Byla e2YT-9249-717/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Ona Valentukevičiūtė

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. I. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. A. P., valstybės įmonei „Turto bankas“ dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas pareiškimu prašo teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis po savo sūnaus R. P., asmens kodas ( - ), mirusio ( - ), mirties priėmė jo palikimą, faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti ( b. l. 1-2 ).

5Pareiškime pareiškėjas nurodė, jog jo sūnus R. P. mirė ( - ). Po jo mirties liko nekilnojamasis turtas: 23/100 dalys gyvenamojo namo, 23/100 dalys ūkinio pastato, ir 23/100 dalys kitų inžinierinių statinių- kiemo statinių, esančių ( - ). Po sūnaus mirties pareiškėjas palikimą priėmė ir valdo kaip savo: prižiūri ir tvarko pastatus, moka mokesčius, turi savo žinioje nekilnojamojo turto teisinę dokumentaciją, perėmė ir visus sūnaus namų apyvokos daiktus, įrankius ir t. t. Po palikėjo mirties į notarų biurą dėl paveldėjimo niekas nesikreipė, kita paveldėtoja J. A. P. jokių pretenzijų dėl to, kad jis priėmė visą palikimą, nereiškė ir šiuo metu tam neprieštarauja.

6Suinteresuotas asmuo J. A. P. atsiliepime nurodė, kad su pareiškimu sutinka, jokių pretenzijų neturi ir prašomam nustatyti juridinę reikšmę turinčiam faktui neprieštarauja (e. b. kopijos b. l. 13).

7Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė „Turto bankas“ atsiliepime pareiškimą paliko spręsti teismo nuožiūra (e. b. kopijos b. l. 11-12).

8Byla nagrinėjama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis). Apie teismo posėdį paskelbta viešo paskelbimo būdu interneto tinklalapyje www.teismai.lt CPK 133 straipsnyje nustatyta tvarka. Proceso dalyviai apie teismo posėdį papildomai informuoti teismo pranešimais (b. l. 17-22).

9Teismas

konstatuoja:

10pareiškimas tenkinamas.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ( - ) mirė R. P., asmens kodas ( - ) (b. l. 17). Jo tėvai J. I. P., asmens kodas ( - ) ir J. A. P., asmens kodas ( - ) (b. l. 3). R. P. mirė nevedęs, duomenų apie vaikus nėra (b. l. 6). Testamentų registre nėra duomenų apie R. P. palikimo priėmimo fakto įregistravimą (e. b. kopijos b. l. 23). Po palikėjo mirties liko jo vardu įregistruotas nekilnojamasis turtas – ( - ). Kitos dalys minėto nekilnojamojo turto nuosavybės teise registruoto pareiškėjo J. I. P., P. P. ir O. G. vardu (b. l. 14-16). Gyventojų registro duomenimis pareiškėjas gyvena palikėjo paskutinėje gyvenamojoje vietoje. Suinteresuoti asmenys prieštaravimų dėl prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto nepareiškė.

12Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš kurių – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalis). CK 5.51 straipsnio 1 dalis nurodo, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą.

13Tokiu atveju, kai palikimą sudaro ne tik kilnojamasis turtas, bet ir nekilnojamasis turtas, faktiškas jo valdymas reiškia apsigyvenimą name po palikėjo mirties ar tolesnį gyvenimą tame name, jeigu įpėdinis jame gyveno iki palikėjo mirties; taip pat namo priežiūrą, prievolių, susijusių su namu, vykdymą (mokesčių, draudimo įmokų mokėjimą ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-687-690/2015; 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013).

14Nustatyta, kad po pareiškėjo ir suinteresuoto asmens J. A. P. sūnaus R. P., mirusio ( - ), mirties atsirado palikimas ir paveldėjimo pagal įstatymą teisiniai santykiai. Į notarų biurą dėl palikimo niekas nesikreipė ir paveldėjimo byla nebuvo užvesta. Vadovaujantis CK 5.11 straipsniu, pirmosios eilės įpėdiniais laikomi palikėjo vaikai (tarp jų ir įvaikiai) ir palikėjo vaikai, gimę po jo mirties. Antros eilės įpėdiniais laikomi palikėjo tėvai (įtėviai), vaikaičiai. Palikėjas vaikų ir įvaikių neturėjo, todėl jo įpėdiniais pagal įstatymą yra jo tėvai: pareiškėjas J. I. P. ir suinteresuotas asmuo J. A. P.. Suinteresuotas asmuo J. A. P., kuri yra plikėjo motina, prieštaravimų dėl prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nepareiškė, atsiliepime nurodė, kad su pareiškimu sutinka, pretenzijų neturi.

15Teismo vertinimu, byloje įrodyta, kad pareiškėjas po savo sūnaus R. P. mirties likdamas gyventi palikėjo paskutinėje gyvenamojoje vietoje, perimdamas jo asmeninius daiktus, elgdamasis su jais kaip savininkas, priėmė palikimą faktiškai jį valdydamas. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą. Kadangi pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių faktą, kad jis po savo sūnaus mirties atsiradusį palikimą priėmė, prašomas faktas nustatomas teismine tvarka (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis).

16Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus ir vadovaudamasis palikimo priėmimą reglamentuojančiomis teisės normomis, daro išvadą, kad pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas yra pagrįstas ir įrodytas. Byloje nesant kitokių faktinių duomenų, teismui nėra pagrindo abejoti dėl prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto pagrįstumo, todėl pareiškimas tenkintinas (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu (CK 5.66 straipsnis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, 442–448 straipsniais,

Nutarė

18pareiškimą tenkinti.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. I. P., asmens kodas ( - ) priėmė ( - ) mirusio sūnaus R. P., asmens kodas ( - ), palikimą, faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti.

20Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai