Byla 2-2091-430/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „Madinta“ atstovui bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ įgaliotam asmeniui E. M.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Madinta“ ieškinį atsakovei Ž. L. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

5teisme priimtas ieškovo BUAB „Madinta“ ieškinys atsakovei Ž. L. dėl žalos atlyginimo. Ieškinyje nurodyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-01-14 priėmė nutartį, kuria nusprendė iškelti UAB „Madinta“ bankroto bylą ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimas ir apskaita“. Vykdant minėtą apygardos teismo nutartį BUAB „Madinta“ tuometinė direktorė Ž. L. privalėjo bankroto administratoriui perduoti įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškleti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. Buvo nustatyta, jog BUAB „Madinta“ nuosavybės teise priklauso transporto priemonė VW Transporter, v.n. ( - ), tačiau ši transporto priemonė nėra perduota, dėl ko bankroto administratoriui buvo išduotas Vykdomasis raštas, kuris vykdomas antstolio D. B. kontoroje. Ieškovo atstovo nuomone, atsakovė turtą pasisavino ar išvaistė, tuo įmonei padarydama 8000,00 Lt žalą. Įmonės vadovo pareigų nevykdymu ar netinkamu vykdymu, nagrinėjamu atveju – turto neperdavimu, padaryti nuostoliai yra bendrovei padaryta žala kaip pagrindas vadovo civilinei atsakomybei atsirasti. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojma. Teismo prašo priteiti iš atsakovės 2316,96 Eur (8000,00 Lt) žalos atlyginimo, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b.l. 1-4). Papildomai nurodė, kad remiantis viešai prieinama informacija transporto priemonių pardavimo internetiniame portale www.autoplius.lt transporto priemonė VW Transporter 1999 metų gamybos vidutiniškai kainuoja 3100,00 Eur. Derybų metu pardavimo kaina susitarimo būdu yra mažinama pagal individualius pardavėjo interesus ir pirkėjo galimybes. Teismo prašo ieškinyje pateiktą žalos atlyginimo sumą 2316,96 Eur pripažinti kaip teisingą (b.l. 47-48).

6Atsakovei Ž. L. ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareikštą ieškinį nepateikė.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad į atsakovę buvo kreiptasi raštu dėl automobilio perdavimo, tačiau jokio atsakymo nebuvo gauta. Buvo kreiptasi į policiją, policija automobilio nesurado. Teismo prašė ieškinį tenkinti.

8Į teismo posėdį neatvyko atsakovė Ž. L., apie teismo posėdį pranešta tinkamai CPK 130 straipsnio nustatyta tvarka (b.l. 42). Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 straipsnis).

9Ieškinys tenkintinas.

10Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2013-01-14 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Madinta“ buvo iškelta bankroto byla ir įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ (b.l. 5-6). UAB „Madinta“ direktore nuo 2009-12-17 iki 2013-02-05 (b.l. 27) buvo paskirta atsakovė Ž. L.. Ieškovo atstovas nurodė, kad vykdant minėtą Vilniaus apygardos teismo nutartį BUAB „Madinta“ tuometinė direktorė Ž. L. privalėjo bankroto administratoriui perduoti įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. BUAB „Madinta“ nuosavybės teise priklauso transporto priemonė VW Transporter, v.n. ( - ) (VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo pažyma, b.l. 8-9), tačiau ši transporto priemonė nebuvo perduota BUAB „Madinta“ bankroto administratoriui, dėl ko bankroto administratoriui 2013-03-01 buvo išduotas Vykdomasis raštas Nr. B2-672-345/2013 (b.l. 10). Ieškovo atstovo nuomone, įmonės vadovo pareigų nevykdymu ar netinkamu vykdymu, nagrinėjamu atveju – turto neperdavimu, padaryti nuostoliai yra bendrovei padaryta žala kaip pagrindas vadovo civilinei atsakomybei atsirasti, todėl atsakovė turtą pasisavino ar išvaistė, tuo įmonei padarydama 2316,96 Eur (8000,00 Lt) žalą.

11Byloje kilo ginčas dėl žalos atlyginimo.

12Akcinės (uždarosios akcinės) bendrovės administracijos vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas (Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1 dalis, 37 straipsnio 1 dalis), jis vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą, atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, vykdo kitus nustatytus įgaliojimus. Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai, taigi ir administracijos vadovas, privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Taigi, bendrovės valdymo organai, tarp jų ir jos vadovas, neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę–ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (bendrovės turto švaistymas ir kt.) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

13Bendrovės vadovo pareigos nustatytos Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Juridinio asmens valdymo organų nariai negali pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, o priešingi jų veiksmai būtų juridinio asmens organų narių pareigų pažeidimas pagal CK 2.87 straipsnį. Šioje teisės normoje išdėstyti reikalavimai, kaip turi elgtis juridinio asmens organo narys, o jo kompetencija sudaryti sandorius yra suvaržoma tuo, kad sandoriais negali būti painiojamas nario turtas su asmeniniu turtu ar bendrovės turtas naudojamas asmeninei naudai gauti, ir tai negali būti daroma be juridinio asmens dalyvių sutikimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2005; 2009 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-557/2009).

14Bendrovės vadovui, pažeidusiam pirmiau išvardytas jo veiklą reglamentuojančias taisykles ir dėl to padarius bendrovei žalą, galimas civilinės atsakomybės taikymas. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Bylose, kuriose reiškiamas reikalavimas bendrovės vadovui atlyginti padarytą žalą, iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. G. v. AB „Aviakompanija Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-1130/2003; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009).

15Pažymėtina, kad bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių ieškovo nurodytas aplinkybes.

16Nagrinėjamu atveju ieškovo atstovas 2316,96 Eur žalos dydį grindžia transporto priemonių pardavimo internetiniame portale www.autoplius.lt pateikta informacija apie minėtos transporto priemonės vidutinę kainą. Kaip matyti iš į bylą pateiktos pažymos dėl transporto priemonės vertės nustatymo bei www.autoplius.lt portale VW Transporter 1999 metų gamybos transporto priemonių pardavimo kainos (b.l. 49-56), minėtos transporto priemonės vidutinė kaina yra 3100,00 Eur. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad galima remtis internetinių portalų duomenimis apie analogiškų automobilių rinkos vertes ir teismai šiuos įrodymus turi vertinti pagal įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2014). Pažymėtina tai, kad pagal ieškovo pateiktus duomenis apie žalos dydį analogiški automobiliai buvo parduodami ir už didesnę kainą nei prašomas priteisti žalos dydis.

17Kadangi buvusio bendrovės vadovo, t.y. atsakovo, kaltė yra preziumuojama, teismas laiko, kad ieškovas įrodė žalos faktą (transporto priemonė neperduota bankroto administratoriui) ir būtent dėl atsakovės kaltės, t.y. automobilio neperdavimo, ieškovas patyrė žalą, kas patvirtina priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų bei žalos buvimą.

18Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškinys tenkinamas ir ieškovui BUAB „Madinta“ iš atsakovės Ž. L. priteisiam 2316,96 EUR žalai atlyginti.

19CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Ieškovo atstovas prašo priteisti iš atsakovės 6 proc. dydžio metines palūkanas, tačiau atsakovė ne verslininkė, todėl nėra įstatyminio pagrindo priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas. Vadovaujantis išdėstytu, iš atsakovės priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (2316,96 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014 m. rugpjūčio 28 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 3 dalis; CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

20Iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos atsakovas įrodymų, pagrindžiančių atstovavimo išlaidas nepateikė, todėl jos nepriteisiamos (CPK 98 str. 1 d.).

21Iš atsakovės valstybės naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas buvo atleistas, t.y. žyminis mokestis (CPK 80 straipsnis, 82 straipsnis, 83 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovės valstybės naudai priteistina 70,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

22Vadovaujantis CPK 92 straipsniu iš atsakovės priteistina 5,27 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

23Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 259, 265, 382 straipsniais ,

Nutarė

24ieškinį tenkinti.

25Priteisti ieškovui BUAB „Madinta“, j.a.k. 125379580, iš atsakovės Ž. L., a.k. ( - ) 2316,96 EUR (du tūkstančius tris šimtus šešiolika Eur 96 ct) žalai atlyginti, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos 2316,96 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-08-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Priteisti iš atsakovės Ž. L., a.k. ( - ) 70,00 Eur (septyniasdešimt Eur) bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) valstybės naudai ir 5,27 Eur (penkis Eur 27 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 75,27 Eur (septyniasdešimt penkis Eur 27 ct), kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „Madinta“ atstovui bankroto administratoriaus UAB... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 5. teisme priimtas ieškovo BUAB „Madinta“ ieškinys atsakovei Ž. L. dėl... 6. Atsakovei Ž. L. ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Civilinio... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 8. Į teismo posėdį neatvyko atsakovė Ž. L., apie teismo posėdį pranešta... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta,... 11. Byloje kilo ginčas dėl žalos atlyginimo.... 12. Akcinės (uždarosios akcinės) bendrovės administracijos vadovas yra... 13. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87... 14. Bendrovės vadovui, pažeidusiam pirmiau išvardytas jo veiklą... 15. Pažymėtina, kad bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta,... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovo atstovas 2316,96 Eur žalos dydį grindžia... 17. Kadangi buvusio bendrovės vadovo, t.y. atsakovo, kaltė yra preziumuojama,... 18. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškinys tenkinamas ir ieškovui BUAB... 19. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 20. Iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos atsakovas įrodymų,... 21. Iš atsakovės valstybės naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nuo... 22. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu iš atsakovės priteistina 5,27 Eur išlaidų,... 23. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 259, 265, 382... 24. ieškinį tenkinti.... 25. Priteisti ieškovui BUAB „Madinta“, j.a.k. 125379580, iš atsakovės Ž.... 26. Priteisti iš atsakovės Ž. L., a.k. ( - ) 70,00 Eur (septyniasdešimt Eur)... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...