Byla e2A-353-302/2019
Dėl administravimo lėšų priteisimo, trečiasis asmuo V. G

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Atenergo“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 23 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Atenergo“ ieškinį atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Aftalitana“ dėl administravimo lėšų priteisimo, trečiasis asmuo V. G..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė buvusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Aftalitana“ bankroto administratorė UAB „Atenergo“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 33 808,61 Eur administravimo išlaidų, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės BUAB „Aftalitana“.

82.

9Ieškovė nurodė, kad ją atstatydinus iš BUAB „Aftalitana“ bankroto administratorės pareigų su ja nebuvo atsiskaityta. Teismui atstatydinus administratorę, pavedimo sutartis nutraukiama, pasibaigia bankrutuojančio asmens ir bankroto administratorės teisiniai santykiai, todėl teismas turėjo išspręsti ir bankroto administravimo išlaidų atlyginimo klausimą. BUAB „Aftalitana“ kreditorių susirinkimas 2013 m. gegužės 8 d. patvirtino bankroto administratorės veiklos ataskaitą ir nutarė patvirtinti bankroto administratorės pateiktą administravimo išlaidų sąmatą: atlyginimas administratorei – 60 000 Lt plius PVM; buhalterinės apskaitos tvarkymui – 10 000 Lt plius PVM; ūkio išlaidoms (ryšio, kanceliarijos, pašto, transporto ir kt. išlaidos) – 20 000 Lt plius PVM; juridinės paslaugos – esant poreikiui, pagal faktą; archyvo paslaugoms – 3 000 Lt plius PVM. Visos šios išlaidos buvo skirtos laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Pavedimo sutartis pasirašyta 2013 m. gegužės 13 d. Kadangi BUAB „Aftalitana“ kreditorių susirinkimo 2013 m. gegužės 8 d. nutarimas galioja, egzistuoja bankrutavusios įmonės pareiga atsiskaityti.

103.

11Ieškovė faktines administravimo išlaidas apmokėjo savo lėšomis. Norėdama užtikrinti sklandžią bankroto procedūrų eigą ieškovė sudarė su BUAB „Aftalitana“ darbų atlikimo sutartį, prie jos buvo sudaryta darbų atlikimo įkainių lentelė. Buvo sudarytos teisinių paslaugų sutartys su UAB „Euroteisės biuras“, sudaryta sutartis dėl konsultacijų finansų ir mokesčių srityje, atstovavimo teismuose. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi paskyrė ekspertizę ir įpareigojo už ekspertizę sumokėti 1 500 Eur į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą. Ieškovė pati teikė teisines paslaugas, rengė procesinius dokumentus, dalyvavo nagrinėjant civilines bylas, o kreditoriai nutarė už teisines paslaugas mokėti pagal faktines išlaidas, todėl privalo sumokėti ieškovei už parengtus ir pateiktus ieškinius.

124.

13Ieškovei atlyginimas už administravimą turi būti sumokėtas proporcingai pagal atliktus darbus, nes ieškovė pateikė įrodymus, kuriais remiantis galima daryti išvadą, kad atsakovė yra skolinga ieškovei. Atstatydinta iš pareigų ieškovė vykdydama teismo nutartį perdavė naujai paskirtos bankroto administratorės UAB „Geraldis“ įgaliotam asmeniui visus dokumentus pagal dokumentų perdavimo–priėmimo aktą ir kartu pateikė išankstinio apmokėjimo sąskaitą už atstatydintos administratorės UAB „Atenergo“ paslaugų teikimo laikotarpį.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. liepos 23 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės BUAB „Aftalitana“ ieškovei UAB „Atenergo“ 7 614,86 Eur administravimo išlaidų skolos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 9 156,80 Eur (7 614,86 Eur + 1 541, 94 Eur) sumos nuo bylos iškėlimo (2017 m. vasario 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisė iš ieškovės UAB „Atenergo“ atsakovei BUAB „Aftalitana“ 1 020,88 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

186.

19Teismas nustatė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. vasario 13 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 25 d. nutarties dalį, kuria ieškovei iš atsakovės priteistos 1 541,94 Eur faktiškai patirtos administravimo išlaidos, paliko nepakeistą. Atsižvelgęs į tai, teismas pakartotinai nevertino ir nepasisakė dėl šio ieškovės reikalavimo, o nagrinėjo likusio ieškovės reikalavimo (32 266,67 Eur) pagrįstumą.

207.

21Teismas nurodė, kad atstatydinta bankroto administratorė, nepriklausomai nuo atstatydinimo pagrindų, turi teisę į atlyginimą už suteiktas administravimo paslaugas, kuris nustatytinas proporcingai atliktų darbų apimčiai, atsižvelgiant į pavedimo sutarties dalies įvykdymą; kreditorių susirinkimas nebegali retrospektyviai keisti galiojančiais kreditorių susirinkimo nutarimais nustatyto administratoriaus atlyginimo dydžio, tačiau ši aplinkybė savaime nereiškia, jog bankroto administratorius turi teisę gauti absoliučiai visą (maksimalų) nustatytą (sulygtą) atlyginimą; bankroto administratorius, kreditorių susirinkimui patvirtinus jo veiklos ataskaitą, t. y. priėmus jo prievolės įvykdymą už tam tikrą laikotarpį, nebeturi įrodinėti, jog jis savo prievolę įvykdė ir (ar) įvykdė tinkamai ir preziumuotina, kad jis turi teisę gauti visą atlyginimą už šį laikotarpį.

228.

23Teismas vertino kaip nepagrįstus trečiojo asmens argumentus dėl 2013 m. vasario 28 d. įrašo „Pranešimo ir įsakymo dėl BUAB „Aftalitana“ priklausančių turto bei buhalterinių dokumentų perdavimo parengimas ir siuntimas BUAB „Aftalitana“ valdymo organams“ valandų trukmės bei 2013 m. balandžio 15 d. įrašo „Prašymo dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo parengimas ir pateikimas teismui“ valandų trukmės, nes šios išlaidos patirtos iki 2013 m. gegužės 8 d. ir vien trečiojo asmens teigimas nėra pakankamas paneigti prezumpciją, kad po bankroto administratorės veikos ataskaitos patvirtinimo, ieškovė neturi teisės į šių išlaidų atlyginimą.

249.

25Teismas nustatė, kad ieškovė ieškinį grindė 2016 m. rugpjūčio 8 d. bankroto administratorės UAB „Atenergo“ atliktų paslaugų lentele teikiant paslaugas BUAB „Aftalitana“, kuri buvo sudaryta vėliau siekiant pagrįsti ieškovės atliktas paslaugas BUAB „Aftalitana“. Teismas pažymėjo, kad 2016 m. rugpjūčio 8 d. lentelėje nėra nurodytos datos, kada ieškovė suteikė BUAB „Atenergo“ 2016 m. rugpjūčio 8 d. lentelėje nurodytas paslaugas, todėl remiantis šia lentele nėra galimybės nustatyti, kokios lentelėje nurodytos paslaugos buvo suteiktos iki 2013 m. gegužės 8 d., kai kreditorių susirinkimas patvirtino ieškovės (bankroto administratorės) ataskaitą ir preziumuojama, jog ieškovė turi teisę gauti visą atlyginimą už šį laikotarpį. Atsižvelgęs į tai, kad po šio laikotarpio administratorės ataskaitos nebuvo tvirtinamos, todėl ieškovei tenka pareiga įrodyti, kad prievolė už laikotarpį nuo 2013 m. gegužės 8 d. iki 2016 m. liepos 22 d. įvykdyta tinkamai bei, kad ieškovė turi tiesę į viso atlyginimo sumokėjimą.

2610.

27Teismas, spręsdamas klausimą dėl ieškovės atliktų paslaugų, vadovavosi 2018 m. birželio 22 d. pateikta patikslinta 2016 m. rugpjūčio 8 d. bankroto administratorės UAB „Atenergo“ atliktų paslaugų teikiant paslaugas BUAB „Aftalitana“ lentele ir bankroto administratorės UAB „Atenergo“ atliktų paslaugų teikiant paslaugas BUAB „Aftalitana“ lentele (byloje – lentelė Nr. 1). Teismas, įvertinęs ieškovės atstovų ir trečiojo asmens argumentus dėl bankroto administratorės UAB „Atenergo“ atliktų paslaugų teikiant paslaugas BUAB „Aftalitana“, konstatavo, kad ieškovės reikalavimas dėl administravimo išlaidų priteisimo yra pagrįstas iš dalies. Nurodė, kad ieškovė taikė nepagrįstą įkainį apskaičiuodama bankroto administratorės atlygį. Ieškovė nepateikė duomenų, kad su 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-01 ir 2015 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3-01 „Dėl bankroto administratoriaus darbų įkainių nustatymu“, kuriuo buvo pakeisti bankroto administratorės UAB „Atenergo“ 2013 m. gegužės 15 d. paslaugų įkainių už teikiamas administravimo paslaugas BUAB „Aftalitana“, buvo supažindinti kreditoriai. Juolab, kad ieškovės anksčiau teiktuose lentelėse atitinkamai buvo nurodytas mažesnis įkainis, t. y. vietoje 30 Eur – 20 Eur ir vietoje 30 Eur – 15 Eur,

2811.

29Teismas sprendė, kad pagal patikslintą 2016 m. rugpjūčio 8 d. lentelę ieškovė taikė nepagrįstą įkainį apskaičiuodama bankroto administratorės atlygį už suteiktas paslaugas pagal 57 dokumentus, iš kurių už 2013 m. birželio 21 d. „BUAB „Aftalitana“ dokumentų iš FNT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus perėmimas ir dokumentų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas“; 2013 m. liepos 24 d. „Dokumentų skenavimas ir pakeitimas“; 2013 m. rugpjūčio 26 d. „Pareiškimo Klaipėdos apygardos prokuratūrai dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo parengimas ir išsiuntimas, kartu su pridedamais dokumentais“; 2014 m. balandis „Įmonės sudarytų sutarčių peržiūrėjimas ir analizavimas“; 2015 m. spalio 14 d. „Dokumentų skenavimas ir pateikimas“; 2016 m. liepos 15 d. „BUAB „Aftalitana“ dokumentų perdavimas UAB „Audito gairės“ perdavimo – priėmimo akto parengimas ir pasirašymas.

3012.

31Teismas sprendė, kad pagal lentelę Nr. 1 ieškovė taikė nepagrįstą įkainį apskaičiuodama bankroto administratorės atlygį už suteiktas paslaugas pagal 16 dokumentų, iš kurių už 2014 m. balandžio 14 d. suteiktą paslaugą („Reikalavimo Klaipėdos FNTT dėl dokumentų paruošimo bei perdavimo įvykdymas, t. y. dokumentų paruošimas ir perdavimas FNTT).

3213.

33Teismas konstatavo, kad yra pagrindas sumažinti ieškovės prašomas priteisti išlaidas. Pagal patikslintą 2016 m. rugpjūčio 8 d. lentelę nuo prašomos priteisti 12 756,11 Eur sumos iki 6 903,61 Eur, t. y. sumažinti prašomą priteisti sumą 5 852,50 Eur suma; pagal lentelę Nr. 1 nuo prašomos priteisti 1 758,75 Eur sumos iki 522,50 Eur, t. y. sumažinti prašomą priteisti sumą 1 236,25 Eur suma, atsižvelgiant į mažesnius darbų įkainius.

3414.

35Teismas sprendė, kad ieškovė pagrindė savo reikalavimus dėl 2013 m. lapkričio įrašų „Užklausimų dėl automobilių parengimas, apmokėta už dokumentų vertimą į Prancūzų kalbą, apmokėta už pašto siuntas į Prancūziją“.

3615.

37Teismo vertinimu trečiojo asmens argumentai dėl 2014 m. kovo 19 d. įrašo „Skundo dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą parengimas ir pateikimas teismui kartu su pridedamais dokumentais“ ir dėl 2014 m. kovo 24 d. įrašo „Pareiškimo Klaipėdos apygardos prokuratūrai dėl praleistų ir neištirtų aplinkybių parengimas ir išsiuntimas, kartu su pridedamais dokumentais” yra pagrįsti, nes ieškovė nepateikė šios paslaugos suteikimą, pagrindžiančių dokumentų, nėra aišku dėl kokio tyrimo šios išlaidos patirtos, todėl yra pagrindas pagal patikslintą 2016 m. rugpjūčio 8 d. lentelę prašomą priteisti sumažinti 45 Eur ir 480 Eur sumomis, t. y. iki 6 378,61 Eur (6 903,61 Eur – 45 Eur – 480 Eur).

3816.

39Teismas pažymėjo, kad kreditorių susirinkimas patvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, nenurodė, kad bankroto administratorės atliktų paslaugų, patirtų išlaidų apmokėjimas yra susietas su rezultatu. Teismas vertino kaip nepagrįstus trečiojo asmens argumentus, kad nesant duomenų apie ieškovės atliktų paslaugų rezultatą, ieškovės atliktos paslaugos, patirtos išlaidos neapmokamos.

4017.

41Teismas konstatavo, kad ieškovės reikalavimas dėl 17 751,81 Eur sumos už suteiktas juridines paslaugas priteisimo yra nepagrįstas, nes ieškovė nepateikė duomenų, kad tokias išlaidas patyrė; rekomendacijų 1 punkte nustatyta, kad šios rekomendacijos nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalų dydį, t. y. rekomendacijos nėra taikomos bankroto administratoriams; nėra kreditorių susirinkimo sutikimo, pritarimo, patvirtino, kad už suteiktas bankroto administratorės juridines paslaugas išlaidų suma buvo apskaičiuota vadovaujantis rekomendacijomis.

4218.

43Teismas konstatavo, kad ieškovė, manydama, jog jos teisė pažeista, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris yra tenkintas iš dalies, todėl trečiojo asmens nurodyti argumentai nesudaro pagrindo ieškovei taikyti CPK 95 straipsnio normas.

44III.

45Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

4619.

47Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Atenergo“ prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 23 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti visa apimtimi, priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4819.1.

49Ieškovė nesutiko su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad ji nesupažindino kreditorių su 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-01 ir 2015 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3-01 „Dėl bankroto administratoriaus darbų įkainių nustatymo“, todėl šiuose įsakymuose nurodyti bankroto darbų įkainiai netaikytini apskaičiuojant bankroto administratorės atlygį už suteiktas paslaugas. Pirmosios instancijos teismas neįsigilino į 2013 m. gegužės 8 d. BUAB „Aftalitana“ kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą šeštuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Nurodo, kad visos šios išlaidos buvo skirtos nuo nutarties iškelti bankroto bylą iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

5019.2.

51Atsižvelgiant į tai, ieškovė turėjo diskrecijos teisę, neviršydama patvirtintos administravimo išlaidų sumos, nustatyti atskirų savo paslaugų įkainius. BUAB „Aftalitana“ kreditoriams neturėjo jokios reikšmės, kokius įkainius už atskiras paslaugas 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-01 ir 2015 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3-01 „Dėl bankroto administratoriaus darbų įkainių nustatymo“ ieškovė nustatė, jei šie įkainiai neprieštaravo BUAB „Aftalitana“ kreditorių 2013 m. gegužės 8 d. nutarimu patvirtintai bankroto administravimo išlaidų sąmatai.

5219.3.

53Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino, kad ieškovės priimti įsakymai neprieštarauja BUAB „Aftalitana“ kreditorių 2013 m. gegužės 8 d. nutarimui. Ieškiniu prašoma priteisti suma, apskaičiuota pagal ieškovės įsakymais nustatytas paslaugų įkainius, neviršija kreditorių 2013 m. gegužės 8 d. nutarimu patvirtintos bankroto administravimo išlaidų sumos.

5419.4.

55Ieškovė nesutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, kad ieškovė nepagrindė šių paslaugų suteikimo: 2013 m. birželio 21 d. „BUAB „Aftalitana“ dokumentų iš FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Nusikalstamų veikų skyriaus perėmimas ir dokumentų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas“; 2013 m. liepos 24 d. „Dokumentų skenavimas ir pateikimas“; 2013 m. rugpjūčio 26 d. „Pareiškimo Klaipėdos apygardos prokuratūrai dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo parengimas ir išsiuntimas kartu su pridedamais dokumentais“; 2014 m. balandis „Įmonės sudarytų sutarčių peržiūrėjimas ir analizavimas“; 2015 m. spalio 14 d. „Dokumentų skenavimas ir pateikimas“; 2016 m. liepos 15 d. „BUAB „Aftalitana“ dokumentų perdavimas UAB „Audito gairės“ perdavimo-priėmimo akto parengimas ir pasirašymas“; 2014 m. balandžio 14 d. „Reikalavimo Klaipėdos FNTT dėl dokumentų paruošimo bei perdavimo įvykdymas“; 2014 m. kovo 19 d. „Skundo dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą parengimas ir pateikimas teismui kartu su pridedamais dokumentais“; 2014 m. kovo 24 d. „Pareiškimo Klaipėdos apygardos prokuratūrai dėl praleistų ir neištirtų aplinkybių parengimas ir išsiuntimas, kartu su pridedamais dokumentais“.

5619.5.

57Pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti, kad minėtų paslaugų atlikimas tiesiogiai susijęs su bankroto administratorės funkcijų, įtvirtintų ĮBĮ, vykdymu ir dėl šių paslaugų atlikimo bankroto administratorė pateikė detalius paaiškinimus. Bankroto byloje yra pateikti duomenys apie FNTT prie LR VRM vykdytą ikiteisminį tyrimą, su kurio medžiaga bankroto administratorė UAB „Atenergo“ susipažino, perėmė ikiteisminio tyrimo dokumentų kopijas, BUAB „Aftalitana“ vardu rengė civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, dalyvavo baudžiamosios bylos Nr. 1-74-360/2015 Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjime ir kt., todėl teismas neturėjo pagrindo abejoti ieškovės pateiktoje lentelėje nurodytų 2013 m. birželio 21 d. bei 2014 m. balandžio 14 d. paslaugų suteikimo pagrįstumu. Ieškovė UAB „Atenergo“ susipažino ir išanalizavo bankrutuojančios įmonės iki bankroto bylos iškėlimo sudarytas sutartis, teismui buvo pateikti duomenys apie ieškovės parengtus ir teismams pareikštus ieškinius, kuriais ginčijamos atsakovės sudarytos sutartys, todėl turėjo būti pripažinta, kad ieškovė atliko pateiktoje lentelėje 2014 m. balandžio mėn. data pažymėtą paslaugą. Teigia, kad pirmosios instancijos teismui buvo teikti konkretūs duomenys bei paaiškinimai apie visus bankroto administratorės teiktus pareiškimus, skundus ir kitus dokumentus Klaipėdos apygardos prokuratūrai, todėl nebuvo pagrindo abejoti lentelėje 2013 m. rugpjūčio 26 d., 2014 m. kovo 19 d., 2014 m. kovo 24 d. pažymėtų paslaugų atlikimu. Nors bankroto administratorė papildomai nekonkretizavo 2013 m. liepos 24 d. bei 2015 m. spalio 14 d. lentelėje pažymėtos paslaugos „Dokumentų skenavimas ir pateikimas“ suteikimo aplinkybių, tačiau tokia paslauga neišvengiamai reikalinga ir teikiama administruojant bankrutuojančią įmonę.

5819.6.

59Pirmosios instancijos teismo motyvai, kad ieškovė neįrodė, jog 17 751,81 Eur išlaidas patyrė, yra nepagrįsti, kadangi teismas visapusiškai ir objektyviai neįvertino reikšmingų bylos aplinkybių ir neatsižvelgė į ieškovės rašytinius paaiškinimus, kuriais ieškovė pabrėžė, kad 2013 m. gegužės 8 d. BUAB „Aftalitana“ kreditorių susirinkimo šeštuoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo buvo nutarta patvirtinti bankroto administratoriaus pateiktą administravimo išlaidų sąmatą.

6019.7.

61Nurodo, kad byloje buvo pateikti duomenys, jog bankroto administratorė faktiškai suteikė juridines paslaugas, t. y. pateikė civilinius ieškinius, atstovavo bylose, bei atliko kitus darbus (Šilutės rajono apylinkės teismui, pateiktas civilinis ieškinys Nr. 2-1593-204/2015, Klaipėdos apygardos teismui teiktas civilinis ieškinys Nr.2-1138-265/2014, Klaipėdos apygardos teismui pateiktas civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje Nr. 1-74- 360/15, Klaipėdos apygardos teismui pateiktas civilinis ieškinys Nr.2-1237-123/2015, Šilutės rajono apylinkės teismui, pateiktas civilinis ieškinys Nr. 2-2122-635/2016, Klaipėdos apygardos teismui, pateiktas civilinis ieškinys Nr. 2-1389-777/2016, Klaipėdos apygardos teismui, pateiktas civilinis ieškinys Nr. 2-1389-777/2016, Klaipėdos miesto apylinkės teismui ieškovas M. D. pateikė civilinį ieškinį Nr. 2-6188-980/2016).

6219.8.

63Juridines paslaugas BUAB „Aftalitana“ suteikė pati bankroto administratorė UAB „Atenergo“, nes du įmonės darbuotojai turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Be to, kreditorių susirinkimas juridinėms paslaugoms reikalingas lėšas patvirtino pagal faktą, todėl ieškovei turėtų būti atlygintos išlaidos už šias faktiškai suteiktas juridines paslaugas.

6419.9.

65Pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas ieškovės UAB „Atenergo“ ieškinį ir priteisdamas ieškovei iš atsakovės administravimo išlaidų skolą, nepagrįstai nepriteisė ieškovei PVM mokesčio. Pažymėjo, kad 2013 m. gegužės 8 d. BUAB „Aftalitana“ kreditorių susirinkimo šeštuoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo buvo nutarta patvirtinti bankroto administratoriaus pateiktą administravimo išlaidų sąmatą, numatant, jog kartu su bankroto administratorei sumokamomis sumomis turi būti sumokamas ir PVM mokestis.

6620.

67Atsakovė BUAB „Aftalitana“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Geraldis“, atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

6820.1.

692013 m. gegužės 8 d. kreditorių susirinkimas patvirtino BUAB „Aftalitana“ bankroto proceso administravimo išlaidas, kurios buvo patvirtintos nuo bankroto bylos iškėlimo teisme dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Tačiau ieškovė UAB „Atenergo“, neatsižvelgdama į tai, kad iš esmės BUAB „Aftalitana“ bankroto procesas iki šiol nėra baigtas, teismo prašė priteisti visą kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą. Pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinio teismo įsiteisėjusioje 2016 m. liepos 22 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 2-1501-186/2016), kuria atstatydinta bankroto administratorė UAB „Atenergo“, nurodyta, kad BUAB „Aftalitana“ bankroto byloje iš esmės nebuvo atlikti jokie pagrindiniai bankroto proceso administravimo veiksmai. Tačiau ieškovė UAB „Atenergo“, išsigalvojusi savo įkainius, pateikė pirmosios instancijos teismui neva tai atliktų darbų suvestines (lenteles), kurios bylos nagrinėjimo metu ne kartą buvo keistos, taip pritempiant reikiamą sumą. Pažymėjo, kad tokie įkainiai yra visiškai subjektyvūs, nepagrįsti jokiais duomenimis ir nebuvo žinomi BUAB „Aftalitana“ kreditoriams.

7020.2.

71Nurodo, kad įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos, reikalingos bei neišvengiamos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti.

7220.3.

73Pažymėjo, kad skunde išdėstytos iš esmės analogiškos aplinkybes, kurios buvo pateiktos ir nagrinėtos pirmosios instancijos teisme, nepridėta jokių papildomų įrodymų, paneigiančių skundžiamo sprendimo neteisėtumą.

7421.

75Trečiasis asmuo V. G. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

7621.1.

77Nurodo, kad neteikdama privalomos ataskaitos, ieškovė pati sukūrė situaciją, kad administravimo išlaidų nebūtų įmanoma nustatyti. Kadangi ieškovė nepateikė įrodymų pagrindžiančių teisines paslaugas, vertimo paslaugas, patirtų degalų sąnaudas ir kitas patirtas būtinas išlaidas, jos paskaičiavimai yra deklaratyvūs. Administravimo išlaidų teisėtumą ir realumą patvirtinančių įrodymų į bylą nepateikta, todėl galima būtų teigti, kad ieškovė siekia neteisėtai pasipelnyti bankrutuojančios įmonės sąskaita. Pažymėjo, kad įrodinėjimo pareiga visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo.

7821.2.

79Ieškovė savo reikalavimą grindė 2016 m. spalio 24 d. sąskaita išankstiniam apmokėjimui, kurios suma 33 808,61 Eur ir kuri bylos nagrinėjimo metu buvo pripažinta neturinti juridinės galios. Prie sąskaitos, kuri neturi juridines galios, ieškovė pateikė ir lentelę. Parengtos ieškovės lentelės, kurias teikė 2018 m. vasario 20 d., 2018 m. kovo 24 d., 2018 m. gegužės 28 d. ir 2018 birželio 22 d., koreguotos net kelis kartus bei kardinaliai skiriasi nuo pirminės lentelės, kuri buvo pateikta kartu su ieškiniu. Lentelėse yra paliekama ta pati data, tai yra 2016 m. rugpjūčio 8 d., tačiau kardinaliai skiriasi sumos, suteiktos paslaugos ir pati struktūra. Todėl darytina išvada, kad beveik visi pateikti dokumentai ir duomenys sudaryti atbulinėmis datomis turi dokumentų klastojimo požymių, siekiant neteisėtai praturtėti.

8021.3.

81Pažymėjo, kad savo atlyginimą ieškovė grindė tuo, kad ji turės pradėti 203 teisminius procesus, dėl šios priežasties kreditoriai sutiko skirti tokį bankroto administratorei atlygį, nes bankroto administratorė UAB „Atenergo“ paaiškino, kad visos juridinės ir teisinės paslaugos yra įskaičiuotos į bankroto administratorės atlyginimą.

82Teisėjų kolegija

konstatuoja:

83IV.

84Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8522.

86Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1dalis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

8723.

88Apeliacijos objektas – atstatydinto bankroto administratoriaus teisė gauti bankroto administravimo išlaidų atlyginimą bei jo dydis.

8924.

90Apeliantė kvestionuoja pirmosios instancijos teismo išvadą, kad ji turėjo supažindinti įmonės kreditorius su 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-01 ir 2015 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3-01 „Dėl bankroto administratoriaus darbų įkainių nustatymo“, todėl šiuose įsakymuose nurodyti bankroto darbų įkainiai netaikytini apskaičiuojant bankroto administratorės atlygį už suteiktas paslaugas. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino į 2013 m. gegužės 8 d. BUAB „Aftalitana“ kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą, kurio šeštuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Apeliantės teigimu, ji turėjo diskrecijos teisę, neviršydama patvirtintos administravimo išlaidų sumos, nustatyti atskirų savo paslaugų įkainius.

9125.

92Taip pat apeliantė nesutiko, kad ji nepagrindė paslaugų suteikimo, kurios 2016 m. rugpjūčio 8 d. lentelėje yra nurodytos kaip paslaugos, suteiktos šiomis datomis: 2013 m. birželio 21 d., 2013 m. liepos 24 d., 2013 m. rugpjūčio 26 d., 2014 m. balandžio mėn., 2015 m. spalio 14 d., 2016 m. liepos 15 d., 2014 m. kovo 19 d., 2014 m. kovo 24 d. ir lentelėje Nr. 1 numatyta paslauga, kuri suteikta 2014 m. balandžio 14 d., t. y. iš viso už 9 suteiktas paslaugas. Be to, teigė, kad nepagrįstos pirmosios instancijos išvados dėl to, kad apeliantė neįrodė 17 751,81 Eur patirtų išlaidų už suteiktas juridines paslaugas. Be to, apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas ieškovės UAB „Atenergo“ ieškinį ir priteisdamas jai administravimo išlaidų skolą, nepagrįstai nepriteisė ieškovei PVM mokesčio.

9326.

94Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad nutraukus bankroto bylą ar nutraukus su administratoriumi sudarytą pavedimo sutartį, atlyginimas už suteiktas administravimo paslaugas išmokamas proporcingai atliktų darbų apimčiai, atsižvelgiant į pavedimo sutarties dalies įvykdymą, išskyrus atvejus, kai administratorius vykdė bankroto procedūras po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad neteko teisės teikti bankroto administravimo paslaugas ir (arba) pavedimo sutartis buvo nutraukta. Kai administratorius atstatydinamas esant nebaigtoms bankroto procedūroms, pavedimo sutartis nutraukiama ir administratoriui priklausantis atlyginimas išmokamas, kai atstatydintas administratorius perduoda įmonės turtą ir dokumentus naujai paskirtam administratoriui, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo turto ir dokumentų perdavimo akto pasirašymo dienos.

9527.

96Administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau - kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto formuluotė „administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti“ nereiškia, jog administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, ir nevaržomas pareigos atsiskaityti. Administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

9728.

98Siekdamas administravimo išlaidų atlyginimo, administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Taigi pagal suformuotą praktiką teismui pripažįstama teisė įgyvendinti savo kompetenciją nutartimi patvirtinti administravimo išlaidų dydį. Kilus ginčui teismas turi teisę nustatyti jų dydį, atsižvelgdamas į administratorės darbo kiekį ir patirtas realias išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018).

9929.

100Apeliaciniame skunde yra ginčijamos tik pirmosios instancijos teismo padarytos išvados, kad apeliantė nepagrindė paslaugų suteikimo, kurios 2016 m. rugpjūčio 8 d. lentelėje yra nurodytos kaip paslaugos, suteiktos 2013 m. birželio 21 d., 2013 m. liepos 24 d., 2013 m. rugpjūčio 26 d., 2014 m. balandžio mėn., 2015 m. spalio 14 d., 2016 m. liepos 15 d., 2014 m. kovo 19 d., 2014 m. kovo 24 d. ir lentelėje Nr. 1 numatytos paslaugos, suteiktos 2014 m. balandžio 14 d., t. y. apeliantė ginčija pirmosios instancijos teismo išvadas dėl 9 suteiktų paslaugų.

10130.

102Pirmosios instancijos teismas dėl apeliantės ginčijamų 9 paslaugų, suteiktų 2013 m. birželio 21 d., 2013 m. liepos 24 d., 2013 m. rugpjūčio 26 d., 2014 m. balandžio mėn., 2015 m. spalio 14 d., 2016 m. liepos 15 d., 2014 m. kovo 19 d., 2014 m. kovo 24 d. ir 2014 m. balandžio 14 d., darė išvadą, kad apeliantė (ieškovė) nepateikė šių paslaugų suteikimą, pagrindžiančių dokumentų (priėmimo-perdavimo aktų, paaiškinimų kodėl ir kas buvo skanuojama, kokie ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti ir kt.), be to, šias išlaidas apeliantė nurodė po 2018 m. gegužės 8 d., ir jų nebuvo nurodžiusi pradiniame ieškinyje, o tik nagrinėjant bylą antrą kartą pirmosios instancijos teisme, todėl teismas konstatavo, kad ieškovė neįrodė, jog patyrė šias išlaidas ir turi teisę į šių išlaidų atlyginimą, nes būtent ieškovei tenka pareiga įrodyti, kad prievolė už laikotarpį nuo 2013 m. gegužės 8 d. iki 2016 m. liepos 22 d. įvykdyta ir įvykdyta tinkamai bei, kad ieškovė turi tiesę į viso atlyginimo sumokėjimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-79-241/2018, 34 punktas).

10331.

104Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė (ieškovė) nuolat tikslino ir keitė 2016 m. rugpjūčio 8 d. lentelėje ir lentelėje Nr. 1 esančias sumas už suteiktas paslaugas. Minėtos patikslintos lentelės teismui buvo teiktos 2018 m. vasario 20 d., 2018 m. kovo 24 d., 2018 m. gegužės 28 d. ir 2018 birželio 22 d. Patikslintos lentelės duomenys skiriasi nuo lentelės duomenų, pateiktų kartu su ieškiniu, sutampa tik data (2016 m. rugpjūčio 8 d.). Pirmosios instancijos teismui sprendus, kad ieškovė nepateikė šias išlaidas patvirtinančių įrodymų, apeliantė šios aplinkybės neginčija ir su apeliaciniu skundu taip pat jokių tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų nepateikė. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra galimybės nustatyti, kurios paslaugos buvo suteiktos iki ir po 2013 m. gegužės 8 d., o nesant kreditorių patvirtinimo dėl šių išlaidų ir įrodymų dėl jų suteikimo, spręstina, kad apeliantė neįvykdė pareigos pagrįsti savo reikalavimą.

10532.

106Taip pat atmestinas apeliantės argumentas, jog apeliantė nagrinėjamu atveju neprivalėjo supažindinti BUAB „Aftalitana“ kreditorių su 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-01 ir 2015 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3-01 „Dėl bankroto administratoriaus darbų įkainių nustatymo“, nes jos patvirtinti įkainiai neviršijo 2013 m. gegužės 8 d. patvirtintos administravimo išlaidų sumos. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, o bankroto administratoriaus pareiga – ginti visų kreditorių interesus, taip pat ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, sprendžia, kad apeliantė privalėjo informuoti BUAB „Aftalitana“ kreditorių susirinkimą apie pasikeitusius bankroto administratoriaus darbų įkainius, nes įkainių pakeitimas galėjo iš esmės pakeisti administravimo išlaidų sąmatą, kuri buvo patvirtinta iki įkainių pasikeitimo. Neinformavusi kreditorių apie įkainių pakeitimą, administratorė neteko galimybės atliktų darbų kainą skaičiuoti pagal padidintus įkainius.

10733.

108Apeliaciniame skunde teigiama, kad nepagrįsti pirmosios instancijos teismo motyvai, jog apeliantė neįrodė 17 751,81 Eur išlaidų, patirtų teikiant juridines paslaugas BUAB „Aftalitana“. Nurodo, kad apeliantė teikė civilinius ieškinius, atstovavo BUAB „Aftalitana“ bylose, bei atliko kitus darbus, susijusius su šios nutarties 22.7 punkte nurodytomis bylomis. Juridines paslaugas BUAB „Aftalitana“ suteikė pati apeliantė, nes du jos darbuotojai turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

10934.

110Nagrinėjamu atveju, apeliantė savo reikalavimą priteisti 17 7851,81 Eur administravimo išlaidas už suteiktas juridines paslaugas grindžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2016 m. balandžio 27 d. Nr. 415 patvirtintų Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių 7 straipsnio nuostatomis, kurios numato, jog priemoka už bylas apskaičiuojama atsižvelgiant į Teisingumo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio.

11135.

112Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad šiuo atveju Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos rekomendacijos „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ nėra taikomos bankroto administratoriams, skaičiuojant jam mokestį už teisines paslaugas, teikiant bankrutuojančiai įmonei jos bankroto procese. Apeliantė, siekdama prisiteisti išlaidas už suteiktas juridines paslaugas pagal minėtas rekomendacijas, turėjo įrodyti, kad BUAB „Aftalitana“ juridinėms paslaugoms suteikti buvo samdomas advokatas ar advokato padėjėjas, tačiau byloje tokių duomenų nėra. Be to, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, byloje taip pat nėra duomenų, kad apeliantė, eidama BUAB „Aftalitana“ bankroto administratorės pareigas, buvo gavusi įmonės kreditorių susirinkimo sutikimą, kad už suteiktas bankroto administratorės juridines paslaugas išlaidų suma būtų apskaičiuota vadovaujantis minėtomis rekomendacijomis. 2013 m. gegužės 8 d. BUAB „Aftalitana“ kreditorių susirinkimas šeštuoju darbotvarkės klausimu tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, įtraukė juridines paslaugas, kurių išlaidas kreditorių susirinkimas tvirtintų esant poreikiui (pagal faktą). Tačiau apeliantė nepateikė įrodymų, kad įmonės kreditorių susirinkimo metu būtų siekusi pasitvirtinti tokias išlaidas. Sutiktina su trečiojo asmens V. G. atsiliepime nurodytais argumentais, kad apeliantė nepateikė nei teismui, nei kreditoriams sudarytų papildomų sutarčių dėl juridinių paslaugų teikimo, taip pat nėra išrašytų BUAB „Aftalitana“ sąskaitų faktūrų ar sudarytų suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktų, t. y. nebuvo pateikta dokumentų, kurie patvirtintų patirtas BUAB „Aftalitana“ bylinėjimosi išlaidas. Apeliantė naujų reikšmingų bylai įrodymų, kurie paneigtų pirmosios instancijos išvadas dėl išlaidų už juridines paslaugas nepriteisimo, nepateikė (CPK 178 str.). Apeliantė skundą grindžia iš esmės tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis rėmėsi nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

11336.

114Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas ieškovės UAB „Atenergo“ ieškinį ir priteisdamas jai administravimo išlaidų skolą, nepagrįstai nepriteisė PVM mokesčio.

11537.

116Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiuo apeliantės argumentu. Nagrinėjamu atveju, 2013 m. gegužės 8 d. BUAB „Aftalitana“ kreditorių susirinkimas šeštuoju darbotvarkės klausimu patvirtino administravimo išlaidų sąmatą, kurią sudaro atlyginimas administratorei – 60 000 Lt plius PVM; buhalterinės apskaitos tvarkymui – 10 000 Lt plius PVM; ūkio išlaidoms (ryšio, kanceliarijos, pašto, transporto ir kt. išlaidos) – 20 000 Lt plius PVM; juridinės paslaugos – esant poreikiui, pagal faktą; archyvo paslaugoms – 3 000 Lt plius PVM. Teisėjų kolegijos vertinimu, šių aplinkybių pakanka išvadai daryti, kad priteisiant apeliantei jos patirtas administravimo išlaidas, turi būti priteistas ir PVM mokestis. Be to kolegija atkreipia dėmesį, kad neginčijamas faktas, kad uždaroji akcinė bendrovė „Atenergo“ yra PVM mokėtojas.

11738.

118Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija apeliacinį skundą iš dalies tenkina, sprendimas keičiamas, papildomai prie administravimo išlaidų priteisiant PVM, likusi sprendimo dalis, paliekama nepakeista (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

119Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme

12039.

121Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atsakovė prašė priteisti 1 400 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kitos šalys nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas, patenkinęs ieškinio reikalavimą iš dalies (27,08 proc.) iš ieškovės atsakovei priteisė 1020,88 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

12240.

123CPK 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

12441.

125Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismas apeliacinį skundą tenkina iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisdamas, papildomai prie administravimo išlaidų priteisiant PVM, yra pagrindas perskaičiuoti iš ieškovės atsakovei priteistinų bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, dydį.

12642.

127Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad papildomai prie administravimo išlaidų priteisus PVM, ieškovės patenkinto reikalavimo dydis sudarytų apie 33 proc. (pirmosios instancijos priteista 27,08 proc.), todėl atsakovei BUAB „Aftalitana“ iš ieškovės UAB „Atenergo“ priteistų išlaidų suma mažintina iki 938 Eur bylinėjimosi išlaidų.

128Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme

12943.

130Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnis). Apeliantė UAB „Atenergo“ skunde prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau apeliantė nepateikė patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.), todėl šis prašymas nesvarstomas.

131Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

132Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. liepos 23 d. sprendimą pakeisti, jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

133„Iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aftalitana“ ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Atenergo“ priteisti 7 614,86 Eur administravimo išlaidų ir PVM, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 9 156,80 Eur (7 614,86 Eur + 1 541, 94 Eur) sumos nuo bylos iškėlimo (2017 m. vasario 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

134Iš ieškovės UAB „Atenergo“ atsakovei BUAB „Aftalitana“ priteisti 938 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios instancijos teisme”.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė buvusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau –... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad ją atstatydinus iš BUAB „Aftalitana“ bankroto... 10. 3.... 11. Ieškovė faktines administravimo išlaidas apmokėjo savo lėšomis. Norėdama... 12. 4.... 13. Ieškovei atlyginimas už administravimą turi būti sumokėtas proporcingai... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. liepos 23 d. sprendimu ieškinį tenkino... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. vasario 13 d.... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad atstatydinta bankroto administratorė, nepriklausomai nuo... 22. 8.... 23. Teismas vertino kaip nepagrįstus trečiojo asmens argumentus dėl 2013 m.... 24. 9.... 25. Teismas nustatė, kad ieškovė ieškinį grindė 2016 m. rugpjūčio 8 d.... 26. 10.... 27. Teismas, spręsdamas klausimą dėl ieškovės atliktų paslaugų, vadovavosi... 28. 11.... 29. Teismas sprendė, kad pagal patikslintą 2016 m. rugpjūčio 8 d. lentelę... 30. 12.... 31. Teismas sprendė, kad pagal lentelę Nr. 1 ieškovė taikė nepagrįstą... 32. 13.... 33. Teismas konstatavo, kad yra pagrindas sumažinti ieškovės prašomas priteisti... 34. 14.... 35. Teismas sprendė, kad ieškovė pagrindė savo reikalavimus dėl 2013 m.... 36. 15.... 37. Teismo vertinimu trečiojo asmens argumentai dėl 2014 m. kovo 19 d. įrašo... 38. 16.... 39. Teismas pažymėjo, kad kreditorių susirinkimas patvirtindamas administravimo... 40. 17.... 41. Teismas konstatavo, kad ieškovės reikalavimas dėl 17 751,81 Eur sumos už... 42. 18.... 43. Teismas konstatavo, kad ieškovė, manydama, jog jos teisė pažeista,... 44. III.... 45. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 46. 19.... 47. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Atenergo“ prašo pakeisti Klaipėdos... 48. 19.1.... 49. Ieškovė nesutiko su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad ji... 50. 19.2.... 51. Atsižvelgiant į tai, ieškovė turėjo diskrecijos teisę, neviršydama... 52. 19.3.... 53. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino, kad ieškovės priimti... 54. 19.4.... 55. Ieškovė nesutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, kad... 56. 19.5.... 57. Pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti, kad minėtų paslaugų... 58. 19.6.... 59. Pirmosios instancijos teismo motyvai, kad ieškovė neįrodė, jog 17 751,81... 60. 19.7.... 61. Nurodo, kad byloje buvo pateikti duomenys, jog bankroto administratorė... 62. 19.8.... 63. Juridines paslaugas BUAB „Aftalitana“ suteikė pati bankroto... 64. 19.9.... 65. Pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas ieškovės UAB... 66. 20.... 67. Atsakovė BUAB „Aftalitana“, atstovaujama bankroto administratorės UAB... 68. 20.1.... 69. 2013 m. gegužės 8 d. kreditorių susirinkimas patvirtino BUAB... 70. 20.2.... 71. Nurodo, kad įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis... 72. 20.3.... 73. Pažymėjo, kad skunde išdėstytos iš esmės analogiškos aplinkybes, kurios... 74. 21.... 75. Trečiasis asmuo V. G. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir... 76. 21.1.... 77. Nurodo, kad neteikdama privalomos ataskaitos, ieškovė pati sukūrė... 78. 21.2.... 79. Ieškovė savo reikalavimą grindė 2016 m. spalio 24 d. sąskaita... 80. 21.3.... 81. Pažymėjo, kad savo atlyginimą ieškovė grindė tuo, kad ji turės pradėti... 82. Teisėjų kolegija... 83. IV.... 84. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 85. 22.... 86. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 87. 23.... 88. Apeliacijos objektas – atstatydinto bankroto administratoriaus teisė gauti... 89. 24.... 90. Apeliantė kvestionuoja pirmosios instancijos teismo išvadą, kad ji turėjo... 91. 25.... 92. Taip pat apeliantė nesutiko, kad ji nepagrindė paslaugų suteikimo, kurios... 93. 26.... 94. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad nutraukus... 95. 27.... 96. Administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą... 97. 28.... 98. Siekdamas administravimo išlaidų atlyginimo, administratorius privalo... 99. 29.... 100. Apeliaciniame skunde yra ginčijamos tik pirmosios instancijos teismo padarytos... 101. 30.... 102. Pirmosios instancijos teismas dėl apeliantės ginčijamų 9 paslaugų,... 103. 31.... 104. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė (ieškovė) nuolat tikslino ir... 105. 32.... 106. Taip pat atmestinas apeliantės argumentas, jog apeliantė nagrinėjamu atveju... 107. 33.... 108. Apeliaciniame skunde teigiama, kad nepagrįsti pirmosios instancijos teismo... 109. 34.... 110. Nagrinėjamu atveju, apeliantė savo reikalavimą priteisti 17 7851,81 Eur... 111. 35.... 112. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 113. 36.... 114. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas... 115. 37.... 116. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiuo apeliantės argumentu.... 117. 38.... 118. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija apeliacinį skundą iš... 119. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos... 120. 39.... 121. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atsakovė prašė priteisti 1... 122. 40.... 123. CPK 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas... 124. 41.... 125. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismas apeliacinį skundą... 126. 42.... 127. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad papildomai prie administravimo... 128. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės... 129. 43.... 130. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 131. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 132. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. liepos 23 d. sprendimą pakeisti, jo... 133. „Iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 134. Iš ieškovės UAB „Atenergo“ atsakovei BUAB „Aftalitana“ priteisti 938...