Byla 2S-1216-492/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Dalios Višinskienės, Algirdo Auruškevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešajį interesą, atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1798-855/2010 pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešajį interesą, ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities virškinimo administracijai, I. B., V. S., D. N., G. K., R. K., L. K., E. K., M. V., V. V., A. T., J. T., V. B., G. M., V. M., O. V., A. V., D. Č., J. Č., V. K., T. R., L. R., A. G., P. K., J. K., L. S., E. S., A. B., I. B., AB bankui „Nord/LB Lietuva“, tretieji asmenys – LR Aplinkos ministerija, Vilniaus r. 1-ojo notarų biuro notarė L. Š., Vilniaus r. 7-ojo notarų biuro notarė J. Š., Vilniaus m. 2-ojo notarų biuro notarė D. M. dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo dalies panaikinimo, dovanojimo, pirkimo – pardavimo sutarčių dalių, susitarimų dalių, hipotekos lakšto dalies pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešajį interesą, ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1999-11-05 sprendimo Nr. 41-8162 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje pilietei S. A.“ dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,6225 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), į kurį patenka 0,25 ha valstybinės reikšmės miško; pripažinti negaliojančiais ieškinyje nurodytus sandorius dėl šio žemės sklypo ar jo dalies perleidimo (pirkimo – pardavimo, dovanojimo ir pan. sutartis), padalijimo, naudojimosi dalių nustatymo, įkeitimo ir pan., taikyti restituciją natūra, priteisti valstybės naudai iš A. B. sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės su I. B., E. S. ir L. S., J. P., T. R. ir L. R., V. K., A. G., A. T. ir J. T., V. V. šio žemės sklypo dalis, taip pat priteisti iš atitinkamų atsakovų kietiems atsakovams pagal pripažintinų negaliojančiais sandorius gautas pinigų sumas už įsigytas atitinkamas žemės sklypo dalis.

6Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. balandžio 19 d. nutartimi ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsisakė priimti. Išaiškino ieškovui, kad ieškinys teismingas Vilniaus apygardos teismui. Nurodė, kad iš ieškovo pateikto ieškinio turinio bei suformuluoto ieškinio dalyko, t.y. pareikštų reikalavimų matyti, kad ieškinio suma gerokai viršija 100 000 Lt, todėl remiantis rūšinio teismingumo taisyklėmis, ieškovo ieškinys yra neteismingas apylinkės teismui, o yra teismingas Vilniaus apygardos teismui. Nors ieškovas ieškinio kainą nurodė tik 6 680 Lt (VĮ „Registrų centras“ nustatyta 0,6225 ha žemės sklypo, kuriame yra valstybinės reikšmės miško plotas, rinkos vertė) pagal LR CPK 85 str. 1 d. 2 p., tačiau nagrinėjamu atveju ieškovui pareiškus keletą savarankiškų reikalavimų tiek dėl atitinkamų administracinės teisės aktų, tiek dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos pagal šiuos sandorius taikymo, ieškinio kaina nustatytina vadovaujantis LR CPK 85 str. 1 d. 9 p., kuris numato, kad jeigu ieškinį sudaro keli savarankiški reikalavimai – ieškinio kaina nustatoma pagal bendrą visų reikalavimų sumą. Patenkinus ieškinio reikalavimus, t.y. pripažinus negaliojančiais atitinkamus aktus bei sandorius, restitucija būtų taikoma ne tik Lietuvos valstybės, kurios interesus gina prokuroras, bet ir daugelio kitų subjektų atžvilgiu. Turtiniuose ginčuose ieškinio kaina nustatoma įvertinant tas turtinio pobūdžio pasekmes (turtinį rezultatą), kurios atsirastų ieškinio patenkinimo atveju, t.y. turtinių teisių ir pareigų (prievolių) mastą bei dydį. Nagrinėjamu atveju ieškovo pareikštais turtinio pobūdžio reikalavimais atsirasiančių turtinių pasekmių (pritaikius restituciją gautinų piniginių sumų ar atsirasiančių turtinių prievolių) atsakovams, įskaitant Lietuvos valstybę, mastas viršytų 100 000 Lt sumą, vadinasi, ieškinys neteismingas apylinkės teismui.

7Atskiruoju skundu ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, prašė Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas ieškinio kainą, nepagrįstai taikė LR CPK 85 str. 1 d. 10 p. reikalavimus ir nepagrįstai nurodė, kad ieškinio suma viršija 100 000 Lt sumą. Pastaroji teisės norma taikytina tik tuo atveju, kai visi ieškinio reikalavimai yra savarankiški. Ieškovo reiškiami reikalavimai nagrinėjamu atveju nėra savarankiški, o laikytini išvestiniais iš reikalavimo pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo dalį. Ieškinio reikalavimai nėra savarankiški, nes sandoriai sudaryti dėl to paties dalyko - 0,6225 ha ploto žemės sklypo, kuris tam tikru laikotarpiu buvo parduodamas ar kitaip perleidžiamas už skirtingą tuo metu buvusią objekto piniginę vertę. Į ginčo žemės sklypą patenka 0,24 ha ploto valstybinės reikšmės miško, kurį siekiama grąžinti valstybės nuosavybėn. To siekiant prašoma panaikinti pagrindinį administracinį aktą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, kuris tapo prielaida sudaryti kitus vėlesnius sandorius. Todėl toks teisinis ginčas laikytinas ieškiniu dėl turto išreikalavimo ir jame reiškiami reikalavimai nėra savarankiški. Atkreipė dėmesį, kad ieškinio sumai nustatyti yra reikšminga turto rinkos vertė ieškinio padavimo momentu. Remiantis VĮ Registrų centro 2010-01-19 lydraštyje nurodytais duomenimis, ginčo žemės sklypo, esančio ( - ), kurio plotas 0,6225 ha, rinkos vertė sudaro 6 680 Lt.

8Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą atsisakytina tenkinti.

9Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareikšto ieškinio pagrindiniai reikalavimai yra pripažinti negaliojančia Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1999-11-05 sprendimo Nr. 41-8162 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje pilietei S. A.“ dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,6225 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - ), į kurį patenka 0,24 ha valstybinės reikšmės miško ir šį žemės sklypą grąžinti (priteisti) valstybei. Ieškinio suma bylose dėl turto išreikalavimo nustatoma pagal išreikalaujamo turto rinkos vertę (CPK 85 str. 1 d. 2 p.). Apeliantas teigia, kad grąžintino valstybei žemės sklypo rinkos vertė, VĮ Registrų centro nustatyta 2010-01-19, sudaro 6 680 Lt. Tačiau šio žemės sklypo skirtingas dalis šiuo metu valdo keli asmenys, kurie jas įsigijo pirkimo – pardavimo sandoriais kainomis, žymiai didesnėmis, negu Registrų centro pateikiamas įvertinimas. Kai ieškovas nėra pateikęs nepriklausomo turto įvertinimo (rinkos kainos nustatymo), sprendžiant dėl turto rinkos vertės pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi pirkimo – pardavimo sutartyse nurodytomis kainomis: atsakovas A. G. 880/6225 dalis ginčo sklypo įsigijo 2003-02-10 už 16 000 Lt, E. S. ir L. S. 910/6225 2009-04-28 už 30 000 Lt, A. B. ir I. B. 415/6225 dalis už 100 000 Lt, T. R. ir L. R. 198/6225 dalis 2003-09-10 už 3 000 Lt, P. K. 2730/6225 dalis 2008-09-12 už 150 000 Lt ir t.t. Taigi paminėti sandoriai akivaizdžiai patvirtina, kad valstybei išreikalautino žemės sklypo rinkos vertė viršija 100 000 Lt ir ginčas nėra teismingas apylinkės teismui (CPK 27 str. 1 d. 1 p.). Apelianto argumentas, kad visi ginčijami sandoriai yra sudaryti dėl to paties žemės sklypo, todėl dalis reikalavimų dėl jų pripažinimo negaliojančiais yra išvestiniai ir neturi įtakos ieškinio sumai, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados dėl bylos teismingumo. Aukščiau paminėti sandoriai yra sudaryti dėl atskirų 0,6225 ha žemės sklypo dalių, kurį ieškiniu prašoma grąžinti valstybei, todėl viso žemės sklypo rinkos vertę reikia nustatyti sudedant atskirų jo dalių rinkos vertes, ir ši suma, kaip jau buvo minėta aukščiau, viršija 100 000 Lt. Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai nustatė civilinės bylos teismingumą, skundžiama nutartis paliktina nepakeista. Iš apelianto į valstybės biudžetą priteistina 2,80 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

12Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Priteisti iš Vilniaus apygardos prokuratūros 2,80 Lt teismo procesinių dokumentų siuntimo išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai