Byla 2K-124/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Prano Kuconio, Jono Prapiesčio ir pranešėjo Benedikto Stakausko, sekretoriaujant J. Morkytei, dalyvaujant prokurorui G. Gudžiūnui,

2išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2006 m. kovo 20 d. nuosprendžio, kuriuo A. G. nuteistas pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 201 straipsnio 2 dalį 100 MGL (12 500 Lt) dydžio bauda, pagal BK 201 straipsnio 2 dalį (techninio etilo alkoholio skiedinio laikymas) 80 MGL (10 000 Lt) dydžio bauda, pagal BK 201 straipsnio 2 dalį (techninio etilo alkoholio skiedinio gabenimas) 80 MGL (10 000 Lt) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, paskirtos bausmės dalinio sudėjimo būdu subendrintos su Rokiškio rajono apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 28 d. nuosprendžiu pagal BK 201 straipsnio 2 dalį skirta 50 MGL (6250 Lt) dydžio bauda, prie griežčiausios paskirtos bausmės 100 MGL dydžio baudos iš dalies pridedant švelnesnes bausmes, skiriant galutinę 130 MGL (16 250 Lt) dydžio baudą, nustatant, jog šią baudą A. G. turi sumokėti per 18 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo datos.

3Taip pat skundžiama Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 29 d. nutartis, kuria atmestas Pasvalio rajono apylinkės prokuroro apeliacinis skundas.

4Minėtu nuosprendžiu taip pat nuteisti A. V. ir E. R., tačiau dėl šios dalies kasacinis skundas nėra paduotas.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimus,

Nustatė

6A. G. nuteistas už tai, kad:

72004 metų spalio mėnesį, tikslesnis laikas nenustatytas, veikdamas bendrininkų grupe su E. R., sandėlyje, esančiame ( - ), priklausančiame S. G., turėdamas tikslą realizuoti, organizavo techninio etilo alkoholio skiedinio gaminimą, mokydamas tai daryti E. R., kuris pagamino: 554 dm3 (litrus) techninio etilo alkoholio skiedinio (tūrinė etilo alkoholio koncentracija 94-94,5 proc.), kuris buvo rastas 2005 sausio 12 d., atliekant kratą minėtame sandėlyje; 642,85 dm3 (litrus) techninio etilo alkoholio skiedinio (tūrinė etilo alkoholio koncentracija 89,7-94,5 proc.), kuris tą pačią dieną kratos metu rastas S. G. garaže, esančiame ( - ); 603,070 dm3 (litrus) techninio etilo alkoholio skiedinio (tūrinė etilo alkoholio koncentracija 88,3-94,5 proc.) tą pačią dieną kratos metu rasto S. G. sodybos ūkiniame pastate, esančiame ( - ); 1146,2 dm3 (litrų) techninio etilo alkoholio skiedinio (tūrinė etilo alkoholio koncentracija 88,3-94,5 proc.), rasto tą pačią dieną įvykio vietos apžiūros metu automobilyje „Chevrolet Lumina“, priklausančiame R. V.;

8nuo 2005 metų sausio mėnesio pradžios (tikslesnė data nenustatyta) iki 2005 metų sausio 12 d., sandėlyje, esančiame sodybos ūkiniame pastate ( - ), bei garaže, esančiame ( - ), priklausiusiuose S. G., neteisėtai, turėdamas tikslą realizuoti, laikė keturis 150 l talpos plastmasinius indus su 554 dm3 (litrais) techninio etilo alkoholio skiedinio (tūrinė etilo alkoholio koncentracija 94-94,5 proc.; penkis 1000 l talpos plastmasinius indus su 1337 dm3 (litrais) techninio etilo alkoholio mišinio (tūrinė etilo alkoholio koncentracija 93,8-94,8 proc); 312 dviejų l talpos plastmasinių indų su 603,07 dm3 (litrais) techninio etilo alkoholio skiedinio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija 88,3-94,5 proc.; 324 dviejų l talpos plastmasinius indus su 642,850 dm3 (litrais) techninio etilo alkoholio skiedinio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija 89,7-94,5 proc.;

92005 metų sausio 12 d. R. V. automobiliu „Chevrolet Lumina” iš Kartupių k., Jurbarko r., į nesaugomą automobilių stovėjimo aikštelę, esančią Radviliškio r., kelyje Radviliškis – Šiauliai, neteisėtai gabeno 600 dviejų l talpos plastmasinių indų su 1146,2 dm3 (litrais) techninio etilo alkoholio skiedinio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija 88,3-94,5 proc., turėdamas tikslą jį realizuoti, tačiau tos pačios dienos 14 val., kelyje Raseiniai – Radviliškis, Radviliškio r., Ilguočių k., buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

10Kasaciniu skundu Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo Pasvalio rajono apylinkės teismo 2006 m. kovo 20 d. nuosprendį ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 29 d. nutartį pakeisti: A. G. įvykdytą nusikalstamą veiką – techninio etilo alkoholio skiedinių gaminimo organizavimą bei jų laikymą ir gabenimą kvalifikuoti kaip vieną nusikalstamą veiką pagal BK 201 straipsnio 2 dalį, paskiriant 100 MGL (12 500 Lt) baudą. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, paskirtą bausmę iš dalies sudėti su Rokiškio rajono apylinkės teismo 2005 gruodžio 28 d. nuosprendžiu paskirta bausme, skiriant subendrintą bausmę 120 MGL (15 000 Lt) dydžio baudą. Pagal BK 65 ir 66 straipsnius į paskirtos bausmės laiką įskaičius laikino sulaikymo laiką, vieną sulaikymo parą prilyginant 2 MGL baudos, nustatyti, kad A. G. paskirtos baudos neatlikta dalis sudaro 114 MGL (14 250 Lt). Vadovaujantis BK 72 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 2 punktu, konfiskuoti automobilį Chevrolet Lumina“, tris jo užvedimo raktelius, automobilio distancinio valdymo pultelį. Nurodo, kad teismų procesiniai sprendimai keistini dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo. Kasatoriaus manymu, teismas, A. G. nusikalstamą veiką kvalifikuodamas kaip tris atskirus nusikaltimus ir už juos paskirtas bausmes subendrindamas pagal BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatas, netinkamai taikė BK 24, 63 ir 201 straipsnius. BK 201 straipsnio 2 dalyje baudžiamoji atsakomybė numatyta už 50 arba daugiau litrų techninio etilo alkoholio, jo skiedinių, mišinių pagaminimą, laikymą, gabenimą, turint tikslą realizuoti, arba jo realizavimą. Objektyvioji nusikaltimo pusė pasireiškia bet kuriais straipsnio dispozicijoje nurodytais alternatyviais veiksmais. Kelių alternatyvių veiksmų atlikimas kvalifikuotinas, kaip viena nusikalstama veika. Byloje nustatyta, kad A. G., turėdamas tikslą neteisėtai pasipelnyti, nutarė iš techninio etilo alkoholio išgauti spiritą ir jį pardavinėti. Iš nenustatyto asmens įsigijęs 4400 l medienos impregnavimo skysčio, filtravimo įrangą, taros, pats, o vėliau, jam suorganizavus, E. R. ėmėsi filtruoti (gaminti) spirito skiedinius, kuriuos laikė trijose vietose. Dalis šių skiedinių buvo gabenama automobiliu, siekiant realizuoti. Minėtus nuteistojo veiksmus apėmė vieninga tyčia – tai būdinga vienai nusikalstamai veikai. Kasatorius įsitikinęs, kad A. G. veiksmai kvalifikuotini pagal vieną baudžiamojo įstatymo normą, skiriant vieną bausmę, griežčiausią iš pirmosios instancijos teismo paskirtųjų. Atsižvelgiant į tai, kad dalį veiksmų nuteistasis atliko kaip organizatorius, o dalį kaip vykdytojas, veika kvalifikuotina be nuorodos į BK bendrosios dalies normas. Prokuroro manymu, reikėtų atsižvelgti į tai, kad teismas už alkoholio skiedinių gaminimo organizavimą, laikymą ir gabenimą paskirtas bausmes iš dalies sudėjo, pridėdamas dalį ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmės; kasacinės instancijos teismas, ištaisydamas BK 63 straipsnio taikymo klaidas, turėtų galutinę bausmę mažinti. Skunde taip pat nurodoma, kad teismai, nekonfiskavę nusikaltimo priemonės – automobilio, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Bylos aplinkybės rodo, kad automobilį „Chevrolet Lumina” A. G. naudojo tiesiogiai nusikalstamai veikai vykdyti (automobilį pasiskolino tuo pačiu laiku, kaip ir įsigijo žaliavą bei priemones skiediniui gaminti, specialiai jį pritaikė kroviniams vežioti, dalimis į tris skirtingas vietas juo gabeno skiedinį), todėl, vadovaujantis 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu, automobilis, kaip nusikalstamos veikos priemonė, konfiskuotinas. Tai, kad jis nuteistajam nepriklauso, neturi reikšmės, nes BK 72 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyta, jog konfiskuotini perduoti kaltininkui (jo bendrininkui) nusikalstamai veikai daryti ar darant nusikalstamą veiką panaudoti pinigai ir kiti materialinę vertę turintys daiktai. Kasatoriaus nuomone, nepagrįstas apeliacinės instancijos teismo argumentas, kad automobilio konfiskuoti neleidžia BK 72 straipsnio 4 dalis. Ši norma, skirtingai nei įtvirtintos 2 ir 3 dalyse, reglamentuoja teismo galimybę konfiskuoti turtą ne iš kaltininko ar jo bendrininko, o iš kitų fizinių ir juridinių asmenų, kai jiems turtą perdavė asmuo, kuris turėjo ir galėjo žinoti, kad tas turtas gali būti panaudotas darant sunkų ar labai sunkų nusikaltimą.

11Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.

12Dėl BK 201 straipsnio 2 dalies taikymo

13BK 201 straipsnio 2 dalyje baudžiamoji atsakomybė numatyta už penkiasdešimt arba daugiau litrų techninio etilo alkoholio, jo skiedinių, mišinių pagaminimą, laikymą, gabenimą, turint tikslą realizuoti, arba jo realizavimą. Objektyvioji nusikaltimo pusė pasireiškia bet kuriais straipsnio dispozicijoje nurodytais alternatyviais veiksmais. Kelių alternatyvių veiksmų atlikimas kvalifikuotinas kaip viena tęstinė nusikalstama veika. Tokios veikos ypatumas yra tas, kad ji susideda iš atskirų veiksmų, kurie, esant kitoms aplinkybėms, galėtų būti vertinami kaip savarankiškos nusikalstamos veikos, tačiau sudaro vieno to paties savarankiško nusikaltimo atskiras sudėtines dalis. Jas jungia vieningas kaltininko sumanymas, bendras keletui veiksmų. Byloje nustatyta, kad A. G., turėdamas tikslą neteisėtai pasipelnyti, nutarė iš techninio etilo alkoholio išgauti spiritą ir jį pardavinėti. Iš nenustatyto asmens įsigijęs 4400 l medienos impregnavimo skysčio, filtravimo įrangą, taros, vėliau gamino spirito skiedinius pats bei jo pasamdytas E. R., minėtus skiedinius dalimis gabeno automobiliu „Chevrolet Lumina“ į trijose skirtingose vietose esančias slėptuves, siekiant vėliau juos realizuoti. Visi šie alternatyvūs veiksmai buvo atliekami siekiant vieningo tikslo – techninio etilo alkoholio skiedinių realizavimo. Juos apėmė vieninga tyčia, o tai būdinga vienai nusikalstamai veikai. Atsižvelgiant į tai, A. G. atlikti alternatyvūs BK 201 straipsnio 2 dalies dispozicijoje nurodyti veiksmai kvalifikuotini kaip viena nusikalstama veika pagal vieną baudžiamojo įstatymo specialiosios dalies normą. Nors nuteistasis vieną iš trijų jam inkriminuotų alternatyvių veiksmų – gaminimą atliko ne tik kaip vykdytojas, bet ir kaip organizatorius, tačiau jo tęstinė veika kvalifikuotina pagal BK 201 straipsnio 2 dalį be nuorodos į BK bendrosios dalies normą. Už vieną nusikalstamą veiką turi būti paskirta viena bausmė. Ją skirdama kolegija vadovavosi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, nustatytais BK 54 straipsnyje, taip pat atsižvelgė į pirmosios instancijos teismo nuosprendyje išdėstytus bausmės skyrimo motyvus.

14Dėl BK 72 straipsnio taikymo

15Pagal BK 67 straipsnio nuostatas turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio priemonė, tam tikrais atvejais privalomai skiriama kaltininkui kartu su bausme. BK 72 straipsnis numato, kad konfiskuotinas, t. y. priverstinai neatlygintinai paimamas valstybės nuosavybėn, tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas. Šiame straipsnyje nurodyta, kad teismas privalo konfiskuoti: 1) perduotus kaltininkui ar jo bendrininkui nusikalstamai veikai padaryti pinigus ar kitus materialią vertę turinčius daiktus; 2) darant nusikalstamą veiką panaudotus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus; 3) iš nusikalstamos veikos gautus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus. Byloje nustatyta, kad A. G., darydamas veiką, numatytą BK 201 straipsnio 2 dalyje, naudojosi R. V. priklausančiu automobiliu „Chevrolet Lumina“. Šiuo automobiliu jis neteisėtai į tris skirtingas vietas gabeno didelius kiekius techninio etilo alkoholio skiedinio. Kolegijos nuomone, nepagrįstas apeliacinio teismo argumentas, kad transporto priemonė laikoma panaudota BK 201 straipsnio numatytai veikai daryti tik tuo atveju, kai joje įrengta slėptuvė nusikaltimo dalykui gabenti. Šis požymis nagrinėjamu atveju nėra būtinas. Pažymėtina, kad A. G. automobiliu gabeno didelį kiekį (600 plastmasinių 2 l talpos indų) techninio etilo alkoholio skiedinio. Atsižvelgiant į tai, nerealu manyti, kad toks kiekis skiedinio galėjo būti slepiamas specialioje slėptuvėje, kurios įrengimas būtų sunkiai techniškai įgyvendinama užduotis. Kolegijos nuomone, teismo argumentas dėl slėptuvės, kaip būtino nusikaltimo priemonės požymio, yra nelogiškas ir nepagrįstas. Iš bylos medžiagos aišku, kad be minėtos transporto priemonės nuteistasis nebūtų galėjęs gabenti didelio kiekio alkoholio, t. y. be transporto priemonės panaudojimo nusikalstamos veikos dalyko gabenimas būtų neįmanomas. Be to, sprendžiant klausimą, ar automobilis pripažintinas nusikaltimo padarymo priemone, neturi reikšmės ir ta aplinkybė, ar nusikaltimas galėjo būti padarytas kita transporto priemone, nes šiuo atveju svarbu yra tai, koks konkrečiai automobilis buvo nusikaltimo padarymo priemonė. Vis dėlto, nagrinėjamoje byloje automobilis nekonfiskuotinas ne dėl pirmiau nurodytų priežasčių. Byloje nustatyta, kad transporto priemonė, kuria A. G. gabeno alkoholį, nuosavybės teise priklausė R. V. Pagal BK 72 straipsnio 4 dalį kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims perduotas turtas gali būti konfiskuojamas, neatsižvelgiant į tai, ar turtą perdavęs asmuo yra patrauktas baudžiamojon atsakomybės, jeigu šis asmuo turėjo ir galėjo žinoti, kad tas turtas gali būti panaudotas darant sunkų ar labai sunkų nusikaltimą. Byloje nėra faktinių duomenų, patvirtinančių, kad R. V. turėjo ir galėjo žinoti, jog jo automobilis gali būti panaudotas nusikalstamai veikai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas 2003 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 43 „Dėl teismų praktikos kontrabandos bylose“ 8.2.2 punkte taip pat yra išaiškinęs, jog tuo atveju, kai transporto priemonė priklausė kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, ji konfiskuojama neatsižvelgiant į tai, ar perdavęs asmuo yra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, jeigu šis asmuo turėjo ir galėjo žinoti, kad ši priemonė gali būti panaudota darant nusikaltimą. Darytina išvada, kad R. V. transporto priemonė, nesant duomenų, kad jis turėjo ir galėjo žinoti, jog automobilis gali būti panaudotas A. G. darant nusikaltimą, negali būti konfiskuota.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

17Pasvalio rajono apylinkės teismo 2006 m. kovo 20 d. nuosprendį ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 29 d. nutartį pakeisti.

18Nuteistojo A. G. nusikalstamą veiką organizuojant techninio etilo alkoholio skiedinių gaminimą, juos laikant ir dalį jų gabenant, turint tikslą realizuoti, kvalifikuoti kaip vieningą nusikalstamą veiką pagal BK 201 straipsnio 2 dalį, paskiriant 100 MGL (12 500 Lt) dydžio baudą. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, paskirtą bausmę iš dalies sudėti su Rokiškio rajono apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 28 d. nuosprendžiu paskirta bausme, ir galutinę bausmę A. G. paskirti 120 MGL (15 000 Lt) dydžio baudą. Vadovaujantis BK 65, 66 straipsniais, į paskirtą bausmę įskaityti laikino sulaikymo laikotarpį, vieną sulaikymo parą prilyginant 2 MGL baudos, ir nustatyti, kad A. G. paskirtos baudos neatlikta dalis sudaro 114 MGL (14 250 Lt).

19Kitą nuosprendžio ir nutarties dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai