Byla 2A-698-395/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Albino Čeplinsko, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Evaldo Burzdiko, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, šalims nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-9776-774/2010 pagal ieškovo K. Š. ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei, tretiesiems asmenims VĮ Registrų centras, G. E. Š. dėl patalpų pripažinimo priklausiniu.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas K. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas rūsio patalpas R-l/8,12 kv. m ir R-2/20,51kv.m, įrengtas po priestatu 3a1ž 1987 m. pripažinti 1-ojo buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), priklausiniu. Nurodė, kad jam nuosavybės teise priklauso 1-as butas, esantis ( - ). 1987 metais prie buto savavališkai pastatytas priestatas 3a1ž, kuriame buvo įrengta 1-ojo buto virtuvė, vonia ir tualetas, o po priestatu – rūsys, kuriame įrengtos dvi patalpos – R-1/8,12 ir R-2/20,51. Eilę kartų atliekant ir tikslinant priestato kadastrinius matavimus, po priestatu jokios rūsio patalpos nebuvo nurodomos. 2006-09-19 kadastriniuose matavimuose užfiksuota tik rūsio patalpa R-2, į kurią galima patekti tik per priestato 1-o aukšto 1-o buto virtuvę ir rūsio patalpą R-1, atskiro įėjimo į rūsio patalpą R-2, nėra. Savivaldybei vykdant ieškovo savavališkai pastatyto viso priestato įteisinimą savivaldybės tarybos vardu, visuose suderinimo dokumentuose nėra nurodyta kokios patalpos randasi įteisintame priestate 3a1ž. Rūsio patalpos įrengtos statant priestatą 1987 metais, pirma iškastas rūsys, o ant jo pastatytas priestatas, kuris visas buvo įteisintas savivaldybės vardu. Patalpoje R-1 ieškovo jėgomis įrengtos visos komunikacijos - šildymo, vandens, kanalizacijos ir kt. aptarnaujančios ieškovo 1-jį butą. Atsakovė ieškovui pardavė visą 1-jį butą, su jame esančia rūsio patalpa R-1, nors pirkimo - pardavimo sutartyje ji nėra nurodyta, kas padaryta dėl savivaldybės kaltės, netinkamai įforminus dokumentus. Ieškovas prašo pripažinti rūsio patalpą R-1 jo buto priklausiniu, nes joje randasi įrenginiai, aptarnaujantys jo butą, kurį jis nusipirko iš Kauno miesto savivaldybės. Patekimas į abi rūsio patalpas yra tik iš ieškovo virtuvės. Rūsys nėra pripažįstamas nei statiniu, nei įrenginiu, nes neturi statiniui reikalingų požymių, numatytų Statybos įstatymo 23 straipsnyje. Jis yra priklausinys, skirtas aptarnauti pirmajam butui. Ieškovas kreipėsi į teritorinį ir centrinį registratorių dėl ginčo rūsio patalpos inventorizavimo bei teisinio įregistravimo ir gavęs neigiamą atsakymą nusprendė ginti savo teises teismine tvarka.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškinį tenkino, rūsio patalpas R-l/8,12 kv.m ir R-2/20,51 kv.m, įrengtas po priestatu 3a1ž 1987 m. pripažino 1-ojo buto, esančio ( - ), priklausiniu. Teismas sprendė, kad ieškovas įstatymų nustatytą įrodinėjimo pareigą įvykdė, atsakovė Kauno miesto savivaldybė savo įrodinėjimo pareigos neįvykdė, įrodymų, patvirtinančių savo prielaidoms bei samprotavimams nepateikė ir ieškinyje nurodytų bei byloje nustatytų faktinių aplinkybių įstatymų leistinomis priemonėmis nenuginčijo. Teismas pažymėjo, kad 2009-09-10 atlikus faktinius kadastrinius matavimus vietoje, abi rūsio patalpos (R-1 ir R-2) ginčo buto patalpos vidaus plotų eksplikacijoje įvardintos kaip ginčo buto priklausiniai (b.l. 18). Kad ginčo rūsio patalpos susiję su pagrindiniu daiktu, butu, esančiu Kaune, M. S. g. 23-1, jam priklauso ir atskirai egzistuoti negali, patvirtina šios nustatytos aplinkybės: patekti į rūsio patalpą R-2 galima tik per patalpą R-1, kadangi kaip matyti iš patalpų plano, kito įėjimo nėra. Patekti į patalpą R-1 galima tik per 1-jam butui priklausančią virtuvę (1-5). Priestato 3a1ž, kurio plotu nuo 2006-07-21 įregistruotas 1-o buto ploto padidinimas, pamatais tarnauja nurodyto rūsio monolitinio gelžbetonio sienos, o priestato 3a1ž grindys yra įrengtos ant minėto rūsio monolitinio gelžbetonio perdangos. Rūsio patalpos R-1 erdvė išnaudota 1-jam butui priklausančio vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimui. Antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip (CK 4.414 str.1 d.). Teismas nustatė, kad iki buto pardavimo ieškovui, 21,01 kv.m bendro ploto butas su rūsiu, esantis ( - ), 1995-03-16 priėmimo-perdavimo akto pagrindu, kadastro duomenų fiksavimo data 2004-11-12, nuosavybės teise registruotas Kauno miesto savivaldybės tarybos vardu (b.l. 9). Šiame bute yra rūsio patalpa R-1, kuri ieškovui 2008-02-14 pirkimo-pardavimo sutartimi parduota nebuvo ir liko ankstesnio šios patalpos savininko, Kauno miesto savivaldybės nuosavybė, nors faktiškai visą laiką naudojama ieškovo kartu su visomis kitomis buto, esančio ( - ), patalpomis. Tokiu būdu teismas laikė, kad atsakovas yra tinkamas, ieškovas teisėtai ir pagrįstai atsakovu byloje nurodo rūsio patalpos R-1 savininką, nepardavusį jam šios patalpos ir ne dėl ieškovo kaltės nenurodžiusio šios patalpos pirkimo- pardavimo sutartyje (b.l. 21). Taip pat teismas atmetė atsakovo argumentas apie tai, kad ieškovas nesilaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, motyvuodamas tuo, jog ieškovas į Registrų centro įmonės Kauno filialą kreipėsi prašydamas inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti rūsio patalpą, esančią ( - ). Nagrinėjamo ieškinio dalykas yra prašymas rūsio patalpas R-l/8,12 kv.m ir R-2/20,51kv.m, įrengtas po priestatu 3a1ž 1987 m. pripažinti 1-ojo buto, esančio ( - ), priklausiniu. Tokios kategorijos bylose nėra nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos, todėl ir CPK 293 str. 1 d. 2 p. nagrinėjamu atveju netaikomas.

5Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad sprendimas naikintinas dėl šių argumentus:

61. Byla išspręsta atsakovu patraukiant netinkamą asmenį. Šiuo atveju reikalavimas nėra nukreiptas Kauno miesto savivaldybei, kadangi atsakovas tokių veiksmų, kurių prašo atlikti atsakovas t.y. pripažinti priklausiniu, neturi kompetencijos atlikti ir negalėtų įvykdyti tokio teismo sprendimo. Be to, tikslinant buto, esančio ( - ), kadastro duomenis 2002-02-15, 2004-07-16, 2004-11-12, 2006-06-19, 2007-02-01, nebuvo užfiksuotas rūsys po priestatu 3alž. Pripažinimo tinkamu naudoti komisija, peržiūrėjusi statinio projektą, statybos leidimą ir kadastrinių matavimų duomenis, apžiūrėjo statinį ir pripažino jį tinkamu naudoti 2006-07-14 Pripažinimo tinkamu naudoti aktu, kuriame buvo nurodytas bendras plotas 52,69 m2, naudingas plotas 52,69 m2. Šio akto pagrindu butas buvo įregistruotas VĮ RC Nekilnojamojo turto registre (plotas padidėjo 31,68 m2, buvęs plotas 21,01 m2) (b. 1. 21). Būtent tokio ploto, t. y. 52,69 m2, butas ir buvo parduotas K. Š. 2008-02-14 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. IR-1227. Nei perkant nekilnojamąjį daiktą, nei vėliau, ieškovas nereiškė jokių pretenzijų nei dėl jo pripažinimo tinkamu naudoti akto, nei dėl kadastriniais duomenimis užfiksuoto ir įregistruoto ploto. Be to, šioje civilinėje byloje ieškovas neginčijo nei buto pirkimo-pardavimo sutarties, nei pripažinimo tinkamu naudoti akto, nei VĮ Registrų centras įregistruotų duomenų. Kadangi ši patalpa teisiniu požiūriu apskritai neegzistuoja, ji nebuvo fiksuota ankstesniuose kadastriniuose duomenyse, butas pripažintas naudoti be šios patalpos, todėl teismo teiginys, kad Kauno miesto savivaldybė yra ar buvo šios patalpos savininkė ir jos dėl kažkokių priežasčių nepardavė ieškovui, yra teisiškai nepagrįstas, nelogiškas ir neatitinkantis tikrovės.

72. Skundžiamas teismo sprendimas naikintinas kaip pažeidžiantis LR CPK 293 str. 2 p. Tiek kreipimuose su prašymais į VĮ Registrų centrą, tiek su ieškiniu į teismą, ieškovas pagrinde nurodė tas pačias aplinkybes, t. y. prielaidas, kad VĮ Registro centro darbuotojai padarė klaidas kadastro duomenyse neužfiksuodami rūsio patalpos. Todėl, apelianto nuomone, būtent skundžiant VĮ RC Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2010 m. vasario 3 d. sprendimą Nr. 18 ir buvo galima įrodinėti šią aplinkybę. Tuo tarpu ieškovo pasirinktu būdu ginant savo galimai pažeistą teisę, neišnaudojus šios ikiteisminio nagrinėjimo tvarkos, reiškiant ieškinį Kauno miesto savivaldybei, kuriame pagrinde nurodomos būtent aplinkybės susijusios su galimomis VĮ Registrų centro darbuotojų klaidomis, nenurodant jokių aplinkybių, dėl kurių Kauno miesto savivaldybė būtų dėl to atsakinga, yra neteisėta.

83. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad Kauno miesto savivaldybė neįvykdė įrodinėjimo pareigos, įrodymų, patvirtinančių savo prielaidoms bei samprotavimams, nepateikė ir ieškinyje nurodytų bei byloje nustatytų faktinių aplinkybių įstatymų leistinomis priemonėmis nenuginčijo. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad buto, esančio ( - ), kadastro duomenys buvo tikslinti penkis kartus, t. y. 2002-02-15, 2004-07-16, 2004-11-12, 2006-06-19, 2007-02-01. Nei vieną kartą juose nebuvo užfiksuota ginčo patalpa (b. 1. 32), 2006-07-14 Pripažinimo tinkamu naudoti aktu (b. 1. 14-15) buvo pripažintas tinkamu naudoti butas, kurio plotas 52,69 m2 . Būtent tokio ploto butas ir buvo parduotas ieškovui K. Š. 2008-02-14 pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. IR-1227 ir būtent tokio ploto butas ir yra dabar įregistruotas ieškovo vardu VĮ Registrų centre (b. 1. 21). Nei vienas iš šių dokumentų nėra nuginčytas, todėl, apelianto nuomone, Kauno miesto savivaldybė savo įrodinėjimo pareigą atliko, o būtent ieškovas neatliko savo įrodinėjimo pareigos, t.y. jokiais rašytiniais įrodymais nepaneigė minėtų duomenų bei pats neginčijo nei vieno iš aukščiau nurodytų dokumentų. Be to, patalpa R-2/20,51 jau yra registruota VĮ Registrų centre kaip buto, esančio ( - ), rūsys (b. 1. 21), todėl byla dalyje dėl šios patalpos turėjo būti nutraukta.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš apelianto ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

101. Nepagrįstas apelianto motyvas, jog byla išspręsta atsakovu patraukiant netinkamą asmenį. Gyvenamojo namo priestatas 3alž, esantis ( - ), pastatytas 1987 metais, iki buto pardavimo priklausė Kauno miesto savivaldybei. Jame įrengtos 1-ojo buto patalpos -virtuvė, vonia ir tualetas. Po šiuo priestatu yra rūsys, susidedantis iš dviejų patalpų: R-1 ir R-2, kurios buvo įrengtos priestato statybos metu. Eilę kartų atliekant ir tikslinant priestato kadastrinius matavimus, po priestatu jokios rūsio patalpos nebuvo nurodomos. 2006-09-19 kadastriniuose matavimuose užfiksuota tik rūsio patalpa R-2, į kurią galima patekti tik per priestato 1-o aukšto 1-o buto virtuvę ir rūsio patalpą R-1. Atskiro įėjimo į rūsio patalpą R-2 nėra. Kauno miesto savivaldybei vykdant savavališkai pastatyto viso priestato įteisinimą savivaldybės tarybos vardu, visuose suderinimo dokumentuose dėl savivaldybės darbuotojų aplaidumo nėra nurodyta, kokios patalpos randasi įteisintame priestate 3alž. UAB „Įraža" konstatavo, kad rūsio patalpos įrengtos statant priestatą 1987 metais. Pirma buvo iškastas rūsys, o ant jo pastatytas priestatas, kuris visas buvo įteisintas savivaldybės vardu. Patalpoje R-1 yra ieškovo jėgomis įrengtos visos komunikacijos - šildymo, vandens, kanalizacijos ir kt. aptarnaujančios ieškovo 1-jį butą. Kauno miesto savivaldybė ieškovui pardavė visą 1-jį butą, su jame esančia rūsio patalpa R-1, nors pirkimo - pardavimo sutartyje ji nėra nurodyta, kas padaryta dėl savivaldybės kaltės, netinkamai įforminus dokumentus. Ieškovas pagrįstai prašo pripažinti rūsio patalpą R-1 buto priklausiniu, nes joje randasi įrenginiai, aptarnaujantys jo butą, kurį jis nusipirko iš Kauno miesto savivaldybės ir pagrįstai nurodo, kad šioje civilinėje byloje atsakovu patraukta Kauno miesto savivaldybė. Patalpos R-1 ir R-2 buvo įrengtos kartu, patalpa R-1 yra pereinama, todėl atmestinas atsakovės teiginys, kad tik patalpa R-2 yra 1-ojo buto priklausiniu. Perleistą 1-ą butą su rūsio patalpa ieškovui, atsakovė privalėjo kartu perleisti ir patalpą R-1. Ši patalpa negali būti pagal pirkimo - pardavimo sutartį atskiru turtiniu vienetu. Priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu (CK 4.19 str. l d.). Antraeiliai daiktai skirstomi į esmines pagrindinio daikto dalis, į gaunamus iš pagrindinio daikto vaisius, produkciją ir pajamas, į pagrindinio daikto priklausinius (CK 4.13 str. 2d.). Antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip (CK 4.14 str. 1 d.). Be to, 2005-05-18 pati Kauno miesto savivaldybė kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyrių dėl savavališkai pastatyto viso priestato 3alž įteisinimo, po kuriuo ir buvo rūsio patalpos R-l ir R-2. Tuo pagrindu 2006-07-14 buvo išduotas pripažinimo tinkamu naudoti aktas, kuriame nenurodytos priestato konkrečios patalpos.

112. Teismas pagrįstai padarė išvadą, kad tokios kategorijos bylose nėra nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos, todėl CPK 293 str. l d. 2 p. nagrinėjamu atveju netaikomas.

123. Pagal byloje surinktą medžiagą, teismas pagrįstai sprendime nurodė, kad atsakovė savo įrodinėjimo pareigos neįvykdė, įrodymų, patvirtinančių savo prielaidoms bei samprotavimams pagrįsti nepateikė ir ieškinyje nurodytų bei byloje nustatytų faktinių aplinkybių įstatymų leistinomis priemonėmis nenuginčijo.

132011 m. balandžio 18 d. apeliacinės instancijos teisme gautas atsakovo prašymas, kuriame nurodo, jog vadovaudamasis CPK 308 straipsniu 1 dalimi atsiima apeliacinį skundą nagrinėjamoje byloje.

14Apeliacinis procesas nutrauktinas.

15Civilinio proceso kodekso 308 straipsnio pirmoji dalis numato, kad apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę skundo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Teismas gali nepriimti apeliacinio skundo atsisakymo, jei yra CPK 42 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos, t. y., jei atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui.

16Atsakovas šių reikalavimų nepažeidė, atsisakymo nuo apeliacinio skundo teisinį pagrindą nurodė CPK 308 straipsnį, todėl pripažintina, kad apeliantui žinomos atsisakymo nuo apeliacinio skundo teisinės pasekmės, t. y., kad asmuo, atsisakęs apeliacinio skundo, nebeturi teisės pakartotinai jį paduoti (CPK 308 straipsnio 3 dalis).

17Kadangi apeliantui atsisakius nuo apeliacinio skundo nėra CPK 42 straipsnio antroje dalyje numatytų sąlygų, galinčių kliudyti teismui priimti atsisakymą nuo apeliacinio skundo, nes atsisakymas nuo apeliacinio skundo imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui neprieštarauja, kiti asmenys pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundę nebuvo, todėl jis priimtinas, o apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 308 straipsnio 1, 2 dalys).

18Ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą pareikštas prašymas priteisti iš apelianto ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme netenkintinas, kadangi ieškovas nepateikė šių išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų iki bylos išnagrinėjimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme pabaigos (CPK 98 straipsnio 1, 3 dalys).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 straipsnio antrąja dalimi,

Nutarė

20atsakovo Kauno miesto savivaldybės atsisakymą nuo apeliacinio skundo priimti.

21Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimo, nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas K. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas rūsio patalpas... 4. Kauno miesto... 5. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m.... 6. 1. Byla išspręsta atsakovu patraukiant netinkamą asmenį. Šiuo atveju... 7. 2. Skundžiamas teismo sprendimas naikintinas kaip pažeidžiantis LR CPK 293... 8. 3. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad Kauno miesto savivaldybė... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo pirmosios instancijos... 10. 1. Nepagrįstas apelianto motyvas, jog byla išspręsta atsakovu patraukiant... 11. 2. Teismas pagrįstai padarė išvadą, kad tokios kategorijos bylose nėra... 12. 3. Pagal byloje surinktą medžiagą, teismas pagrįstai sprendime nurodė, kad... 13. 2011 m. balandžio 18 d. apeliacinės instancijos teisme gautas atsakovo... 14. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 15. Civilinio proceso kodekso 308 straipsnio pirmoji dalis numato, kad apeliacinį... 16. Atsakovas šių reikalavimų nepažeidė, atsisakymo nuo apeliacinio skundo... 17. Kadangi apeliantui atsisakius nuo apeliacinio skundo nėra CPK 42 straipsnio... 18. Ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą pareikštas prašymas priteisti iš... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. atsakovo Kauno miesto savivaldybės atsisakymą nuo apeliacinio skundo priimti.... 21. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės...