Byla 1-64-644/2011
Dėl ko jo padaryta veika tinkamai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 201 str. 3 d

1

2Prienu rajono apylinkes teismas, pirmininkaujant teisejui A. G., sekretoriaujant J. M., dalyvaujant prokurorui M. P., kaltinamajam R. S., viešame teisiamajame posedyje išnagrinejo baudžiamaja byla, kurioje:

3R. S., asmens kodas ( - ) gimes 1960 m. sausio 18 d. Prienu r., Lietuvos Respublikos pilietis, spec. vidurinio išsilavinimo, našlys, dirbantis Prienu rajono priešgaisrineje tarnyboje gelbetojo pareigose, gyv. Kauno g. 1, Jieznas, Prienu r., neteistas,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 201 str. 1 d. bei 201 str. 3 d.

5Teismas, išnagrinejes byla,

6n u s t a t e :

7

8R. S. 2010 m. vasario men., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, neteisetai, neturedamas tikslo realizuoti, Kauno mieste, Veiveriu gatveje, esanciame Aleksoto turguje, isigijo iš ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto asmens, keturiolika po 10 1 talpos plastikinius indus su 140 1 denaturuoto etilo alkoholio skiedinio, kurio turine etilo alkoholio koncentracija yra 93,4 proc, ir juos laike savo gyvenamajame name, esanciame Prienu r., Jiezno mst., Kauno g. 1, kol 2010 m. rugsejo 18 d. 20 val. i jo namus atvyko policijos pareigunai ir išeme likusi 110 1 denaturuoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame turine etilo alkoholio koncentracija yra 93,4 proc.

9be to R. S. 2010 m. lapkricio 22 d., apie 10 val., turedamas tiksla realizuoti technini etilo alkoholio skiedini, jam priklausanciu automobiliu „R. L.“ valstybinis numerio ženklas ( - ) neteisetai gabeno 11 litru techninio etilo alkoholio skiedinio iki tol, kol Prienu r., kelyje Vilnius - Prienai - Marijampole 80 km buvo sulaikytas policijos pareigunu, suradusiu bei paemusiu techninio etilo alkoholio skiedini, kurio turine etilo alkoholio koncentracija 95,4 %.

10K. R. S. kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad jis 2010 m. vasario menesi nuvažiavo i Kauno mieste, esanti Aleksoto turgu, kuriame iš nepažistamo asmens nusipirko 140 litru spirito, sumokedamas po 9 Lt už litra. Spirita parsivežes namo, naudojo tik savo reikmem, jo niekam nerealizavo. Plastikines talpas su spiritu laike savo gyvenamo namo, esancio Prienu r., Jiezno mst., Kauno g.1, kambaryje. 2010 m. rugsejo 18 d., vakare, i jo namus atvyko policijos pareigunai, kurie jo name dare krata. Kratos metu jo namuose policijos pareigunai rado plastikinius indus, kuriuose buvo apie 110 litru spirito. Kita spirita jis jau buvo sunaudojes savo reikmems. Taip pat paaiškino, kad 2010 m. lapkricio 22 d. ryta jam paskambino I. Ž. ir papraše parduoti 10 litru spirito. Kadangi jis turejo atliekamo spirito, tai sutiko jai parduoti. Jis I. Ž. pasake, kad tuojau privažiuos prie jos namu. Iš namu pasieme bakeli su 10 litru spirito. Ji isidejo i jam priklausancio automobilio „R. L.“ bagažine ir nuvažiavo pas I. Ž. prie namu. Jis I. Ž. pasake, kad 10 litru spirito parduoda už 140 litu. I. Ž. sutiko už tokia suma spirita nupirkti, tik pasake, kad su savimi neturi pinigu ir papraše nuvežti ja i Alytaus mieste, esanti Ukio banko bankomata, pasiimti pinigu. Bevažiuojant, jo vairuojama automobili sustabde policijos pareigunai, kurie bagažineje rado bakeli su 10 litru spirito. Spirita norejo parduoti pirma karta.

11Be kaltinamojo prisipažinimo kaltu, jo kalte taip pat irodyta:

122010-09-18 ivykio vietos apžiuros protokolu, iš kurio matyti, kad ivykio vieta yra R. S. priklausanciame gyvenamajame name, esanciame Prienu r., Jiezno mst., Kauno g. 1. Namo kambaryje ant žemes rastas vienas 30 l talpos plastikinis baltas indas su skaidriu skysciu, turinciu specifini alkoholio kvapa, prie jo taip pat stovi 8 po 10 l talpos plastikiniai indai su skaidriu skysciu turinciu alkoholio kvapa (b.l. 9,10);

13specialisto išvada, kuria nustatyta, kad skyscio eminiai, esantys dvejuose l,0 dm3 buteliuose, paimti iš R. S., gyvenamajame name, Prienu r., Jieznas, Kauno g. 1, rastu 110 litro skyscio, yra denaturuoto etilo alkoholio skiedinys, kuriame turine etilo alkoholio koncentracija yra 93,4 % (b.l. 26-27);

142010-11-22 ivykio vietos apžiuros protokolu, iš kurio matyti, kad lengvojo automobilio „R. L.“, valst. Nr. ( - ) raudonos spalvos, bagažine tušcia. Pakelus dangti, po kuriuo laikomas atsarginis ratas, matomas plastikinis bakelis, užpildytas skaidriu skysciu. Skystis, esantis bakelyje turi specifini alkoholio kvapa (b.l. 37-38);

15specialisto išvada, kuria nustatyta, kad skystis, esantis bakelyje, paimtame 2010-11-22 iš R. S., yra techninio etilo alkoholio skiedinys, kurio turine etilo alkoholio koncentracija 95,4 %. Tirti pateikta 11000 cm3 (11,0 litru) techninio etilo alkoholio skiedinio (b.l. 48).

16Apibendrinus išdestytus irodymus, darytina išvada, kad R. S. neturedamas tikslo realizuoti, neteisetai isigijo 140 1 denaturuoto etilo alkoholio skiedinio ir ji laike savo gyvenamajame name, del ko jo padaryta veika tinkamai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 201 str. 3 d.

17R. S. 2010 m. lapkricio 22 d., apie 10 val., turedamas tiksla realizuoti technini etilo alkoholio skiedini, jam priklausanciu automobiliu „R. L.“ valstybinis numerio ženklas ( - ) neteisetai gabeno 11 litru techninio etilo alkoholio skiedinio iki tol, kol buvo sulaikytas policijos pareigunu, suradusiu bei paemusiu techninio etilo alkoholio skiedini. Pažymetina, kad padaryto nusikaltimo sudetis yra formalioji, todel nusikaltimas teisiškai laikomas baigtu nuo konkreciu veiksmu (igijimo, laikymo, gabenimo, realizavimo) atlikimo momento, nepriklausomai nuo padariniu. Nustacius, kad R. S. gabeno etilo alkoholio skiedini su tikslu ji realizuoti, visiškai nesvarbu ar jis ji realizavo ar ne, kadangi nusikaltimas šiuo atveju laikomas baigtu nuo gabenimo pradžios momento, todel jo padaryta nusikalstama veika kvalifikuotina kaip baigtas nusikaltimas pagal BK 201 str. 1 d. be nuorodos i BK 22 str. 1 d.

18Atsakomybe lengvinancia aplinkybe pripažintina tai, kad R. S. prisipažino padares nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Atsakomybe sunkinanciu aplinkybiu nera.

19Skiriant bausme kaltinamajam teismas atsižvelgia i atsakomybe lengvinancia aplinkybe, i padarytu nusikalstamu veiku pavojingumo pobudi ir laipsni (padarytas baudžiamasis nusižengimas ir nesunkus nusikaltimas), i jo asmenybe (anksciau neteistas, dirba, prižiuri savo tevus), del ko ivertinus visas aplinkybes, manytina, kad bausmes tikslai – nubausti nusikalstamas veikas padariusi asmeni bei atimti nuteistam asmeniui galimybe daryti naujas nusikalstamas veikas – gali buti pasiekti paskyrus bauda.

20Prokuroras bylos nagrinejimo metu praše paskirti kaltinamajam baudžiamojo poveikio priemone – automobilio „R. L.“, kuris buvo nusikaltimo padarymo priemone, konfiskavima.

21Pagal BK 67 straipsnio nuostatas turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio priemone, tam tikrais atvejais privalomai skiriama kaltininkui kartu su bausme. BK 72 straipsnis numato, kad konfiskuotinas, t. y. priverstinai neatlygintinai paimamas valstybes nuosavyben, tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo irankis, priemone ar nusikalstamos veikos rezultatas. Šiame straipsnyje nurodyta, kad teismas privalo konfiskuoti: 1) perduotus kaltininkui ar jo bendrininkui nusikalstamai veikai padaryti pinigus ar kitus materialia verte turincius daiktus; 2) darant nusikalstama veika panaudotus pinigus ir kitus materialia verte turincius daiktus; 3) iš nusikalstamos veikos gautus pinigus ir kitus materialia verte turincius daiktus. Transporto priemone laikoma panaudota BK 201 str. numatytai nusikalstamai veikai daryti, jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta (pvz., automobilyje irengta sleptuve nusikalstamos veikos dalykui gabenti) arba tiesiogiai panaudota nusikalstamos veikos dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemones butu negalimas. Byloje nustatyta, kad R. S., darydamas veika, numatyta BK 201 straipsnio 1 dalyje, naudojosi jam priklausanciu automobiliu „R. L.“. Šiuo automobiliu jis neteisetai gabeno 11 litru techninio etilo alkoholio skiedinio, laikydamas ji bagažineje, bet ne tam irengtoje specialioje sleptuveje. Šioje byloje nera duomenu, jog ivykio metu R. S. automobilis buvo specialiai pritaikytas daryti BK 201 str. numatyta nusikalstama veika arba techninio etilo alkoholio gabenimas be jo automobilio butu negalimas. Pažymetina, kad 11 l techninio etilo alkoholio skiedinio kiekis, kuri gabeno R. S., yra nedidelis ir tokio kiekio gabenimas visiškai yra imanomas nepanaudojant transporto priemones. Nusikaltimo irankiais ar priemonemis laikomi tie daiktai, kurie buvo tiesiogiai panaudoti nusikalstamai veikai daryti. R. S. automobilis nebuvo panaudotas darant nusikalstama veika ar ja slepiant. Vien tai, kad jis nusikaltima padare vairuodamas savo automobili, neduoda pagrindo laikyti ši automobili nusikaltimo priemone. Tokia teismu praktika yra suformaves ir Lietuvos A. T. (baudžiamosios bylos Nr. 2K-346/2004, 2K-653/2006, 2K-124/2007).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 302 str., 304str., 306 str., 307str., teismas

Nutarė

23R. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 201 str. 1 d. bei 201 str. 3 d. ir nuteisti ji:

24pagal BK 201 str. 1 d. –15 MGL, t.y. 1950 Lt. dydžio bauda;

25pagal BK 201 str. 3 d. – 7 MGL, t.y. 910 Lt. dydžio bauda.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., bausmes subendrinus dalinio sudejimo budu, skirti galutine – 2600 Lt. (20 MGL) bauda.

27R. S. paskirta kardomaja priemone – rašytini pasižadejima neišvykti panaikinti nuosprendžiui isiteisejus.

28Daiktus, turincius reikšmes nusikalstamai veikai tirti ir nagrineti – 8 plastikinius indus po 10 1 su denaturuotu etilo alkoholio skiediniu, viena 30 litru talpos plastikini inda su denaturuotu etilo alkoholio skiediniu ir 10 litru plastikini bakeli su techninio etilo alkoholio skiediniu, saugomus Kauno apskrities VPK Prienu r. PK – sunaikinti, o lengvaji automobili „R. L.“, valst. Nr. ( - ) su užvedimo rakteliais, jo registracijos liudijima, technines apžiuros ivertinimo ataskaita, draudimo polisa gražinti savininkui R. S..

29Nuosprendis per 20 dienu nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali buti apskustas Kauno apygardos teismui per ši apylinkes teisma.

Ryšiai
1. ... 2. Prienu rajono apylinkes teismas, pirmininkaujant teisejui 3. R. S., asmens kodas ( - ) gimes 1960... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 201 str. 1 d. bei 201... 5. Teismas, išnagrinejes byla,... 6. n u s t a t e :... 7. ... 8. R. S. 2010 m. vasario men., ikiteisminio tyrimo metu... 9. be to R. S. 2010 m. lapkricio 22 d.,... 10. K. R. S. kaltu prisipažino visiškai... 11. Be kaltinamojo prisipažinimo kaltu, jo kalte taip pat irodyta:... 12. 2010-09-18 ivykio vietos apžiuros protokolu, iš kurio matyti, kad ivykio... 13. specialisto išvada, kuria nustatyta, kad skyscio eminiai, esantys dvejuose l,0... 14. 2010-11-22 ivykio vietos apžiuros protokolu, iš kurio matyti, kad lengvojo... 15. specialisto išvada, kuria nustatyta, kad skystis, esantis bakelyje, paimtame... 16. Apibendrinus išdestytus irodymus, darytina išvada, kad... 17. R. S. 2010 m. lapkricio 22 d., apie 10 val., turedamas... 18. Atsakomybe lengvinancia aplinkybe pripažintina tai, kad... 19. Skiriant bausme kaltinamajam teismas atsižvelgia i atsakomybe lengvinancia... 20. Prokuroras bylos nagrinejimo metu praše paskirti kaltinamajam baudžiamojo... 21. Pagal BK 67 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 302 str.,... 23. R. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas,... 24. pagal BK 201 str. 1 d. –15 MGL, t.y. 1950 Lt. dydžio bauda;... 25. pagal BK 201 str. 3 d. – 7 MGL, t.y. 910 Lt. dydžio bauda.... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., bausmes subendrinus... 27. R. S. paskirta kardomaja priemone – rašytini... 28. Daiktus, turincius reikšmes nusikalstamai veikai tirti ir nagrineti – 8... 29. Nuosprendis per 20 dienu nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali buti...