Byla 1-362-348/2013

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Svetlana Jurgaitienė, sekretoriaujant Aušrinei Kudžmienei, dalyvaujant prokurorei Dovilei Augustauskaitei, gynėjai advokatei Reginai Atkočaitienei, teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2L. B., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, išsituokęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, gyv. ( - ), teistumas išnykęs,

3kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 129 str. 1 d. padarymu.

4Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

5Kaltinamasis L. B. 2012 m. gruodžio 29 d. apie 18-19 val. D. B. priklausančio buto, esančio ( - ), virtuvėje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, abipusio konflikto su nukentėjusiuoju metu, tyčia peiliu vieną kartą durdamas pjovė D. B. į kaklo priekinę vidurinę dalį, tuo padarydamas paviršinę durtinę pjautinę žaizdą kaklo priekinėje vidurinėje dalyje, vieną kartą durdamas pjovė D. B. į krūtinės kairę pusę, tuo padarydamas durtinę pjautinę žaizdą krūtinės kairėje pusėje su paviršiniu krūtinkaulio sužalojimu, vieną kartą durdamas pjovė D. B. į dešinę kaklo pusę, tuo padarydamas durtinę pjautinę kiauryminę žaizdą dešinėje kaklo pusėje su bendrinės miego arterijos ir vidinės jungo venos daliniu nupjovimu, kas komplikavosi ūmiu išoriniu nukraujavimu, nuo ko 2012-12-29 įvykio vietoje D. B. mirė, tokiu būdu tyčia nužudė D. B..

6Kaltinamasis L. B. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2012-12-29 D. B. namuose, su D. B. vartojant alkoholį, tarp jų kilo konfliktas, kadangi D. B. jį apkaltino savo mobiliojo ryšio telefono vagyste, įvykdyta prieš pusmetį. Bekonfliktuojant, jis paėmė peilį ir smogė juo D. B. į kaklo sritį. Iš kur paėmė tą peilį, nepamena. Peiliu vieną kartą dūrė į kaklo kairę pusę, ar jį tuo metu sužalojo, nepamena. Po dūrio D. B. suėmė kaire ranka jo dešinę ranką, kurioje jis laikė peilį, dešine ranka jį atstūmė nuo savęs, dėl ko jis pažengė žingsnį atgal ir kaire ranka stumtelėjo jį, suduodamas vieną kartajam į dešinį petį. Po šio jo stūmimo D. B., krisdamas aukštielninkas ir jį laikydamas dešine ranka už kairės rankos, tempėsi jį ant savęs. Jis, laikydamas peilį dešinėje rankoje, geležte nukreipta link D. B., užkrito ant aukštielninka parkritusio D. B.. Kai tik jis užkrito ant D. B., šis staiga paleido jo laikytą dešiniąją ranką kurioje buvo peilis, atmetė abi rankas į šonus, nurimo ir daugiau nebesipriešino. Jis atsistojo nuo parkritusio D. B. ir pamatė, jog yra kraujuoti jo drabužiai. Išsigandęs iš buto išbėgo, peilį išsinešė su savimi. Namuose nusivilko striukę, kuri buvo ištepta krauju, įdėjo ją į maišą ir už tvarto išmetė. Ten pat numetė ir peilį. Praėjus valandai laiko, grįžo į D. B. butą, rado praviras buto duris, virtuvėje kraujo klane gulėjo D. B.. Tada nuėjo pas kaimynę ir paprašė, kad ši iškviestų greitąją medicinos pagalbą, pats laukė policijos pareigūnų. Su pareikštais civiliniais ieškiniais sutinka.

7Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiųjų, liudytojų parodymais bei rašytine bylos medžiaga.

8Nukentėjusioji J. B. parodė, kad ketverius metus ji su savo sutuoktiniu D. B. kartu negyveno, tačiau santuokos nutraukę nebuvo. Ji išsikėlė gyventi kitur, o jis liko gyventi savo bute, esančiame ( - ). Šiame bute D. B. gyveno vienas. Ji su mažamete dukra Monika išsikėlė gyventi atskirai dėl nuolatinio D. B. girtavimo. D. B. nei blaivus, nei girtas nebūdavo agresyvus. Prisigėręs alkoholinių gėrimų, eidavo miegoti, prie šeimos narių ar kitų asmenų nesikabinėdavo, nebūdavo agresyvus. 2012-12-30 apie 9 val. sesuo I. P. jai telefonu pasakė, kad „pripjovė tavo vyrą". Kada ir kokiomis aplinkybėmis buvo nužudytas jos sutuoktinis D. B., ji nežino. Ar D. B. bendraudavo su L. B., jai nežinoma. Ji dėl D. B. mirties laidojimo išlaidų neturėjo ir dėl šio nusikaltimo jai turtinė žala nepadaryta. D. B. mokėjo alimentus dukros Monikos išlaikymui bei padėdavo išlaikyti dukrą - duodavo pinigų pragyvenimui, nupirkdavo drabužių, mokyklinių reikmenų. Dėl D. B. nužudymo jos mažametei dukrai padaryta neturtinė žala. Nužudytasis palaikė glaudžius santykius su dukra, ją lankė, bendravo, leido kartu laisvalaikį. Mergaitė po tėvo mirties patyrė dvasinius išgyvenimus ir fizinį skausmą, pablogėjo jos sveikata, gėrė raminančius vaistus, negali susikaupti pamokose, pablogėjo mokslai. Ji tapo jautresnė, greitai susigraudina, dažnai kalba apie tėvą. Už patirtus išgyvenimus prašo priteisti dukrai M. B. iš kaltinamojo 100000Lt. už neturtinę žalą.

9Nukentėjusysis A. B. parodė, kad 2012-12-29 apie 21 val. jam paskambino I. Š. ir liepė atvažiuoti į brolio Dainiaus namus, nes rado negyvą j o brolį. D. B. buto durys buvo atrakintos. Virtuvėje rado ant grindų gulintį D. B., kuris buvo kraujuotas, aplink jį buvo daug kraujo. Kai jis atėjo į D. B. butą, tai iš paskos atėjo ir L. B., kuris buvo neblaivus, sakė, jog dienos metu gėrė su jo broliu, o atėjęs vakare rado jį negyvą. Jo brolis mėgdavo išgerti, dėl to pas jį dažnai ateidavo L. B.. Kokiomis aplinkybėmis buvo nužudytas D. B., jis nežino. Jis rūpinosi brolio laidotuvėmis, todėl dėl brolio Dainiaus nužudymo patyrė 2895,90Lt turtinę žalą. Gavo vienkartinę laidojimo pašalpą 1040Lt. sumoje, kuri neišminusuota iš šios sumos. Dėl neturtinės žalos ieškinio nereiškia, pareikštą ieškinį prašo tenkinti.

10Liudytoja I. Š. parodė, kad 2012-12-29 apie 21.30 val. pas ją į namus atėjo L. B. ir pasakė, kad ji greičiau eitų pažiūrėti, ar D. yra gyvas. Jos butas yra tame pačiame aukšte kaip ir D. B., jo buto durys yra prieš jos buto duris. Jai atrodo, kad, kai ji prie savo buto durų kalbėjosi su L. B., D. B. buto durys buvo praviros. L. B. pasakius, kad D. B. gali būti negyvas, ji iš karto ėjo į D. B. butą. Ji ėjo pirma, atidarė D. B. buto duris, tačiau pamačiusi, kad koridoriuje yra tamsu, į butą toliau nėjo, o pasakė L. B. „eik į priekį, rodyk, kur čia kas". Matė, kad D. B. buto virtuvėje įjungta šviesa, kuri sklido ir į koridorių. L. B. pirma jos įėjo į D. B. butą, paskui jį ėjo ji. L. B. nuėjo tiesiai į virtuvę ir sustojo prie durų angos į virtuvę, prie durų į miegamąjį kambarį, esantį dešinėje virtuvės pusėje. Ji priėjo prie D. B. kūno, jam iš kairės pusės nuo lango, patikrino pulsą, apžiūrėjo akių vyzdžius, kurie buvo platūs, pakišo ranką po drabužiais ir apčiupinėjo pilvą, kuris buvo atvėsęs, šonuose jau matėsi besiformuojančios lavondėmės. Kai bandė patikrinti pulsą kaklo srityje, pastebėjo žaizdą kaklo srityje. Visą tą laiką L. B. stovėjo prie miegamojo kambario durų, arčiau D. B. kūno priėjęs nebuvo, niekur nevaikščiojo. Ji matė, kad D. B. kūno dešinėje pusėje, galvos, kaklo, pečių srityse, ant grindų, buvo didelė bala kraujo, žaizda kaklo srityje buvo švari, lygiais kraštais. Ar šioje kraujo baloje buvo kokių nors avalynės pėdsakų, ji nepastebėjo, tačiau pastebėjo, kad prie išėjimo iš virtuvės ant grindų matėsi kruvini avalynės pėdsakai, kurie yra ne švieži, kraujas, atsispaudęs nuo avalynės padų ant grindų, jau buvo sudžiūvęs.

11Liudytoja V. V. parodė, kad 2012-12-29 apie 17.40 val. ji buvo parduotuvėje, esančioje ( - ), kai į parduotuvę atėjo jos dukters J. V. sugyventinis L. B. ir D. B.. Jie nusipirko tris butelius vyno. Kur jie po to nuėjo, ji nematė. Namo ji sugrįžo apie 18 val. Po to, apie 19 val., jai einant pas kaimynę, ji kieme sutiko L. B.. Pastebėjo, jog jo striukė buvo sutepta, t.y. buvo sutepti šonai kišenių srityje. Dėmės buvo tamsios spalvos. Striukė buvo rusvai žalsva, su užtrauktuku, tą pačią striukę jis vilkėjo ir parduotuvėje, tada ji buvo dar švari.

12Liudytojas J. R. parodė, kad 2012-12-29 apie 18 val. 15-20 min. jis važiavo automobiliu ( - ), prie G. senelių globos namų, kai pastebėjo keliu einantį G. kaimo gyventoją L. B., kuris ėjo šiek tiek palinkęs į priekį. Jis žino, kur gyveno D. B. ir L. B., todėl teigia, kad L. B. ėjo kryptimi nuo D. B. namų link savo namų, kurie yra G. pagrindinėje gatvėje. L. B. ėjo ta gatvele, kur buvo D. B. namas, nuo kurio buvo nuėjęs apie 200-300 metrų. Jis atvažiavo L. B. iš nugaros pusės. Pastebėjo, kad L. B. buvo apsirengęs šviesios spalvos striuke, kuri nugaros pusėje buvo stipriai sutepta krauju, matėsi didelės kraujo žymės. Kraujo žymės buvo nugaros pusėje, tiek kairėje, tiek dešinėje pusėse, daugiau apatinėje dalyje, šios žymės buvo gausios. Pagal šių žymių spalvą jam nekilo abejonių, kad tai yra kraujo žymės, kadangi tuo metu, kai jis pro L. B. pravažiavo, šis ėjo apšviestoje gatvės vietoje.

13L. B. parodymų patikinimo vietoje, naudodamasis manekenu bei peilio maketu, parodė, kurioje vietoje konflikto metu virtuvėje stovėjo D. B., parodė, kur dūrė D. B. peiliu, kaip po dūrio krito D. B., parodė, kaip jis laikė peilį, kuomet virto ant D. B., tęsdamas parodymų patikrinimą vietoje, įtariamasis už prie savo namo esančių ūkinių pastatų parodė vietą, kur jis išmetė savo krauju suteptą striukę bei peilį (t. 2, b. 1. 19 - 22 ). 2012-12-30 daiktų pateikimo protokolu nustatyta, kad „G. B. įmonės" savininkas G. B. pateikė parduotuvėje, esančioje ( - ), 2012-12-29 įrašytą vaizdo medžiagą (t.l,b. 1. 31).

14Iš 2013-02-14 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad G. parduotuvės filmuotoje vaizdo medžiagoje užfiksuota, jog 2012-12-29 17:00:44 vai. į parduotuvę ateina L. B., kuris yra apsirengęs šviesios spalvos striuke, 17:00:50 vai. į parduotuvę įeina D. B.. 17:00:56 vai. L. B. ir D. B. prieina prie prekystalio, ant kurio D. B. padeda pinigus, o pardavėja - tris vyno butelius. 17:01:47 iš parduotuvės išeina D. B., 17:01:51 iš parduotuvės išeina L. B. (t.l, b. 1. 33 - 34 ).

152013-01-10 daiktų pateikimo protokolu nustatyta, kad VTMT Marijampolės poskyrio specialistas pateikė D. B. lavono sauso kraujo pavyzdį, lavono žaizdą, rankų nagus su panagių turiniu, plaukų pavyzdžius, drabužius (striukę, liemenę, marškinius, marškinėlius, kelnes, porą kojinių, porą batų, trumpikes) (t.l, b. 1. 35 ).

162013-03-06 daiktų apžiūros protokolu nustatyta, kad D. B. striukės apykaklė, dešiniojo peties sritis yra sukietėję dėl ant jų patekusio skysčio; virš kairės įleistinės kišenės, 2,5 cm atstumu nuo kišenės priesiuvo krašto, 32,5 cm atstumu nuo striukės apačios, yra 3 cm ilgio vertikalus kiauryminis striukės odos ir kailio pažeidimas. Liemenės priekio kairėje pusėje, 21 cm atstumu nuo kairės siūlės, 33 cm atstumu nuo liemenės apačios, yra 3 cm ilgio vertikalus kiauryminis pažeidimas, apie kurio kraštus matyti nežymios rusvos spalvos dėmelės. Liemenės apykaklėje, viršutinėje nugaros dalyje, dešiniojo peties srityje yra vientisa rudos spalvos dėmė. Liemenės priekyje ir nugaros apatinėje dalyje yra neryškios įvairių dydžių ir formų rudos spalvos dėmės. Marškinių apykaklė, viršutinė dalis dešinio peties srityje yra sukietėję dėl ant jų patekusio skysčio, matomos gausios rudos spalvos dėmės. Nuo kairės pusės kišenės dešinio krašto, 1,5 cm atstumu apačioje iki 1 cm viršuje, 6 cm atstumu nuo kišenės apačios, 45,5 cm atstumu nuo marškinių apačios, yra 2,7 cm vertikalus kiauryminis kišenės ir marškinių pažeidimas. Marškinių viršutinė saga atsegta. Nuo šios sagos dešinėje pusėje, 7,5 cm atstumu, antros, užsegtos sagos lygyje, 3,5 cm atstumu viršuje iki 2 cm apačioje nuo marškinių atsegimo krašto, yra 3 cm ilgio įstrižas į kairę pusę kiauryminis pažeidimas, aplink kurį yra gausios rudos spalvos dėmės. Marškinėlių priekinėje pusėje matyti pavienės įvairių formų, nedidelės rudos spalvos dėmės. Kairėje marškinėlių pusėje, 40,5 cm atstumu nuo marškinėlių apačios, yra vertikalus 2,5 cm kiauryminis pažeidimas. Nugaros pusėje, viršutinėje dalyje, daugiau dešinėje pusėje, yra gausios rudos spalvos dėmės bei vidurinėje ir apatinėje dalyje yra pavienės įvairių dydžių, ir formų rudos spalvos dėmės (t.l, b. 1. 36 - 39).

172012-12-30 daiktų pateikimo protokolu nustatyta, kad įtariamasis L. B. pateikė sportines kelnes, porą pirštinių, kepurę, marškinius, marškinėlius, pilkos spalvos striukę, porą kojinių, porą batų (t. 1, b. 1. 50, 51 - 53).

18Iš Marijampolės AVPK Kriminalistinių tyrimo skyriaus 2013-02-07 specialisto išvados Nr. 64-8-IS1-75 matyti, kad ant linoleumo, paimto įvykio vietos apžiūros metu ( - ), surasti šeši, raudonos spalvos, paviršiniai avalynės padų pėdsakai, iš kurių Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 yra palikti avalyne, kurios puspadis tokios pat rūšies, tokio pat dydžio kaip ir iš L. B. paimtos bei pateiktos tyrimui avalynės. Pėdsakai Nr. 1, Nr. 3 palikti avalyne, kuri turi tokius pat pado rašto elementus kaip ir iš L. B. paimta bei tyrimui pateikta avalynė (t.l, b. 1. 59 - 66 ).

19VTMT prie LR TM Serologijos ir DNR laboratorijos 2013-06-26 specialisto išvada Nr. S54/13(01) nustatyta, kad ant L. B. striukės, sportinio bliuzono yra D. B. kraujas su 99,9999999999999998 % tikimybe, ant L. B. sportinių kelnių rasti žmogaus kraujo pėdsakai, atlikus DNR tyrimą, nustatytas mištus D. B. su 99,9999999999999998 % ir L. B. su 99,9999999999999996 % tikimybe DNR profilis. Nuoplovose nuo L. B. kairio bato puspadžio ir dešinio bato kulno rasti žmogaus kraujo pėdsakai, pasakyti, kam priklauso, negalima, nes, atlikus DNR tyrimą, gauti DNR profiliai tolimesniam asmens identifikavimui netinka (t.l, b. 1. 75-78) 2013-03-04 slapto sekimo veiksmų atlikimo protokolu bei garso įrašo fragmentų stenograma, kuriuose užfiksuota, kad įtariamasis L. B. pasakoja apie tai, jog, būdamas girtas, pažįstamam asmeniui peiliu dūrė vieną kartą į krūtinę, kitą kartą - į kaklą, kad prisimena, jog grįžo į namus kraujuotas, striukę, peilį išmetė, tačiau to, kur išmetė peilį, nežino (t.l, 102-104, 106).

20VTMT prie LR TM Marijampolės poskyrio 2013-01-28 specialisto išvada Nr. M 285/12(09) nustatyta, kad D. B. lavone konstatuota durtinė pjautinė kiauryminė žaizda dešinėje kaklo pusėje su bendrinės miego arterijos ir vidinės jungo venos daliniu nupjovimu, paviršinė durtinė pjautinė žaizda kaklo priekinėje vidurinėje dalyje, durtinė pjautinė žaizda krūtinės kairėje pusėje su paviršiniu krūtinkaulio sužalojimu. D. B. mirtis įvyko nuo durtinio pjautinio kiauryminio kaklo dešinės pusės sužalojimo su bendrinės miego arterijos ir vidinės jungo venos daliniu nupjovimu bei ūmiu išoriniu nukraujavimu. Pagal D. B. konstatuotus sužalojimus galima spręsti, kad jie galėjo būti padaryti kietu aštriu smailiu duriančiai pjaunančio tipo įrankiu trimis poveikiais, jam esant bet kokioje padėtyje ir, labiausiai tikėtina, nukentėjusiajam ir užpuolikui esant vienas priešais kitą, sužalojimų padarymo sekos nustatyti nėra galimybės. D. B. pažeidimai, esantys drabužiuose, atitinka sužalojimo vietą krūtinėje. D. B. kūne sužalojimų, būdingų kovai ar savigynai, nėra. D. B. lavono kraujyje rasta 3,97 % etilo alkoholio (t.l, b. 1. 113-114).

212012-12-29 įvykio vietos apžiūros protokolu užfiksuota, kad ( - ) esančio buto virtuvėje ant grindų yra vyriškos lyties lavonas, kuris guli ant nugaros, jo kojos suglaustos, sulenktos per kelius, rankos ištiestos į šalis, delnais į viršų, galva pasukta į dešinę pusę. Ant lavono veido, kaklo ir rankų plaštakų yra raudonos spalvos dėmės. Lavonas su žaizdomis kaklo, krūtinės srityse. Greta lavono galvos, dešinėje pusėje yra apie 0,80mx0,9 m dydžio raudonos spalvos dėmė bei kitos mažesnės raudonos spalvos dėmės. Nišoje, jungiančioje koridorių ir virtuvę, ant grindų yra paviršiniai avalynės padų pėdsakų fragmentai. Ant virtuvėje esančios spintelės, šaldytuvo yra raudonos spalvos įvairių formų ir dydžių dėmės(t.l,b. 1. 5- 12).

222012-12-30 įvykio vietos apžiūros protokolu užfiksuota, kad ( - ), netoli įtariamojo L. B. namų, už ūkinio pastato, tarp švendrų rastas baltos spalvos maišas su jame esančia žalsvos spalvos žiemine striuke, kurios dešinė rankovė, priekinis dešinysis skvernas, nugaros vidurinė dalis ir dešinė pusė yra su raudonos spalvos dėmėmis, bei sportiniu švarku, kurio dešinio skverno viduryje, nugaros dešinėje pusėje yra rusvos spalvos dėmės (U, b. 1.19-26).

23Motyvai

24Surinktų įrodymų visetas rodo, kad L. B. tyčia nužudė D. B.. Baudžiamoji atsakomybė pagal LR BK 129 straipsnį kyla tada, kai žmogaus gyvybė atimama veikiant tiesiogine ar netiesiogine tyčia.

25Teisminio bylos nagrinėjimo metu L. B. neneigė peiliu kelis kartus dūręs nužudytajam. Parodė, kad jiems girtaujant kilo konfliktas dėl to, kad D. B. jį apkaltino prieš metus pavogus pastarojo telefoną. Jiems besistumdant, jis paėmė nuo stalo peilį ir kelis kartus dūrė D. B. į kaklo ir krūtinės sritis, kol pastarasis nukrito aukštielnikas. Kaltinamasis parodė, kad buvo girtas ir apie pasekmes nepagalvojo. Savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje. Iš to seka, kad L. B. suprato, kad savo veika kėsinasi į kito žmogaus gyvybę, tam panaudodamas pavojingą įrankį gyvybei - peilį, numatė, kad gali atimti gyvybę D. B., nes peiliu kelis kartus smogė į kaklo ir krūtinės sritį, ir, nors nenorėjo atimti gyvybę, sąmoningai leido tokiems padariniams atsirasti, tai yra nužudė D. B. netiesiogine tyčia. Sąmoningas leidimas padariniams atsirasti reiškia kaltininko abejingumą galimam kito žmogaus gyvybės atėmimui. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltę patvirtino liudytojai I. Š., kuri parodė, kad L. B. prašymu nuėjusi į D. B. butą rado D. B. jau mirusį, prie išėjimo iš virtuvės ant grindų matėsi kruvini avalynės pėdsakai. Liudytojos V. V. parodymais nustatyta, kad vakare sutikusį L. B., matė suteptą striukę tamsiom dėmėm, nors prieš tai susitikusi su L. B., kuris dėvėjo tą pačią striukę, jokių sutepimų nematė. Liudytojo J. R. parodymais nustatyta, kad L. B. striukė buvo stipriai sutepta krauju. Specialisto išvada nustatyta, kad ant L. B. striukės, sportinio bliuzono yra D. B. kraujas su 99,9999999999999998 % tikimybe, ant L. B. sportinių kelnių rasti žmogaus kraujo pėdsakai, atlikus DNR tyrimą, nustatytas mišrus D. B. su 99,9999999999999998 % ir L. B. su 99,99999999999999 tikimybe DNR profilis.

26Medicinos specialisto išvada patvirtina tai, kad D. B. lavone konstatuota durtinė pjautinė kiauryminė žaizda dešinėje kaklo pusėje su bendrinės miego arterijos ir vidinės jungo venos daliniu nupjovimu, paviršinė durtinė pjautinė žaizda kaklo priekinėje vidurinėje dalyje, durtinė pjautinė žaizda krūtinės kairėje pusėje su paviršiniu krūtinkaulio sužalojimu. D. B. mirtis įvyko nuo durtinio pjautinio kiauryminio kaklo dešinės pusės sužalojimo su bendrinės miego arterijos ir vidinės jungo venos daliniu nupjovimu bei ūmiu išoriniu nukraujavimu. Pagal D. B. konstatuotus sužalojimus galima spręsti, kad jie galėjo būti padaryti kietu aštriu smailiu duriančiai pjaunančio tipo įrankiu trimis poveikiais, jam esant bet kokioje padėtyje ir, labiausiai tikėtina, nukentėjusiajam ir užpuolikui esant vienas priešais kitą.

27Slapto sekimo metu užfiksuota, kad L. B. pasakoja apie tai, kad būdamas girtas, pažįstamam asmeniui peiliu dūrė vieną kartą į krūtinę, kitą - į kaklą. Grįžęs į namus, striukę, peilį išmetė, kur nepamena.

28Taigi išanalizavus rašytinius duomenis, kaltinamojo ir liudytojų parodymus, daroma išvada, kad L. B. nužudė D. B., todėl jo nusikalstama veika turi būti kvalifikuojama pagal LR BK129str. l d.

29Dėl civilinių ieškinių

30Nukentėjusioji J. B. pareiškė civilinį ieškinį 100000Lt. sumoje ir prašo jį priteisti už neturtinę žalą mažametei M. B.. Nurodė, kad duktė dėl L. B. kaltės neteko tėvo, kuris ją išlaikė. Mergaitė patyrė dvasinius pergyvenimus ir fizinį skausmą, labai sunkiai išgyvena tėvo netektį - pablogėjo jos savijauta, pasidarė jautri, uždara, pašlijo jos mokymasis. Tarp tėvo ir dukters buvo glaudus ryšys. Duktė dar iki šiol negali susitaikyti su tėvo mirtimi.

31Civilinis ieškinys tenkinamas iš dalies. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad M. B. tėvas yra D. B.. J. B. teigimu, nužudytasis dukrą mylėjo, ja rūpinosi, teikė materialinę pagalbą, nors jie kartu ir negyveno. Atsižvelgiant į tai, kad mažametė M. B. pergyvena dėl tėvo mirties, jaučia dvasinius išgyvenimus ir fizinį skausmą, atsižvelgiant teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus, į padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, į pasekmes, turi būti priteista 40000 Lt. už neturtinę žalą ( LR CK 6.250 str.). Nukentėjusiajai taip pat turi būti priteistos išlaidos už suteiktą advokato pagalbą 500 Lt. sumoje.

32Nukentėjusiojo A. B. civilinis ieškinys 2895,90 Lt. mažinamas ir štai dėl ko.

33Nukentėjęs parodė, kad gavo vienkartinę laidojimo pašalpą 1040 Lt. sumoje, kuri neišminusuota iš ieškinio sumos. Minusavus 1040Lt., nukentėjusiajam turi būti priteista 1855,90Lt. Valstybinio socialinio draudimo fondo Marijampolės skyrius pareiškė 2047,99 Lt. civilinį ieškinį. Ieškinys pagrįstas, todėl turi būti priteistas iš kalto asmens.

34Bausmės skyrimas

35Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, numatytus LR BK 54 str.: į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, į nusikalstamos veikos stadiją, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

36L. B. padarė labai sunkų, tyčinį, smurtinį nusikaltimą. Pasekmės sunkios ir negrįžtamos. L. B. nedirbo, baustas administracine tvarka.

37Lengvinančia aplinkybe laikoma tai, kad kaltu prisipažino ir nuoširdžiai gailisi dėl padaryto. Sunkinančia aplinkybe laikoma tai, kad nusikalto būdamas neblaivus, kas turėjo įtakos nusikaltimo padarymui. Kaltinamasis teismo posėdžio metu pripažino, kad girtumas turėjo įtakos nusikaltimo padarymui.

38Atsižvelgus į visas bylos aplinkybes, kaltinamojo asmenybę, sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės santykį, L. B. turi būti paskirtas bausmės vidurkis.

39Teismas, vadovaudamasis LR BPK 298-308 str. str.

Nutarė

40L. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 129 str. ld. ir nuteisti jį laisvės atėmimu 10 ( dešimčiai) metų.

41Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

42Kardomąją priemonę - suėmimą palikti tapačią.

43Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, tai yra nuo 2013m. gruodžio 30d.

44Į bausmės laiką įskaityti suėmime išbūtą laiką nuo 2012-12-29 iki 2013-12-30.

45Priteisti iš L. B. M. B. 40000 Lt. už neturtinę žalą, J. B. - 500Lt. turėtų išlaidų už advokato pagalbą, nukentėjusiajam A. B. -1855,90Lt. už laidojimo išlaidas, civiliniam ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo Marijampolės skyriui 2047,99 Lt. už žalą.

46Daiktinius įrodymus: dalį linoleumo su avalynės padų pėdsakų fragmentais, atsuktuvą, 2 peilius, 12 vnt. cigarečių nuorūkų, metalinį atidarytuvą, 2 plastikinius kamščius, medžiaginę kepurę, 0,7 1 talpos 3 butelius, rastus ir paimtus įvykio vietos apžiūros metu - saugomus Marijampolės AVPK Vilkaviškio rajono PK (kvitai, serija BBB Nr. 0000382, 0000327 ir Nr. 0000296) sunaikinti kaip menkaverčius (LR BPK 94 str. 1 d. 4 p.); striukę, sportinį švarką, maišą, rastus ir paimti įvykio vietos apžiūros metu - saugomus Marijampolės AVPK Vilkaviškio rajono PK (kvitai, serija BBB Nr. 0000382 ir Nr. 0000391) - grąžinti L. B. ( LR BPK 94 str. ld. 5p.); D. B. lavono kraujo pavyzdį, lavono žaizdą, rankų nagus su panagių turiniu, plaukų pavyzdžius, D. B. lavono drabužius (striukę, liemenę, marškinius, marškinėlius, kelnes, porą kojinių, pora batų, trumpikes), pateiktus daiktų pateikimo protokolu - saugomus Marijampolės AVPK Vilkaviškio rajono PK (kvitai, serija BBB Nr. 0000382, 0000391 ir 0000380), L. B. lyginamąjį seilių pavyzdį, paimtą pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokolu - saugomą Marijampolės AVPK Vilkaviškio rajono PK (kvitas, serija BBB Nr. 0000391) - sunaikinti kaip menkaverčius ( LR BPK 94 str.ld.4p.); L. B. drabužius: kelnes, pirštines, kepurę, marškinius, marškinėlius, pilkos spalvos striukę, kojines, batus, paimtus daiktų pateikimo protokolu - saugomus Marijampolės AVPK Vilkaviškio rajono PK (kvitai, serija BBB Nr. 000381, 0000391 ir 0000296) grąžinti L. B. ( LR BPK 94 str. ld.5p.); L. B. rankų nagų pavyzdžius bei nuoplovas, paimtus pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokolu - saugomus Marijampolės AVPK Vilkaviškio rajono PK (kvitai, serija BBB Nr.0000391), 4 peilius rastus ir paimtus kratos metu -saugomus Marijampolės AVPK Vilkaviškio rajono PK (kvitas, serija BBB Nr. 0000327 ) grąžinti L. B. ( LR BPK 94 str. ld. 5p.), CD su įvykio vietos vaizdo įrašu, CD su vaizdo įrašu iš parduotuvės, CD su avalynės pėdsako vaizdo įrašu (prie specialisto išvados Nr. 64-8-IS1-75), DVD+R su garso įrašu, padarytu slapto sekimo metu, CD su įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje vaizdo įrašu, - vokuose perduotus su ikiteisminio tyrimo medžiaga - palikti saugoti prie bylos ( LR BPK 94 str. ld. 3p.).

47Laikino nuosavybės teisų apribojimą į pinigines lėšas, esančias AB „Swedbank" sąskaitoje Nr. ( - ) nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

48Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą apeliacine tvarka.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Svetlana... 2. L. B., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, išsituokęs, vidurinio... 3. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 129 str. 1 d. padarymu.... 4. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 5. Kaltinamasis L. B. 2012 m. gruodžio 29 d. apie 18-19 val. D. B. priklausančio... 6. Kaltinamasis L. B. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2012-12-29 D. B. namuose,... 7. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiųjų,... 8. Nukentėjusioji J. B. parodė, kad ketverius metus ji su savo sutuoktiniu D. B.... 9. Nukentėjusysis A. B. parodė, kad 2012-12-29 apie 21 val. jam paskambino I.... 10. Liudytoja I. Š. parodė, kad 2012-12-29 apie 21.30 val. pas ją į namus... 11. Liudytoja V. V. parodė, kad 2012-12-29 apie 17.40 val. ji buvo parduotuvėje,... 12. Liudytojas J. R. parodė, kad 2012-12-29 apie 18 val. 15-20 min. jis važiavo... 13. L. B. parodymų patikinimo vietoje, naudodamasis manekenu bei peilio maketu,... 14. Iš 2013-02-14 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad G. parduotuvės... 15. 2013-01-10 daiktų pateikimo protokolu nustatyta, kad VTMT Marijampolės... 16. 2013-03-06 daiktų apžiūros protokolu nustatyta, kad D. B. striukės... 17. 2012-12-30 daiktų pateikimo protokolu nustatyta, kad įtariamasis L. B.... 18. Iš Marijampolės AVPK Kriminalistinių tyrimo skyriaus 2013-02-07 specialisto... 19. VTMT prie LR TM Serologijos ir DNR laboratorijos 2013-06-26 specialisto išvada... 20. VTMT prie LR TM Marijampolės poskyrio 2013-01-28 specialisto išvada Nr. M... 21. 2012-12-29 įvykio vietos apžiūros protokolu užfiksuota, kad ( - ) esančio... 22. 2012-12-30 įvykio vietos apžiūros protokolu užfiksuota, kad ( - ), netoli... 23. Motyvai... 24. Surinktų įrodymų visetas rodo, kad L. B. tyčia nužudė D. B.. Baudžiamoji... 25. Teisminio bylos nagrinėjimo metu L. B. neneigė peiliu kelis kartus dūręs... 26. Medicinos specialisto išvada patvirtina tai, kad D. B. lavone konstatuota... 27. Slapto sekimo metu užfiksuota, kad L. B. pasakoja apie tai, kad būdamas... 28. Taigi išanalizavus rašytinius duomenis, kaltinamojo ir liudytojų parodymus,... 29. Dėl civilinių ieškinių... 30. Nukentėjusioji J. B. pareiškė civilinį ieškinį 100000Lt. sumoje ir prašo... 31. Civilinis ieškinys tenkinamas iš dalies. Iš byloje esančių dokumentų... 32. Nukentėjusiojo A. B. civilinis ieškinys 2895,90 Lt. mažinamas ir štai dėl... 33. Nukentėjęs parodė, kad gavo vienkartinę laidojimo pašalpą 1040 Lt.... 34. Bausmės skyrimas... 35. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į bendruosius bausmės skyrimo... 36. L. B. padarė labai sunkų, tyčinį, smurtinį nusikaltimą. Pasekmės sunkios... 37. Lengvinančia aplinkybe laikoma tai, kad kaltu prisipažino ir nuoširdžiai... 38. Atsižvelgus į visas bylos aplinkybes, kaltinamojo asmenybę, sunkinančios ir... 39. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 298-308 str. str.... 40. L. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 129 str.... 41. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 42. Kardomąją priemonę - suėmimą palikti tapačią.... 43. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, tai yra nuo... 44. Į bausmės laiką įskaityti suėmime išbūtą laiką nuo 2012-12-29 iki... 45. Priteisti iš L. B. M. B. 40000 Lt. už neturtinę žalą, J. B. - 500Lt.... 46. Daiktinius įrodymus: dalį linoleumo su avalynės padų pėdsakų fragmentais,... 47. Laikino nuosavybės teisų apribojimą į pinigines lėšas, esančias AB... 48. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...