Byla 2-711-736/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. Z. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu (b. l. 1- 2) prašo priteisti iš atsakovo A. Z. 1680,00 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009-01-06 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria atsakovui, 30 dienų laikotarpiui paskolinta 500,00 Lt suma, ir kurią atsakovas, kartu su 100,00 Lt komisiniu mokesčiu, turėjo grąžinti iki 2009-02-05. Atsakovas pažeidė sutarties sąlygas, paskolos ir komisinio mokesčio laiku negrąžino, todėl atsakovui, remiantis sutarties 9.2 p., už 180 dienų laikotarpį paskaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigiai, 1080,00 Lt suma. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2012 m. kovo 27 d., CPK 130 str. numatyta tvarka (b. l. 21), tačiau atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui (b. l. 1- 2), priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Ieškovas su atsakovu 2009-01-06 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9722001, pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas (b. l. 5- 7), paskolos suma 500,00 Lt, palūkanų mokestis 100,00 Lt, ir kurią atsakovas turėjo grąžinti iki 2009-02-05 (b. l. 4). Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punkte nustatyta, jog, paskolos gavėjui uždelsus sutartyje nustatytus mokėjimus, už kiekvieną pavėluotą dieną paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio įsipareigojimų nevykdymo delspinigius nuo bendros uždelstų mokėjimų sumo (b. l. 5- 7). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų įvykdęs sutartinius įsipareigojimus ir ieškovui grąžinęs suteiktą paskolą- 500,00 Lt, bei sumokėjęs palūkanų mokestį- 100,00 Lt, nėra.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str., 6.63 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str. 1 d.). Vadovaujantis CK 6.63 str., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Atsakovas tinkamai ir nustatytais terminais paskolos sutarties sąlygų nevykdė, suteiktos paskolos negražino, palūkanų mokesčio nesumokėjo, todėl laikytina, jog jis pažeidė sutartį. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas dėl 600,00 Lt negrąžintos paskolos ir palūkanų mokesčio priteisimo iš atsakovo laikytinas pagrįstu, įrodytu ir tenkintinas pilnai.

7Atsakovui nevykdant reikalavimų, numatytų sutarties 9.2. p., už kiekvieną uždelstą dieną šalys sutarė skaičiuoti 1 proc. delspinigius nuo bendros uždelstų mokėjimų sumos, kas, atsižvelgus į ieškovo paskaičiavimus, sudaro 1080,00 Lt (b. l. 1- 2, 10).

8Įstatymas suteikia teisę teismui netesybas sumažinti, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d.). CK 6.73 str. 1 dalies nuostata dėl netesybų įskaitymo neatima teisės į protingo dydžio sutartines netesybas, joms viršijant byloje įrodytus kreditoriaus nuostolius. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-367/2006, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 26, 2007 m. 1.4 Dėl įskaitinių netesybų, 2007-10-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 28, 2008 m. 1.3. Dėl sutartinių netesybų).

9Byloje ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl teismas turi pareigą būti aktyvus ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį. Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Įvertinęs aplinkybes, kad paskolos sutarties bendrosiose sąlygose nustatyti delspinigiai prilygsta net 365 % metinių palūkanų, konstatuotina, kad byloje nagrinėjamu atveju nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės ir pažeidžia teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus. Teismas, spręsdamas dėl priteistinų delspinigių dydžio, atsižvelgia į anksčiau išdėstytus motyvus, bei į tai, kad ieškovo veiklos pobūdis yra finansinio pobūdžio paslaugų teikimas, į paskolos sumą, taip pat į laikotarpį už kurį prašomi priteisti delspinigiai. Atsižvelgus į išdėstytą, prašomas priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 proc., kas, už 180 dienas, sudaro 540,00 Lt. Teismas sprendžia, kad toks delspinigių dydis, konkrečioje situacijoje, geriausiai atitinka netesybų paskirtį ir šalių interesų pusiausvyrą (CK 6.71 str. 1 d., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

10Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos- 2012-03-15 (b. l. 1- 2) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškinio sumai, už kurią esant mokamas minimalus įstatymo numatytas žyminis mokestis, iš atsakovo ieškovui priteistinas visas jo sumokėtas 70,00 Lt žyminis mokestis (b. l. 3)- Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.

12Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo A. Z., a. k. (duomenys neskelbtini) 600,00 Lt (šešis šimtus litų 00 ct) negražintą paskolą ir paskolos suteikimo komisinį mokestį, 540,00 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt litų 00 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos- 2012-03-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70,00 Lt (septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „4finance“, į. k. 301881644.

15Ieškinio dalį dėl 540,00 Lt delspinigių priteisimo, atmesti.

16Atsakovas A. Z. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai