Byla 2A-37-516/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės, kolegijos teisėjų Neringos Švedienės, Andžej Maciejevski, sekretoriaujant M.Armalienei dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui A.Vaišvilai

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Megatomas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 1 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Megatomas“ ieškinį atsakovui Vilniaus teritorinei statistikos valdybai dėl skolos priteisimo. Tretysis asmuo – V. A.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Megatomas“ 2008-04-04 kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo Vilniaus teritorinės statistikos valdybos 31952,50 Lt skolos už suteiktas pašto paslaugas, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, jog 2004-11-18 ieškovas ir atsakovas sudarė pasiuntinių pašto paslaugų teikimo sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo teikti pasiuntinių pašto paslaugas Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone, o atsakovas įsipareigojo apmokėti ieškovui už teikiamas paslaugas pagal sutartyje nurodytus įkainius. Sutarties 3.1 p. įtvirtinta, jog už teikiamas paslaugas mokama pagal įkainius - 2,10 Lt plius PVM už registruotą laišką iki 250 gramų ir 2,50 Lt plius PVM už registruotą laišką virš 250 gramų svorio. 2006-02-01 sutarties pakeitimu ir abipusius susitarimu, 3.1 p. buvo pakeistas, nurodant, jog už suteiktas paslaugas mokama 2,10 Lt plius PVM už registruotą laišką be įteikimo kortelės ir 2,50 Lt plius PVM už registruotą laišką su įteikimo kortele. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo teikiamų paslaugų sąnaudos nuolat didėjo, 2007-03-01 šalių susitarimu buvo pasirašytas sutarties pakeitimas, ir sutarties 3.1 p. buvo susitarta, jog už suteiktas pasiuntinių pašto paslaugas mokama 5 Lt plius PVM už registruotą laišką su įteikimo kortele. Ieškovas nurodė, kad jis atsakovui suteikė paslaugų už 70652,50 Lt, dalį skolos atsakovas sumokėjo, liko nesumokėta 31952,50Lt. Šis susidaręs įsiskolinimas buvo patvirtintas 2007-12-31 tarpusavio skolų suderinimo aktu, tačiau skola atsakovo liko neapmokėta.

62009-06-02 atsakovas Vilniaus teritorinės statistikos valdyba pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė 2007-03-01 Pasiuntinių pašto paslaugų teikimo sutarties pakeitimą pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo (ab initio ), bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovas nurodė, jog 2007-03-01 ieškovas įkainius pakėlė vienašališkai, žinodamas, kad atsakovas be ilgai trunkančios viešojo pirkimo procedūros negalės susirasti kito pašto paslaugas teikiančio tiekėjo, be kurio paslaugų atsakovas negalės vykdyti funkcijų ir pareigų bei pristatyti statistinių ataskaitų. Paaiškino, kad ieškovas atsisakė išnešioti pašto siuntas, iki atsakovas įsipareigojo mokėti padidintus įkainius ir tokiu būdu ėmėsi neteisėto spaudimo, kad įkainis būtų padidintas. Taip pat atsakovas pažymėjo, kad sutarties pakeitimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir viešam interesui, nes atsakovas, būdamas biudžetine įstaiga, paslaugas galėjo įsigyti tik viešųjų pirkimų būdu, todėl sutarties pakeitimas abipusiu šalių sutarimu pažeidžia LR Viešųjų pirkimų įstatymą ir turi būti pripažintas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento. Sutarties pakeitimas sudarytas viršijant atsakovo direktoriaus kompetenciją, todėl pagal CK 1.92 str., 2.84 str.1d. nuostatas taip pat turi būti pripažintas negaliojančiu.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. birželio 1 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė, o atsakovo priešieškinį patenkino ir pripažino negaliojančiu 2007 m. kovo 1 d. Pasiuntinių pašto paslaugų teikimo 2004 m. lapkričio 18d. Nr. 1, sutarties pakeitimą, sudarytą tarp UAB „Megatomas“ ir Vilniaus teritorinės statistikos valdybos nuo jo sudarymo (ab initio). Teismas taip pat priteisė atsakovui Vilniaus teritorinės statistikos valdybai 4307 Lt bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo UAB „Megatomas“.

9Kadangi 2007-03-01 sutarties pakeitimas, kuriuo buvo susitarta dėl didesnių paslaugų įkainių, buvo sudarytas nesilaikant LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, pažeidžiant šio įstatymo 3str.2d., numatančią pirkimų tikslą - racionaliai naudoti viešiesiems pirkimams skirtas lėšas, 3 str.1 d., numatančią nediskriminavimo, lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, teismas padarė išvadą, jog jis sudarytas neteisėtai ir yra negaliojantis nuo jo sudarymo momento, nes šalys negali savo susitarimu pakeisti, riboti ar panaikinti imperatyvių teisės normų galiojimo ir taikymo ( CK 1.80 str., 6.157str.). Remdamasis šiais argumentais, teismas pripažino, kad sutarties pakeitimas sudarytas viršijant atsakovo direktoriaus kompetenciją, nes jis su ieškovu pasirašė sutarties pakeitimą, kuriuo dvigubai viršytas paslaugos įkainis be viešųjų pirkimų procedūros, todėl pagal CK 1.92 str., 2.84 str.1d. nuostatas šis sutarties pakeitimas taip pat pripažintinas negaliojančiu, nes sandoriai, kuriuos sudarė viešojo juridinio asmens valdymo organai, pažeisdami savo kompetenciją, nesukelia prievolių juridiniam asmeniui, o asmuo, sudaręs tokį sandorį, pagal CK 2.84 str.3d. nuostatas privalo atlyginti trečiajam asmeniui nuostolius.

10Teismas pažymėjo, kad aplinkybių, jog ieškovas atsakovui darė ekonominį spaudimą, atsakovas neįrodė, taip pat neįrodė, kad 2007-03-01 sutarties pakeitimas buvo sudarytas ieškovui nesąžiningai piktnaudžiaujant susidariusia sunkia atsakovo padėtimi, todėl jo priešieškinio reikalavimas pripažinti sutarties pakeitimą, sudarytą ekonominio spaudimo ir atsakovui susidėjusių aplinkybių pasekoje, negaliojančiu pagal CK 1.91 str., atmestas, kaip neįrodytas.

11CK 1.80 str. 1d. pagrindu pripažinus sandorį negaliojančiu, pagal 1.80 str. 2 d. nuostatas turėtų būti sprendžiamas restitucijos klausimas, tačiau, kadangi atsakovas sandorio neįvykdė, t.y. neapmokėjo pagal padidintus įkainius atliktų ieškovo paslaugų, o su ieškovu atsiskaitė pagal įkainius, kurie buvo nustatyti viešųjų pirkimų procedūra, sąlygų restitucijos taikymui, teismo vertinimu, nebuvo.

12Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Megatomas“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-06-01 sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

13Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141) Dėl LR Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo apeliantas teigia, jog jis, turėdamas ilgametę patirtį dirbant su biudžetinėmis įstaigomis, neginčija, jog pasiuntinių pašto paslaugų pirkimas galėjo būti atliekamas tik vykdant viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Tačiau apelianto nuomone, už tinkamą šio įstatymo vykdymą yra atsakingas atsakovas, jis turi rūpintis tinkamu sutarčių dėl teikiamų paslaugų sudarymu. Apeliantas nurodo, jog ieškovo ir atsakovo sutartiniai santykiai tęsiasi jau nuo 2001 metų. Tarp šalių susiklostė tokia praktika, jog ieškovas pateikia pasiūlymą dėl sutarties sąlygų pakeitimo, atsakovas jį apsvarsto, patvirtina viešųjų pirkimų įstatymų nustatyta tvarka ir šalys pasirašo sutarties pakeitimą. Teigia, kad atsižvelgiant į tai, jog apelianto teikiamų paslaugų sąnaudos nuolat didėjo, su kuo sutiko ir atsakovo atstovas, 2007-01-29 atsakovui buvo pateiktas pasiūlymas dėl kainos už teikiamas paslaugas pakeitimo. Ieškovas pateikė pasiūlymą dėl kainų pakeitimo ir pagrįstai tikėjosi, jog pasiūlymas bus apsvarstytas ir sprendimas priimtas įstatymų numatyta tvarka, kaip būdavo iki tol. Nurodo, kad dėl sutarties sąlygų pakeitimo buvo deramasi tiesiogiai su įstaigos vadovu. Apeliantas, paslaugų tiekėjas, negalėjo įtakoti ar priimti sprendimą dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo. Ieškovui buvo pateiktas tik galutinis rezultatas. Apelianto teigimu, įstatymai neįpareigoja ieškovo domėtis vidinėmis biudžetinės įstaigos procedūromis atliekant viešus pirkimus;

152) dėl viešojo juridinio asmens valdymo organo kompetencijos pažeidimo apeliantas nurodo, kad atsakovas sutarties pakeitimą patvirtino savo elgesiu, nes pakankamai ilgą laikotarpį nuo 2007-03-01 atsakvoas mokėjo sutarties pakeitime sulygtą kainą, tuo tarpu apeliantas per visą laiką savo pareigas vykdė sąžiningai ir jam nebuvo žinoma, kad sutarties pakeitimas tariamai buvo pasirašytas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Be to, apeliantas pažymi, jog tuo atveju, jei atsakovas už suteiktas paslaugas mokėtų pagal iki sutarties pakeitimo galiojusius įkainius, bendra mokėjimo suma sudarytų 35 326,25 Lt. Tuo tarpu atsakovas pagal 2007-04-02 sąskaitą – faktūrą yra sumokėjęs 38700 Lt, t.y. 3373,75 Lt daugiau. Apelianto nuomone, šie atsakovo veiksmai įrodo, jog jis sutiko su sutarties pakeitimu nustatytais įkainias ir peradėjo vykdyti savo įsipareigojimus bei juos dalinai įvykdė. Tik praėjus beveik metams laiko po sutarties pakeitimo pasirašymo, atsakovas pradėjo ginčyti tiek sutarties pakeitimą, tiek susidariusį įsiskolinimą. Apelianto teigimu, visi šie veiksmai rodo, jog atsakovas pritarė sandoriui, todėl sandoris pradeda galioti nuo jo sudarymo;

163) pirmosios instancijos teismas pažeidė LAT senato 2004-12-30 nutarimo Nr. 51 nuostatas dėl įrodinėjimo dalyko civilinėse bylose. Apelianto nuomone, teismas nevertino ieškovo veiksmų, tarp šalių susiklosčiusios sutartinių santykių praktikos, ieškovo sąžiningumo, atsakovo sandorio vėlesnio patvirtinimo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylos nagirnėjimui. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas rėmėmsi trečiojo asmens V. A. , buvusio atsakvo vadovo, pasirašiusio ginčijamą pakeitimą, pateiktais aiškinimais, kurie yra nepagrįsti jokiais faktiniais įrodymais, yra subjektyvūs ir neatitinka tikrovės. Atsakovo vidaus audito išvada nurodo, kad įstaigos vadovas, pasirašydamas ginčijamą sutarties pakeitimą, viršijo kompetenciją. Taigi apelianto nuomone, nustačius, kad vadovas viršijo kompetenciją, turėjo būti taikomas LR Valstybės tarnybos įstatymo 28 str. Tačiau teismas ginčijamu sprendimu materialinės atsakomybės klausimą perkėlė ieškovui, kas neatitinka teisingumo ir protingumo principų.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus teritorinės statistikos valdyba prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-06-01 sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Dėl LR Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo atsakovas nurodo, jog Viešųjų pirkimų įstatymas visiems viešiesiems pirkimams nustato imperatyvius reikalavimus. Teigia, kad apelianto argumentais, jog imperatyvioms normoms prieštaraujantis sandoris negalėjo būti pripažįstamas negaliojančiu, kadangi dėl imperatyvių normų pažeidimo neva nebuvo apelianto kaltės, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamo sprendimo, kadangi jei sandoris pažeidžia imperatyvias normas – jis yra neteisėtas ir negaliojantis nuo jo sudarymo (ab initio) nepriklausomai nuo šalių ketinimų ar kaltės. Nurodo, kad apeliantas klaidina teismą, nurodydamas bylos faktines aplinkybes. Atsakovas pažymi, kad jis neprieštaravo sutarties pratęsimui tomis pačiomis apmokėjimo sąlygomis ir didesnių įkainių nustatyti neprašė, todėl tarp šalių buvo sudarytas 2006-12-27 sutarties pakeitimas. Tačiau sutarties pakeitimų sąlygų ieškovas nesilaikė. Apeliantas, pažeisdamas sutartį ir žinodamas, kad be viešojo pirkimo greitai atsakovas negali susirasti kito pašto paslaugas teikiančio paslaugų teikėjo, savo įsipareigojimų nevykdė ir atsisakė išnešioti atsakovo kovo mėnesio siuntas, iki atsakovas sutiks su padidintu pašto paslaugų įkainiu. Susiklosčius tokiai situacijai, atsakovas buvo priverstas pasirašyti Pasiuntinių pašto paslaugų teikimo sutarties pakeitimą. Dėl CPK normų, reglamentuojnčių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, atsakovas nurodo, kad teismas būtent vertino ieškovo veiksmus ir tarp šalių susiklosčiusią praktiką, kad atsakovas privalėjo įsigyti paslaugas viešųjų pirkimų būdu ir kad anksčiau tos praktikos buvo laikomasi. Atsakovas taip pat teigia, kad apelianto argumentai dėl Valstybės tarnybos įstatymo 28 str. taikymo būtinybės išeina už bylos nagrinėjimo ribų, kadangi šioje byloje nėra sprendžiamas trečiojo asmens V. A. atsakomybės atsakovui klausimas. Be to, sandorio pripažinimas negaliojančiu dėl imperatyvių normų pažeidimo nėra materialinės atsakomybės apeliantui perkėlimas. Atsakovas pažymi, jog apelianto reikalavimas skundžiamą sprendimą panaikinti ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui yra nepagrįstas, kadangi pirma, apeliantas nenurodė ir nepagrindė nė vieno CPK 329 str. 2,3 d. pagrindų buvimo, antra, apeliantas neįrodė, kad byloje nebuvo atskleista bylos esmė, trečia, sprendimo panaikinimo ir bylos grąžinimo žemesnei instancijai atvejis reiškia, kad bylinėjimosi trukmė žymiai pailgėja, todėl byla gali būti grąžinta tik išimtiniais atvejais. Jokių išimyinių atvejų apeliantas taip pat nenurodė.

19Apeliacinis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

21Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys), taip pat byloje nėra ginamas viešasis interesas, todėl bylą kolegija nagrinėja apeliacinio skundo ribose.

22Dėl sandorio negaliojimo Civilinio kodekso 1.80 str. pagrindu.

23Imperatyvus reikalavimas, jog valstybės ar savivaldybės institucija arba valstybės ar savivaldybės įmonė, įstaiga arba organizacija už valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės ar savivaldybės fondų lėšas privalo pirkti daiktus ar mokėti už darbus ar paslaugas valstybės arba savivaldybės ar jų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų poreikiams tenkinti būtent pagal viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, numatytas Civilinio kodekso 6.380 straipsnyje. Atsakovas, būdamas bidžetine įstaiga, atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. 1 d. 2 p. bei šio straipsnio 2 d. nustaytus perkančiosios organizacijos kriterijus, todėl visi prekių bei paslaugų pirkimai gali būti vykdomi tik Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, pagal viešojo pirkimo procedūrą. Apeliantas neginčija nei atsakovo, kaip biudžetinės įstaigos, pareigos paslaugas įsigyti viešojo pirkimo būdu, nei aplinkybės, jog nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo procedūra nebuvo vykdoma. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 d. įtvirtintas imperatyvas, jog pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Taigi, sutartis, sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo viešojo pirkimo procedūros būdu, negalėjo būti keičiama kitokia tvarka, kaip tik laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytų procedūrų. Teismas skundžiamame sprendime teisingai konstatvo, jog šiuo atveju, be viešojo pirkimo procedūros pakeičiant sutartyje nustatytą paslaugų kainą, buvo pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai, taip pat- to paties striapsnio 2 dalyje nustatytas racionalaus lėšų panaudojimo principas. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra kosnattavęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymo įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyvių teisės normų pažeidimą. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3416/2005; 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3583/2008; 2009-02-02 nutartis byloje Nr. 3K-3-25/2009 ir kt.). Viešųjų pirkimų principų pažeidimai yra objektyvaus ir absoliutaus pobūdžio. Viešųjų pirkimų principo pažeidimo objektyvumas reiškiasi tuo, kad jo pripažinimui konstatuoti nesvarbios jokios kitos šalutinės aplinkybės (perkančiosios organizacijos atstovų nepatyrimas, jų kaltės laipsnis, žalos dydis ir pan.). Viešųjų pirkimų principų pažeidimų absoliutumas reiškia, kad kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą.

24Kai paslaugų kaina, nustatyta viešojo pirkimo procedūros būdu, sutarties vykdymo eigoje keičiama daugiau negu dvigubai, yra akivaizdus ne tik imperatyvaus reikalvaimo, nustatyto Civilinio kodekso 6. 380 str. pirkti paslaugas viešojo pirkimo sutarties pagrindu, pažeidimas bei Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 d. nustatyto imperatyvaus draudimo keisti sutartį jos galiojimo laikotarpiu, pažeidimas, tačiau ir jau minėtų imperatyvių viešojo pirkimo procedūros, sutarčių sudarymo bei jų vykdymo viešajame sektoriuje, principų pažeidimas. Nagrinėjamu atveju sutartis buvo pakeista iš esmės, nes palsuagų kaina buvo padidinta daugiau negu du kartus, todėl teismas tokį sutarties pakeistimą pagrįstai traktavo kaip pagrindą pripažinti sandorį neikiniu ir negaliojančiu remiantis Civilinio kodekso 1.80 str. 1 d.. Šalys negali niekinio sandorio patvirtinti (Civilinio kodekso 1.78 str. 1 d.), pripažintas negaliojančiu sandoris laikomas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento (Civilinio kodekso 1.95 str. 1 d.). Tai reiškia, jog sutarties sąlyga, pakeičianti paslaugos kainą sutarties vykdymo laikotarpiu, negali sukelti teisinių pasekmių, nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės buvo sudarytas niekinis sandoris, ar šalys tokią sutartį vykdė, kokia buvo šalių tarpusavio bendardarbiavimo praktika ir pan..

25Dėl to apeliaicnio skundo argumentai, susiję su tuo, kad atsakovas iš pradžių skolą pripažino, yra sumokėjęs dalį sumos pagal pakeistas paslaugų kainas, kad ieškovas nėra kaltas dėl to, kad nebuvo laikytasi viešojo pirkimo procedūrų, nes tai buvo perkančiosios organizacijos (atsakovo) pareiga, įtakos sandorio galiojimui, o taip pat ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, neturi.

26Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog byloje buvo sprenžiami ieškovo reikalavimai apmokėti už paslaugas pagal pakeistą sutartį (jos kainą) bei atsakovo reikalavimai dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Kai sandoris pripažįstamas niekiniu ir negaliojančiu nuo sudarymo momento, reikalavimas dėl apmokėjimo už paslaugas padidintu įkainiu pagrįstai teismo nebuvo patenkintas. Tačiau byloje nebuvo nagrinėjami nei atsakovo vadovo atsakomybės klausimai, nei nuostolių atlyginimo dėl tam tikrų veiksmų neteisėtumo klausimai, todėl apeliacinio skundo argumentai dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pažeidimų bei materialinės atsakomybės, nėra nagrinėjami bei vertinami kaip peržengiantys šioje byloje pareikštų reikalavimų ribas (Civilinio proceso kodekso 265 str. 2 d., 302 str.).

27Remdamasi tuo, kas pasakyta, teisėjų kolegija kosntatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro teisinių apgrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą (Civilinio proceso kodekso 329, 330 str.), todėl sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliaicnis skundas netenklinamas (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.).

28Dėl bylinėjimosi išlaidų.

29Remiantis Civilinio proceso kodekso 93 str., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš kitos šalies priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Atmetus apeliacinį skundą, atsakovui iš apelianto priteistinos atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos, tame tyarpe ir išlaidos dalyvavusio byloje advokato pagalbai apmokėti, tačiau ne dauagiau negu nustatytas tarifas (Civilinio proceso kodekso 98 str.). Už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą remiantis Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos tvarkos 2,7, 8.11 punktais, maksimali priteistina suma yra 1,5 minimalios mėnesio algos, t.y. 1200 Lt, todėl šį dydį viršijanti atsakovo išlaidų suma nepriteisiama.

30Be to, remiantis Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 92 ir 96 str., iš apelianto priteistinos procesinių dokuementų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos, kurios pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą sudaro 11,50 Lt.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

35Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Priteisti iš ieškovo UAB ,,Megatomas“ atsakovui Vilniaus teritorinei statistikos valdybai 1200 Lt (tūkstantį du šimtus litų) atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

37Priteisti iš UAB ,,Megatomas“ valstybei 11,50 Lt (vienuolika litų ir 15 centų) procesinių dokumentų įteikimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidų, sumokant į surenkamąją sąkaitą įmokos kodas 5660.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas UAB „Megatomas“ 2008-04-04 kreipėsi į teismą ieškiniu,... 5. Ieškovas nurodė, jog 2004-11-18 ieškovas ir atsakovas sudarė pasiuntinių... 6. 2009-06-02 atsakovas Vilniaus teritorinės statistikos valdyba pateikė teismui... 7. Atsakovas nurodė, jog 2007-03-01 ieškovas įkainius pakėlė vienašališkai,... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. birželio 1 d. sprendimu... 9. Kadangi 2007-03-01 sutarties pakeitimas, kuriuo buvo susitarta dėl didesnių... 10. Teismas pažymėjo, kad aplinkybių, jog ieškovas atsakovui darė ekonominį... 11. CK 1.80 str. 1d. pagrindu pripažinus sandorį negaliojančiu, pagal 1.80 str.... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Megatomas“ prašo Vilniaus miesto... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1) Dėl LR Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo apeliantas... 15. 2) dėl viešojo juridinio asmens valdymo organo kompetencijos pažeidimo... 16. 3) pirmosios instancijos teismas pažeidė LAT senato 2004-12-30 nutarimo Nr.... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus teritorinės... 18. Dėl LR Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo atsakovas nurodo,... 19. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 22. Dėl sandorio negaliojimo Civilinio kodekso 1.80 str. pagrindu. ... 23. Imperatyvus reikalavimas, jog valstybės ar savivaldybės institucija arba... 24. Kai paslaugų kaina, nustatyta viešojo pirkimo procedūros būdu, sutarties... 25. Dėl to apeliaicnio skundo argumentai, susiję su tuo, kad atsakovas iš... 26. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog byloje buvo sprenžiami ieškovo... 27. Remdamasi tuo, kas pasakyta, teisėjų kolegija kosntatuoja, kad apeliacinio... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 29. Remiantis Civilinio proceso kodekso 93 str., šaliai, kurios naudai priimtas... 30. Be to, remiantis Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 92 ir 96 str.,... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 35. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 1 d. sprendimą palikti... 36. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Megatomas“ atsakovui Vilniaus teritorinei... 37. Priteisti iš UAB ,,Megatomas“ valstybei 11,50 Lt (vienuolika litų ir 15...