Byla e2-438-831/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo ir procesinių palūkanų priteisimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus (toliau – VSDFV Marijampolės skyrius) ieškinį atsakovui L. B. dėl turtinės žalos atlyginimo ir procesinių palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui L. B. dėl 2528,39 Eur žalos atlyginimo ir 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo, kurį prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Kadangi ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas ir jis pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais – Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nuosprendžio kopija, Marijampolės pataisos namų 2016-01-21 raštu Nr. 9/07-1101, 2013-02-14 M. B. prašymu skirti našlaičių pensiją, Išrašu iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie gimimą, Išrašu iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie mirtį, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 53-659, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pažyma apie asmeniui (M. B.) priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas nuorašas, Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nuosprendžio kopija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2013- 08-01 patikslinto ieškinio Nr. (1.7) S-13975 dėl turtinės žalos atlyginimo nuorašu, Asmens registracijos pagal gyventojų registro pateiktus duomenis už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-01-14 nuorašu – esant ieškovo prašymui, ieškinys išnagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

4Teismas, remdamasis minėtais ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais, Nustatė

5Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi baudžiamąją bylą Nr. 1A-337/2014 (proceso Nr. 1-56-1- 00931-2012-1) 2014 m. lapkričio 19 d. nuosprendžiu nustatė, kad L. B. buvo nuteistas už tai, kad 2012-12-29 apie 18-19 val. D. B. priklausančio buto, esančio ( - ), virtuvėje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, abipusio konflikto su nukentėjusiuoju metu, tyčia peiliu vieną kartą durdamas pjovė D. B. į kaklo priekinę vidurinę dali, tuo padarydamas paviršinę durtinę žaizdą kaklo priekinėje vidurinėje dalyje, vieną kartą durdamas pjovė D. B. į krūtinės kairę pusę, tuo padarydamas durtinę žaizdą krūtinės kairėje pusėje su paviršiniu krūtinkaulio sužalojimu, vieną kartą durdamas pjovė D. B. j dešinę kaklo pusę, tuo padarydamas durtinę pjautinę kiauryminę žaizdą dešinėje pusėje su bendrinės miego arterijos ir vidinės jungo venos daliniu nupjovimu, kas komplikavosi ūmiu išoriniu nukraujavimu, nuo ko 2012-12-29 įvykio vietoje D. B. mirė.

6Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. lapkričio 19 d. nuosprendžiu pripažino L. B. kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 1 dalyje ir paskyrė 11 metų laisvės atėmimo bausmę, atliekant ją pataisos namuose.

7Šiuo metu L. B. bausmę atlieka Marijampolės pataisos namuose, adresu - Marijampolė. Sporto g. 7.

82013-02-14 į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių kreipėsi M. B. su prašymu skirti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją (toliau - našlaičių pensija) už 2012-12-29 mirusį tėvą D. B.. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 53-659 M. B. nuo 2012-12-29 buvo paskirta 288,58 Lt per mėnesi našlaičių pensija. M. B. buvo išmokėta 2528,39 Eur našlaičių pensijos už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2016-01-31.

9Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 30 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-362-348/2013 (teisminio proceso Nr. 1-25-1-00931-2012-1) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2013-08-01 ieškinį dėl 2047,99 Lt priteisimo iš L. B. tenkino. Ieškinio sumą (2047,99 Lt) sudarė M. B. išmokėta našlaičių pensija už laikotarpį nuo 2012-12- 29 iki 2013-07-31. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. lapkričio 19 d. nuosprendžiu Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nuosprendžio dalį dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinio paliko nepakeistą. Atsakovas teismo priteistos sumos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui iki šiol neatlygino.

10CK 6.246 str. nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Šalių susitarimas dėl civilinės atsakomybės už nuostolius (žalą), padarytus dėl skolininko tyčios ar didelio neatsargumo, netaikymo ar jos dydžio apribojimo negalioja. Draudžiama apriboti ar panaikinti civilinę atsakomybę už sveikatos sužalojimą, gyvybės atėmimą ar neturtinę žalą. Šalys savo susitarimu negali pakeisti imperatyviųjų teisės normų, nustatančių civilinę atsakomybę, jos formą ar dydį (CK 6.252 str.).

11CK 6.263 str. nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Be to, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. nustatyta, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo ta žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

12Atsakovas nevykdė pareigos laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais kitiems asmenims nepadarytų žalos, savo tyčiniais kaltais veiksmais nužudė D. B., dėl ko VSDFV Marijampolės skyrius mirusiojo dukrai M. B. per laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2016-01-31 išmokėjo 2528,39 Eur našlių ir našlaičių pensiją, todėl VSDFV Marijampolės skyrius patyrė 2528,39 Eur turtinę žalą. Taigi, tarp atsakovo nusikalstamų veiksmų ir VSDFV Marijampolės skyriaus patirtų išlaidų yra tiesioginis priežastinis ryšys. Todėl atsakovas privalo atlyginti VSDFV Marijampolės skyriui savo neteisėtais kaltais veiksmais padarytą 2528,39 Eur žalą.

13Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistina 2528,39 Eur nusikaltimu padarytos turtinės žalos už M. B. išmokėtą našlių ir našlaičių pensiją (CK 6.245 - 6.249 str.; 6.251 str. 1 d.; 6.263 str. 1 d.).

14Kadangi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo paduodant ieškinį (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinas 28 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 ir 7 p., 7 d.) bei 1,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso – 29,16 Eur, valstybės naudai (CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.; 96 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 1, 2 d., 286 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo L. B. (asmens kodas ( - ) 2528,39 Eur (du tūkstančius penkis šimtus dvidešimt aštuonis eurus ir 39 ct) žalos atlyginimo, 5 % (penkių procentų) metines palūkanas nuo priteistos sumos (2528,39 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. vasario 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui (įstaigos kodas 188677622, adresas A. V. g. 2-1, Marijampolė, a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100).

18Priteisti iš atsakovo L. B. (asmens kodas ( - ) 29,16 Eur (dvidešimt devynis eurus ir 16 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

19Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jam dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius CPK 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

20Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jam dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui galės būti išduotas vykdomasis raštas.

21Atsakovas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal CK privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

22Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius,... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui L. B. dėl 2528,39 Eur... 3. Kadangi ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas ir jis pagrįstas... 4. Teismas, remdamasis minėtais ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais,... 5. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 6. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija... 7. Šiuo metu L. B. bausmę atlieka Marijampolės pataisos namuose, adresu -... 8. 2013-02-14 į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės... 9. Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 30 d. nuosprendžiu... 10. CK 6.246 str. nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus,... 11. CK 6.263 str. nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio... 12. Atsakovas nevykdė pareigos laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 13. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo... 14. Kadangi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo paduodant... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 1, 2 d., 286 str., teismas... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo L. B. (asmens kodas ( - ) 2528,39 Eur (du tūkstančius... 18. Priteisti iš atsakovo L. B. (asmens kodas ( - ) 29,16 Eur (dvidešimt devynis... 19. Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jam dienos privalo įvykdyti... 20. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jam dienos prieštaravimai nebus... 21. Atsakovas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško... 22. Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais....