Byla 2A-860-33/2007
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir praleisto įstatymu numatyto termino atnaujinimo bei S. L. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2007-07-03 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Jono Pesliako, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Broniaus Valiaus, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui L. P., suinteresuoto asmens atstovei V. Š., prokurorui M. Paulikui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal S. L. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kretingos rajono savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir praleisto įstatymu numatyto termino atnaujinimo bei S. L. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2007-07-03 sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2006-07-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-609-206/2006 pagal pareiškėjo S. L. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir praleisto įstatymu numatyto termino atnaujinimo nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. L. tėvai iki nacionalizacijos ( - ), dabar patenkančiame į Kretingos miesto ribas, valdė 1,650 ha žemės.

4Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras 2007-01-26 Nr. 13.9-9 pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-609-206/2006. Nurodė, kad teismas padarė aiškias LR CPK taikymo klaidas, lėmusias nepagrįsto ir neteisėto sprendimo priėmimą.

5Klaipėdos apygardos teismas 2007-04-25 nutartimi atnaujino procesą Kretingos rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-609-206/2006.

6Pareiškėjas S. L. prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo tėvai V. L. ir S. L. Kretingos valsčiaus Padvarių kaime (dabar patenka į administracines Kretingos miesto ribas) turėjo 1,6500 ha žemės sklypą. Jokių žinių išlikusiuose archyvuose apie tėvų valdytą 1,6500 ha žemės sklypą neišliko. Pareiškėjas nenurodė, kada ir už kokią sumą tėvai įsigijo šį žemės sklypą. Manė, kad tėvai šį žemės sklypą įsigijo apie 1922-1940 m., kuomet buvo vykdoma 1922 m. Lietuvos žemės reforma: dalijama stambiųjų ūkininkų žemė. Pareiškėjo tėvų turėto 1,6500 ha žemės sklypo faktą patvirtina liudytojai. Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti terminą dokumentams, patvirtinantiems nuosavybės teisę į žemę, paduoti. Manė, kad 2006-07-18 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimas yra teisėtas ir prašo jį palikti galioti.

7Nagrinėjant bylą iš naujo, suinteresuoto asmens atstovė V. Š. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo prašė atmesti. Ji nurodė, kad pareiškėjas nepateikė pakankamai duomenų, kad jo tėvai valdė 1,6500 ha žemės sklypą. Pagal pateiktus archyvinius dokumentus, pareiškėjo tėvai 1937 m. turėjo tik 400 kv. m žemės sklypą Kretingos mieste. Jie dokumentuose nenurodė, kad dar turi daugiau žemės. Liudytojai teisingai nurodė, kad V. L. ir S. L. turėjo tris žemės sklypus, tačiau nėra jokių įrodymų, kad jie turėjo 1,6500 ha žemės nurodytoje vietoje. Liudytojas J. M. nedalyvavo apžiūrint minėto sklypo ribas. Prašė 2006-07-18 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir pareiškimą atmesti.

8Prokuroras Mamertas Paulikas prašė pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo netenkinti. Nurodė, kad pareiškėjas nepateikė pakankamai duomenų, jog jo tėvai valdė 1,6500 ha žemės sklypą. Prašė panaikinti 2006-07-18 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimą.

9Klaipėdos apskrities viršininko administracija neprieštaravo S. L. prašomų faktų nustatymui. Palaikė ankstesnio bylos nagrinėjimo metu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovo išreikštą poziciją, naujų duomenų neturi.

10Kretingos rajono apylinkės teismas pareiškimą tenkino iš dalies: panaikino Kretingos rajono apylinkės teismo 2006-07-18 sprendimą, S. L. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmetė, atnaujino terminą paduoti dokumentams dėl nuosavybės atkūrimo. Nurodė, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005-12-29 nutarimo Nr. 56 „Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatyma, taikymo teismų praktikoje“ 10.2. str. pareiškime dėl žemės ar miško valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo pareiškėjas privalo nurodyti konkretų nuosavybės teisės įgijimo pagrindą ir patvirtinti jį leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Jeigu nuosavybės teisės įgijimo pagrindu ieškovas nurodo sandorį, sandorio sudarymo faktas turi būti įrodinėjamas laikantis sandorio sudarymo metu ir jo sudarymo vietoje galiojusių nacionalinės teisės normų, nustatančių tokio sandorio galiojimo sąlygas. Pareiškėjas negalėjo nurodyti, kokio sandorio pagrindu jo tėvai įgijo 2 ha žemės. Esant prieštaringiems liudytojų parodymams, archyvinėms pažymoms, teismas manė, kad pareiškėjai nepateikė pakankamai įrodymų, jog jų tėvai Kretingos mieste konkrečiai nurodytoje vietoje turėjo 1,650 ha žemės sklypą. Iš bylos medžiagos teismas nustatė, kad pareiškėjo tėvai turėjo 3 žemės sklypus. Nuosavybės teisės yra atkurtos į du žemės sklypus. Pažymėjo, kad sprendžiant klausimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į trečią sklypą, jo riboms ir dydžiui nustatyti turi būti surenkama papildoma medžiaga. Šios aplinkybės nuosavybės teisių atkūrimo teisės normų nustatyta tvarka turi būti iš naujo patikrintos, todėl pareiškėjui sudarė tokią galimybę – atnaujino terminą nuosavybės teisę patvirtinantiems įrodymams pateikti ir įvertinti.

11Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2007-07-03 sprendimo dalis dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2006-07-18 sprendimo panaikinimo ir pareiškimo dėl jurinę reikšmę turinčio fakto nustatymo netenkinimo panaikinti, priimti naują sprendimą – iš dalies pakeisti Kretingos rajono apylinkės teismo 2006-07-18 sprendimą, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. L. ir S. L. Kretingos valsčiaus Padvarių kaime iki 1940-06-15 nuosavybės teise valdė 1,6500 ha žemės sklypą. Nurodo, kad bylos procesas buvo atnaujintas, nes pirmosios instancijos teismo 2006-07-18 rezoliucinėje dalyje buvo nustatytas tik žemės valdymo faktas, tuo tarpu pareiškime buvo prašoma nustatyti, kad pareiškėjo tėvai Padvarių kaime iki 1940-06-15 nuosavybės teise valdė 1,6500 ha žemės sklypą. Procesas atnaujintas tik dėl šios klaidos ištaisymo. Teismas priimdamas 2007-07-03 sprendimą iš naujo vertino liudytojų parodymus ir juos atmetė, nors liudytojų parodymai nėra preciziškai tikslūs, tačiau nereikėjo abejoti jų patikimumu, nes praėjo daug metų, asmenys garbingo amžiaus, tikslios aplinkybės jiems negalėjo būti žinomos. Liudytojai patvirtina patį žemės valdymo nuosavybės teise faktą, nurodo įgijimo būdą. Žemės ribų nustatymo ir paženklinimo aktas patvirtina, kad liudytojams žinoma tiksli sklypo buvimo vieta ir ribos. Teismas sprendime rėmėsi 1937-01-23 pažymėjimu Nr. 244, kuriame nurodyta, kad L. žemės neturėjo, tačiau nėra tiksliai žinoma, kada vykdant žemės reformą gautas 1,6500 ha žemės sklypas, ši aplinkybė nėra esminė. Nuosavybės turėjimo faktą turto nacionalizavimo metu ir jo įgijimo pagrindą patvirtina liudytojai, kurių paaiškinimai tokio pobūdžio bylose yra leistina įrodinėjimo priemonė. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką, nes nėra numatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų faktų buvimą tik tada, kai nėra jokių abejonių. Kretingos rajono apylinkės teismo 2006-07-18 sprendime nepažeistos įrodymų vertinimo taisyklės, todėl šio sprendimo naikinti nebuvo pagrindo, būtina pakeisti tik rezoliucinę sprendimo dalį, kad L. nuosavybės teise valdė 1,6500 ha žemės sklypą.

12Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities viršininko administracija pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad neprieštarauja prašomų faktų nustatymui.

13Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, Kretingos rajono apylinkės teismo 2007-08-03 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apelianto pareiškime nenurodytas konkretus nuosavybės teisės įsigijimo pagrindas. Rašytiniai įrodymai paneigia pareiškėjo nurodytas žemės sklypo įsigijimo aplinkybes, t.y. 1935 m. išduotas santuokos liudijimas paneigia pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kad tėvai įgijo sklypą būdami santuokoje 1926-1928 m. Rašytiniai įrodymai paneigia prašyme dėl jurinio fakto nustatymo nurodytas aplinkybes.

141937-01-23 pažymėjime Nr. 244 nurodyta, kad V. L. nuosavos žemės neturi. 1937-06-23 pažymėjime Nr. 1891 nurodyta, kad S. L.-L. turi Kretingos mieste 400 kv. m sklypą. Šie duomenys nurodo visą pareiškėjo tėvų turėtą žemę. Pažymi, kad liudytojų parodymai buvo skirtingi ne tik dėl sklypo dydžio, bet ir dėl įsigijimo būdo.

15Apeliacinis skundas netenkintinas.

16Panaikindamas Kretingos rajono apylinkės teismo 2006 m. liepos 18 d. sprendimą bei atmesdamas S. L. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, pirmosios instancijos teismas savo sprendimą grindė tuo, kad pareiškėjas net negalėjo nurodyti, kokio sandorio pagrindu jo tėvai įgijo 2 ha žemės ( - ). Kartenos valsčiaus 1937 m. išduotuose pažymėjimuose nurodyta, jog V. L. nuosavos žemės neturi, o S. L. Kretingos mieste valdo 400 kv. m žemės sklypą. Teismo nuomone, esant prieštaringiems liudytojų parodymams bei archyvinėms pažymoms, kurios nepatvirtina prašomo nustatyti fakto, S. L. prašymas negali būti tenkinamas. Surinktų įrodymų pagrindu galimas tik termino paduoti dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo atnaujinimas.

17Kadangi teismo sprendimą apeliaciniu skundu skundžia tik pareiškėjas S. L., dėl sprendimo dalies, kuria atnaujintas terminas dokumentams pateikti, teisėtumo bei pagrįstumo, kolegija nepasisako.

18Su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo kolegija sutinka, nes jos atitinka byloje surinktus įrodymus bei įstatymų reikalavimus.

19Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad S. L. 2003 m. gegužės 7 d. Kretingos rajono žemėtvarkos skyriui buvo pateikęs prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į motinos S. L. Kretingos mieste turėtą 0,308 ha žemės sklypą (bylos Nr. 609-206/2006 l. 43). Pareiškimu teismo prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo tėvai iki nacionalizacijos nuosavybės teise Kretingos mieste valdė po 0,238 ha žemės sklypus. Kretingos rajono apylinkės teismas 2003 m. liepos 31 d. sprendimu jo pareiškimą patenkino (civ. byla Nr. 2-686-4/2006).

20Pareiškėjo brolis V. L. 2003 m. rugsėjo 15 d. pareiškimu taip pat prašė atkurti jam nuosavybės teises į tėvų Kretingos mieste turėtą 0,476 ha ploto žemės sklypą (bylos Nr. 2-686-4/2003 l. 27).

21Nei S., nei V. L. savo pareiškimuose nebuvo nurodę, jog jų tėvai nuosavybės teisėmis Kretingos mieste ar rajone būtų valdę ir kitus žemės sklypus. Lietuvos centrinis valstybės archyvas daugiau žinių apie pareiškėjo tėvų Kretingos mieste turėtus žemės sklypus nevisiškai išlikusiuose dokumentuose nerado (bylos Nr. 2-686-4/2003 l. 5). Kartenos valsčiaus viršaičio 1937-01-23 surašytuose pažymėjimuose nurodoma, jog pareiškėjo tėvas V. L. nuosavos žemės neturi, o motina S. L. Kretingos mieste turi 400 kv. m žemės sklypą (bylos Nr. 2-686-4/2003 l. 22, 23).

22Pareiškime nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo tėvai ( - ), nuosavybės teisėmis valdė 0,165 ha (patikslintu pareiškimu – 1,65 ha ) žemės sklypą, S. L. nurodė, jog šią žemę tėvai buvo įgiję apie 1926–1928 m. vykdant žemės reformą bei parceliuojant grafo Tiškevičiaus žemes. Vietos apžiūros ir ribų nustatymo akte nurodoma, jog ši žemė ribojosi su buvusia vienuolyno (bylos Nr. 2-609-206/2006 l. 12-13) ir valstybės žemėmis bei visai nesiriboja su buvusia grafo žeme. Kadangi į gretimus žemės sklypus niekam nebuvo atkurtos nuosavybės teisės, Kretingos rajono savivaldybė nurodė, jog ginčo žemės sklypas buvo miesto dalis ir priklausė valstybei, todėl darytina išvada, jog ji negalėjo pareiškėjo tėvams atitekti parceliuojant tiek grafo Tiškevičiaus, tiek ir vienuolyno žemes. Be to, ieškovo tėvai susituokė tik 1935-04-22, todėl vykdant žemės reformą 1926–1928 m. bendron nuosavybėn niekaip negalėjo gauti žemės sklypo. Esant tokiems rašytiniams įrodymams, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai liudytojų T. V., J. M. ir O. S. parodymus vertino kritiškai, kaip prieštaraujančius kitiems byloje surinktiems įrodymams. Atkreiptinas dėmesys, jog liudytojams apie V. L. ir S. L. turėtą žemę žinoma iš pačių pareiškėjo tėvų aiškinimų, todėl mažai tikėtina, jog jie pašaliniams asmenims buvo paaiškinę daugiau, nei savo vaikams. Tuo tarpu nei pareiškėjas, nei jo brolis, paduodami prašymus nuosavybei atkurti, apie ginčo žemės sklypą net nebuvo užsiminę.

23Kadangi pareiškėjas net nenurodė, kokio sandorio pagrindu jo tėvai buvo įgiję 1,65 ha žemės sklypą, o liudytojų parodymai prieštaravo byloje surinktiems rašytiniams įrodymams, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą Kretingos rajono apylinkės teismo 2006-07-18 sprendimą panaikinti ir S. L. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmesti (CPK 444, 445, 371 str.). CPK 178 str. įpareigoja šalis įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, tačiau savo reikalavimų pareiškėjas S. L. neįrodė.

24Anksčiau nurodytų aplinkybių pagrindu laikytina, jog Kretingos rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 3 d. sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, todėl naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

25Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-331 str.,

Nutarė

26Kretingos rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Kretingos rajono apylinkės teismas 2006-07-18 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 4. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras 2007-01-26 Nr. 13.9-9 pateikė... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2007-04-25 nutartimi atnaujino procesą Kretingos... 6. Pareiškėjas S. L. prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 7. Nagrinėjant bylą iš naujo, suinteresuoto asmens atstovė V. Š. pareiškimą... 8. Prokuroras Mamertas Paulikas prašė pareiškimo dėl juridinę reikšmę... 9. Klaipėdos apskrities viršininko administracija neprieštaravo S. L. prašomų... 10. Kretingos rajono apylinkės teismas pareiškimą tenkino iš dalies: panaikino... 11. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Kretingos rajono... 12. Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities viršininko administracija pateikė... 13. Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra pateikė... 14. 1937-01-23 pažymėjime Nr. 244 nurodyta, kad V. L. nuosavos žemės neturi.... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 16. Panaikindamas Kretingos rajono apylinkės teismo 2006 m. liepos 18 d.... 17. Kadangi teismo sprendimą apeliaciniu skundu skundžia tik pareiškėjas S. L.,... 18. Su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl juridinę reikšmę turinčio... 19. Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad S. L. 2003 m. gegužės 7 d.... 20. Pareiškėjo brolis V. L. 2003 m. rugsėjo 15 d. pareiškimu taip pat prašė... 21. Nei S., nei V. L. savo pareiškimuose nebuvo nurodę, jog jų tėvai... 22. Pareiškime nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo tėvai ( -... 23. Kadangi pareiškėjas net nenurodė, kokio sandorio pagrindu jo tėvai buvo... 24. Anksčiau nurodytų aplinkybių pagrindu laikytina, jog Kretingos rajono... 25. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-331 str.,... 26. Kretingos rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 3 d. nutartį palikti...