinėjančiam R.I.Urbšienės bankroto bylą. Šioje nutartyje R. I. Urbšienė yra įvardinta atsakove.

8Kauno apygardos teismas 2005-06-20 nutartimi D. U. 2004-02-23 prašymą dėl Kauno apygardos teismo 2002-04-08 sprendimo panaikinimo atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2005-08-09 nutartimi šią teismo nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2006-03-20 nutartimi (4t.,b.l.81-83) Kauno apygardos teismo 2005-06-20 nutartį ir Lietuvos apeliacinio teismo 2005-08-09 nutartį panaikino ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti pirmąja instancija Kauno apygardos teismui naujos sudėties. Šioje nutartyje kasacinės instancijos teismas nurodė, kad teismai savo iniciatyva privalėjo svarstyti, ar sutartyje nustatytos netesybos po 0,3 procento už kiekvieną pradelstą dieną nėra per didelės (CK 6.73 str.).

9Kauno apygardos teismas 2006-04-04 nutartimi (4t.,b.l.84) šią civilinę bylą Nr.2-37/2002 dėl skolos už patalpų nuomą ir delspinigių priteisimo išskyrė iš bankroto bylos į atskirą bylą, kuri 2006-06-19 Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininko nutartimi (4t.,b.l.107) paskirta nagrinėti teisėjai J.Cirulienei.

102006-07-12 prašymu pareiškėjas D. U. prašė nustatyti jam terminą atsiliepimui ar priešieškiniui į pareikštą ieškinį pateikti (4t.,b.l.113). 2006-07-12 teismo protokoline nutartimi D. U. buvo nustatytas 20 dienų terminas nuo ieškinio gavimo dienos atsiliepimui į ieškinį pareikšti (4 t.,b.l.123). Ieškinys su priedais D. U. buvo išsiųstas paštu 2006-07-21 (4t.,b.l.128). Kauno apygardos teismo 2006-08-22 nutartimi, patenkinus D. U. prašymą, pareiškėjui teismo 2006-07-12 protokoline nutartimi nustatytas 20 d. terminas atsiliepimui į 2001-01-01 ieškinį pateikti buvo pratęstas 7 dienoms, šį 7 dienų terminą skaičiuojant nuo šios nutarties rezoliucinės dalies 1 punkto įsiteisėjimo dienos arba nuo 2006-07-12 Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimo N-482-49 įsiteisėjimo dienos, jeigu šis tarnybos sprendimas šios nutarties rezoliucinės dalies 1 punkto įsiteisėjimo dieną bus apskųstas nustatyta tvarka (4t.,b.l.134-136). Kauno apygardos teismas 2006-09-05 nutartimi (4t.,b.l.151-154) sustabdė šią bylą tol, kol bus išspręsta administracinė byla Nr.I-2198-414/06, nagrinėjama Kauno apygardos administraciniame teisme, ir įsiteisės teismo sprendimas ar nutartis, kadangi pareiškėjas apskundė 2006-07-12 Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimą N-482 dėl valstybės apmokamos antrinės pagalbos šioje byloje nesuteikimo (4t.,b.l.132). Kauno apygardos teismo 2007-06-28 nutartimi (4t.,b.l.190) sustabdytos civilinės bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas, kadangi administracinė byla buvo baigta nagrinėti Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2007-06-08 nutartimi (4t.,b.l.187-189), kuria buvo paliktas nepakeistas Kauno apygardos administracinio teismo 2007-12-22 sprendimas, atmetęs D. U. skundą dėl 2006-07-12 Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimo N-482-49 panaikinimo. Kauno apygardos teismas 2007-07-17 nutartimi (4t.,b.l.193) pareiškėjo D. U. ir atsakovės R.I.U. 2006-09-02 atskirąjį skundą dėl 2006-08-22 nutarties atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiems asmenims bei nustatė pareiškėjui D. U. ir atsakovei R. I. U. naują 14 d. terminą atsiliepimui į 2001-01-01 ieškinį pateikti, šį terminą skaičiuojant nuo šios nutarties gavimo dienos. Kadangi 2007-07-17 nutartis D. U. buvo įteikta 2007-07-19 (4t.,b.l.195) ir įsiteisėjo, teismo nustatytu terminu joks pareiškėjo D. U. ir atsakovės R.I.U. atsiliepimas į 2001-01-01 ieškinį nebuvo pateiktas, todėl byla Kauno apygardos teismo 2007-09-03 nutartimi buvo paskirta nagrinėti teismo posėdyje (4t.,b.l.196). Kadangi bylą teko kelis kartus atidėti dėl įvairių priežasčių, o ieškovas prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, todėl 2007-10-16 nutartimi buvo nustatytas terminas iki 2007-10-26 ieškovui pateikti patikslintą ieškinį tikslu išsiaiškinti palaikomo sutikslinto ieškinio apimtį ir aplinkybes apie galimą ieškinio dalies patenkinimą iki bankroto bylos atsakovei iškėlimo. 2007-10-26 buvo gautas patikslintas ieškinys, kuriuo buvo prašoma priteisti 142.255,78 Lt skolą už laikotarpį nuo 1999 m. birželio mėnesio iki 2000 m. sausio mėnesio ir 69.628,03 Lt delspinigių, t.y. tokia pati suma, kurią ieškovas prašė priteisti, priimant 2002-04-08 sprendimą. 2007-11-05 pareiškimu (5t.,b.l.62) D. U. ir R.I.U. prašė teismo nustatyti jiems 60 d. terminą atsiliepimui į patikslintą ieškinį pateikti, tačiau šis prašymas buvo atmestas 2007-11-05 protokoline nutartimi, konstatavus, kad ieškiniu nėra pareikšta jokių naujų reikalavimų bei kad terminas atsiliepimams pateikti jau buvo nustatytas ankstesnėmis nutartimis (5t.,b.l.65).

11Vadovaujantis CPK 51 straipsniu, asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. Valstybės garantuojama nemokama teisinė pagalba skiriama tik įstatymo numatytais atvejais ir tvarka. Teismas konstatuoja, kad D. U. , proceso atnaujinimą inicijavęs dar 2004-02-23 prašymu, ir bendraatsakovė R.I.U., procese dalyvavusi nuo pat pradžių, t.y. nuo 2001 m. vasario mėn., per pakankamai ilgą laiką iki teismo posėdžio, kuriame buvo nuspręsta bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, nesugebėjo pasirūpinti tinkamu atstovavimu šiame procese, nors lėšų bylinėtis skundžiant nemokamos valstybinės teisinės pagalbos nesuteikimą bei su teisininkų pagalba surašant šioje byloje įvairiausius prašymus, vilkinančius bylos nagrinėjimą, surasdavo. Taip pat atsižvelgtina ir į tą aplinkybę, kad Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2007-11-27 sprendimais Nr.07-N-1481-1830 ir Nr.07-N-1482-1831 buvo atsisakyta bendraatsakovams suteikti nemokamą teisinę pagalbą dėl tos pačios priežasties, kaip ir 2006-07-12 sprendimu Nr.06-N-482-493, t.y. dėl to, kad jų prašymas suteikti teisinę pagalbą yra susijęs su reikalavimu, tiesiogiai atsirandančiu iš jų ūkinės-komercinės veiklos.

12Ta aplinkybė, kad D. U. bendraatsakoviu teismo buvo pripažintas tik 2007-12-04 protokoline nutartimi, teismo nuomone, negalėjo įtakoti jo realios galimybės šioje byloje savalaikiai išspręsti atstovavimo ir atsiliepimo į ieškinį per nustatytus terminus surašymo klausimų, kadangi D. U. ir po jo pripažinimo bendraatsakoviu jokie nauji savarankiški reikalavimai nebuvo pareikšti, tuo labiau, kad jam nuo pat 2004-02-23 prašymo surašymo buvo žinoma, jog jam, kaip bankrutuojančios įmonės bendrasavininkiui, kyla atsakomybė už bankrutuojančios įmonės skolas.

13Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog naujai į bylos nagrinėjimą įtrauktas pareiškėjas ir bendraatsakovis D. U. be pateisinamos priežasties per teismo nustatytus terminus nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl teismas atsisako priimti jo teismo posėdžio metu išsakytus motyvus (apie tai, kad ieškinys grindžiamas dokumentais, kurie neatitinka LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimo, nes sąskaitose-faktūrose įrašyta komunaliniai patarnavimai, kurių ieškovas neturėjo jokios teisės tiekti; kad nebuvo išreikalauta iš vandens tinklų faktinių ieškovo sąnaudų, kiek ieškovas sumokėjo per tą laikotarpį už vandenį iš viso; dėl nepagrįsto reikalavimo mokėti už laidinį telefoną, kuris dažnai neveikdavo; dėl nuomos sutarties sudarymo, panaudojus psichologinį spaudimą; dėl STT medžiagos ir kitų įrodymų išreikalavimo ir kt.), kurie galėjo būti pateikti atsiliepime į ieškinį, kadangi, teismo nuomone, tų motyvų ir išreikalautinų įrodymų detalus tyrimas bet kokiu atveju būtų užvilkinęs galutinio sprendimo šioje byloje priėmimą CPK 142 str. 3 d.).

14Šios bylos nagrinėjimo dalykas - piniginės prievolės, atsiradusios nuomos sutarties pagrindu, tinkamas įvykdymas. Prievolė pripažįstama tinkamai įvykdyta, kai sutartyje numatytu terminu ir įstatymu ar sutartimi nustatyta tvarka bei sąlygomis įvyksta skolininko atsiskaitymas su kreditoriumi. Nuomininkas privalo nuomotojui laiku mokėti nuomos mokestį. Kai nuomos santykių dalyviai yra ūkio subjektai, jų atsiskaitymo sąlygas ir formą reguliuoja ūkio subjektų finansinę-ūkinę veiklą reguliuojančios teisės normos. Šių normų reikalavimai nustato leistinus įrodymus prievolės įvykdymui patvirtinti. Atsakovės atsikirtimą, kad prievolė nuomotojui įvykdyta, pagal žodinį nuomotojo nurodymą sumokant atitinkamas sumas tiesiogiai kitam ūkio subjektui, teismas, pritardamas ankstesnių bylą nagrinėjusių teismų išvadoms, vertina kaip neįrodytą. Tinkamas prievolės įvykdymas apima reikalavimą prievolę įvykdyti kreditoriui. Jeigu kreditorius perkėlė prievolės įvykdymą trečiajam asmeniui, toks susitarimas turi būti įformintas tokia pat forma kaip ir sutartis, iš kurios prievolė atsiranda. Prievolės įvykdymo tvarkos pakeitimas turi būti įformintas raštu, nes to reikia tinkamai ir teisingai ūkio subjektų ūkinei veiklai užtikrinti. Jeigu atsakovė vykdė, kaip ji pati teigia, prievolę trečiajam asmeniui, tai net ir tokį faktą įrodžius, reikėtų konstatuoti, kad prievolė pagal nuomos sutartį neįvykdyta. Šiai išvadai neturi teisinės reikšmės paskolos sandorio tarp atsakovės ir AB ,,Dirbtinis pluoštas” galiojimas ar negaliojimas, nes paskolos prievoliniai santykiai yra kito pobūdžio prievoliniai santykiai nei nuomos, ypač, jeigu atsirado tarp skirtingų ūkio subjektų. Nustatyti nuomotojo mokesčių teisės pažeidimai neatleidžia atsakovės nuo pareigos vykdyti prievolę pagal nuomos sutartį. Pritariant bylą nagrinėjusių teismų išvadoms, konstatuotina, kad atsakovė R.I.Urbšienės įmonė prievolės neįvykdė, todėl ieškinys dėl priteisimo įsiskolinimo pagal nuomos sutartį (išskyrus skolą už elektros energiją, nuo kurios ieškovas atsisakė) teismų patenkintas pagrįstai.

15Teismas taip pat konstatuoja, kad ieškovo įspėjimų, pranešimų apie galimą nuomos sutarties nutraukimą nuomotojo reikalavimu negalima vertinti kaip kliudymo atsakovei vykdyti ūkinę veiklą. Atsakovė prašė priteisti nuostolius už laikotarpį nuo 2001 m. sausio mėnesio iki rugsėjo mėnesio, t.y. už laikotarpį, kai buvo įspėta apie nuomos sutarties nutraukimą. Ieškovas už laikotarpį nuo įspėjimo apie sutarties nutraukimą ieškinio dėl nuomos mokesčio priteisimo nereiškė. Atsakovė, kaip atsakingas ir rūpestingas ūkio subjektas, nesprendė nuomos sutarties tinkamo vykdymo ar nutraukimo klausimų, nevykdė ūkio veiklos ir nepagrįstai prašė priteisti nuostolius už savo neveikimą iš nuomotojo. Iš 2000-04-21 trišalės sutarties (1t.,b.l.105) matyti, kad AB ,,Dirbtinis pluoštas“ įsipareigojo sumokėti ieškovui atsakovės įmonės įsiskolinimą už šventės dalyvių maitinimą. Nustatyta, kad atsakovė pateikė dvi sąskaitas 2.808,40 Lt (2t.,b.l.25) ir 1.988,60 Lt. Kadangi ieškovas skolos grąžinimui įskaitė tik 1.988,60 Lt, ieškovo atstovas pripažino, kad 2.808,40 Lt atsakovei nesumokėjo, todėl Lietuvos apeliacinis teismas 2002-07-15 nutartimi (3t.,b.l.71-75) iš ieškovo atsakovės įmonei priteistą sumą pagrįstai padidino 2.808,40 litais.

16Kadangi bendraatsakovis D. U. , dėl kurio neįtraukimo į bylą, buvo atnaujintas procesas šioje byloje, jokiais leistinais įrodymais ir motyvais savalaikiai nepagrindė savo teiginių apie tai, kad priimti teismų sprendimai (nutartys) dalyse skolos už nuomą ir komunalinius patarnavimus priteisimo (išskyrus skolą už elektros energiją, nuo kurios ieškovas atsisakė) bei priešieškinio dėl nuostolių atlyginimo dalinio patenkinimo pažeidė jo teises ir teisėtus interesus, todėl teismas šių reikalavimų dalyse teismų sprendimą (nutartis) palieka nepakeistus.

17Bylą nagrinėjant teismo posėdyje, ieškovė atsisakė ieškinio dalies dėl 11.828,39 Lt skolos už suvartotą elektros energiją priteisimo ir viso prašė priteisti 130.427,39 Lt skolos ir 69.628,03 Lt delspinigių. Kadangi ši atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų neprieštarauja įstatymui ir nepažeidžia niekino interesų, todėl jis priimtinas, o byla šio reikalavimo dalyje nutrauktina (CPK 42 str. 1 ir 2 d., 293 str. 1 d. 4 p.).

18Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-20 nutartyje (4t.,b.l.81-83) pateiktus išaiškinimus, kurie, vadovaujantis CPK 362 str. 2 dalimi, teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą, yra privalomi, įvertindamas bendraatsakovių argumentus (šalių sudarytos Nuomos sutarties 10 punktas, pagal kurį nuomotojas neatlygina jokių nuomininko išlaidų, skirtų nuomojamų patalpų pagerinimui, remontui, kapitaliniam remontui, rekonstrukcijai ir panašiai, buvo atsakovei labai nenaudingas; dalį įsiskolinimo pagal Nuomos sutartį už kitus laikotarpius atsakovė yra sumokėjusi; prievolę mokėti nuompinigius atsakovė pažeidė, kilus šalių ginčui dėl naudojimosi bendromis patalpomis, tame tarpe ir tualetu, bei dėl atsiskaitymo už komunalinius patarnavimus, kurių paskaičiavimo ydingumą patvirtina ir ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų; dėl sunkios atsakovės turtinės padėties, į kurią įmonė pateko, visiškai patenkinus ieškinį), konstatuoja, jog Nuomos sutartyje nustatytos netesybos po 0,3 procento už kiekvieną pradelstą dieną yra aiškiai per didelės ir, vadovaudamasis CK 6.73 str. 2 dalimi, teismo priteistas netesybas sumažina iki, teismo nuomone, pagal nustatytas šios bylos aplinkybes protingų netesybų dydžio – po 0,02 procento už kiekvieną praleistą dieną, t.y. iki 4.319, 05 Lt, kas atitinka ir LAT formuojamą praktiką tokio pobūdžio bylose (pvz., 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721, 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070, 2005 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316). Teismas, paskaičiuodamas priteistinas netesybas, už pagrindą ėmė ieškovo pateiktą pažymą (2t.,b.l.68). Kadangi ieškovas atsisakė ieškinio dalyje dėl skolos už elektros energiją priteisimo, todėl teismas atsakovės įsiskolinimus už elektros energiją, nurodytus ieškovo pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose (1t.,b.l.10-29), minusavo iš grafoje ,,neapmokėta suma“ nurodytų sumų (2000-07-01 dienai 110.776,98 - 7.694,06 (830 + 830 + 830 + 1660 + 635,48 + 555,48 + 435,48 + 435,48 + 435,48 + 430 + 616,66) = 103.081,94; 2007-07-05 dienai 6.866,11-515 = 6.351,11; 2000-08-04 dienai 6.217,3-370 = 5.847,3; 2000-09-05 dienai 6.663,84 – 370 = 6.293,84; 2000-09-05 dienai 5.808,4 – 370 = 5.438,4; 2000-10-05 dienai 6.144,56 – 335 = 5.809,56; 2000-11-06 dienai 6.211,93 – 370 = 5.841,93), po to suskaičiavo vienos dienos delspinigius, gautas sumas dauginant iš 0,02 procento ir dalijant iš 100 (atitinkamai gaudama 20,6; 1,27; 1,17; 1,25; 1,09; 1,16 ir 1,17), po to gautas sumas dauginant iš pradelstų dienų skaičiaus ir gautus skaičius susumavo: 3.708+ 218,48 + 173,1 + 59,16 + 76,3 + 19,75 + 64,26 = 4.319, 05 Lt.

19Be to, teismas, atsižvelgdamas į tai, kad 2003-03-28 Kauno apygardos teismo nutartimi atsakovei R.I.Urbšienės įmonei iškėlė bankroto bylą, panaikina ir tas Kauno apygardos teismo sprendimo bei Lietuvos apeliacinio teismo nutarties dalis, kuriomis iš atsakovės priteistas žyminis mokestis, kadangi, vadovaujantis CPK 83 str. 1 d. 7 p., nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleidžiama įmonė, kuriai iškelta bankroto byla.

20Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas, iš naujo išnagrinėjęs bylą, kurioje atnaujintas procesas, Kauno apygardos teismo sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartį atitinkamai pakeičia (CPK 371 str. 1 d. 2 p.).

21Teismas, vadovaudamasi CPK 371 str. 1 d. 2 p., 2 ir 3 d., 268 str., 270 str.,

Nutarė

22D. U. prašymą tenkinti iš dalies.

23Kauno apygardos teismo 2002-04-08 sprendimą pakeisti.

24Ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priimti ieškovo atsisakymą dėl 11.828,39 Lt skolos už suvartotą elektros energiją priteisimo ir šioje dalyje bylą nutraukti.

26Priteistą ieškovui UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ (dabar likviduojamai UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“) iš atsakovės Rimantos Irenos Urbšienės įmonės (dabar bankrutuojančios Rimantos Irenos Urbšienės įmonės) skolos sumą sumažinti iki 130.427,39 Lt ir delspinigių sumą iki 4.319, 05 Lt.

27Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš atsakovės Rimantos Irenos Urbšienės įmonės priteistas žyminis mokestis valstybei 7.094,19 Lt ir ieškovui 3.500 Lt.

28Sprendimą dalyje dėl priešieškinio dalinio patenkinimo ir dėl žyminio mokesčio priteisimo iš ieškovo atsakovei, pakeistą Lietuvos apeliacinio teismo 2002-07-15 nutartimi, palikti nepakeistą.

29Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2002-07-15 nutarties dalį, kuria iš R.I.Urbšienės įmonės priteista 3.726,9 Lt žyminio mokesčio valstybei.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliaciniu skundu, paduotu per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Irenai... 2. ieškovas 2001-01-25 ieškiniu (1t.,b.l.2-3), patikslintu 2007-10-26... 3. Atsakovė R.I.Urbšienės individuali įmonė priešieškiniu (2t.,b.l.2-3),... 4. Ieškovas atsiliepime į priešieškinį (2t.,b.l.54-56) prašė jį atmesti.... 5. Kauno apygardos teismas 2002-04-08 sprendimu (3t.,b.l.7-9) ieškinį... 6. Pareiškėjas D. U. 2004-02-23 kreipėsi į teismą su prašymu dėl... 7. Kauno apygardos teismas, tenkindamas pareiškėjo D. U. 2004-02-23... 8. Kauno apygardos teismas 2005-06-20 nutartimi D. U. 2004-02-23 prašymą dėl... 9. Kauno apygardos teismas 2006-04-04 nutartimi (4t.,b.l.84) šią civilinę bylą... 10. 2006-07-12 prašymu pareiškėjas D. U. prašė nustatyti jam terminą... 11. Vadovaujantis CPK 51 straipsniu, asmenys gali vesti savo bylas teisme patys... 12. Ta aplinkybė, kad D. U. bendraatsakoviu teismo buvo pripažintas tik... 13. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog naujai į bylos... 14. Šios bylos nagrinėjimo dalykas - piniginės prievolės, atsiradusios nuomos... 15. Teismas taip pat konstatuoja, kad ieškovo įspėjimų, pranešimų apie... 16. Kadangi bendraatsakovis D. U. , dėl kurio neįtraukimo į bylą, buvo... 17. Bylą nagrinėjant teismo posėdyje, ieškovė atsisakė ieškinio dalies... 18. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-20... 19. Be to, teismas, atsižvelgdamas į tai, kad 2003-03-28 Kauno apygardos teismo... 20. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas, iš naujo išnagrinėjęs... 21. Teismas, vadovaudamasi CPK 371 str. 1 d. 2 p., 2 ir 3 d., 268 str., 270 str.,... 22. D. U. prašymą tenkinti iš dalies.... 23. Kauno apygardos teismo 2002-04-08 sprendimą pakeisti.... 24. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priimti ieškovo atsisakymą dėl 11.828,39 Lt skolos už suvartotą elektros... 26. Priteistą ieškovui UAB „Girstučio kultūros ir sporto rūmai“ (dabar... 27. Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš atsakovės Rimantos Irenos Urbšienės... 28. Sprendimą dalyje dėl priešieškinio dalinio patenkinimo ir dėl žyminio... 29. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2002-07-15 nutarties dalį, kuria iš... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...