Byla 2A-1072-661/2015
Dėl žalos atlyginimo, teismas, išnagrinėjęs bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacinio rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) UAB „BITOFIX“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams UAB „Bitofix“ ir bendrijai „Mikalojaus žiedas“ dėl žalos atlyginimo, teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2I Ginčo esmė

3ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pareiškė patikslintą ieškinį (b.l. 41-43), kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Bitofix“ ir bendrijos „Mikalojaus žiedas“ 2730 Lt žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-02-08 ( - ), Vilniuje, nuo pastato stogo nukritęs sniegas su ledo gabalais apgadino UAB „Swedbank lizingas“ priklausantį automobilį Toyota Corolla, valstybinis Nr. ( - ) Transporto priemonė Toyota Corolla, valstybinis Nr. ( - ) buvo apdrausta AB „Lietuvos draudimas“, kuri išmokėjo 2730 Lt dydžio draudimo išmoką ir įgijo reikalavimo teisę į atsakingą dėl padarytos žalos asmenį. Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje valdymui, priežiūrai ir tvarkymui buvo įsteigta bendrija „Mikalojaus žiedas“, kuri turi organizuoti namo priežiūros, remonto darbus, siekiant, kad namo bendrųjų konstrukcijų būklė atitiktų pastatams bei jų įrangai keliamus reikalavimus ir kad asmenims nebūtų daroma žala. 2009-06-23 bendrija „Mikalojaus žiedas“ sudarė administravimo, eksploatavimo, komunalinių ir kitų paslaugų teikimo sutartį su UAB „Bitofix“. Atsakovas UAB „Bitofix“ privalėjo tinkamai valdyti, remontuoti, eksploatuoti bei prižiūrėti namo bendrąją inžinerinę įrangą, tačiau prievolę vykdė netinkamai. Abu atsakovai netinkamai vykdė savo pareigas, nesiėmė priemonių, kad būtų užkirstas kelias žalai atsirasti, tai yra laiku nenuvalė sniego nuo stogo, neįspėjo apie gresiantį pavojų, todėl ieškovas prašo priteisti žalos atlyginimo iš abiejų atsakovų solidariai.

4Atsakovas UAB „Bitofix“ atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Teigė, jog jis nėra tinkamas atsakovas pagal pareikštą ieškinį. Civilinės atsakomybės subjektu pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, kaip bendraturčių, tarpusavio prievoles atlyginti žalą, jiems įgyvendinant namo bendrojo naudojimo objektų valdymo teisę turi bendrija „Mikalojaus žiedas“. Viešame registre turi būti registruojamas su daiktais, teisių į juos suvaržymais bei daiktinėmis teisėmis susijęs turto administravimo faktas, tačiau atsakovų 2009-06-23 sudaryta Administravimo, eksploatavimo, komunalinių ir kitų paslaugų teikimo sutartis nėra įregistruota viešame registre. UAB „Bitofix“, vykdydamas sutartį, negalėjo savo nuožiūra imtis veiksmų, kurie nėra numatyti Paslaugų teikimo sutartyje bei jos priede Nr. 1. Be to, atsakovė bendrija „Mikalojaus žiedas“, sudariusi Paslaugų teikimo sutartį su UAB „Bitofix“, neperleido šiai gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų valdymo teisės, todėl atsakovei UAB „Bitofix“ neatsirado prievolės vienašališkai vykdyti techninę namo priežiūrą, nes bendrija pasiliko sau pareigą priimti atitinkamus sprendimus dėl konkrečių darbų vykdymo.

5Atsakovė bendrija „Mikalojaus žiedas“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti ieškinį šio atsakovo atžvilgiu. Nurodė, kad namo, esančio ( - ), Vilniuje, savininkai yra įsteigę bendriją, kuri 2009-06-23 sudarė Administravimo, eksploatavimo, komunalinių ir kitų paslaugų teikimo sutartį su atsakovu UAB „Bitofix“. Todėl UAB „Bitofix“ perėjo visa atsakomybė dėl pastato bendrojo naudojimo objektų administravimo, priežiūros bei jų atitikimo privalomiesiems teisės aktų reikalavimams. Įvykio metu atsakovas UAB „Bitofix“ buvo namo administratorius, jis nepateikė įrodymų, jog būtų namo priežiūrą pavedęs atlikti kitam asmeniui, todėl bendrija „Mikalojaus žiedas“ nėra civilinės atsakomybės subjektas CK 6.266 straipsnio prasme pagal ieškovo pareikštą ieškinį.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 7 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir nusprendė priteisti iš atsakovo UAB „Bitofix“ ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ 2730 Lt žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2730 Lt sumos nuo 2014-02-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 82 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovui UAB „Bitofix“ perdavus pastato bendrojo naudojimo objektus, UAB „Bitofix“ perėjo visa atsakomybė dėl jų administravimo, priežiūros bei atitikimo privalomiesiems teisės aktų reikalavimams. Įvykio metu atsakovas UAB „Bitofix“ buvo namo administratorius, jis nepateikė įrodymų, jog būtų namo priežiūrą pavedęs atlikti kitam asmeniui, todėl bendrija „Mikalojaus žiedas“ nėra civilinės atsakomybės subjektas CK 6.266 straipsnio prasme pagal ieškovo pareikštą ieškinį. Stogo valymas, varveklių šalinimas buvo išimtinai UAB „Bitofix“ pareiga, kurią UAB „Bitofix“ vykdė netinkamai.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atsakovas UAB „Bitofix“ pateikė apeliacinį skundą (b.l. 53), kuriame nurodė, kad nesutinka su priimtu sprendimu ir prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovės bendrijos „Mikalojaus žiedas“ ieškovei AB „Lietuvos draudimas“ 2730 Lt išmokėtos draudimo išmokos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2730 Lt sumos nuo 2014-02-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 82 Lt bylinėjimosi išlaidų, o likusioje dalyje ieškinį atmesti. Nurodė, kad teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, dėl to priėmė neteisingą sprendimą. Atsakovas nurodė:

101) byloje taikytinas DNSBĮ 26 straipsnio 1 dalies 1 punktas, todėl jo prasme ir sudarius Paslaugų teikimo sutarti Atsakovas UAB „Mikalojaus žiedas“ liko Gyvenamojo namo valdytojas, nes įstatymas (CK 4.83 str. 1 d., 4.84 str. 1,2 d. d., DNSBĮ 26 str. 1 d. 1 p.) nenumato, kad daugiabučiame gyvenamajame name veikianti bendrija, šios bylos atveju - atsakovas UAB „Mikalojaus žiedas“, savo nuožiūra gali keisti bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formą. Tai taip pat kartu reiškia, kad daikto valdytojas savo nuožiūra ir be savininko (bendrasavininkių) sutikimo negali perleisti valdymo teisės tretiesiems asmenims. Taigi, Gyvenamajame name bendrojo naudojimo objektams valdyti veikiant valdytojui Atsakovui UAB „Mikalojaus žiedas“ ir nesant bendrasavininkių sprendimo pasirinkti kitą CK 4.83 straipsnio 1 dalyje, CK 4.84 straipsnio 1, 2 dalyse numatytą Gyvenamojo namo valdymo formą, Atsakovas UAB „Mikalojaus žiedas“ yra ir lieka Gyvenamojo namo valdytojas nepriklausomai nuo jo sudarytų sandorių įgyvendinant įstatymo (DNSBĮ 26 str. 1 d. 1 p.) numatytas pareigas. Tačiau bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas ignoravo įstatymo imperatyvias nuostatas ir visiškai nepagrįstai atsisakė byloje taikyti DNSBĮ 26 straipsnio 1 dalies 1 punktą, o tai neabejotinai nulėmė ydingą išvadą dėl Gyvenamojo namo valdytojo bei jo civilinės atsakomybės.

112) Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 6.266 straipsnį, taip pat nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės taikymo išaiškinimais dėl daugiabučiame gyvenamajame name veikiančios bendrijos kaip civilinės atsakomybės subjekto. Įvertinus bylos duomenis – nekilnojamojo turto registro išrašą ir kt., matyti, kad Gyvenamojo namo valdytojas yra UAB „Mikalojaus žiedas“, kuris ir nurodytas viešame nekilnojamojo turto registre. Įstatymo (CK 4.83 str. 1 d., 4.84 str. 1, 2 d. d.) nustatyta tvarka Gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų valdymo forma nėra, todėl CK 6.266 str. taikytinas tik Atsakovo UAB „Mikalojaus žiedas“ atžvilgiu, nes būtent jis ir yra civilinės atsakomybės subjektas pagal Gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų, kaip bendraturčių, tarpusavio prievoles atlyginti žalą jiems įgyvendinant namo bendrojo naudojimo objektų valdymo (naudojimo) teisę. Kadangi įvykio metu Atsakovas UAB „BITOFIX“ nebuvo ir šiuo metu nėra Gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų valdytojas, t. y. nėra civilinės atsakomybės subjektas.

123) teismas neatskleidė bylos esmės.

13Atsakovas bendrija „Mikalojaus žiedas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad daugiabučio namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai įsteigė daugiabučio namo savininkų bendriją, todėl UAB „Bitofix“, kaip daugiabučio namo administratorius, buvo paskirtas ne CK 4.84 straipsnio 1 dalies pagrindu, o Administravimo, eksploatavimo, komunalinių ir kitų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos namo bendrijos ir UAB „Bitofix“ pagrindu. Teikdamas eksploatavimo paslaugas, UAB „Bitofix“ privalėjo organizuoti pastato būklės nuolatinį stebėjimą, vykdyti kitas funkcijas, nustatytas Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakyme „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo“ Nr. 30 -2050. Tai yra UAB „Bitofix“ sutarties pagrindu ir joje numatyta apimtimi tapo pastato bendro naudojimo objektų valdytoju. UAB „Bitofix“ vykdė pasato administravimo veiksmus ne mažesne apimtimi nei savivaldybės skiriami administratoriai, kurie vykdo pastato administravimą teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka.

14Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas nurodė :

151) Apeliantas, siekdamas išvengti atsakomybės taikymo, manipuliuoja daiktinės teisės sąvokomis, kai tuo tarpu, jo atsakomybė pagal pareikštą ieškinį atsiranda ne daiktinės, o prievolinės teisės normų pagrindu, nes ginčas šioje byloje yra kilęs ne dėl daiktinių teisių pažeidimo, o dėl žalos atlyginimo draudimo bendrovei išmokėjus išmoką draudėjui ir įgijus reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį. Asmuo, reiškiantis subrogacinį reikalavimą, įstatymo nėra varžomas, kam reikšti reikalavimą atlyginti žalą. Šiuo atveju, reikalavimas buvo reiškiamas ir daugiabučio namo savininkų bendrijai, ir sutarties pagrindu paskirtam administratoriui UAB „Bitofix“, reikalaujant jų solidarios atsakomybės.

162) Bendro naudojimo objektas (stogas), dėl kurio netinkamos priežiūros, pareikštas subrogacinis reikalavimas dėl žalos atlyginimo, priklauso visiems butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise (CK 4.82 str. 1 d.). Namo, esančio ( - ), Vilnius, savininkai yra įsteigę bendriją (CK 4.83 str. 3 d.), kuri įgyvendina šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrija 2009-06-23 su UAB „Bitofix“ sudarė Administravimo, eksploatavimo, komunalinių ir kitų paslaugų teikimo sutartį Nr.2009/AB-G/002 (toliau - Administravimo sutartis) dėl bendro naudojimo objektų eksploatavimo, tvarkymo, priežiūros ir kitų paslaugų teikimo. Todėl pagrįstai apeliantas atsakingas už padarytą žalą.

173) Bendrija atsako už bendro naudojimo objektų ir namui priskirto žemės sklypo valdymo, priežiūros ir kitokio tvarkymo organizavimą, lėšų šiems darbams kaupimą (DNSBĮ (redakcija, galiojusi nuo 2010-01-05 iki 2012-07-01) 26 str. 1 d. 1 p.), tačiau bendrija neatsako pagal jos narių prievoles (DNSBĮ 26 str. 2 d.), pvz. Bendrija negali savo nuožiūra mokėti išlaidų namui išlaikyti ir išsaugoti, nes tai yra daugiabučio namo savininkų pareiga. Šiuo atveju, ginčas yra kilęs ne dėl bendraturčio pareigos mokėti išlaidas bendro naudojimo objektams išlaikyti, o dėl žalos, padarytos netinkama bendro naudojimo objekto priežiūra, atlyginimo.

184) apeliantas nepagrįstai teigia, kad Bendrija „Mikalojaus žiedas“ yra gyvenamojo namo valdytoja, kuri registruota viešame nekilnojamojo turto registre (CK 6.266 str. 2 d). Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis Bendrija „Mikalojaus žiedas“ (veikdama kaip gyvenamojo namo butų savininkų atstovė) yra sudariusi tik valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), Vilnius nuomos sutartį. Tačiau jokių duomenų, kad ji yra ir gyvenamojo namo valdytoja, viešame registre nėra. Gyvenamojo namo butai priklauso jų savininkams (fiziniams ar juridiniams asmenims), o namo bendro naudojimo objektai - visiems butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise (CK 4.82 str. 1 d.). Bet kuriuo atveju, CK 6.266 str. 2 d. prezumpcija gali būti paneigiama tarp Bendrijos „Mikalojaus žiedas“ ir UAB „Bitofix“ sudaryta Administravimo sutartimi, kurios pagrindu UAB „Bitofix“ pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ir tvarkyti pastato, esančio ( - ), Vilniuje bendro naudojimo objektus.

195) apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas šioje civilinėje byloje turėjo vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-26 nutartimi civ. b. Nr.3K-7-345/2007, yra nepagrįstas. Minėta nutartis yra priimta byloje, kurioje tarp bendraturčių buvo kilęs ginčas dėl bendraturčių tarpusavio prievolės atlyginti žalą, atsiradusią jiems įgyvendinant namo bendro naudojimo objektų disponavimo teisę. Nagrinėjamos civilinės bylos aplinkybės yra skirtingos, kadangi ginčas yra kilęs ne tarp bendraturčių, o tarp draudimo išmoką išmokėjusios draudimo bendrovės ir atsakingo už padarytą žalą asmens.

206) Sprendimas yra priimtas tinkamai nustačius ir įvertinus bylos faktines aplinkybes, todėl iš esmės yra teisingas ir neturi būti naikinamas.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.). Byloje yra kilęs ginčas dėl žalos atlyginimo.

23CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo Draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė turi būti įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas arba pagal sutartinę atsakomybę numatančias normas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „If draudimas" v. V.J., bylos Nr. 3K-3-116/2005; 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas" v. UAB „Riviva",bylos Nr. 3K-3-554/2007).

24Šiuo atveju byloje yra kilęs klausimas, kas turi atsakyti už padarytą žalą, ar namo, esančio ( - ), Vilniuje, savininkų bendrija „Mikalojaus žiedas“, ar atsakovas UAB „Bitofix“, kuris minėta sutartimi perėmė iš bendrijos „Mikalojaus žiedas“ pastatų bendrojo naudojimo objektus, pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą.

25Bendro naudojimo objektas (stogas), dėl kurio netinkamos priežiūros, pareikštas subrogacinis reikalavimas dėl žalos atlyginimo, priklauso visiems butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise (CK 4.82 str. 1 d.). Namo, esančio ( - ), Vilnius, savininkai yra įsteigę bendriją (CK 4.83 str. 3 d.), kuri įgyvendina šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrija 2009-06-23 su UAB „Bitofix“ sudarė Administravimo, eksploatavimo, komunalinių ir kitų paslaugų teikimo sutartį Nr.2009/AB-G/002 (toliau - Administravimo sutartis) dėl bendro naudojimo objektų eksploatavimo, tvarkymo, priežiūros ir kitų paslaugų teikimo. Esant minėtoms aplinkybėms, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, kad turi būti atsižvelgta į bendraturčių, bendrijos ir administratoriaus (paskirto įstatymo ar sutarties pagrindu) tarpusavio teisinius santykius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 6 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-101/2014).

26Minėta, jog namo, esančio ( - ), Vilniuje, savininkai yra įsteigę bendriją „Mikalojaus žiedas“ (b.l. 77-83). Ši bendrija 2009-06-23 sudarė Administravimo, eksploatavimo, komunalinių ir kitų paslaugų teikimo sutartį su atsakovu UAB „Bitofix“ (b.l. 6-9). Pagal Sutarties 2.1 punktą UAB „Bitofix“ perėmė iš bendrijos „Mikalojaus žiedas“ pastatų bendrojo naudojimo objektus, pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą. Pagal Sutarties 2.2 p. UAB „Bitofix“ atlieka bendrosios nuosavybės objektų administravimą, eksploatavimą, komunalinių ir kitų Sutartyje numatytų paslaugų teikimą name, esančiame adresu ( - ), Vilniuje pagal Sutartyje nurodytas sąlygas (b.l. 6-9). Į bendrojo naudojimo objektų apibrėžimą patenka pagrindinės namo konstrukcijos: pamatai, sienos, perdengimai, stogas (Administravimo sutarties 1.2.5 p.). „Administravimas“ sutartyje apibrėžiamas kaip bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, skirtas namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti (Sutarties 1.2.7 p.). „Eksploatavimas“ suprantamas kaip nuolatinis namo būklės stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kt.) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas (1.2.8 p.). Administravimo sutartis aiškiai nustato, jog atsakovas UAB „Bitofix“, atlikdamas administravimo funkcijas privalo atlikti namo būklės nuolatinį stebėjimą, taip pat administravimo paslaugų teikimo priežiūrą (3.1.1.5 p.). nustatyti gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų atitikimą privalomiesiems reikalavimams (3.1.1.6 p.), vykdyti kitas funkcijas, nustatytas Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakyme „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ Nr. 30-2050 (3.1.1.10 p.). Teikdamas eksploatavimo paslaugas, UAB „Bitofix“ privalėjo organizuoti pastato būklės nuolatinį stebėjimą, pastato pagrindinių konstrukcijų, tame tarpe ir stogo, mechaninio patvarumo palaikymą (Sutarties 3.1.2.1 p., Priedo Nr. 1 skilties „Nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) 1-2 p.“), vykdyti kitas funkcijas, nustatytas Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakyme „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ Nr. 30-2050.

27Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 įsakymu patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų“ (toliau – nuostatų) 4 p. įtvirtintas pagrindinis administratoriaus uždavinys - įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra.

28Taigi spręstina, jog Bendrija atsako už bendro naudojimo objektų ir namui priskirto žemės sklypo valdymo, priežiūros ir kitokio tvarkymo organizavimą, lėšų šiems darbams kaupimą (DNSBĮ (redakcija, galiojusi nuo 2010-01-05 iki 2012-07-01) 26 str. 1 d. 1 p.), tačiau bendrija neatsako pagal jos narių prievoles (DNSBĮ 26 str. 2 d.). Šiuo atveju, ginčas yra kilęs ne dėl bendraturčio pareigos mokėti išlaidas bendro naudojimo objektams išlaikyti, o dėl žalos, padarytos netinkama bendro naudojimo objekto priežiūra, atlyginimo. Darytina išvada, kad Bendrija atsako už bendro naudojimo objektų valdymo, priežiūros ir kitokio tvarkymo organizavimą. Pagal DNSBĮ 20 str. 3 p. Bendrijos narių susirinkimas turi teisę spręsti dėl sutarčių su gyvenamųjų namų priežiūros ir administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis sudarymo. Bendrija „Mikalojaus žiedas“, būdama atsakinga už namo bendrų konstrukcijų valdymo ir priežiūros organizavimą, su administratoriumi UAB „Bitofix“ sudarė 2009-06-23 Administravimo sutartį ir šia sutartimi pilnai perdavė namo bendro naudojimo objektų eksploataciją, priežiūrą ir tvarkymą UAB „Bitofix“. Administravimo sutartimi atsakovui UAB "Bitofix“ perdavus pastato bendro naudojimo objektus (Administravimo sutarties 2.1. p.) bei pilnai perdavus jų administravimo funkcijas (Administravimo sutarties 3.1.1. p.), bendro naudojimo objektų eksploatavimo pareigas (3.1.2.p.), UAB „Bitofix“ perėjo visa atsakomybė dėl namo bendro naudojimo objektų administravimo, priežiūros bei atitikimo privalomiesiems teisės aktų reikalavimams. Administravimo sutarties galiojimas nėra ginčijamas. Atitinkamai, pirmos instancijos teismas sprendime visiškai pagrįstai laikė UAB „Bitofix“ bendro naudojimo objektų administratoriumi, kuriam prievolinės teisės pagrindu buvo pavesta juos prižiūrėti. Įvykio metu (2011-02-08) atsakovas UAB „Bitofix“ sutartiniu pagrindu buvo perėmęs bendro naudojimo objektus savo žinion ir įsipareigojęs juos tvarkyti bei prižiūrėti. Todėl apeliantas yra tinkamas civilinės atsakomybės subjektas pagal ieškovo pareikštą ieškinį.

29Tesimas nesutinka su apelianto argumentais, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 6.266 str. bei nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės taikymo išaiškinimais dėl daugiabučio gyvenamojo namo bendrijos kaip civilinės atsakomybės subjekto, yra nepagrįsti. Pagal CK 6.266 str. 1 d. žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo buvus CK 6.270 str. numatytas aplinkybes. Teismų praktikoje taikant minėtą straipsnį yra išaiškinta, kad statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal CK 6.266 straipsnį, suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7- 365/2007). Kadangi Administravimo sutartimi UAB „Bitofix“ buvo perduoti bendro naudojimo objektai ir jų eksploatavimo, priežiūros ir tvarkymo funkcijos, apeliantas UAB „Bitofix“ pagrįstai laikytinas bendro naudojimo objektų valdytoju.

30Nepagrįstas apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas šioje civilinėje byloje turėjo vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-26 nutartimi civ. b. Nr.3K-7-345/2007, nes nagrinėjamos civilinės bylos aplinkybės yra skirtingos, kadangi ginčas yra kilęs ne tarp bendraturčių, o tarp draudimo išmoką išmokėjusios draudimo bendrovės ir atsakingo už padarytą žalą asmens, be to šis ginčas yra susijęs su bendro naudojimo objektų netinkama priežiūra ir eksploatavimu, o ne su bendraturčių teise disponuoti šiais objektais.

31Teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias materialiosios teisės normas.

32Bendrija „Mikalojaus žiedas“ prašo priteisti iš apelianto 595,74 EUR (2057 Lt) išlaidų teisinei pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Kadangi apelianto skundas atmetamas, todėl vadovaujantis LR CPK 93 str., 98 str. bendrijai „Mikalojaus žiedas“ iš apelianto priteistinos šio patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Tačiau atsižvelgiant į CPK 98 str. 2 d., LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalių dydžių 8.11 p., į atsakovui suteiktų teisinių paslaugų apimtį ir pobūdį, surašant atsiliepimą į skundą, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, sprendžia kad atsakovui priteistinų išlaidų, susijusių su atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymu, dydis mažintinas iki 449,63 EUR (CPK 98 str. 2 d.).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

34Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti bendrijai „Mikalojaus žiedas“ iš atsakovo UAB „Bitofix“ 449,63 EUR bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. I Ginčo esmė... 3. ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pareiškė patikslintą ieškinį (b.l.... 4. Atsakovas UAB „Bitofix“ atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 5. Atsakovė bendrija „Mikalojaus žiedas“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 7 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atsakovas UAB „Bitofix“ pateikė apeliacinį skundą (b.l. 53), kuriame... 10. 1) byloje taikytinas DNSBĮ 26 straipsnio 1 dalies 1 punktas, todėl jo prasme... 11. 2) Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir... 12. 3) teismas neatskleidė bylos esmės.... 13. Atsakovas bendrija „Mikalojaus žiedas“ pateikė atsiliepimą į... 14. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 15. 1) Apeliantas, siekdamas išvengti atsakomybės taikymo, manipuliuoja... 16. 2) Bendro naudojimo objektas (stogas), dėl kurio netinkamos priežiūros,... 17. 3) Bendrija atsako už bendro naudojimo objektų ir namui priskirto žemės... 18. 4) apeliantas nepagrįstai teigia, kad Bendrija „Mikalojaus žiedas“ yra... 19. 5) apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas šioje civilinėje... 20. 6) Sprendimas yra priimtas tinkamai nustačius ir įvertinus bylos faktines... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo... 24. Šiuo atveju byloje yra kilęs klausimas, kas turi atsakyti už padarytą... 25. Bendro naudojimo objektas (stogas), dėl kurio netinkamos priežiūros,... 26. Minėta, jog namo, esančio ( - ), Vilniuje, savininkai yra įsteigę bendriją... 27. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19... 28. Taigi spręstina, jog Bendrija atsako už bendro naudojimo objektų ir namui... 29. Tesimas nesutinka su apelianto argumentais, jog pirmosios instancijos teismas... 30. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas šioje... 31. Teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir... 32. Bendrija „Mikalojaus žiedas“ prašo priteisti iš apelianto 595,74 EUR... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 7 d. sprendimą palikti... 35. Priteisti bendrijai „Mikalojaus žiedas“ iš atsakovo UAB „Bitofix“...