Byla 2-1778/2011
Dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 18 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Q Vara“ iškelta restruktūrizavimo byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens akcinės bendrovės „SEB bankas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 18 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Q Vara“ iškelta restruktūrizavimo byla.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Q Vara“ administracijos vadovas prašė iškelti atsakovui UAB „Q Vara“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad įmonė patiria finansinius sunkumus, nesugeba atsiskaityti su kreditoriais, kurie pradėjo įmonės atžvilgiu teisminius procesus, o tai riboja veiklos galimybes. Mano, kad įmonės restruktūrizavimo atveju būtų sudarytos galimybės išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, išvengti bankroto ir visiškai atsiskaityti su kreditoriais. UAB „Q Vara“ administratoriumi prašė skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

5Tretysis asmuo AB „SEB bankas“ prašė bylą nutraukti arba atsisakyti tenkinti prašymą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Q Vara“. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 10 d. nutartimi paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartį, kuria atsakovui atsisakyta kelti restruktūrizavimo bylą, todėl pakartotinis ginčas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalimas, o byla turėtų būti nutraukta. Atsakovas neatitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo numatytų restruktūrizavimo sąlygų, jo finansiniai sunkumai yra nuolatinio pobūdžio, jis yra nutraukęs ūkinę komercinę veiklą. Parengti restruktūrizavimo matmenys yra neteisingi ir ekonomiškai nepagrįsti. Nesutinka su ieškovo pasiūlyta administratoriaus kandidatūra. Mano, kad įmonei turėtų būti keliama bankroto byla.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 18 d. nutartimi iškėlė UAB „Q Vara“ restruktūrizavimo bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Teismas nurodė, kad ĮRĮ nedraudžia įmonėms, atsiradus naujoms aplinkybėms dėl įmonės atitikimo ĮRĮ 4 straipsnio reikalavimams, pakartotinai kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Piešingu atveju būtų užkirstas kelias pasiekti ĮRĮ tikslą – sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Spręsdamas klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, teismas nurodė, kad UAB „Q Vara“ atitinka ĮRĮ 4 straipsnio nustatytus reikalavimus – įmonė yra įsteigta 2006-02-06, turi finansinių sunkumų, nėra nutraukusi veiklos, nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi. Teismas, įvertinęs pateiktus restruktūrizavimo matmenys, sprendė, kad jie atitinka ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus. Tretysis asmuo nesutiko su ieškovo siūloma administratoriaus kandidatūra, tačiau kitos kandidatūros nepasiūlė.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Apeliantas AB „SEB bankas“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą UAB „Q Vara“, arba pakeisti nutarties dalį, kuria UAB „Q Vara“ administratoriumi skirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir klausimą dėl restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais motyvais:

  1. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažeidė CPK 293 str. 3 d. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 10 d. nutartimi paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartį, kuria atsakovui atsisakyta kelti restruktūrizavimo bylą. Skundžiamoje nutartyje teismas nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurių jau nebūtų ištyrę Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartyje ir Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 10 d. nutartyje, todėl teismas pažeidė draudimą pradėti pakartotinį civilinį procesą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Ieškovas abejuose pareiškimuose dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nurodė tą patį tiek faktinį, tiek teisinį pagrindą; tiek 2010 m., tiek 2011 m. restruktūrizavimo plano metmenys sutampa pagal savo turinį.
  2. Teismas pažeidė apelianto teisę būti išklausytam. Teismas nesvarstė apelianto prašymo nagrinėti restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo klausimą atskirai nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo, suteikiant apeliantui galimybę pasiūlyti kitą administratoriaus kandidatūrą bei pateikti įrodymus, patvirtinančius ieškovo pasiūlyto administratoriaus netinkamumą.
  3. Skundžiamą nutartį teismas priėmė neįvertinęs akivaizdžių įrodymų ir netinkamai ištyręs faktines bylos aplinkybes. Teismas neįvertino ar restruktūrizavimo metmenyse numatytos priemonės yra realios, galinčios atkurti atsakovo mokumą ir išsaugoti jo konkurencingumą. Nevertino apelianto argumentų dėl metmenų trūkumų, jų ekonomiško nepagrįstumo. Restruktūrizavimo metmenyse nurodytas nepagrįstas kreditorių sąrašas, realybės neatitinkantys pajamų skaičiavimai.
  4. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles (CPK 182 str. 2 p.), nes nesivadovavo prejudicinėmis aplinkybėmis. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 10 d. nutartyje nustatė šias prejudicines aplinkybes: jog atsakovas yra nemokus, nebevykdo ūkinės komercinės veiklos, jo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę atsakovo turto vertės. Pirmosios instancijos teismas šiomis aplinkybėmis nesivadovavo ir priėmė nepagrįstą išvadą, jog atsakovas nėra nutraukęs ūkinės komercinės veiklos.

10Byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas iškėlė UAB „Q Vara“ restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Finansinių sunkumų turinti įmonė – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Įmonės restruktūrizavimo tikslui pasiekti taikomas ištisas priemonių kompleksas gaunant kreditorių pagalbą. Pažymėtina tai, kad nors 2010-10-01 įsigaliojusio ĮRĮ redakcija (Įstatymas Nr. IX-218) iš esmės pakeitė kai kurių klausimų reglamentavimą, tačiau įstatymo tikslai, šio proceso principai išliko nepakitę.

15Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, tai yra įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; nėra nutraukusi veiklos; nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; yra įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai, ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai, reglamentuojantys restruktūrizavimo plano metmenų rengimą bei turinį (ĮRĮ 7 str. 4 d.).

16Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai; nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (ĮRĮ 7 str. 5 d.).

17Teismas kiekvienu konkrečiu atveju privalo patikrinti, ar konkreti įmonė, kuriai prašoma pradėti restruktūrizavimo procesą, atitinka įstatyme nustatytas sąlygas bei įvertinti, ar yra pagrindas bylą iškelti. Tačiau neturi apsiriboti vien formaliu patikrinimu, ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnyje nurodyti dokumentai, ar tie dokumentai formaliai tenkina ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje nurodytas sąlygas, o privalo įsitikinti, ar pateikti dokumentai yra teisėti ir tinkami, priimti įvertinus pačios įmonės, jos kreditorių interesus ir kreditorių galimybes teikti nuolaidas skolininkui.

18Sprendžiant dėl pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo, esminę reikšmę turi įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, taip pat pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, tai yra atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Restruktūrizavimo bylose svarbu nustatyti, kad ĮRĮ nustatytas reikalavimas įmonei vykdyti komercinę ūkinę veiklą reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų vienetą, o tokį, kuris realiai plėtoja ar gali plėtoti veiklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. gruodžio 30 d. nutartyje civilinėje byloje UAB "Baltijos žuvys" Direktorius A. Ž. v. UAB "Baltijos žuvys", bylos Nr. 3K-3-496/2009). Teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ įtvirtintus bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau ir įvertina, ar numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir kartu tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Turinčiai finansinių sunkumų įmonei tai – sudėtingas uždavinys, todėl teismas turėtų įvertinti restruktūrizavimo plano metmenyse numatytų esminių priemonių turinį ir tai, kaip kiekviena iš šių priemonių galės būti įgyvendinama realiomis sąlygomis ir prisidės prie įmonės veiklos, mokumo atkūrimo, atsiskaitymo su kreditoriais. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje A. L. v. ŽŪB "Agrowill Eimučiai", bylos Nr. 3K-3-263/2010; ir kt.). Teisėjų kolegija pažymi, kad nors kasacinis teismas šias nuostatas suformulavo galiojant ankstesnei ĮRĮ redakcijai, tačiau šios išvados yra aktualios taip pat ir nagrinėjamu klausimu.

19Teisėjų kolegija, išanalizavusi skundžiamos nutarties motyvus ir jų pagrindu padarytas išvadas, sutinka su apelianto argumentais, jog teismas nepakankamai įvertino tai, ar egzistuoja sąlygos iškelti UAB „Q Vara“ restruktūrizavimo bylą, išsamiai neanalizavo atsakovo finansiniuose dokumentuose esančių duomenų, restruktūrizavimo plano metmenų, esminių priemonių, kuriomis įmonė planuoja siekti išsaugoti ir plėtoti veiklą, atkurti mokumą. Taigi teismas nagrinėjamu atveju formaliai taikė įstatymą, vertindamas tik tam tikrus duomenis ir nepasisakydamas dėl kitų esminių aplinkybių bei šių aplinkybių visumos (CPK 265 str.).

20Nors galiojanti ĮRĮ redakcija tiesiogiai nesieja įmonės restruktūrizavimo bylos inicijavimo sąlygų ir tvarkos su teisiškai oficialiu kreditorių pritarimu, kaip tai buvo reglamentuota iki 2010-10-01 galiojusioje ĮRĮ redakcijoje, tačiau ĮRĮ normos privalo būti aiškinamos sistemiškai, atsižvelgiant į restruktūrizavimo paskirtį ir siekiamus tikslus. Galiojančios ĮRĮ redakcijos normos, šį procesą taip pat betarpiškai sieja su įmonės kreditorių pagalba (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Šią normą sistemiškai aiškinant su ĮRĮ 4 straipsnio 1 punkte įtvirtinta sąlyga pradėti restruktūrizavimą matyti, kad toks procesas įmanomas tik gaunant įmonės kreditorių pagalbą (ĮRĮ 2 str. 3 d.). Tai reiškia, jog teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų, turi pareigą rūpestingai ir atidžiai įvertinti kreditorių pareikštus argumentus dėl pateiktų metmenų. Apeliantas, vienas didžiausių UAB “Q Vara” kreditorių, kurio finansinis reikalavimas yra 8 314 917,16 Lt, atsiliepime į pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo pateikė savo pastabas dėl įmonės restruktūrizavimo plano metmenų bei išreiškė savo nesutikimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo. Atskirąjį skundą apeliantas motyvavo taip pat ir tuo, kad metmenyse nurodytos priemonės neužtikrins įmonės mokumo atkūrimo, įmonė yra nemoki, jokios pelningos veiklos nevykdo. Tuo tarpu iš skundžiamos nutarties matyti, jog teismas tik formaliai vertino ar pateikti metmenys atitinka įstatymo reikalavimus, tačiau juose numatytų mokumo atkūrimo priemonių nevertino ir dėl jų nepasisakė (CPK 265 str.).

21Pabrėžtina, jog būtent metmenų pagrindu yra rengiamas įmonės restruktūrizavimo planas, todėl teismas turi pareigą išnagrinėti kreditorių pateikiamus argumentus, susijusius su juose numatytomis priemonėmis ir spręsti, ar kreditorių nurodyti argumentai ir aplinkybės dėl metmenų ydingumo (trūkumų) yra pagrįsti, ar šie trūkumai gali būti ištaisomi (pakoreguojami, patikslinami) iki restruktūrizavimo plano tvirtinimo.

22Pažymėtina, kad iš byloje esančio 2010-12-31 balanso (1 t., 44, 45 b.l.) matyti, kad įmonė turi turto už 36 567 222 Lt, iš 2010-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitos (1 t., 46 b.l.) matyti, kad įmonė 2010 metais patyrė 6 191 494 Lt nuostolį, o iš UAB „Q Vara“ kreditorių sąrašo (1 t., 61 b.l.) matyti, jog įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 37 421 260 Lt. Taigi kyla pagrįstų abejonių dėl įmonės finansinių sunkumų pastovumo, mokumo, kas sudaro atskirą pagrindą atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Tačiau teismas šios aplinkybės nevertino, iš viso dėl jos nepasisakė.

23Apeliantas atskirąjį skundą taip pat argumentavo tuo, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 293 str. 3 d., tai yra išnagrinėjo bylą tarp tų pačių šalių, dėl tuo paties dalyko bei tuo pačiu pagrindu esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad restruktūrizavimo bylos iškeliamos ir nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas, skirtas restruktūrizavimo bylų nagrinėjimui, yra Įmonių restruktūrizavimo įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su restruktūrizavimo procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ĮRĮ nedraudžia įmonėms, atsiradus naujoms aplinkybėms dėl įmonės atitikimo ĮRĮ 4 straipsnio reikalavimams, pakartotinai kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Tokiu atveju teismas privalo iš naujo išsamiai įvertinti visus įmonės finansinius duomenis, metmenyse numatytų priemonių įmonės mokumui atkurti realumą, tačiau būtent šios pareigos pirmosios instancijos teismas ir neatliko, nepasisakė dėl visų šiuo klausimu svarbių aplinkybių.

24Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl tirtinų aplinkybių apimties ir pobūdžio yra pagrindas išvadai, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB "Vaivorykštė" v. UAB "Revinė", bylos Nr. 3K-3-121/2009; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje V. D. v. V. U., V. U., I., Ž., V., Ž., A. D., bylos Nr. 3K-3-527/2010.).

25Teisėjų kolegija, apibendrindama nurodytus motyvus ir atsižvelgdama į tai, kad teismas neatliko pareigos kompleksiškai išnagrinėti įmonės ūkinę finansinę būklę apibūdinančius duomenis neatsiejamai nuo metmenyse pateikiamų priemonių ir tik tuomet spręsti dėl šių metmenų realumo, o dėl šios priežasties byloje būtinų ištirti ir nustatyti itin daug teisiškai reikšmingų aplinkybių, sprendžia, kad yra neatskleista bylos esmė, todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo perduotinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

26Dėl tokio apeliacinio teismo sprendimo kiti atskirojo skundo argumentai tampa teisiškai nereikšmingi, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 18 d. nutartį panaikinti ir perduoti uždarosios akcinės bendrovės „Q Vara“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Q Vara“ administracijos vadovas prašė iškelti atsakovui... 5. Tretysis asmuo AB „SEB bankas“ prašė bylą nutraukti arba atsisakyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 18 d. nutartimi iškėlė UAB „Q Vara“... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Apeliantas AB „SEB bankas“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį... 10. Byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 14. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje... 15. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė... 16. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą,... 17. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju privalo patikrinti, ar konkreti įmonė,... 18. Sprendžiant dėl pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą faktinio ir... 19. Teisėjų kolegija, išanalizavusi skundžiamos nutarties motyvus ir jų... 20. Nors galiojanti ĮRĮ redakcija tiesiogiai nesieja įmonės restruktūrizavimo... 21. Pabrėžtina, jog būtent metmenų pagrindu yra rengiamas įmonės... 22. Pažymėtina, kad iš byloje esančio 2010-12-31 balanso (1 t., 44, 45 b.l.)... 23. Apeliantas atskirąjį skundą taip pat argumentavo tuo, jog pirmosios... 24. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl... 25. Teisėjų kolegija, apibendrindama nurodytus motyvus ir atsižvelgdama į tai,... 26. Dėl tokio apeliacinio teismo sprendimo kiti atskirojo skundo argumentai tampa... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 18 d. nutartį panaikinti ir perduoti...