Byla 2-976/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens F. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria netenkintas trečiojo asmens prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo civilinėje byloje Nr. 2-492-798/2009 pagal ieškovų T. V. , H. V. , B. V. , A. V. , B. V. ieškinį atsakovams A. M. , I. B. , A. P. , J. P. , F. K. , Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretieji asmenys UAB „JGK statyba“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Vilniaus energija“, M. D. dėl nuosavybės teisės pažeidimų pašalinimo, neteisėtų statinių nugriovimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, F. K. 2009 m. balandžio 23 d. pateikė teismui pakartotinį prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kuriuo prašė: įpareigoti atsakovą A. M. įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 65000 Lt arba pateikti banko garantiją nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus teismui; įpareigoti atsakovus solidariai įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 58200 Lt arba pateikti banko garantiją nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus teismui; atsakovams neįmokėjus į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 123000 Lt arba šiai sumai nepateikus banko garantijos, panaikinti 2008 m. balandžio 28 d., 2008 m. gegužės 9 d., 2008 m. spalio 30 d. nutartimis pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Jis nurodė, kad 2008 m. balandžio 29 d. Pirkimo-pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. 1221 įsigijo 1800/7020 žemės sklypo dalių ir sudarė Preliminariąją sutartį Nr. 08-04-29, pagal kurią įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2008 m. birželio 1 d. sudaryti įsigytos žemės sklypo dalies pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. Būsimasis pirkėjas K. A. Preliminariosios sutarties pasirašymo dieną sumokėjo 65000 Lt dydžio avansą bei įsipareigojo už perkamą žemės sklypo dalį sumokėti F. K. iš viso 650000 Lt. 2008 m. balandžio 28 d. A. M. prašymu priėmus nutartį dėl įrašo padarymo registre dėl nuosavybės teisės į žemės sklypą perleidimo draudimo bei 2008 m. gegužės 9 d. nutartį dėl arešto žemės sklypo uždėjimo, 2008 m. balandžio 29 d. Preliminarios sutarties Nr. 08-04-20 įvykdymas tapo neįmanomu. K. A. 2008 m. birželio 17 d. raštu pareikalavo grąžinti sumokėtą avansą bei įspėjo, kad nesumokėjus 65000 Lt baudos, bus kreipiamasi į teismą. F. K. , vykdydamas preliminarios sutarties Nr. 08-04-29 sąlygas, privalėjo grąžinti gautą avansą, be to, K. A. kreipėsi į teismą dėl Sutarties 5.1.p. numatytų netesybų priteisimo. K. A. prašymu 2008 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas priėmė teismo įsakymą dėl 65000 Lt baudos už įsipareigojimų nevykdymą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų bei 487,50 Lt žyminio mokesčio priteisimo iš F. K. . Įsiteisėjus teismo įsakymui, 2008 m. lapkričio 4 d. F. K. buvo priverstas K. A. sumokėti 65000 Lt baudą. Šių F. K. patirtų nuostolių atlyginimą užtikrinti įpareigotinas atsakovas A. M. . 2008 m. spalio 30 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui priėmus nutartį dėl detaliojo plano rengimo procedūros sustabdymo, F. K. jam priklausančio sklypo dalyje negali užbaigti pradėtų detaliojo planavimo darbų bei dėl to patiria ir ateityje gali patirti didžiulius nuostolius. 2008 m. gegužės 5 d. F. K. ir UAB „Kaitos projektai“ sudarė Projektavimo darbų sutartį Nr. 2008/05/05, pagal kurią ši bendrovė įsipareigojo parengti minėto žemės sklypo detalųjį planą, o užsakovas F. K. įsipareigojo už visus darbus sumokėti 236000 Lt, iš kurių 12000 Lt pagal Sutarties 3.3. p. jau yra sumokėti. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartimi atimta galimybė vykdyti sutartinius įsipareigojimus, dėl ko patiriami nuostoliai. UAB „Kaitos projektai, remdamiesi 2008 m. spalio 30 d. A. M. prašymu bei 2008 m. spalio 30 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi, 2009 m. sausio 5 d. raštu pareikalavo iš F. K. sumokėti 153400 Lt delspinigių. F. K. , remdamasis Projektavimo darbų sutarties 5.2. punktu, 2009 m. sausio 26 d. buvo priverstas sumokėti dalį UAB „Kaitos projektai“ reikalaujamos sumos, t.y. 58200 Lt, kurių atlyginimo užtikrinimą atsakovai įpareigotini pateikti solidariai. Nurodė, jog atsakovai, prašydami taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėjo įvertinti savo galimybes atlyginti ar užtikrinti atlyginimą nuostolių, kuriuos gali patirti ieškovai ir tretysis asmuo dėl prašomų taikyti turtui suvaržymų. Būtinumą taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą sąlygoja tai, jog priešingu atveju būtų pažeista ginčo šalių teisėtų interesų pusiausvyra, šalių lygiateisiškumas bei priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmetė ir nurodė, kad trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, F. K. pateiktas pakartotinis prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo iš esmės sutampa su pareiškėjo prašymu dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kuris buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 20 d. nutartimi. Nors prašomas užtikrintų nuostolių dydis nagrinėjamu atveju yra mažesnės apimties, tačiau aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas, iš esmės sutampa. Teismas taip pat nurodė, kad iš trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, F. K. prašyme dėstomų aplinkybių bei pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog pareiškėjas prašo užtikrinti jau esamus nuostolius, kurių atlyginimo užtikrinimas negali būti taikomas CPK 147 str. 1 d. prasme. Šiuo atveju įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

5Atskiruoju skundu tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, F. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Apeliantas nurodo, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes bei pažeidė šalių lygiateisiškumo principą, nes teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, tačiau atsisakė užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Be to, teismas netinkamai taikė CPK 147 straipsnio nuostatas, todėl nepagrįstai netaikė nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „JGK Statyba“ prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir nurodo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia nei lygiateisiškumo, nei teisingumo, nei ekonomiškumo nei šalių teisėtų interesų pusiausvyros principų.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai J. P. , A. P. , A. M. ir I. B. prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą kaip nepagrįstą, o skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

8Tretysis asmuo Lietuvos apeliaciniam teismui 2009 m. rugsėjo 16 d. pateikė prašymą dėl atskirojo skundo atsisakymo, kuriame nurodė, kad šios bylos šalys sudarė taikos sutartį, kurią patvirtino Vilniaus apygardos teismas.

9Atsisakymas nuo atskirojo skundo priimtinas, apeliacinis procesas nutrauktinas.

10Remiantis CPK 308 straipsnio nuostata, apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Ši taisyklė taikoma ir atskirojo skundo padavimo atveju (CPK338 str.).

11Atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutarties apeliantas pateikė iki skundo nagrinėjimo pradžios. Atsisakymas nuo atskirojo skundo atitinka bendruosius procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia kitų asmenų teisių (CPK42 str. 2 d., 308 str. 2 d.). Atsisakyme nuo atskirojo skundo apeliantas nurodė, kad jam žinomos atsisakymo nuo atskirojo skundo pasekmės. Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo nepriimti apelianto pateikto atsisakymo nuo atskirojo skundo.

12Pagal CPK 308 straipsnio antrąją dalį, 338 straipsnį, teismas priėmęs apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymą, jeigu teismo sprendimas (nutartis) nebuvo apskųstas kitų asmenų, nutartimi nutraukia apeliacinį procesą, pradėtą pagal apeliacinį (atskirąjį) skundą. Dėl to, priėmus apelianto atsisakymą nuo atskirojo skundo, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK308 str. 2 d., 338 str.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 308 straipsnio antrąja dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

14Priimti trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, F. K. atsisakymą nuo atskirojo skundo.

15Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, F. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai