Byla 2-712-188/2012
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna Šidlauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei R. L. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ (buvęs bendrovės pavadinimas - UAB „SMScredit.lt“) ieškiniu (b.l. 1-2) prašo priteisti iš atsakovės R. L. 672,00 Lt įsiskolinimą, kurį sudaro 240,00 Lt paskola ir 432,00 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009-03-27 tarp ieškovo ir atsakovės pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovei 500 Lt. Paskolos sutarties terminas - 30 dienų. Paskolą ir 100,00 Lt paskolos suteikimo mokestį atsakovė turėjo grąžinti iki 2009-04-26. Atsakovė sumokėjo 260,00 Lt paskolos ir 100,00 Lt sutartinių palūkanų, todėl bendra negrąžinta paskolos suma liko 240,00 Lt. Atsakovė sutartinės prievolės neįvykdė, iki nustatyto termino paskolos negrąžino, todėl atsakovei, vadovaujantis paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 9.2. punktu, paskaičiuoti 1 proc. nuo uždelstų mokėjimo delspinigiai už 180 dienų, iš viso 432,00 Lt. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2012-03-17 (b.l. 18), CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka, per nustatytą 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo dienos terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Ieškovas ir atsakovė 2009-03-13 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9269001, pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas (b.l. 4, 5-7). Šia sutartimi ieškovas 2009-03-27 suteikė atsakovei 500,00 Lt paskolą, paskolos sumą pervedant į atsakovės atsiskaitomąją sąskaitą (b.l. 9). Atsakovei sumokėjus 260,00 Lt paskolos ir 100,00 Lt sutartinių palūkanų, liko nesumokėta 240,00 Lt paskolos suma, kurią atsakovė turėjo apmokėti iki 2009-04-26 (b.l. 4). Kaip matyti iš paaiškinimo dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b.l. 10), už 180 dienų laikotarpį už įsiskolinimą atsakovei paskaičiuoti 432,00 Lt delspinigiai. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo įsipareigojimus visiškai ir ieškovui grąžinusi likusią 240,00 Lt paskolos sumą, nėra.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti įsiskolinimą. Ieškinys dalyje dėl paskolos pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui UAB „4finance“iš atsakovės R. L. priteistina 240,00 Lt paskolos.

7Atsakovei nevykdant reikalavimų, numatytų sutarties 9.2. p., už kiekvieną uždelstą dieną šalys sutarė skaičiuoti 1 proc. delspinigius nuo visų uždelstų mokėjimų sumos, kas atsižvelgus į ieškovo paskaičiavimus, paskaičiavus sutartinius delspinigius nuo 240,00 Lt sumos už 180 pradelstas dienas, sudaro 432,00 Lt (b. l. 1-2, 11).

8Įstatymas suteikia teisę teismui netesybas sumažinti, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d.). CK 6.73 str. 1 d. nuostata dėl netesybų įskaitymo neatima teisės į protingo dydžio sutartines netesybas, joms viršijant byloje įrodytus kreditoriaus nuostolius. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-367/2006, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 26, 2007 m. 1.4 Dėl įskaitinių netesybų, 2007-10-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 28, 2008 m. 1.3. Dėl sutartinių netesybų).

9Byloje ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl teismas turi pareigą būti aktyvus ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį. Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Įvertinęs aplinkybes, kad paskolos sutarties bendrosiose sąlygose nustatyti delspinigiai prilygsta net 365 % metinių palūkanų, konstatuotina, kad byloje nagrinėjamu atveju nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės ir pažeidžia teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus. Teismas, spręsdamas dėl priteistinų delspinigių dydžio, atsižvelgia į anksčiau išdėstytus motyvus, bei tai, kad ieškovo veiklos pobūdis yra finansinio pobūdžio paslaugų teikimas, į paskolos sumą, taip pat į laikotarpį už kurį prašomi priteisti delspinigiai. Atsižvelgus į išdėstytą, prašomas priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 proc., kas, už 180 dienų, sudaro 216,00 Lt sumą. Teismas sprendžia, kad toks delspinigių dydis konkrečioje situacijoje geriausiai atitinka netesybų paskirtį ir šalių interesų pusiausvyrą (CK 6.71 str. 1 d., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

10Ieškinys likusioje dalyje dėl 216,00 Lt delspinigių priteisimo atmestinas.

11Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012-03-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šioje byloje ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų - sumokėjo 70,00 Lt žyminio mokesčio, prašo priteisti 50,00 Lt žyminio mokesčio. Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad minimalus žyminis mokestis mokėtinas turtiniuose ginčuose yra 50,00 Lt, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovui iš atsakovės priteistinas 50,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 3).

12Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės R. L., a. k. (duomenys neskelbtini) 240,00 Lt (dviejų šimtų keturiasdešimt litų 00 ct) negražintą paskolą, 216,00 Lt (du šimtus šešiolika litų 00 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos- 2012-03-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,00 Lt (penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio ieškovui UAB „4finance“, į. k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, a. s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

15Ieškinį likusioje dalyje dėl 216,00 Lt delspinigių priteisimo, atmesti.

16Atsakovė R. L. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas UAB „4finance“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai