Byla S-70-575/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos N. Z. apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų N. Z. ir S. Z. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu pareiškėjų skundą, kuriuo jie prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2014 m. gegužės 12 d. sprendimą Nr. A51-38757/14-(2.15.2.52-MP7) atsisakyti patenkinti pareiškėjų 2012 m. liepos mėnesį pateiktą prašymą išduoti rašytinį pritarimą paprastojo remonto aprašui dėl pareiškėjų buto ( - ), Vilnius, šildymo dujomis, kaip neteisėtą ir nepagristą, ir įpareigoti atsakovą išduoti pritarimą pareiškėjų buto ( - ), Vilnius, vietinių inžinerinių tinklų paprastojo remonto aprašui dėl pareiškėjų buto šildymo dujomis, atmetė kaip nepagrįstą.

5Pareiškėja N. Z. 2015 m. sausio 14 d. (pagal pašto spaudą ant voko) padavė teismui apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimą.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7II.

8Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnyje numatyta, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas, skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas ginčijamą sprendimą priėmė ir paskelbė 2014 m gruodžio 19 d., todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo pateikimo teismui diena, vadovaujantis minėto ABTĮ 127 straipsnio 1 dalimi, buvo 2015 m. sausio 2 d. N. Z. apeliacinį skundą teismui padavė tik 2015 m. sausio 14 d. (pagal pašto spaudą ant voko), tai yra praleidusi įstatyme numatytą apeliacinio skundo padavimo terminą.

10ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą numatytas kaip būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti praleisto termino atnaujinimo klausimą. N. Z. prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti nepareiškė, todėl jos apeliacinis skundas yra nepriimamas ir kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

11Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės asmeniui pakartotinai pateikti teismui apeliacinį skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą jam paduoti, prašyme nurodant ir įrodymais pagrindžiant termino praleidimo priežastis iki skundo pateikimo dienos.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

13Atsisakyti priimti N. Z. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai